25 september 2019

De grote uitstootkloof

Onderzoek van De Groene - Tata Steel en de cijfers

Volgens een alternatieve berekening stoot Tata Steel in IJmuiden minstens twintig procent meer CO2 uit dan het bedrijf officieel rapporteert. Als dit zo is, dan brengt dit het Klimaatakkoord in gevaar, zo schrijft De Groene Amsterdammer.


Er gaapt een gat van 2,5 miljoen ton CO2 – de uitstoot van een kleine kolencentrale

De politieke gevolgen zijn groot als zou blijken dat de werkelijke jaarlijkse uitstoot van Tata Steel dichter bij de vijftien dan bij de twaalf miljoen ton ligt. De extra CO2-reductie die het kabinet sinds het Urgenda-vonnis in 2015 voor elkaar heeft gekregen (vier miljoen ton), zou door de ‘tegenvaller’ van Tata al twee keer zijn ingehaald.


Deze reportage bevestigt opnieuw dat de omgevingsdiensten in Noord-Holland hun werk niet serieus nemen. Dit artikel in De Groene Amsterdammer verschijnt na het bericht dat Schiphol meer vluchten uitvoert dan waar het vergunning (400.000) voor heeft. En het bericht dat de provincie zich pas na aandringen realiseert dat er vergunningen nodig zijn voor de voorbereidingen voor de Formule 1 in Zandvoort.

12 september 2019

Nuon/Vattenfalls voorbereidingen voor bouw biomassacentrale Diemen gaan door

Nuon/Vattenfall begint wet- en regelgeving kennelijk serieus te nemen. Het bedrijf plaatste onlangs een personeelsadvertentie in NRC voor een Specialist Vergunningen en Milieu: "Heb jij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de warmtevoorziening in een duurzame, aardgasvrije toekomst?"Tot op heden weigert Nuon/Vattenfall
 bekend te maken bij welke producenten het bedrijf zijn houtige biomassa -pellets- gaat inkopen. Deze pellets zijn bestemd voor verbranding in de Biomassacentrale Diemen met een enorme CO2 uitstoot* tot gevolg. Leveranciers die in aanmerking komen voor levering zijn bedrijven in Canada, Verenigde Staten (oa. DAXX) en de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen (Granuul Invest). 


Duurzaam Dorp Diemen ontving meer achtergrondinformatie over de productie van houtpellets in onder meer Estland, Litouwen en Letland. Deze Baltische Staten leveren kennelijk ook al aan Nederland.
Uit een PR-filmpje van Granuul Invest blijkt dat dit bedrijf complete bomen verhakselt en omvormt tot pellets. In zijn verkooppraatjes houdt Nuon/Vattenfall nog steeds vol dat het alleen gecertificeerd hout zal gebruiken, afkomstig van boomtoppen, krom hout en afgewaaide takken die op de bosbodem liggen.

Als dat waar zou zijn dan hebben de pelletproducenten geen businesscase. Want hoeveel inspanningen kost het een bedrijf om tussen alle stammen de afgewaaide takken te verzamelen en van de gerooide bomen de toppen te moeten beoordelen? Hoeveel bomen moet je omzagen om voldoende takken te hebben om er vervolgens pellets voor de verbrandingsovens van te maken? 

Het werkelijke verhaal blijkt heel anders. Dat tonen onderstaande reportages aan:  

- Kwart van Estlands bossen bedreigd door houtkap voor biomassa
- Onbedoelde neveneffecten van de hernieuwbare energie aannames.
- Een onthullende film over houtpelletproductie bij producent en toeleverancier Granuul Invest.
De export van houtpellets door Graanul Invest naar Nederland en Verenigd Koninkrijk 

*) 
Biomassa heeft een lagere energiedichtheid en een lagere verbrandingsefficiëntie dan steenkool, olie of gas. Dat heeft tot gevolg dat, om dezelfde hoeveelheid energie (warmte of elektriciteit) te produceren, de feitelijke, daadwerkelijke CO2 uitstoot van biomassa 1,2 keer groter is dan wanneer steenkool wordt gebruikt, 1,5 keer groter is dan wanneer olie wordt gebruikt en 2 keer groter dan wanneer gas wordt gebruikt. (Höcker advocaten in een brief aan gemeente Diemen)
De bij verbranding in de atmosfeer gebrachte CO2 heeft 30 tot 50 jaar nodig om weer door nieuwe bomen te worden opgenomen. Dat is 20 tot 40 jaar voorbij de kritische datum die wordt aangehouden om de temperatuurstijging onder de 1,5 tot maximaal 2 graden te houden. Tijd die wij dus niet meer hebben.