22 december 2010

Zonnepanelen zonder subsidie financieel aantrekkelijk

Vaak hoor je nog dat duurzame energie alleen mogelijk is met subsidie. Dat is echter niet het geval, en steeds vaker wordt dat ook duidelijk aangetoond. Ook nu weer met de nieuwe zonnepanelen-actie van de Stichting Urgenda (www.wijwillenzon.nl). Volgens Trouw-journalist Vincent Dekker, die zelf aan het rekenen is geslagen, is de actie financieel aantrekkelijk, zonder subsidie, ook als je rekening houdt met installatiekosten.  Dekker heeft zelf maar vast een set gereserveerd. De actie loopt nog tot eind januari. Zie http://www.trouw.nl/groen/opinie/article3334970.ece/Eindelijk__Commerciele_zonnestroom.html

15 december 2010

Onze Energie Diemen?

Marco Boone, een van de oprichters van Onze Energie was laatst te gast bij de werkgroep energie van het DDD. Onze Energie is een lokale energie coöperatie uit A'dam Noord die sinds kort aan de weg timmert. Het doel van Onze Energie is om duurzame energie voor A’dam Noord in eigen beheer te produceren. Bewoners kunnen lid worden van de coöperatie en worden zo aandeelhouders aan een windturbine die nog gebouwt gaat worden. Om alvast te kunnen beginnen, heeft Onze Energie een deal gemaakt met Greenchoice en kan dus nú al als groene energieleverancier klanten binnenhalen.Een mooi model, maar de praktijk is weerbarstig: Het is een stroperig proces en het schiet niet op – zowel de plannen van de molens als ook het werven van deelnemers. Marco vertelt dat hij achteraf bekeken beter later had kunnen beginnen met de werving van leden. De plannen zijn nog te weinig concreet, veel geïnteresseerden willen uiteindelijk toch niet investeren in een windmolen die nog jaren weg is.

Boeiend was het aanbod van Marco om het model van Onze Energie over te nemen. Van hem mogen we het businessmodel kopieren - inclusief businessplan, website en promomateriaal. Voila, Onze Energie Diemen!

Marco gaf ons een inkijk in de praktijk van zijn project in A'dam Noord, krabbelde diagrammen op stukjes papier en vertelde over projectontwikkelaars, inconsistent overheidsbeleid, vijanden en vrienden van zijn droom. Met z’n zessen vroegen we hem de oren van het lijf tijdens deze spoedcursus lokale energie.

Toen maakte iemand een grap over het Diemer Avatar bos. Bij Marco ging direct een lichtje branden: Diemer Bos? Biomassa? Ja, waarom eigenlijk niet? Naast de Diemer plannen voor windturbines zou het zeer de moeite waard kunnen zijn om eens te kijken naar de mogelijkheden voor een biomassa centrale. Volgens Marco zou zo’n plan sneller te realiseren zijn. OK, ook deze onthouden we. Robert, bel je staatsbosbeheer even over het hout?

In januari is er weer een bijeenkomst van de DDD energiegroep! Als je mee wilt denken over de toekomst van de Diemense energievoorziening, meld je dan bij Willy.

14 december 2010

'Ik hou van Holland, zonder vuurwerk'

'Ik hou van Holland, zonder vuurwerk'  
Bijdrage van Agnieszka van Ruijven-Rojek.

Nederland kent een boeiende oudejaarstraditie, waarbij we gewend zijn het jaar feestelijk af te sluiten met champagne, oliebollen, appelflappen en vuurwerk. Lekker knallen, mooie kleuren, pret voor het hele gezin, vrienden, familie en buren. Oud en Nieuw is een uitbundig en democratisch feest.
Heel mooi allemaal, maar meer positieve punten van deze Nederlandse traditie kan ik niet bedenken. Dat heeft overigens niets te maken met mijn buitenlandse afkomst. Al ruim 15 jaar lang ben ik onderdeel van de 16,5 miljoen mensen die in ons mooie land wonen en als er meer voordelen aan het jaarlijkse knalfeest waren geweest, dan had ik ze ongetwijfeld kunnen noemen. Wat ik wel paraat heb, is een groot aantal nadelen van het vuurwerk. Met de vraag hiernaar zou ik makkelijk een ronde van 'Ik hou van Holland' kunnen winnen. Hoeveel nadelen heeft ú paraat? Niet minder dan ik, vermoed ik. Kleine test?

