29 januari 2021

Campagnebus 'StopVattenfall' zaterdag 30 januari in Diemen
Comité Schone Lucht startte donderdag 28 januari de landelijke campagne 'StopVattenfall' met een vijfdaagse 'Tour de Biomassa' door Amsterdam en omliggende gemeenten.

Zaterdag deed de Tour Diemen aan van 14:00 t/m 14:30 uur op het Diemerplein. Het Comité liet via de campagnebus films zien over de schadelijke effecten van verbranding van houtige biomassa op het klimaat en de natuur en de oproep om Vattenfall's een halt toe te roepen. 

Rechtbank
De Tour eindigt maandagochtend bij de Rechtbank in Haarlem. Daar vindt op 1 februari de rechtszitting plaats tegen de omgevings- en natuurvergunning van de biomassacentrale. Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment en Natuurmonumenten hebben beroep tegen beide vergunningen aangetekend.
Lees ook: Aangifte bij het OM en verzoek tot vervolging Vattenfall.

Verzet
Er is onder inwoners van Diemen, het kinderrijke IJburg en plaatsen in de regio bij buurgemeenten veel verzet tegen het plan van Vattenfall om in Diemen een biomassacentrale te bouwen. 

Aangifte bij het OM en verzoek tot vervolging van Vattenfall

  • Gesjoemel met de aanvraag voor vergunning biomassacentrale Diemen.
  • Bij de beoordeling of er een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor de biomassacentrale, verzuimde Vattenfall aan te gegeven dat er giftige stoffen uitgestoten zullen worden.
  • Provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen faalden in de procedure.

Het bureau Mobilisation for the Environment (MOB) heeft aangifte gedaan tegen Vattenfall in verband met de vergunningsprocedure voor de 120 MW biomassacentrale in Diemen.
MOB is het frauderen van bedrijven met aanvragen voor natuur- en omgevingsvergunningen meer dan beu. In dit geval weer een vergunning die haaks staat op het schone plaatje dat in de MER-beoordeling is geschetst. Ditmaal niet alleen gesjoemel met stikstofcijfers maar ook met giftige stoffen zoals kwik, dioxinen en furanen.


Vattenfall heeft bij de beoordeling of er een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor de biomassacentrale, aangegeven dat er geen giftige stoffen uitgestoten zullen worden (kwik, dioxinen en furanen). In de uiteindelijke vergunningsaanvraag zijn deze stoffen wel genoemd en is er voor die uitstoot vergunning aangevraagd en naar verluid ook verleend.
Het Zweedse Vattenfall wil binnen één generatie fossielvrij zijn, zo beweert het bedrijf in haar reclamecampagne waarmee het Nederland overspoelt. Desondanks wil het bedrijf ook per 1 juli 2024 in Diemen een grote houtgestookte, CO2 en giftige stoffen uitstotende biomassacentrale van 120 MW in werking hebben.

Vattenfalls reclamecampagne is niet overbodig. Het bedrijf bouwde in de afgelopen jaren een bedenkelijke reputatie op, onder andere door gesjoemel met rekeningen, onwettige colportagepraktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Hier zou dan grootschalige bosvernietiging nog bovenop komen.

Vattenfall heeft met de vergunningaanvraag en de MER.-beoordelingsnotitie gesjoemeld, mogelijk fraude en/of valsheid in geschrifte gepleegd. Er zijn genoeg aanknopingspunten om een onderzoek te starten. De Zweedse energiereus is immers een professioneel bedrijf en heeft ervaring met houtstook waarvan in redelijkheid verwacht kan worden dat het op de hoogte is van cruciale onjuistheden en  onvolledigheden in de MER-beoordelingsnotitie. Dit geldt ook voor het bureau Royal HaskoningDHV dat de notitie eerder in opdracht van Nuon heeft opgesteld. 
Royal HaskoningDHV is een internationaal, niet-beursgenoteerd ingenieursbureau met hoofdkantoor in Amersfoort. Het heeft kantoren in 30 landen en wereldwijd 5.800 professionals in dienst.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen hebben gefaald in de procedure door geen volledig MER te verlangen, en alle benodigde vergunningen te verlenen. Is dit incompetentie of bewust wegkijken? Dat is de vraag. Beide opties zijn even schrijnend als onthutsend.  
Aanstaande maandag 1 februari dient er in Haarlem een rechtszaak over de milieuvergunning, aangespannen door MOB. 
Zie hierover Mobilisation

