Lokaal voedsel

Werkgroep lokale voedselvoorziening & groen
  • zelf groente en fruit verbouwen
  • openbaar groen in zelfbeheer
  • geveltuinen
  • groendienst gemeente
  • compost, GFT inzameling

Samen groente verbouwen in hartje Diemen? Dat kan!
Lees hier alles over buurtmoestuin 'De prinses op de erwt'.
Voedsel uit de regio, waarom vinden we dat zo belangrijk?

Er zijn goede redenen om na te denken over de toekomst van onze voedselvoorziening. Even kort door de bocht: Onze voedselvoorziening is totaal afhankelijk van (goedkope) aardolie. En die olie raakt op. 
Hoezo?

1) Ons voedsel komt uit alle hoeken van de wereld. De transport vraagt natuurlijk om brandstof.
2) De explosief groeiende wereldbevolking kan alleen worden gevoed door middel van grootschalige industriële landbouw. Deze draait volledig op olie:
  • voor kunstmest (is een aardolieproduct)
  • voor pesticiden (idem dito)
  • voor landbouwmachines (brandstof)
Feestje in de buurtmoestuin, 2012
Maar de olie raakt op, en sneller dan menigen denkt. Peter Polder, medewerker van PeakOil Nederland: “In zowel de olie-industrie als in de wetenschap is het niet langer de vraag of de peakoil-theorie klopt, maar wanneer die piek in de olieproductie plaats gaat vinden. Het antwoord vanuit de industrie liegt er niet om: ergens tussen 2010 en 2020.” 
 Natuurlijk gaat het niet van de ene dag op de ander, maar schoksgewijs, van de ene crisis naar de volgende. Maar let wel: als de supermarkten niet bevoorraad kunnen worden, ook al is het maar door een tijdelijk tekort aan brandstoffen, dan zijn de schappen binnen drie dagen leeg! En wat dan?
1000m2 braakliggende grond omgetoverd tot paradijs
De komende olieschaarste noodzaakt ons dus om voedsel dichter bij huis te verbouwen. Na Peak Oil zal er simpelweg steeds minder energie beschikbaar zijn om appels uit Nieuw-Zeeland aan te vliegen of veevoer uit Brazilië te halen. Bovendien worden kunstmest en bestrijdingsmiddelen duur. 
Kleinschalige organische landbouw heeft de toekomst. Recycling van mest en afval én verbetering van de bodemvruchtbaarheid zijn cruciaal in een wereld met minder kunstmest. Het gebrek aan bestrijdingsmiddelen kunnen we opvangen door kleinere velden, rotatieteelt en gewascombinaties.
Door regionale landbouw weer op te bouwen maken we ons weer zelfredzaam en ontwikkelen we meer flexibiliteit om de consequenties van piekolie (en trouwens ook klimaatverandering) op te vangen. 

Meer lezen over dit onderwerp?
peak-oil
voedselcrisis