20 februari 2012

Open Space bijeenkomst op 19 februari

Markus begint een profi te worden als het gaat om het bepalen van het aantal stoelen dat nodig is voor een bijeenkomst.Voor de bijeenkomst op 19 februari hadden we 22 nodig. Die hadden we in de prachtige zaal van El'Sina in een kring neergezet om te spreken over de verwachtingen en ideeën voor 2012.

Onder de bezoekers zaten bekenden en nieuwe geïnteresseerden, opvallend veel vertegenwoordigers van initiatieven uit Diemen en omgeving en organisaties waaronder VivosDiemen Nieuws Netwerk en GroenLinks Diemen. Dit is aan de ene kant mooi (breed netwerk) maar ook problematisch omdat deze groep mensen al druk genoeg is met de eigen (vrijwillige) activiteiten. Dit bleek ook deels in de uitkomsten van de middag: Ideeën zat, maar wie - o - wie...?

Na de inleiding van Markus over lokale veerkracht in het licht van klimaatverandering en de toenemende schaarste aan grondstoffen maakten we een start met de Open Space. Snel ontstonden 4 groepen die zich op de verschillende ter plekke bepaalde thema's stortten: Energie, groen & voedsel, mobiliteit en draagvlak/communicatie.

Energie
De energiegroep stipte natuurlijk lopende acties (windmolens, zonnepanelen) aan, maar het ging nou juist om nieuwe input.
Interessant was het idee om zelf eens via Google te inventariseren welke daken in Diemen eigenlijk geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen (Peter van de Eland heeft al 3000m2 dakoppervlak aangeboden). Met een lijstje van kansrijke locaties kunnen we, al dan niet samen met de gemeente, gerichter aan de slag.

Groen & voedsel
Het is een enorme kans dat de gemeente Diemen graag met burgerinitiatieven samenwerkt en (braakliggende) terreinen ter beschikking stelt.
Concreet worden momenteel bijv. burgers gezocht die het leuke landje aan de Arent Krijtsstraat (ter hoogte van Oranjeplantsoen) onder handen willen nemen. Er zou zomaar nog een buurtmoestuin kunnen ontstaan!
Er werd ook het idee geopperd om braakliggende terreinen aan vrijwilligers van de voedselbank te koppelen. De vraag hierbij is of daar dan niet te veel instanties bij betrokken raken. Het is zeker niet direct iets wat je zélf kunt doen.

Draagvlak/communicatie
Markus zat in deze groep en vond het mooi om te merken dat we via een bijna filosofische insteek (Kunnen we het niet hebben over de vraag 'wat is geluk?') toch snel tot ideeën voor concrete acties met een positieve insteek kwamen. Er is genoeg kennis en talent in het netwerk om zoiets als een "Happy Planet Day' te organiseren.En check de site van NL Doet: Linde zoekt nog vrijwilligers voor haar geluksonderzoek in Diemen op vrijdag 16 maart. 

Mobiliteit
De zorgen over de leefkwaliteit in Diemen zijn groot. Maar naast CO2 uitstoot (klimaatkiller) wordt met name fijnstof als een directe bedreiging voor de gezondheid ervaren.
Al pratende kwam de fiets toch maar weer als concrete en simpele oplossing voor vele problemen naar voren.Diemen zou qua grotte zeer geschikt zijn als fietsstad. Er zijn vele ideeën hoe we hier slagen zouden kunnen maken. Zelf kunnen we bijv. knelpunten inventariseren, een mooi fietsplan maken en daar de gemeente mee benaderen.
Maar ook auto delen is iets om vanuit het DDD op in te zetten. Onze bijdrage zou kunnen zijn: info/bemiddeling via de DDD site over auto delen!

In het verslag (dank je Yvonne!) lees je wat er nog meer aan bubbels omhoogkwam tijdens de sessie.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de medewerking - in het bijzonder Els en Fred van El'Sina , het was echt een genot om bij jullie te mogen vergaderen!
De komende tijd zal blijken hoe we het vervolg organiseren. Wil je zelf het initiatief nemen en een van de mogelijke acties op pakken? Of gewoon meehelpen als er wat te doen is? Stuur dan een mailtje!