28 oktober 2018

27.000 Amsterdamse huizen op biomassa, maar... is er wel genoeg hout?

AEB Amsterdam bouwt een biomassacentrale die in Amsterdam 27.000 woningen kan verwarmen. 
Het vroegere Afval Energie Bedrijf belooft vooral snoeihout uit de regio op te stoken, maar is daarvan wel genoeg?
Bron: Het Parool 28 oktober 2018

16 oktober 2018

Biomassacentrale in Diemen

Het is Duurzaam Dorp Diemen ter ore gekomen, min of meer toevallig, dat Nuon van plan is om in Diemen een biomassacentrale van 120 MW te bouwen. De tender en vergunningsprocedure hiervoor is opgestart. Wij zijn daar zeer verontrust over en verbaasd dat dit bericht nog niet door de gemeente onder de aandacht gebracht is.

Duurzaam Dorp Diemen stelt zich op het standpunt dat biomassa geen duurzame oplossing is. Daaraan liggen diverse feiten en argumenten ten grondslag.