26 februari 2018

Geen nieuwe vergunningen meer voor schaliegas

Op 15 februari 2018 heeft minister Wiebes toegezegd geen nieuwe vergunningen meer te geven voor het boren naar schaliegas. Hiermee komt een einde aan bijna tien jaar ophef over schaliegas in Nederland, zonder dat er ooit een boor de grond in is gegaan.
De visie op schaliegas en aardgas veranderde in de afgelopen tien jaar radicaal. Steeds meer mensen zijn het er over eens dat gestopt moet worden met de winning en het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen.
[Bron: Milieudefensie. Volledig artikel]

22 februari 2018

Verkiezingsdebat duurzaamheid in 'De Omval'

Op 6 maart van 20:00 tot 22:00 uur organiseert 'Daarom Duurzaam Diemen' een verkiezingsdebat op het thema duurzaamheid in theater de Omval.

Tijdens dit debat met raadsleden en leden van nieuwe partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen deelnemen, gaan we in gesprek over het actieplan van Daarom Duurzaam Diemen, dat onlangs door 60 Diemenaren is opgesteld in een tweedaags Werkatelier.
Het eerste exemplaar van dit actieplan met negen duurzame initiatieven wordt tijdens de bijeenkomst  gepresenteerd. Iedereen is welkom dit debat bij te wonen.

Het werkatelier Daarom Duurzaam Diemen werd op 6 en 7 februari in Museum Saan gehouden. Tijdens het werkatelier gingen 9 initiatieven van start:

1) biodiversiteit en klimaatadaptatie
2) publiekscampagnes bewustwording en gedragsverandering
3) het vliegwiel
4) digitaal loket Daarom Duurzaam Diemen
5) van het aardgas af
6) rekenmodel 'groen kost geen poen'
7) duurzame energie voor en met iedereen
8) restafval reduceren
9) voeding

Alle leden van Duurzaam Dorp Diemen worden hierbij van harte uitgenodigd om dit openbare debat bij te wonen. Het debat wordt tevens aangekondigd via facebook, twitter en een persbericht.

- - - - - - -
Help mee dit Diemense verkiezingsdebat over duurzaamheid te promoten door het event op facebook te delen. Zie: Facebook Daarom Duurzaam Diemen

01 februari 2018

The Post ook weer op aardgas aangesloten

Op de dag dat Diemen de intentieverklaring tekent om nieuwbouw niet meer op het gas aan te sluiten, wordt bekend dat de nieuwbouw woningen in Diemen centrum (The Post, het voormalige postkantoor) gewoon op het aardgasnet worden aangesloten. Dit is te lezen op de project website in de technische beschrijving van de woningen. Heel bijzonder, ook omdat deze woningen wel een EPC van 0 krijgen en voorzien worden van zonnepanelen. Waarom er besloten is deze woningen toch een aardgas aansluiting te geven is vooralsnog onbekend.