12 mei 2011

Filmavond leidt tot mooi plan

SolarDays2011 in de Kievietstraat
Dinsdag waren we met ca 30 personen bij elkaar in de geïmproviseerde bioscoop van Duurzaam Dorp Diemen in de Kievietstraat.
Nadat we in de juiste stemming waren gekomen door de film 'Here Comes the sun' kregen we vervolgens wat technische uitleg over zonnepanelen, zonneboilers, aanschafkosten en terugverdientijden. Evert en Willy hadden wat cijfers op een rij gezet: Wist je dat een setje met 6 panelen (kosten: 3500.-) al na 12 jaar terug verdiend is, ook zonder een cent subsidie? Daarna is het pure winst, zeker met de stijgende energieprijzen. En dan hebben we het nog niet gehad over het grotere verhaal: Door je eigen stroom te produceren word je onafhankelijker van de wereldwijde energiemonopolies en maak je een statement als het gaat om CO2-reduktie.
Pathe Arena is er niets tegen
Maar ik dwaal af.
In het derde deel van de avond kregen we te horen hoe het project 'Zon uit Noord' uit A'dam Noord in elkaar steekt. Daar wordt binnenkort het platte dak van een basisschool volgelegd met zonnepanelen. De ouders van die school, maar ook vele andere bewoners uit de buurt, hebben geïnvesteerd in de panelen en vormen samen een kleine coöperatie, het dak krijgen ze gratis ter beschikking door de gemeente.
Het mooie van het plan is dat het een van de eerste projecten in NL is waar het zogenaamde zelflevermodel wordt toegepast. Je hoeft dus voor de opbrengst geen energiebelasting te betalen, het wordt direkt verrekend met wat je thuis aan energie verbruikt.
Ideaal dus voor iedereen die zijn eigen stroom wil maar zelf geen geschikt dak heeft, een woning huurt, of simpelweg geen zin heeft in al het regelwerk. Voor 640.- kun je via deze constructie al eigenaar worden van een zonnepaneelpaneel, geïnstalleerd, verzekerd en al. Je bespaart gewoon enorm op alle overhead en installatiekosten door het samen te doen!
Het verhaal van Eric en Gert Jan uit Noord kwam goed aan. De aanwezige wethouder Maïta van der Mark meldde zich spontaan aan als potentiële deelnemer, samen met een groot deel van de aanwezigen! Dus we gaan op zoek naar een geschikt dak, liefst van een openbaar gebouw, in Diemen!

Om 22.15 was het programma afgelopen en ging een flesje wijn open. Geïnspireerd door al het nieuws bleven we nog een hele tijd napraten.

11 mei 2011

Websites met meer informatie over zonnepanelen

Naar aanleiding van de door ons georganiseerde thema-avond over zonne-energie, hierbij enkele links naar websites met informatie over zonnepanelen.


zonopnoord.nl Coöperatie die in Amsterdam Noord zonnepanelen op een school heeft geplaatst en dit in heel Nederland wil gaan doen.

1miljoenzonnepanelen.nl Onafhankelijke website met informatie
zonnepanelen-info.nl Website van leveranciers van panelen met een rekenmodule over de terugverdientijd
polderpv.nl Onafhankelijke, wat onoverzichtelijke website met informatie
zonnepanelen.wouterlood.com Website van een particulier met veel kennis en ervaring.
trosradar.nl Uitzending van TROS Radar over misstanden bij het terugleveren
zonnehoven.nl Wijken in Deventer die gezamenlijk zonnepanelen plaatsen

10 mei 2011

Amsterdam Noord kiest voor zonnige toekomst


Vanavond, tijdens de thema-avond zonne-energie, komt Eric de Lange, initiatiefnemer van Zon op Noord, naar Diemen om over het project te vertellen. Zijn er kansen om in Diemen een soortgelijk project van de grond te krijgen?
Lees het recente persbericht:


Stadsdeel en schoolbestuur geven dak in gebruik aan Zon op Noord


Vandaag gaven portefeuillehouder Milieu, Kees Diepeveen, en Eric de Lange en Geert Jan Stolk van de coöperatie Zon op Noord het startschot voor het eerste project van Zon op Noord. Het project Zon op Landelijk Noord gaat om de collectieve plaatsing van zonnepanelen op de basisschool de Weidevogel in Ransdorp. In mei komen 70 panelen op het dak die jaarlijks 12.750 kWh leveren - wat overeen komt met het elektriciteitsverbruik van 3 tot 4 huishoudens. Schoolbestuur en stadsdeel stellen het dak van de gymzaal beschikbaar. Op een zonnepaneel voor de basisschool ondertekenden zij de gemaakte afspraken tussen stadsdeel, coöperatie en het schoolbestuur.


Al meer dan 20 gezinnen hebben aangegeven mee te willen doen aan Zon op Landelijk Noord. Alle panelen zullen binnen twee weken uitverkocht zijn. Als blijk van waardering voor de steun krijgen de school en het stadsdeel 15 jaar lang 16 zonnepanelen ter beschikking. Dit staat overigens los van de 70 panelen van de particulieren in het project.

Steun
In februari 2011 besloot het dagelijks bestuur het initiatief Zon op Noord te ondersteunen met een eenmalige subsidie van € 40.000, -. “Amsterdam-Noord heeft de ambitie het duurzaam energieverbruik te vergroten en de collectieve aanschaf van zonnepanelen draagt daar aan bij, aldus Kees Diepeveen”. “Het initiatief Zon op Noord is innovatief, laagdrempelig en doeltreffend. Het innovatieve aspect zit in het feit dat de coöperatie regelt dat daken van openbare gebouwen benut gaan worden voor het plaatsen van zonnepanelen die bekostigd worden door particulieren. De duurzaam opgewekte energie komt zowel ten goede aan particulieren als aan de eigenaar van het dak”.

Een zonnige toekomst
Zon op Noord wil het hier niet bij laten. Eric de Lange “Binnen 5 jaar willen we 10 van dit soort locaties starten in Noord en in totaal ongeveer 1000 panelen plaatsen voor particulieren. Wij zijn er van overtuigd dat veel meer mensen dit willen. Zodra het zichtbaar is en mensen gewend zijn aan het idee, zullen zich steeds meer deelnemers melden voor projecten. Niet alleen voor het milieu, maar ook omdat het geld bespaart op de steeds maar stijgende energierekening. En alles wat je zelf produceert, hoef je niet meer te kopen”.

Volgende locatie
Zon op Noord zoekt een wijk in Noord waar voldoende animo is om het tweede project met de buurtbewoners te starten. Volgens planning zou dat in 2012 gerealiseerd moeten worden. Iedereen met een groen hart die de energievoorziening in eigen hand wil nemen, kan contact opnemen met info@zonopnoord.nl of via Twitter: @Zon_op_Noord.