Het afsteken van vuurwerk is schadelijk voor het milieu. 
 • Bij het afsteken van knalvuurwerk komt voornamelijk het broeikasgas kooldioxide vrij. Bij siervuurwerk komen daar ook zware metalen bij. Het bevat hoge concentraties koper, strontium, kalium, calcium, antimoon, ijzer, aluminium, titanium, lithium, natrium, magnesium, barium, zink, chloor, zwavel en fosfor, wat zorgt voor vervuiling van lucht, grond, en water. Voorbeelden:
  - niemand heeft vorig jaar de compacte grijze nevel gemist die er over heel Nederland hing;
  - ongeveer 18% van al het koper in het oppervlaktewater is afkomstig van vuurwerk;
  - het afsteken van vuurwerk zorgt voor veel afval. Direct na het afsteken blijft een deel van het omhulsel op de grond liggen, de rest komt even later naar beneden. Jaarlijks geeft vuurwerk ongeveer zes miljoen kilogram afval, hoofdzakelijk is dat karton en papier.
Het afsteken van vuurwerk is schadelijk voor dieren.
 • Vuurwerk heeft een sterk verontrustende werking op (huis)dieren. Sommige dieren, bijvoorbeeld honden en katten, kunnen zo bang zijn voor het totaal onverwachtse geknal, dat ze helemaal wild worden. Veel eigenaren zien daarom vreselijk op tegen de oudejaarsavond en durven hun viervoeter niet alleen te laten. Of worden de huisdieren met allerlei chemische troep behandeld om die avond kalm te blijven.
 • De sterk verontrustende werking van vuurwerk op dieren geldt ook voor de vogels. Ons land is dichtbevolkt en tijdens Oud en Nieuw wordt vrijwel overal geknald. Op dat moment kunnen de vogels bijna nergens een veilige plek meer vinden, zeker niet in de steden. Ook professioneel afgestoken vuurwerk heeft een negatief effect op vogels, dit binnen een straal van 3 kilometer vanaf de afsteekplaats.
Het afsteken van vuurwerk is schadelijk voor mensen.   
 • Vuurwerk kost handen, voeten, trommelvliezen, ogen en mensenlevens. Het gaat veelal om jonge en gezonde mensen: tieners, kinderen en passanten, die in één klap worden geraakt in hun levensgeluk, beroepskansen en partnerkeuze. Bij de helft van de letselgevallen is het vuurwerk niet door het slachtoffer zelf aangestoken. Rond de jaarwisseling twee jaar geleden moesten 268 mensen worden behandeld met oogletsel. 24 ogen werden blind, meer dan er in de hele Irak-oorlog bij Nederlandse soldaten verloren gingen.
 •  Vuurwerk maken blijft handwerk, voornamelijk in China maar ook in andere lagelonenlanden zoals Thailand. Tijdens de productie van vuurwerk komen op jaarbasis gemiddeld 250 mensen om het leven door explosies in vuurwerkfabrieken. Een groot deel daarvan zijn kinderen, omdat voor het maken van vuurwerk vaak gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid. Bij het net genoemd getal zijn ongelukken met blijvend lichaamsletsel als resultaat niet meegerekend. 
 • De verontreinigde lucht is hoogst onprettig voor astmapatiënten, en barium en strontium zijn giftige zware metalen. 
 • Grote groepen burgers In Nederland zijn bang voor vuurwerk en de daarmee samenhangende agressie en vandalisme. In steden durven vele ouderen niet meer naar buiten. Daarnaast moeten we een maand lang met grotere enveloppen naar een TNT-afdeling omdat de openingen van de brievenbussen vuurwerkproof gemaakt zijn. Wie de jaarwisseling niet thuis doorbrengt, wordt geadviseerd ook zijn brievenbus dicht te timmeren. Als je de kans op vernieling verder wilt verkleinen, moet je ook je klikobak opbergen, konijnen binnenhalen en een aantal andere voorzorgmaatregelen in en om het huis nemen. Ook je auto is tijdens de oudejaarsavond niet veilig.
De schade door het afsteken van vuurwerk kost Nederland jaarlijks ongeveer 1 miljard euro.
 • Op de eerste dag van januari 'mogen' gemeentelijke reinigingsdiensten uitrukken om het roodgekleurde tapijt weer op te vegen. De dagen daarna zijn de gemeenten bezig met wegwerken van beschadigingen, zoals kapotte bushaltes e.a. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door ons, de belastingbetalers. Tegenover elke euro omzet aan vuurwerk staat 16 euro aan kosten voor de maatschappij. In totaal kost het jaarlijkse feestje ongeveer 960 miljoen aan nieuwe brievenbussen, bodemvervuiling, ziektekosten etc.
Ik zou nog meer nadelen kunnen noemen, bijvoorbeeld de handel in het illegale vuurwerk en allerlei problemen en kosten die daarmee gepaard gaan. Of de effecten van de vuurwerkramp in Enschede 10 jaar geleden. Toch laat ik het hierbij, want mijn punt is nu, geloof ik, duidelijk.
De ernstige zaken die ik hierboven heb opgesomd, worden door de knalliefhebbers als 'ongewenste bijeffecten van de vuurwerktraditie' genegeerd. Dit onder het motto: 'Gebruik je verstand, vuurwerk hoort bij Nederland!' Gezond verstand zullen deze mensen niet bedoelen, lijkt mij. Want het genieten van iets wat, direct en indirect, zo veel ellende veroorzaakt, is ver van verstandig. Ik heb ook mijn vraagtekens bij het verstandsniveau van fervente vuurwerkvoorstanders, bijvoorbeeld dat van de persoon die op een internetforum schreef: 'Het milieu is toch al slecht, dus vuurwerk kan er nog wel bij'…
Vorig jaar is het door een onderzoek duidelijk geworden dat de helft van Nederlanders geen geknal met de jaarwisseling meer wil. Als ik dit bij alle eerder genoemde negatieve argumenten optel, dan begrijp ik echt niet hoe het kan dat de Nederlandse gemeenten geen stappen durven te nemen om het jaarlijkse vuurwerkfeest te beperken. Bijvoorbeeld door te beginnen met het organiseren van een professionele vuurwerkshow op een centrale plek of, nog beter, een feest met een (bekende) DJ en een enorme lasershow. Het feesten op een manier die minder schadelijk is voor mens, dier, milieu en portemonnee, hoeft toch niet minder leuk te zijn? De techniek is zo ontzettend vooruitgegaan, er zijn vast wel alternatieven te bedenken. Maar we blijven hangen in oude denkwijzen. Het argument dat het om een traditie gaat waarmee men liever niet wil breken, vergelijk ik met de stierengevechtentraditie in Spanje. We mogen ons niet eeuwenlang achter een traditie blijven verschuilen. We leven in de tijd van groeiende maatschappelijke bewustwording op allerlei fronten, waaronder klimaatverandering en duurzaamheid. Als individuen dragen wij gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Toch zijn de argumenten tegen vuurwerk nog steeds minder belangrijk dan de egoïstische behoefte aan schadelijke pret van (de minderheid van) de Nederlandse bevolking. Naar mijn beleving klopt er iets niet. Lieve mensen, waar zijn wij mee bezig? Is het individualisme in ons land zo ver doorgeschoten en houden wij zo veel van onszelf en van onze eigen pleziertjes dat het welzijn van een ander ons niet kan schelen? Welke rampen moeten er nog gebeuren om ons wakker te schudden, zodat we eindelijk in een collectieve beweging komen en orde maken met zaken die niet deugen?
Ik hou van mezelf, maar ik hou ook van deze wereld, de dieren en de natuur. En ik hou van Holland, maar dan zonder vuurwerk. 

Agnieszka van Ruijven-Rojek

Buurtgroen werkt

Het is nu ook wetenschappelijk aangetoond: kleinschalig groen heeft een positief effect op de “sociale cohesie” – lees: het buurtgevoel. Niet alleen ontmoeten buurtbewoners elkaar makkelijker in kleinschalig groen, ze zetten zich ook eerder in voor behoud of zelfbeheer. Als buitenactiviteit is zelfbeheer van kleinschalig groen zichtbaar, laagdrempelig en het leidt volgens de onderzoekers tot meer wederzijds begrip, waardering, uitwisseling en zelfs tot “aanpassing van normen en waarden”.
Kortom: kleinschalig groen, en dan vooral zelfbeheer, brengt buurten bij elkaar. Groen moet je doen!
Het rapport is hier te vinden.

In Diemen Centrum is een prachtig initiatief gestart voor een buurtmoestuin! Een aantal buurtbewoners hebben daar samen met de gemeente en het IVN een plan bedacht voor een braakliggend stuk grond. In het voorjaar van 2011 gaat het werk in de tuin beginnen. Lees alles over de prinses op de erwt op deze blog.

01 december 2010

Energiegroep gaat nú aan de slag!

Alle voortekenen voor duurzame energie made in Diemen staan gunstig:
 1. Er is een progressieve coalitie van PvdA, GroenLinks, D66 en SP. In het coalitie-akkoord staat dat een 'actief duurzaam energiebeleid een hoge prioriteit heeft'. Onderdeel van dit beleid is 'het realiseren van een aantal windmolens in het Diemer buitengebied'. Ook de mogelijkheid voor het opzetten van een lokaal energiebedrijf wordt bezien.
 2. Wethouder Grondel (milieu) en wethouder Van der Mark (duurzaam ondernemen) zijn uitgesproken 'groen' en hebben grote duurzame ambities.
 3. De gemeente Diemen heeft ingestemd met het bereikte klimaatakkoord tussen de VNG en het Rijk en is lid geworden van de Vereniging Klimaatverbond Nederland. Diemen heeft zelfs de 'AA status' verworven. Hierdoor is het opstellen en uitvoeren van klimaat‐ en energiebeleid nadrukkelijk op de gemeentelijke agenda gezet. 
 4. De gemeenteraad van Diemen heeft op 25 juni 2009 ingestemd met de ambitie ‘de regio A&M energieneutraal in 2040’. Dit betekent dat de gemeente samen met de inwoners en bedrijven waar mogelijk energie gaat besparen en duurzame energie gaat opwekken om zo stapsgewijs tot een energieneutraal Diemen te komen.
 5. In een eerste verkenning door De Windvogel zijn een 6-tal locaties in principe geschikt bevonden voor plaatsing van 2MW windturbines (ashoogte 85m).
 6. De gemeenteraad heeft op 23 november 2010 ingestemd met de structuurvisie waarin de plannen voor windturbines zijn opgenomen.
De plannen lijken helder, alle neuzen staan dezelfde kant op, en toch: we zien geen actie! Wanneer gaat er nou écht iets gebeuren? Iedereen lijkt op iedereen te wachten.
De gemeente gaat begin 2011 een ambtenaar (1/2 fte) in dienst nemen die het klimaat- en energiebeleid moet gaan coördineren. Daar zijn we uiteraard blij mee, maar het afgelopen halfjaar heeft dit alleen geleid tot vertraging, want: daar moesten we dan nog even op wachten. Ik hou mijn hart vast: voordat die nieuwe ambtenaar ingewerkt is en alles is afgestemd in het regionale samenwerkingsverband Amstel & Meerlanden (dat zijn 5 gemeenten!) zijn we zo weer een jaar verder.

