01 november 2010

Investeringen in energiebesparing nemen af

Milieuoverwegingen tellen minder mee

De bereidheid van de consument om te investeren in energiebesparing neemt af. Komend jaar geeft 34% van de huishoudens nog geld uit aan kleine energiebesparende maatregelen zoals energiezuinige lampen. Vorig jaar was dat nog 61%. Ook de interesse in grote maatregelen is fors gedaald. De interesse in een nieuwe CV ketel halveert komend jaar van 34% naar 12%, terwijl de interesse in dubbel glas zelfs terugloopt van 27% naar 10%. Alleen de interesse in isolatiemaatregelen blijft redelijk op peil op 13% tegen 18% vorig jaar.

De resultaten komen voort uit een onderzoek van vergelijkingswebsite Energieprijzen.nl naar het gedrag van consumenten met betrekking tot energie en duurzaamheid. Aan het onderzoek deden 562 huishoudens mee. Van het twee derde deel die komend jaar geen maatregelen meer zal nemen, geeft 44% aan dat de belangrijkste maatregelen al genomen zijn. Daarnaast geeft 34% van de respondenten aan dat ze de maatregelen te duur vinden. Met name bewoners van een huurhuis geven dit als belangrijkste reden op.

Kleinere rol voor milieu
Van de mensen die nog wel maatregelen gaan nemen, geeft drie kwart aan dat de financiële besparing de belangrijkste overweging is. Daarnaast is er nog een groep van 22% die milieuoverwegingen als belangrijkste reden opgeeft om energiebesparende maatregelen te nemen. Hetzelfde onderzoek is enkele jaren geleden ook uitgevoerd en toen lagen de financiële overwegingen en de milieuoverwegingen vrijwel gelijk.

Volgens Uitgever van Energieprijzen.nl, Arjin van As, laat het onderzoek duidelijk zien dat het mileubewustzijn van de consument nauw verbonden is aan de gepercipieerde welvaart. "Zodra de consument het gevoel heeft dat de portemonnee dunner wordt, zie je dat principes snel in de koelkast worden gezet, zeker als die echt geld kosten."

Groene stroom
Van alle respondenten gebruikt 44% op dit moment groene stroom. Als reden om niet voor groene stroom te kiezen geeft 27% aan dat ze groene stroom te duur vinden. Een nog veel grotere groep van 41% geeft als belangrijkste reden op dat ze niet geloven dat groene energie bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem. Van het deel dat wel voor groene stroom kiest, is de meerderheid bereid om daar tot 2% meer voor te betalen.

De gemiddelde Nederlander is tegenwoordig wel redelijk tevreden over zijn energieleverancier. Gemiddeld scoren alle leveranciers nu een 7 terwijl dat enkele jaren geleden nog een 5,9 was. Uitschieters aan de bovenkant zijn Atoomstroom en Electrabel met een 8. De laagste score komt voor rekening van NL Energie met een 5,6. Nuon, Essent en Eneco scoren met een gemiddelde 7,3 beter dan gemiddeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten