18 december 2012

Vaarwel Diemer windplannen?


van telegraaf.nl, maandag 17 dec:
"Provinciale Staten van Noord-Holland zijn er maandagavond in meerderheid mee akkoord gegaan om geen nieuwe windmolens toe te staan in de provincie. Noord-Holland komt bestaande afspraken na. Het totale vermogen aan windenergie in Noord-Holland zal in 2020 580 Megawatt zijn.

Het college van Gedeputeerde Staten stelde zich al eerder op het standpunt geen uitbreiding te willen van het aantal windmolens op land. Het draagvlak daarvoor is onder druk komen te staan volgens de coalitie van VVD, PvdA, D66 en CDA.
GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP, de CU/SGP, Forza! Noord-Holland, PvdA-er Nico Papineau Salm en Hero Brinkman stemden tegen het voorstel over windenergie. GroenLinks toonde zich een fel tegenstander en had een motie van verontwaardiging en afkeuring ingediend. Volgens deze partij gaat het om ondeugdelijk beleid en krijgt de provincie claims aan de broek, omdat het beleid juridisch gezien onhoudbaar zou zijn. De motie kreeg geen meerderheid.
Uitzondering op het nieuwe beleid is het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Dit plan valt onder de Rijkscoördinatieregeling en zal nog wel helemaal worden uitgevoerd. De provincie kan op die manier de met het Rijk gemaakte afspraak nakomen over het opwekken van 430Mw aan duurzame energie.
Verouderde windturbines mogen nog wel worden vervangen in Noord-Holland, maar moeten dan van hetzelfde vermogen zijn."