De onrust onder de leden van het Duurzaam Dorp Diemen groeit. Daarom hebben we besloten om nu zélf stappen te ondernemen. Er zijn genoeg voorbeelden van succesvolle lokale energieinitiatieven van burgers.
Onze Energie (uit Amsterdam Noord) is zo'n voorbeeld. Met een van de oprichters, Marco Boone, hebben we nu een afspraak staan om ons te informeren (wordt zoals het eruitziet woensdag, 8/12). Niels Korthals Altes van het lokale energiebedrijf http://ener.coop/ haakt mogelijk ook aan.

En Lex gaat op 13 december waarschijnlijk naar e-lokaal, een werksessie over krachtenbundeling van lokale energie-initiatieven.

Verder hebben we een adviesvraag voor de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) ingediend, we hopen daar via 'Wind voor Iedereen' gebruik te kunnen maken van gratis adviesuren.

To be continued...

Wil je aanhaken en meewerken aan dit spannende proces? Meld je dan bij Willy.

17 november 2010

Verslag bijeenkomst Energie groep 17 november 2010

Aanwezig:Yvonne van Sark, Robert Nadorp, Harry Kemps, Lex de Savorin Lohman, Steve Elbers, Willy Woldring


Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van het bepalen van verdere acties inzake de komst van windmolens in Diemen. Verder korte besprekingen van diverse bijeenkomsten over duurzame energie en over een evt. op te richten gemeentelijk energiebedrijf.

Verslagen
 • Bedrijvendag in Diemen; het bedrijf Monarch vervult binnen de Diemense bedrijven een voortrekkersrol op het gebied van energiebesparing. Het onderwerp energiebesparing leeft bij de ondernemers. Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden op de website van de gemeente (Ondernemer-Milieu)
 • Energieavond m.m.v. weerman Reinier van den Berg trekt 200 deelnemers. (het gebruik maken van een televisiebekendheid  moeten we in ons achterhoofd houden als we grotere groepen mensen willen bereiken)
 • Thema-avond “Duurzaam Diemen” georganiseerd door GroenLinks in de Diemer Factory op 10-11-2010 over duurzaamheid en energiebeleid. Een verslag is te vinden op de website van diemen.groenlinks.nl
Windmolens & gemeentelijk energiebedrijf
De plaatsing van windmolens in Diemen blijft ons belangrijkste aandachtspunt op dit moment. Met 5 middelgrote windmolens kunnen we alle huishoudens in Diemen van duurzame elektriciteit voorzien. De structuurvisie van Diemen en het voornemen ”regio A&M energieneutraal in 2040“ geeft goede kansen voor de realisering van een dergelijk windmolenproject. De gemeente moet de structuurvisie, inclusief het nieuwe bestemmingsplan buitengebied nog bespreken (eind 2010/begin 2011).
De gemeente lijkt wat afwachtend op het gebied van duurzame energie. Opgemerkt wordt dat de gemeente waarschijnlijk weinig kennis in huis heeft op dit gebied en wel wat assistentie kan gebruiken.
Op dit moment  zoeken we een initiatiefnemer voor de realisering van de windmolens. We hebben al contacten met de 'Windvogel” die ook al een onderzoeksrapport heeft aangeboden aan de gemeente met mogelijke locaties voor windturbines in Diemen. Financiering zou geen probleem zijn voor deze vereniging.
We staan nu voor de vraag hoe we in actie moeten komen, wat we wanneer gaan doen en zoeken naar hulp  van energieclubs als de onze die reeds ervaring hebben. Het gaat er om kennis en overzicht te verwerven t.a.v. locatiekeuze, vergunningverlening, opzet en organisatievorm t.b.v. de exploitatie van een lokaal energiebedrijf, financiering, belastingen,  verkrijgen medewerking van grondeigenaren, provincie, Rijkswaterstaat, milieueffect rapportage, vogelbescherming, omgaan met weerstand tegen windmolens, feitenkennis om argumentatie van windsceptici te ontkrachten, voorlichting en publiciteit etc. ...
Gewapend met deze kennis kunnen we het beste de gemeente tegemoet treden.

In dit verband hebben we de volgende actiepunten:
 1. Yvonne:  neemt contact op met de “Organisatie voor duurzame energie (ODE)” voor burgerinitiatief groepen voor advies over juridische en planologische aspecten; deze kennis is niet voldoende aanwezig bij ambtelijke gemeentelijke ondersteuning. (zie ook website www.duurzameenergie.org onder nieuws-items “ODE stimuleert nieuwe windpark initiatieven met gratis advies”)
 2. Willy: nodigt Niels Flach van de Windvogel uit voor de volgende vergadering van de energiegroep; bij de planning voor deze vergadering zal de agenda van Niels leidend moeten zijn.
 3. Steve: neemt contact op met de burgerinitiatiefgroep “Onze Energie' in Amsterdam Noord. Deze vereniging heeft plannen voor de plaatsing van windturbines op het grondgebied van Amsterdam-Noord.
Harry: stuurt iedereen van de energiegroep nadere informatie over een nieuw type windturbine ('Maglev').

Winkelcentrum Diemen centrum & Delta Lloyd; andere bouwprojecten
Robert onderhoudt contact met 'het Adviescollectief' (zij geven energieadviezen aan bedrijven en particulieren; cont. Peter vd Woerd) en heeft de brief van Delta Lloyd (brf d.d. 14-02-2010) gestuurd om te bekijken wat er nog te doen is bij het winkelcentrum (m.n. warmte-koude opslag). Harry opperde om hier de bouw/locatietekeningen van het winkelcentrum aan toe te voegen.

Bij de “Brede Hoed” bestaan geen plannen voor warmte-koude opslag (navraag door Harry bij de wethouder). De vraag is wat er nog wel te doen is bvb de 3-dubbel-glasisolatie, verbeterde spouwmuurisolatie t.o.v. het bouwproject 'de Sniep' door gebruik van andere bouwmaterialen. Van belang is om om zo mogelijk nieuwe kennis toe te passen in bouwprojecten, opdat er meer dan alleen de EPC norm wordt gehaald, zeker als er bij reeds aangemelde projecten nog volgens de oude norm mag worden gewerkt.
Lex merkte hierbij op dat de gemeente de EPC-controle niet uitvoert bij het toetsen en handhaven van bouwvergunningen.

Een aantal individuele winkeliers van Diemen centrum ontwikkelen zelf energiebesparende maatregelen (energiezuinige verlichting, gesloten koelvitrines; wellicht houdt het laatste  verband met  de te verwachten regelgeving van de overheid op dit gebied).

Introducée Duurzaam-dorp-diemen
Thierry de Wijn wil graag kennismaken met de energiegroep en zal voor de volgende vergadering worden uitgenodigd.

Volgende vergadering: (bij voorkeur op een donderdag) met Niels Flach en Thierry de Wijn.
Voorlopig is er een vergadering op 8 december 2010 bij Steve n.a.v. het bezoek van Marco Boone van 'Onze Energie”.

