29 januari 2013

DDD themaavond huizen isoleren & molens bouwen

Wanneer: Aanstaande dinsdag 05-02, 20:00 - 22:30
Waar: Burgemeester de Kievietstraat 5, Diemen
(entree gratis)

Programma:

20:00 - huizen isoleren
Verduurzaming bestaande bouw, hoe bereik je de particuliere woningeigenaar?
De energiecoördinator van de gemeente Anne Elsen heeft het stimuleren van energiebesparing door particuliere woningeigenaren op haar werkprogramma gezet. Maar hoe bereik je deze doelgroep? Anne stelt verschillende modellen voor en samen bespreken we de voor- en nadelen. Het is de bedoeling dat daar vrij snel een concreet plan uitrolt.

21:15 - molens bouwen
Op 17 december 2012 hebben Provinciale Staten een besluit genomen tegen Wind op land in Noord-Holland. Wat kunnen we nu nog doen om te proberen windturbines in Diemen te realiseren?

22:00 - grote plannen maken
De gemeente heeft een Ontwerp Actieplan Energiebeleid 2013 - 2017 verspreid. Wat vindt DDD van dit actieplan? Aan welke activiteiten wil DDD een bijdrage leveren?  Reageren kan tot 15 februari 2013.   

22:30 Einde

07 januari 2013

Transition Town Treffen 2013

Op zaterdag 26 januari 2013 zal in Wageningen het 3e Nationale Transition Town Treffen plaats vinden: de jaarlijkse ontmoeting van de transitiebeweging in Nederland. Iedereen die betrokken is bij transitiegroepen in Nederland is van harte welkom en uitgenodigd om transitiegenoten uit het hele land te ontmoeten, ervaringen te delen, te genieten, te herkennen, te leren en te inspireren. (gelijk online aanmelden)

Locatie: Wijkcentrum de Pomhorst, Pomona 562, Wageningen
Datum: zaterdag 26 januari van 10.00- 22.00
Entree: € 10,– incl. lunch voor het zaterdagprogramma. Het diner wordt gevormd door
wat de aanwezigen meebrengen. Mocht u zich ter plekke inschrijven als donateur, dan hoeft u geen
entree te betalen. Meer informatie hierover ter plekke.
Max. aantal deelnemers: 100

Programma zaterdag 26 januari van 10.00 – 22.00 uur

10:00 – 10:30    Opening door onze dagvoorzitter Sofie Bakker met een Hart-en-Ziel moment
10:30 – 12:30    Actieve evaluatie over hoe iedereen de groei en bloei van TT in Nederland het afgelopen jaar heeft beleeft. Een onderzoek naar TT Nederland door studente van universiteit Utrecht, kan ter achtergrond aangevraagd worden bij TT Nederland (Adri Ros, Catharina de Bruin, e.a.)
12:30 – 13:00:    Donateurscampagne Transition Towns: hoe kan ieder lokaal Transitie initiatief daarvan profiteren, en daaraan mee helpen? Door Peter Polder
13:00 – 14:00    Lunch aangeboden door de organisatie
14:00 – 14:30    Welkom terug met een energizer door Ina Sabanoglu
14:30 – 15:30    Lokaal voedsel, lokale energie en hart&ziel zijn drie kernthema’s binnen het werk van veel Transitie initiatieven. Wij zijn benieuwd wat jullie ervaringen daar mee
zijn, hoe we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. We gaan dit in drie workshops o.a. met enkele succesverhalen handen en voeten geven:
Lokaal Voedsel: Hoe zet je een buurtmoestuin, een voedselcoöperatie of andere groepen rond lokaal voedsel op? Onder leiding van Helmut Steeman
Lokale Energie: Op welke manieren kun je duurzame energie groepen- of coöperaties opzetten? Hoe profileren wij ons in samenwerkingsverbanden? Onder
leiding van Peter Polder
Hart en Ziel: Wat is Transition to Resilience en hoe zou dat vrijwilligers in Transition Towns kunnen helpen? Onder leiding van Catharina de Bruin
Dit zou de oprichting van drie landelijke werkgroepen over deze thema’s kunnen inluiden. Heb je daar ideeën over, deel ze met ons
15:30 – 17:30    Open Space: Hoe kunnen we de Transitie Beweging in onze steden en dorpenverbreden? Paul Hendriks is facilitator en zal de onderwerpen die jullie van te
voren of gedurende de dag aandragen bundelen en het proces begeleiden.
18:30 – 19:30    Diner (Pot Luck)
19:30 – 22:00    Feestprogramma met optredens, dans en muziek. Met o.a. een groep door de wol geverfde improvisatiemuziekanten.
22:00 – laat    Samen met mensen van Transition Town Wageningen de stad in

TT initiatieven presenteren zich met een collage

We vragen alle TT initiatieven om middels een collage zichzelf te presenteren. We zullen de collages ophangen in de ruimtes, zodat iedereen kan zien hoe de andere initiatieven lopen, waar ze mee bezig zijn. Vermeld ook contactgegevens en misschien een foto van de aanwezigen, zodat jullie elkaar kunnen vinden en ervaringen kunnen uitwisselen. Wellicht kun je je dringende vragen ook in de collage verwerken en wellicht zijn ze aan het einde van het Treffen beantwoord.

Open Space

Tijdens een Open Space komt er een grote groep mensen bij elkaar om een bepaald onderwerp of probleem te onderzoeken, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een agenda of tijdschema, zonder voorzitter en zonder notulist. Toch heeft – als de techniek goed wordt toegepast – iedereen aan het eind gezegd wat hij/zij wilde zeggen, is er een uitgebreid verslag, werd er veel genetwerkt en werden er veel ideeën uitgewisseld en visies ontwikkeld.

Meld je online aan!