Meer informatie over de actie om aandacht te vragen voor actie tegen de bouw van de biomassacentrale.Stap over op een biomassavrije energieleverancier (onderzoeksrapport)

Easy Energy verkoopt Nederlandse zonne- en windenergie. Easy Energy  heeft dynamische prijzen. Dat wil zeggen dat jouw stroom voordeliger is als de zon schijnt of als het waait en dynamische prijzen dragen bij aan het voordeliger maken van zonne- en windenergie voor de verkoop door energieleveranciers, waardoor het aandeel zonne- en windenergie ook groter kan worden.


Energie van Ons is opgericht door 100 energiecoöperaties. De winst gaat naar die coöperaties, die dat weer kunnen inzetten bij het verduurzamen van hun regio (dat is de taak van energiecoöperaties). De winst gaat dus niet naar aandeelhouders en investeringsmaatschappijen. Heel Nederland kan energie bij Energie VanOns afnemen, ook als je in een andere regio woont, en dan steun je dus de regionale coöperaties die het geld in lokale projecten stoppen zoals buurthuizen, speeltuinen, zonneparken etc. 


Bij Pure Energie kies je zelf waar in Nederland jouw stroom vandaan komt. De winst wordt gebruikt om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen. Het gas dat Pure Energie verkoopt is gecompenseerd tegen de hoogst mogelijke standaard: Golf Standard van het WNF.

 

Vrijopnaam maakt alleen maar zonne-energie. Ook als de zon niet schijnt, weet je zeker dat jouw geld gaat naar duurzaam opgewekte zonne-energie. Je kunt zonnepanelen in een zonnepark kopen. Handig als je geen dak beschikbaar hebt. De opbrengst van de komende 9 jaar is dan voor jou.

Bron: The-FAB.org


25 januari 2021

Biomassacentrale Diemen: Vattenfall boos op activisten

Energiebedrijf Vattenfall is boos op actievoerders die zich verzetten tegen de bouw van de grootste biomassacentrale in Nederland, gepland in Diemen. Volgens Anna Borg, Vattenfall's CEO, zou MOB's Johan Vollenbroek oorlogstaal en dreigementen hebben geuit.

Het conflict over de Vattenfall houtstookcentrale, die warmte moet leveren aan Amsterdam en de regio, komt hiermee tot een nieuw hoogtepunt. In een brief aan Borg eisen actiegroepen Comité Schone Lucht, Leefmilieu en Mobilisation for the Environment dat de Zweedse energiegigant afziet van de bouw van de centrale bij Diemen. Om dat te bereiken moet Vattenfall de provincie Noord-Holland vragen om een reeds toegekende vergunning in te trekken.
"Doet Vattenfall dat niet, dan zien de actiegroepen dat als een 'oorlogsverklaring' en dreigen zij onze klanten op te roepen ons bedrijf te boycotten", aldus Martijn Hagens van Vattenfall Nederland. "Wij vinden deze dreigementen onredelijk en ongepast."

Desastreus klimaatbeleid
Vattenfall zegt - opnieuw - dat het niet iets wil bouwen waar niemand op zit te wachten en verwijst tegenstanders naar de politiek. Voor de actievoerders is de Diemense biomassacentrale inmiddels uitgegroeid tot een symbool voor het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid. Volgens kritische wetenschappers is de massale houtstook rampzalig voor de biodiversiteit, de luchtkwaliteit en het klimaat. Houtstook stoot grofweg 2 keer meer CO2 uit dan de verbranding van gas.