16 november 2010

Klimaatstraatfeest gaat weer van start

Voor de derde keer gaat de actie Klimaatstraatfeest van start. Op 17 november is het zover en kun je weer meedoen met andere bewoners van je straat. Doel van de actie is om gedurende de ongeveer 4 maanden dat de actie loopt, samen met je buren zoveel mogelijk punten te verzamelen en zo een groots straatfeest te winnen, of de troostprijs: budget voor een zelf te organiseren straatfeest. Zowel Markus als ik kunnen uit ervaring spreken dat het leuk is om te doen, vooral omdat je je straat bewoners beter leert kennen. De Burg. Bickerstraat is nu 2 keer op rij winnaar geworden in Diemen. Redden we het dit jaar weer?

15 november 2010

IDFA: Nieuwe films over klimaat en energie

Marga stuurde een mail met de volgende tips:
Op het overzicht van films die op het documentaire festival Idfa worden gedraaid, staan twee films waarvoor mensen uit het DDD misschien belangstelling hebben:
 • 'Cool it' over nieuwe klimaatoplossingen (o.a. algen)
 • 'Future of Hope' over nieuwe kansen voor IJsland op energiegebied na de financiële crisis.
23e International Documentary Film Festival Amsterdam, 17 - 28 november 2010
Meer informatie kun je vinden op idfa.nl.

14 november 2010

Verslag bijeenkomst energiebesparen 21 oktober 2010

Energie besparen is goed voor het milieu en voor de portemonnee. De energieprijzen zijn in de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 10% per jaar gestegen. De prijzen van gas nog meer dan die van elektriciteit en in de komende jaren zal de prijsstijging naar verwachting niet minder worden.
Om bedrijven te stimuleren na te denken over energiebesparing en duurzame energie, organiseerden de gemeente en de bedrijvenvereniging HID op 21 oktober 2010 een informatiebijeenkomst voor alle Diemense bedrijven.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

13 november 2010

Maïta's No Impact Week *5*

gastbijdarge van Maïta van der Mark
Simpel en creatief

Op dag vier van de No Impact Week NL had ik al mijn energie nodig voor de volle wethouders-werkdag. Met aansluitend de raadsvergadering waarin de begroting voor 2011 en de jaren daarna werd vastgesteld.
Gelukkig kon ik tussendoor even uitwaaien op de fiets op weg naar huis en weer terug. Het college van Diemen heeft nu groen licht om door te gaan met bijvoorbeeld het aanstellen van een Energiecoördinator. Wij willen graag hiermee energiebesparing en het overstappen naar milieuvriendelijke vormen van energieverbruik binnen Diemen meer van de grond krijgen. Een van de wensen is een elektrisch laadpunt binnen Diemen en het gebruik van elektrische voertuigen door de gemeente. Het lijkt mij helemaal geweldig als er ook aanbieders van elektrische taxi’s in de regio Amsterdam komen. Zoals www.g-cab.nl in Den Haag of de nieuwkomer www.greencab.nl Gisteren was ook een drukke dag. Maar ik heb wel de tijd genomen om die tip uit te proberen van een gevulde plastic fles in de stortbak van je wc te plaatsen. Simpel en creatief, daar hou ik wel van.

Wat ik ook merk is dat alle tips van de voorgaande dagen beginnen door te werken. Zo zijn we afgestapt van het kopen van afzonderlijke plakken kaas in een plastic verpakking. Terug naar de kaashomp! Wat wel fijn zou zijn is dan een handmatige fijnsnijder in huis te hebben. Ik neem mij verder voor om producenten van mijn favoriete levensmiddelen eens aan te schrijven over hun verpakkingskeuzes. Volgens mij kan dat veel innovatiever en daardoor ‘groener’. Zondag brengen we trouwens onze eco-rustdag door op de Efteling. Inclusief een geen-afval kit...

11 november 2010

Maïta's No Impact Week *4*

Gastbijdrage van Maïta van der Mark
Zakjesgedoe

Gisteren had ik een dipje, maar vandaag begint er schot in te komen. Vanmorgen stapte ik goed voorbereid met een camping koffiebeker in mijn tas op de fiets richting vergadering op het stadhuis van Amsterdam. Uit ervaring wist ik dat ze daar koffie schenken in plastic wegwerpbekertjes. Ik zat oprecht tevreden achter mijn eigen koffiebeker de anderhalf uur lang. Duurzaamheid staat trouwens hoog op
de agenda bij alle wethouders Economische Zaken van de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam.
Ik had ook plastic zakjes meegenomen voor boodschappen op de terugweg op de weekmarkt van Diemen. Bij de aardappelboer lukte het me niet. De medewerkster was mij te snel af met het pakken van een nieuw zakje. De groenteman stopte wél alle seizoensgroenten van eigen bodem in de door mij gegeven zak. De visboer lukte maar half. Ik was ook wat terughoudend, omdat het daar altijd stervensdruk is bij de kraam en je niet alles wil ophouden met je zakjesgedoe. Zo voelde het tenminste wel... Bij de kaaskraam informeerde ik of de kaaspapieren herbruikbaar waren. De kaasboer dacht van wel. Dus nu niet meer weggooien dat papier.

Lokaal geproduceerd voedsel kopen valt niet echt mee. Ik had al wel vorige week een pre-No Impact Week NL activiteit ondernomen. De stadsimker Rene Genet in Amsterdam-Oost had voor mij twee potjes met ‘Diemerpark Honing’. Daar wordt nu thuis lustig van gegeten. Wil je ook een potje? Stuur een mail naar renegenet@gmail.com. Op de fiets droomde ik ook verder over de toekomstige buurtmoestuin ‘Prinses op de Erwt’ in Diemen. Misschien kan ik daar wel verse biologische kruiden in de toekomst kopen. Wat mij ook heel leuk lijkt is een samenwerkingsproject met de horeca-ondernemers in Diemen. Dat ze aan de slag gaan met lokaal geproduceerde groenten. Misschien iets voor tijdens de No Impact Week NL in 2011?

10 november 2010

Maïta's No Impact Week *3*

gastbijdrage door Maïta van der Mark
Dipje

Wat kan ik zeggen over vandaag... Wat werk betreft een goede dag. Maar wat No Impact betreft minder. Toch weer een verpakte lunch en toen met een taxi naar vergadering in Ouderkerk a/d Amstel. Aansluitend naar een goede bijeenkomst over tegengaan van jeugdwerkloosheid in Amsterdam.  Daarna met de taxi terug naar mijn fiets bij het gemeentehuis in Diemen. Morgen heb ik een vergadering op het stadhuis in Amsterdam. Dat doe ik dan weer wel met de fiets. Even wat buitenlucht en mijn gedachten ordenen tijdens de rit. Heb zojuist via internet bij de H&M aangegeven dat ik geen catalogi meer wil ontvangen. Scheelt weer papier en plastic verpakking. Kleine daad om de weegschaal wat positiever te krijgen. Ik twijfel nog over de JA/NEE sticker op mijn brievenbus. Hoe raar het ook klinkt: het doorlezen van het wekelijkse pakket reclamefolders is voor mij een vorm van ontspanning. Morgen gaat het over voedsel. Dat betekent zelf tasjes meenemen naar de woensdagmarkt in Diemen. Ik ben nu al benieuwd naar de reactie van mijn vaste kaasboer als ik met mijn eigen kaasbakje kom!

08 november 2010

Maïta's No Inpact Week *2*

gastbijdrage van Maïta van der Mark
Toch erin getuind...!

Gisteravond bestempelde ik nog de ‘geen-afval-kit’ uit de handleiding van No Impact Week NL als iets Amerikaans. Vanmorgen stapte ik vol vertrouwen de deur uit met mijn lunch in een trommeltje. Dat zou toch wel genoeg moeten zijn. Vanmiddag fietste ik enigzins beteuterd terug van mijn werkdag naar huis. Met een zakje vol ongewild en niet bedacht afval... Het begon in het ziekenhuis waar ik was voor een afspraak. Ik liet mijn oude patiëntenpas op eigen verzoek vervangen door een nieuwe. En bedacht me toen opeens dat ik afval aan het creëren was. Tijdens het gesprek met de arts pakte ik gedachteloos een plastic bekertje om te vullen met water. En pas weer na het drinken schoot het door mij heen: “ik zou toch geen afval veroorzaken vandaag!”. Snel terug naar het gemeentehuis voor vergaderingen en toch meer trek dan de lunch in mijn trommeltje kon stillen. Even snel een harinkje happen en een viskoekje om mee te nemen. De winkelier pakte het viskoekje al in een plastic bakje met een papieren zakje eromheen. ‘Stop’, riep ik, alweer verrast door mijn eigen gedachteloos handelen. “Kunt u het voor mij a.u.b in een plastic zakje doen?”. Op het gemeentehuis ging ik gehaast door naar mijn afspraak, mijzelf verheugend op een kop koffie. De koffie stond er wel, maar met papieren bekers erbij. Geen tijd om op mijn eigen kamer mijn mok te halen. Alweer erin getuind! Gelukkig zag op een tafeltje een verdwaalde beker staan. Eerst gekeken of deze schoon was en toen opgelucht ademend deze gebruikt. Was gisteren het voornemen om thuis geen papieren, maar stoffen servetten te gaan gebruiken. Vandaag ga ik snel mijn opvouwbare campingbekertje op zolder zoeken. Amerikaanse toestanden heb je dus ook in Nederland...

07 november 2010

Maïta's No Impact Week *1*

gastbijdrage van Maïta van der Mark.
Mooie spullen
De eerste dag begonnen met een aparte vuilniszak voor ons gezinsafval van vandaag. Verheug me nu er al op dat we morgen samen met onze zoon van acht dit afval weer gaan bekijken. ‘Iiieeuw, wat vies!’ Potentieel afval komt makkelijker je huis binnen dan je vaak denkt. Vandaag hadden we nog een verlate verjaarsvisite voor onze zoon. En natuurlijk kwamen er cadeaus met verpakkingspapier. En een grote plastic tas waar ze in zaten. Na het uitzwaaien van de visite stond ik met de grote plastic tas in mijn handen. En bedacht me toen dat ik die ook terug had kunnen geven. “Asjeblieft, cadeau voor in je eigen huis!”.

Tweede opdracht was het maken van een lijst van zaken die we deze week wilden kopen. Die was kort, maar gaf wel stof voor discussie. Moeten we nu echt deze week al wanten voor de winter kopen? En ook nieuwe spaarlampen voor in huis? Tussenoplossing was wanten zoeken bij tweedehandswinkel Next in Diemen. En het onderwerp van de lampen nemen we mee als we op donderdag het thema ‘energie’ krijgen.

Verder vandaag de kledingkast van mijn zoon uitgemest. Ik ben iedere keer verrast om te zien dat wat in een kast ligt, verzameld op de grond veel meer lijkt. Ik ga ze deze week verdelen tussen een kledingruilbeurs bij www.elsina.nl op zaterdag 13 november en wederom Next in Diemen.

Er is nog een vraag bij mij blijven hangen vandaag. Ik hou van esthetisch mooie en goed gemaakte dingen. En kies tegelijkertijd ook wel eens voor tweedehands. Maar er is wel een grens. In hoeverre ben ik nu bereid om mijn esthetische wens los te laten en vaker te kiezen voor oud en gebruikt? Onderwerp voor een interessant gesprek vanavond met mijn man bij kaarslicht...

No impact week

No Impact Week is een experiment van een week. Van 7-14 november word je uitgedaagd om stap voor stap te komen tot No Impact op het milieu. Het is de ultieme kans om erachter te komen wat dit betekent voor jouw kwaliteit van leven: kan een levensstijl die beter is voor de planeet samengaan met een leuk(er) leven? Hebben we alle luxe en gemak echt nodig, of kost dit vooral veel geld en tijd?

Maïta van der Mark belde met een leuk idee. Zij doet met haar gezin mee aan deze actie en wil dan elke dag een kort stukje schrijven voor deze blog. Zo kunnen we lezen hoe het Maïta vergaat en haar (desnoods) moed toespreken :-).
Evert en Fred raakten al geïnspireerd en doen spontaan mee. Geef je óók op via de site van No Impact Week!

01 november 2010

Ideeën over een meer duurzame weekmarkt?

Tijdens de laatste bijeenkomst van het klimaatnetwerk met de wethouders stelde de wethouder economische zaken/duurzaam ondernemen, Maïta van der Mark, een leuke vraag:

Wie heeft er ideeën voor de herinrichting van het Diemerplein?

Kunnen er voorzieningen komen waardoor de wekelijkse markt milieuvriendelijker en energiezuiniger wordt? Harry wist te vertellen dat vloerverwarming een optie is. Ook aan een andere opstelling van de kramen (kring) kan worden gedacht. Wie heeft nog ideeën? Plaats ze als reactie onder dit bericht of mail ze naar info@duurzaamdorpdiemen.nl.

Resultaten en geplande acties van de gemeente op milieu gebied

Deze staan in de milieunotitie die de gemeente jaarlijks maakt. De laatste versie (verslag tot en met juni 2010 en plannen tot en met juni 2013) staat op de website van de gemeente.

Investeringen in energiebesparing nemen af

Milieuoverwegingen tellen minder mee

De bereidheid van de consument om te investeren in energiebesparing neemt af. Komend jaar geeft 34% van de huishoudens nog geld uit aan kleine energiebesparende maatregelen zoals energiezuinige lampen. Vorig jaar was dat nog 61%. Ook de interesse in grote maatregelen is fors gedaald. De interesse in een nieuwe CV ketel halveert komend jaar van 34% naar 12%, terwijl de interesse in dubbel glas zelfs terugloopt van 27% naar 10%. Alleen de interesse in isolatiemaatregelen blijft redelijk op peil op 13% tegen 18% vorig jaar.

De resultaten komen voort uit een onderzoek van vergelijkingswebsite Energieprijzen.nl naar het gedrag van consumenten met betrekking tot energie en duurzaamheid. Aan het onderzoek deden 562 huishoudens mee. Van het twee derde deel die komend jaar geen maatregelen meer zal nemen, geeft 44% aan dat de belangrijkste maatregelen al genomen zijn. Daarnaast geeft 34% van de respondenten aan dat ze de maatregelen te duur vinden. Met name bewoners van een huurhuis geven dit als belangrijkste reden op.

Kleinere rol voor milieu
Van de mensen die nog wel maatregelen gaan nemen, geeft drie kwart aan dat de financiële besparing de belangrijkste overweging is. Daarnaast is er nog een groep van 22% die milieuoverwegingen als belangrijkste reden opgeeft om energiebesparende maatregelen te nemen. Hetzelfde onderzoek is enkele jaren geleden ook uitgevoerd en toen lagen de financiële overwegingen en de milieuoverwegingen vrijwel gelijk.

Volgens Uitgever van Energieprijzen.nl, Arjin van As, laat het onderzoek duidelijk zien dat het mileubewustzijn van de consument nauw verbonden is aan de gepercipieerde welvaart. "Zodra de consument het gevoel heeft dat de portemonnee dunner wordt, zie je dat principes snel in de koelkast worden gezet, zeker als die echt geld kosten."

Groene stroom
Van alle respondenten gebruikt 44% op dit moment groene stroom. Als reden om niet voor groene stroom te kiezen geeft 27% aan dat ze groene stroom te duur vinden. Een nog veel grotere groep van 41% geeft als belangrijkste reden op dat ze niet geloven dat groene energie bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem. Van het deel dat wel voor groene stroom kiest, is de meerderheid bereid om daar tot 2% meer voor te betalen.

De gemiddelde Nederlander is tegenwoordig wel redelijk tevreden over zijn energieleverancier. Gemiddeld scoren alle leveranciers nu een 7 terwijl dat enkele jaren geleden nog een 5,9 was. Uitschieters aan de bovenkant zijn Atoomstroom en Electrabel met een 8. De laagste score komt voor rekening van NL Energie met een 5,6. Nuon, Essent en Eneco scoren met een gemiddelde 7,3 beter dan gemiddeld.

22 oktober 2010

Duurzame pioniers in Diemen

De grootste particuliere PV installatie in Diemen ligt voor zover wij weten bij de Kocks in Diemen Noord. Hier is flink geïnvesteerd in duurzame elektriciteit. Het hele dak ligt vol met 14 zonnepanelen. Benieuwd wat het heeft gekost? Ca. 12.000 Euro. Over een toekomstige stijging van de elektriciteitsprijzen hoeven de Kocks zich geen zorgen meer te maken: met een vermogen van 3000 Wp is de elektriciteitsbehoefte van hun gezin in principe volledig afgedekt. De installatie is aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Via de SDE subsidieregeling ontvangen de Kocks een vergoeding voor elk kilowattuur dat zij aan het net leveren waardoor de kosten van de installatie na 8 jaar zijn terugverdiend. Daarna gaat deze installatie de Kocks dus zelfs geld opleveren!

Je ziet het niet meteen, maar het dak van Zeezigt 428 ligt vol met zonnepanelen.

Een van de meest duurzame ondernemers van Diemen is ongetwijfeld Rob Harms van Monarch, een bedrijf dat gasbranders levert. Rob heeft het energieverbruik van dit behoorlijke bedrijfspand op het Verrijn Stuart bedrijventerrein 3 jaar geleden compleet gerenoveerd. Met veel aandacht voor isolatie en een hightech verwarmingssysteem heeft hij de energierekening weten te halveren! Onder de parkeerplaats heeft hij een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie laten aanleggen met buizen die 2,5 km de grond in boren. Via een warmtepomp wordt warmte uit de aarde onttrokken. Samen met een aantal zonneboilers op het dak zorgt de hybride installatie voor warm tapwater en warm water voor de laag-temperatuur verwarming die in de vloer is aangebracht. En in de zomer pompt de installatie koel water door de vloer, dus te warm zal het ook niet meer worden bij Monarch.Bezichtiging tijdens bijeenkomst duurzame bedrijven 21/10/2010
Ik kreeg van Rob Harms (Monarch) schema's van de installaties toegestuurd, je kunt deze op GoogleDocs bekijken (de moeite waard!):


14 oktober 2010

Een buurtmoestuin in het centrum van Diemen

Door de werkgroep Voedsel & Groen - Sinds enkele maanden fantaseren Dorus, Britt, Yvonne en ik (Markus) over het starten van een buurtmoestuin op een braakliggend landje in onze wijk in Diemen-Centrum.
Een naam hebben we al: Prinses op de Erwt! Het ligt namelijk tussen de Burg. de Kievietstraat, de Prinses Marijke straat, Prinses Margrietstraat en het Prinsessepad. Blauw bloed alom!


Het landje is 20 bij 30 meter groot, 600m2 dus (!!!), ligt beschut tussen de huizen en het gebouw van de BSO Popeye.

De plek is ideaal: Het veldje is beschut en ook veilig omdat de omwonenden er zicht op hebben. En het is een behoorlijk groot oppervlak! Bij elkaar toch zo’n 600m²! Het moet een plek worden die we gemeenschappelijk beheren. Liever geen klassieke opzet waarin iedereen zijn eigen veld met een hek erom heeft. Het lijkt ons juist mooi om er één grote tuin van te maken. Ecologie staat bij ons ook hoog in het vaandel. De prinses ligt wat ons betreft op een biologische erwt! Eigenaar van de grond is de gemeente Diemen. In een gesprek op het gemeentehuis bleek al snel dat de ambtenaren enthousiast waren over ons plan. Een buurtmoestuin is ook wat de gemeente betreft een welkome verrijking voor de buurt. Daarom willen zij graag afspraken met ons maken en het project misschien zelfs een startsubsidie geven. Hier zijn we blij mee, want er zal heel wat voorbereidend grondwerk verricht moeten worden voordat er weer tomaatjes kunnen groeien. We zijn nu druk bezig om de organisatie op poten te zetten. Als alles goed gaat kunnen we in de loop van deze herfst en winter het land klaarmaken voor gebruik. Op dit moment hebben al een dozijn buurtgenoten aangegeven interesse te hebben in het project. Maar we zoeken nog meer enthousiaste mensen die straks een schep in de grond willen steken!

Wil je mee doen of meer weten?
Lees het laatste nieuws over de moestuin op deze blog.
Mee doen? Meld je via moestuin@kpnmail.nl

Eco-voetafdruk groter dan aangenomen

De mensheid teert nog sneller in op de natuurlijke reserves dan gedacht. We verbruiken ieder jaar 50% meer productief land dan er in werkelijkheid beschikbaar is. Dat blijkt uit het Living Planet Report dat het Wereldnatuurfonds (WNF) gisteren publiceerde.
Uit: NRC Next 14 oktober 2010

23 september 2010

Verslag van het overleg met de gemeente

1. Mededelingen
•    Informatiebijeenkomst voor alle Diemense bedrijven over energie besparen en duurzame energie vindt plaats op 21 oktober a.s. van 15.30-19.00 uur in Veilinghuis De Eland, Weesperstraat 110. De leden van het DKN zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn (wel vooraf aanmelden, onder vermelding van naam en DKN, bij p.arendse@diemen.nl).
•    In het coalitieakkoord 2010-2014 wordt een hoge prioriteit gegeven aan energiebeleid, waaronder de uitbreiding van de formatie vanaf 1 januari 2011 met 18 uren per week gedurende vier jaren.

2. Voortgangspunten uit het verslag van 17 februari 2010
•    Plantage de Sniep. Ruud Grondel probeert een gesprek aan te gaan met de kopersvereniging om te komen tot een energieneutrale wijk. Dat is al mogelijk door de inkoop van groene energie. Nog niet gedaan gegeven vertraging in de bouwplannen. Markus heeft contact opgenomen maar geen reactie van de voorzitter gehad. Maïta krijgt wellicht nog een contactmoment.