Sjoemelcijfers
Fenna Swart van Comité Schone Lucht pareert de kritiek van directeur Hagens. "Als Vattenfall werkelijk zijn oor wil laten hangen naar wat de bevolking wil, dan draait ze het biomassacircus terug en kunnen wij de rechtszaak en onze campagne stopzetten." Volgens Vollenbroek zijn de reeds verstrekte vergunningen gebaseerd op 'sjoemelcijfers' en vind Vattenfall's stelling om de politiek aan te spreken een gotspe. "Vattenfall heeft toch ook een eigen verantwoordelijkheid, maar verschuilt zich nu, onvolwassen en puberaal, achter de Nederlandse politiek.

Bron: De Telegraaf, 25 januari.

Geplande acties: https://stopvattenfall.nl/campagne/ en https://stopvattenfall.nl/wat-kan-ik-doen

Op donderdag 28 januari gaat de campagne StopVattenfall om 11:00 uur van start. De campagne van Comite Schone Lucht is gericht tegen de bouw van de biomassacentrale van Vattenfall in Diemen. Vijf dagen zal de digitale billboardbus ‘StopVattenfall’ door Amsterdam en buur-gemeenten een ‘Tour de Biomassa’ maken. Comite Schone Lucht zal in gesprek gaan met burgers en bestuurders over het stoppen van het initiatief van Vattenfall.
De aftrap vindt donderdag 28 januari plaats bij de Stopera (gemeentehuis Amsterdam). Deskundigen zullen daar nogmaals de bezwaren tegen biomassaverbranding toelichten.
>>>Volledig persbericht<<<

Meer over de kwalijke kanten van biomassa

12 januari 2021

Weerstand tegen wind organiseren met valse argumenten

Er is commotie ontstaan op IJburg over windmolens, naar aanleiding van het opstellen van de regionale energiestrategie (RES). Amsterdam is net als alle andere gemeenten in Nederland bezig met het bepalen van zoekgebieden: gebieden waarin alle belanghebbenden denken dat er ruimte kan zijn voor opwekking van duurzame energie uit wind en/of zon.

Dit proces is landelijk afgesproken na overleg met heel veel partijen en vastgelegd in het klimaatakkoord. Een belangrijk punt daarin is dat de inwoners inspraak krijgen bij het bepalen van de ruimte die men wil geven voor duurzame energiebronnen in de regio. Die inspraak loopt nu, in het RES-proces. Daarin worden zoekgebieden besproken met veel partijen, waaronder uiteraard ook de inwoners, maar ook natuurorganisaties, vissers, vogelaars: iedereen die in de regio actief is. En na het opstellen van de concept strategie met zoekgebieden, zal de gemeenteraad hier ook nog eens haar zegje over mogen doen.

In Amsterdam op IJburg schoot een groep inwoners helaas direct in een “loopgravenoorlog”. Inwoners die zich zorgen maken over hun uitzicht en het geluid van windmolens. Ze erkennen gelukkig wel dat windmolens nodig zijn, maar willen die niet in hun regio hebben. Hun zorgen zijn begrijpelijk en spelen op veel plekken zodra windmolens ter sprake worden gebracht. Er werd een actiegroep opgericht die direct begon met verspreiden van desinformatie over de RES en over windenergie en die betrokkenen betichtte van winstbejag. Terwijl ze openlijk toegeven dat het ze enkel gaat om hun uitzicht en de angst dat windmolens veel geluid produceren. Ze zijn zelfs trots dat ze NIMBY genoemd worden: Not In My BackYard. Een van de aanwezigen bij een protestactie riep letterlijk “zet ze maar buiten de gemeentegrenzen dan heeft niemand er last van”.