•    Winkelcentrum Diemerplein. In de samenwerkingsovereenkomsten met Delta Lloyd d.d. 3 december 2001 en 7 oktober 2004 stond dat Delta Lloyd de vaste en kostenneutrale maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzaam moest toepassen. In de realisatieovereenkomst d.d. 24 november 2008 stond dat Delta Lloyd moet realiseren conform de verleende bouwvergunning. De te treffen voorzieningen in (nieuwe) winkelunits komt nog in een vergadering van de winkeliersvereniging aan de orde. Aanhaken bij project Stad en MKB (zie brief SenterNovem)? Inzetten op WKK prima, maar ook zorgen voor een plan B. Gemeente gaat na wat de gemeente gaat doen met Stad en MKB. De winkeliers worden ook nadrukkelijk uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 21 oktober a.s. Het is de bedoeling dat die bijeenkomst leid tot individuele en collectieve vervolgacties.
We moeten weten welke winkels er komen i.v.m. behoefte aan koude en warmte. Tekeningen nodig. Deze opvragen bij gemeentelijk projectleider. Techneuten bij elkaar zetten om mogelijkheden te onderzoeken. Vanuit DKN is ondersteuning en advisering mogelijk. De winkeliersvereniging gaat niets doen, dus individuele winkeliers moeten worden benaderd. Gemeente kan collectief insteken. Duidelijkheid over de planning nodig.
Maïta neemt dit mee in een overleg met de winkeliersvereniging en/of Delta Lloyd.
Oppakken activiteit is aandachtspunt voor nieuwe energiemedewerker.

•    Beleidsnota openbare verlichting. Gemeente moet nog een besluit nemen over het ambitieniveau. Gekozen is voor een middenvariant, waarbij we in 10 jaar overstappen op LED en dimmers. DKN komt nog met tips: de ontwikkelingen gaan snel.

•    Windmolens in het buitengebied. Besluit van de gemeenteraad over de structuurvisie is rond de jaarwisseling te verwachten. De Milieufederatie Noord-Holland verwacht dat er een regionale locatietoets plaatsvindt in overleg met omliggende gemeenten. ODE (Organisatie Duurzame Energie) gebruiken bij onderzoek vogels? Vogelbescherming en Windteam AgentschapNL (voorheen SenterNovem) inschakelen? Een vogeldeskundige van de IVN zal er ook naar kijken. Gemeente heeft gesprek gehad Nuon-wind op 24 juni jl.; Nuon komt mogelijk ook met voorstel voor het realiseren van windmolens op Diemens grondgebied.
Wellicht kunnen de bouwwegen die nodig zijn voor de verbreding van de snelwegen worden gebruikt. Wanneer De Windvogel activeren? Van Nuon-wind is nog niets naders gehoord.
Oppakken activiteit is aandachtspunt voor nieuwe energiemedewerker. Deze kan ook een brainstormbijeenkomst organiseren m.b.t. het onderzoeken van een regionaal/gemeentelijk duurzaam energiebedrijf.

3. Milieunotitie 2010
De Milieunotitie bevat een zo compleet mogelijk overzicht van alle milieuactiviteiten, waaronder de activiteiten op het gebied van klimaat/energie. Het betreft het jaarverslag over de periode juli 2009 t/m juni 2010 en het meerjarenprogramma voor de periode juli 2010 t/m juni 2013. De Milieunotitie is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Ter vergadering is een papieren versie uitgereikt.
Markus vindt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van DE-subsidie. Heeft de burger maar een geringe belangstelling? Jammer dat subsidies steeds stoppen. Suggestie gedaan om een journalist te benaderen om zichtbaar te maken wat in Diemen al wordt gedaan. Lex is van mening dat het controleren van de EPC wel mogelijk blijft. Zal nadere informatie toesturen. (Noot secretaris: is ontvangen en doorgestuurd naar Team Handhaving.) De gemeente controleert op grond van de Wet milieubeheer niet alle bedrijven. Waar wel wordt gecontroleerd is ‘energie’ een vast agendapunt.

4. Veranderingen binnen klimaatnetwerk
DKN heeft inmiddels ruim 50 leden. Er zijn 3 werkgroepen: groen, energie en informatie/communicatie.
Suggestie gedaan om op de website alle duurzame initiatieven in Diemen te bundelen. Suggestie gedaan om voor verkrijgen ondersteuning de vrijwilligersbank in te schakelen.

5. Windmolens
Zie agendapunt 2.
In de Zuiderkerk in Amsterdam is een globale tentoonstelling over wind. Aldaar genoemde locaties voor windmolens in Amsterdam zijn het westelijk havengebied en Amsterdam-Noord (daar loopt een particulier initiatief). Buurgemeenten worden niet genoemd.

6.    Nieuwe Nuon energiecentrale
Is al eerder aan de orde geweest. Centrale wordt gasgestookt. Het primaire product is warmte voor o.a. Almere. Voor EN2040 geldt de uitstoot van eindgebruikers.

7.    Gesprekken met Delta Lloyd
Zie agendapunt 2.

8.    Bomenkap snelweg
Ecologisch zijn 2 rijen van belang. Door ruimtegebrek is soms sprake van 1 of 3 rijen. Er komt nog een plan waarop kan worden gereageerd.

9.    Duurzaam ondernemen
Maïta gaat vanuit de portefeuille economische zaken extra aandacht besteden aan duurzaamheid, ook sociaal gezien. Heeft binnenkort afstemming met Willem. Tips vanuit het DKN om de weekmarkt duurzamer te krijgen zijn welkom. Suggesties zijn al: biologische markt, wegdekverwarming (asfalt is zonnecollector) ook op plekken waar veel ouderen komen.

10.    Rondvraag
Vanaf januari 2011 komt een daglichtpaneel beschikbaar met een beter rendement dan een zonnepaneel. Er komen ook lichtere zonnepanelen op de markt.
Infraroodverwarming i.p.v. een cv-ketel is een nieuwe techniek met een hoog rendement.
Ook zijn er proefprojecten met plintverwarming.
Komt er een groene stemwijzer voor de provinciale statenverkiezingen?

11.    Datum volgende vergadering
Donderdag 10 februari 2011 van 16.00 tot 17.30 uur.

13 september 2010

Hoeveel energie kost de productie van olie?

Lowtech Magazine - Het ontginnen van olie (en andere fossiele brandstoffen) kost steeds meer energie. Als die trend zich doorzet, zal er over 20 tot 30 jaar één vat olie nodig zijn om één vat olie op te halen. Olie kan dan niet langer als een energiebron worden beschouwd, schrijft Lowtech Magazine. Lees verder...

13 juli 2010

Verslag bijeenkomst Energie groep 13 juli 2010

Aanwezig: Markus Schmid, Yvonne van Sark, Robert Nadorp, Willy Woldring, Harry Kemps

We hebben gebrainstormd over activiteiten die we kunnen oppakken met deze groep in 2010/2011. Hieruit komen 3 onderwerpen naar voren:
 • Windmolens op Diemens grondgebied
 • Voorlichting naar burgers
 • Bedrijven in Diemen
Windmolens
Belangrijkste actiepunt is stimuleren dat er windmolens in Diemen geplaatst worden. Met 5 middelgrote windmolens kunnen we heel Diemen van duurzame energie voorzien. 
Windenergie op land blijft achter omdat op veel plekken mensen bezwaren hebben, bv natuur, geluid, zicht, etc. Diemen zou evengoed geschikt kunnen zijn.
De gemeente heeft in 2009 een nieuwe Structuurvisie uitgebracht, waarin windenergie in Diemen wordt genoemd. Opties: Ten Oosten van de A9, naast of op gebied bij de Nuon-centrale of langs de A1. 
De gemeente moet deze visie, inclusief de Startnotitie voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied nog bespreken (Eind 2010/begin 2011).
In het actuele coalitieakkoord (van PvdA, GL, SP en D66)  Diemen Durft! staat onder kopje Duurzaam Diemen een focus op duurzaam energiebeleid. Komende 4 jaar komt er 0,5 fte bij voor energiebeleid. Gemeente wil een aantal windmolens in Diemens buitengebied realiseren als onderdeel van dat beleid. Zelfs de mogelijkheid eigen energiebedrijf (in regionaal verband) wordt genoemd. 

Wethouder Grondel heeft de Windvogel (onze contactpersoon: Niels Flach) al in 2009 om advies gevraagd over mogelijk geschikte locaties. De Windvogel heeft in een uitvoerig rapport 6 mogelijke locaties aangewezen voor windmolens van 85 meter hoogte en een vermogen van 2 MegaWatt.  Zo’n molen kost circa € 2,25 miljoen. Coöperatie de Windvogel heeft geld voor het bouwen van molens, budget lijkt kortom niet het probleem.

Wat moet er gebeuren?
Actie: stand van zaken en strategie bespreken met Grondel
 • In de structuurvisie staat dat 'nader onderzoek zal moeten uitwijzen waar de turbines komen'. Wie gaat dat onderzoek doen en wanneer?
 • We moeten wachten op de ‘startnotitie bestemmingsplan buitengebied (eind 2010, begin 1011)’. Hoe concreet wordt het dan daarna? Kan daarna in principe gelijk een vergunning worden aangevraagd, bijv. door de Windvogel?
 • Gaat dit allemaal straks in overleg met de 5 gemeenten van Amstel & Meerlanden, in het kader van A&M energieneutraal 2040? En kunnen we daardoor vertraging krijgen? Of kunnen we de molens als een Diemer project beschouwen?
Actie: Wat kunnen wij als burgers doen?
·         De gemeente moet vergunning afgeven. Zij maakt dit openbaar en dan kan er bezwaar aangetekend worden. Onze rol: stimuleren, aanjagen, maar niet teveel ruchtbaarheid geven. 
·         Als vergunning is verleend kunnen we een Diemense coöperatie starten, danwel zorgen dat veel Diemenaren aanhaken bij de Windvogel (rendement 6%). Goed voor draagvlak en bewustwording.  Ook de gemeente zelf kan participeren.

Bewoners
Diemen heeft veel gelijksoortige huizenbouw, waaronder veel relatief goedkope jaren ’50-bouw.  Niet duurzaam, maar mogelijk worden deze op termijn sowieso gesloopt.  Het zou interessant om sommige huizen onderling eens te vergelijken qua energiegebruik. Dat kan zowel in Noord, Zuid als Centrum. In dat licht willen we in 2010/2011 experimenteren met HouseGreening Parties: nodig buren uit en vergelijk je energieprestaties onderling.

Bedrijven
Robert onderhoudt contact met DeltaLloyd over warmte/koude-opslag in het nieuwe winkelcentrum. DeltaLloyd is niet happig, met name omdat het tot vertragingen kan leiden. Robert heeft al met de heer Marinus (voorzitter winkeliersvereniging) gesproken met het argument dat zij tot onnodig hoge kosten komen als DeltaLloyd niets doet. Harry Kemps heeft geregeld dat Robert daar in september mag komen praten.
Robert kijkt verder hoe DeltaLloyd en de winkeliers ‘ontzorgd’ kunnen worden. Hij is hierover o.a. in gesprek met een gespecialiseerd bedrijf.

14 maart 2010

Maak je eigen lowtech verticale (moes)tuin

Lowtech Magazine - Om je eigen groenten en fruit te telen heb je niet noodzakelijk een grote lap grond nodig. Je kan op een terras of zelfs binnenshuis met verrassend weinig plaats een productieve moestuin aanleggen. Het kost nauwelijks geld of onderhoud. Het geheim: plastic flessen en de instructies van Willem van Cotthem. Lees verder...

18 februari 2010

Klimaatnetwerk onderzoekt verkiezingsprogramma's

De uitspraken van de lijsttrekkers over duurzaamheid in het Diemer Nieuws van 18/02/2010 zijn boeiende kost! Het Diemer Klimaatnetwerk heeft ook de partijprogramma’s naast elkaar gelegd en de partijen waar nodig om toelichting gevraagd. Je ziet ook daar verschillen in prioriteit. Groen Links begint zijn programma met een uitgebreide paragraaf over duurzaamheid en stelt zich als enige zonder voorbehoud op achter het doel van een energieneutrale gemeente in 2040. Ook de PvdA heeft een aantal concrete punten, zoals het financieel blijven stimuleren van duurzame energie, net als de SP. D’66 wil zich nadrukkelijk een groene partij noemen, maar zich nog niet vastleggen op concrete plannen. De VVD wil zoveel mogelijk kiezen voor klimaatvriendelijke oplossingen, maar dat moet wel budgettair neutraal. Het CDA wil duurzame voorstellen van het college “zo mogelijk” steunen, en Leefbaar Diemen legt de nadruk op het handhaven van het groen in en om Diemen.
Over het handhaven van groen zijn alle partijen het wel eens, net als over het doorgaan met gifvrije onkruidbestrijding. Ook schone lucht wordt door de meeste partijen genoemd, niet verwonderlijk nu iedereen wakker is geworden door de plannen voor wegverbreding van de A1 en A10. Als concrete maatregel wordt snelheidsbegrenzing op de snelwegen (80 km), en binnen de bebouwde kom, door een aantal partijen genoemd, evenals het verbeteren van fietsvoorzieningen en het openbaar vervoer. Het OV kan ook duurzamer worden door het stellen van milieu-eisen in de aanbesteding.
Als je de programma’s en de uitspraken van de lijsttrekkers naast elkaar legt, dan zie je een aantal zaken waar de nieuwe gemeenteraad direct mee aan de slag zou kunnen. Er zijn drie partijen (PvdA, Groen Links en SP) die expliciet aangeven voor de bouw van windmolens in het buitengebied te zijn. De VVD heeft in eerdere gespreken met het klimaatnetwerk ook laten blijken voorstander te zijn van deze plannen. En eigenlijk kunnen D’66, maar ook het CDA gezien hun uitgangspunten ook niet tegen de windmolens zijn.
Ook is er brede steun voor duurzame maatregelen in het gemeente-apparaat zelf, zoals CO2-neutrale straatverlichting, groene stroom, energiezuinige gebouwen en een elektrisch wagenpark. PvdA, SP en GL spreken zich ook uit voor het stimuleren van energiebesparing in de bestaande bouw, door het sluiten van een convenant met corporaties. Deze partijen hebben ook uitgesproken dat ze contact willen blijven onderhouden met actieve bewoners. Het Klimaatnetwerk heeft nu een regelmatig overleg met de wethouder milieu en we gaan ervan uit dat dit zal blijven.
Het wordt spannend of duurzame uitgaven de bezuinigingen, die straks op de gemeente zullen afkomen, zullen overleven. Het Diemer Klimaatnetwerk gaat er vanuit dat er in ieder geval niet bezuinigd zal worden op de duurzame voorbeeldfunctie van de gemeente zelf. Want hier is goedkoop echt duurkoop, omdat minder investeren in energiebesparing op den duur meer kost. Ook zullen de inwoners van Diemen het niet op prijs stellen als er gekort zou worden op de subsidie voor zonne-energie. Het Klimaatnetwerk vindt het pure winst dat de lijsttrekkers zich nu over duurzaamheid en een schone leefomgeving hebben uitgesproken, en het zal na de verkiezingen de partijen herinneren aan de beloften die gedaan zijn.

Lex de Savornin Lohman
Markus Schmid