Deze groep vergeet gemakshalve dat er landelijke en regionale regels zijn voor de plaatsing van windmolens. Overeengekomen tussen partijen die ze willen plaatsen en exploiteren en organisaties die de inwoners vertegenwoordigen. Opgesteld op basis van de vele ervaringen en wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn. Er zijn normen voor geluid, voor slagschaduw, er moet voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen onderzocht worden wat het effect zal zijn op de natuur in de omgeving (vogels, vleermuizen, vissen, etc.). Een windmolen zet je niet zomaar ergens neer, dat vraagt jaren voorbereiding en allerlei onderzoeken. Waarbij tegenwoordig de regio zelf ook betrokken wordt en direct (financieel) voordeel kan krijgen van die molen(s).

De groep uit zijn zorgen naar mijn mening dan ook op de verkeerde plek: de inspraakavonden over de RES zijn daarvoor de juiste plek. Maar vooral uit de groep zijn zorgen op een kwalijke manier, namelijk door het verspreiden van desinformatie. Onjuiste cijfers, gemanipuleerde beelden en geluidsfragmenten, ongepubliceerd onderzoek en zelfs beweringen die aantoonbaar onjuist zijn. Nog kwalijker is dat als de groep daarop gewezen wordt, ze die personen de mond snoeren. Door voorstanders van wind bewust niet uit te nodigen voor zijn “openbare” overleggen, dezen te blokkeren op social media en door berichten te verwijderen als de discussie daaronder ze niet welgevallig is. En ondertussen werken de media mee aan het “circus” dat ze optuigen door berichten van de groep zonder verificatie over te nemen en de groep keer op keer een podium te geven waarop ze zijn desinformatie kan verspreiden.

Als we nog enige kans willen maken om de 1,5 graad opwarming van de aarde te voorkomen, dan moeten we nu stappen gaan zetten. Dan helpt het niet om te zeggen “zet windmolens maar ergens anders neer”, want dat roept nu iedereen. “Doe maar zon op daken van de ander”, “zet die windmolens maar bij de buren of op zee”. Ook daar gelden echter bezwaren. Het klimaatprobleem lossen we ook niet op door het te verschuiven naar een ander. Het klimaatprobleem is van ons allemaal en moeten we samen oplossen.

Het laaghangende fruit is geplukt, we zullen nu de lastigere plekken moeten gaan benutten. Dan helpt het niet om te roepen “ik ben te kort, ik kan niet helpen”. Dan helpt het om in actie te komen, een ladder te pakken en samen te komen tot een werkbare oplossing. Niet tegenwerken en blokkeren maar meewerken, samen, in de regionale energiestrategie.

Dit artikel verscheen in iets gewijzigde vorm als opiniestuk in het Parool van 20 februari 2021

07 januari 2021

Milieuclubs roepen banken op niet te investeren in biomassa

Milieuorganisaties Comité Schone Lucht (Amsterdam-IJburg), MOB (Johan Vollenbroek) en Leefmilieu (Maarten Visschers) roepen Nederlandse banken op niet langer te investeren in biomassacentrales die hout verbranden. Die methode om warmte en elektriciteit op te wekken is volgens de actiegroepen schadelijk voor het milieu en de biodiversiteit. 

In hun brandbrief aan Rabobank, ING, SNS Bank en duurzame kredietverstrekkers Triodos en ASN roepen de milieuorganisaties op om een onmiddellijke beëindiging van investeringen in biomassaverbranding en financiering van kolencentrales. Ook dringen ze erop aan dat de banken informatie over hun investeringsbeleid in biomassa openbaar maken. Onder andere willen de milieuorganisaties dat de namen bekend worden van kolen- en biomassacentrales en ook hun toeleveranciers waarin de banken geld steken.

Rabobank liet in een reactie al weten de mening van de milieuorganisaties te delen dat deze wijze van houtverbranding niet duurzaam is. Om die reden verstrekt de bank geen leningen aan grootschalige kolencentrales voor het gebruik van palmolie of houtpellets.