3 december 2018

BENG! Daar is de biomassacentrale

Dit stuk gaat niet over de ophef over de nieuwe (relatief lage) eisen in het kader van BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen), maar over de achtergronden van de biomassacentrale die Nuon (binnenkort Vattenfall) graag in Diemen wil bouwen. Waarom wil Nuon die centrale bouwen, welke alternatieven zijn er en waarom wordt daar niet voor gekozen. Is biomassa wel zo duurzaam? En natuurlijk: wat wil Duurzaam Dorp Diemen?

28 oktober 2018

27.000 Amsterdamse huizen op biomassa, maar... is er wel genoeg hout?

AEB Amsterdam bouwt een biomassacentrale die in Amsterdam 27.000 woningen kan verwarmen. 
Het vroegere Afval Energie Bedrijf belooft vooral snoeihout uit de regio op te stoken, maar is daarvan wel genoeg?
Bron: Het Parool 28 oktober 2018

16 oktober 2018

Biomassacentrale in Diemen

Het is Duurzaam Dorp Diemen ter ore gekomen, min of meer toevallig, dat Nuon van plan is om in Diemen een biomassacentrale van 120 MW te bouwen. De tender en vergunningsprocedure hiervoor is opgestart. Wij zijn daar zeer verontrust over en verbaasd dat dit bericht nog niet door de gemeente onder de aandacht gebracht is.

Duurzaam Dorp Diemen stelt zich op het standpunt dat biomassa geen duurzame oplossing is. Daaraan liggen diverse feiten en argumenten ten grondslag.

15 juni 2018

Omgevingsvisie Provincie Noord-Holland ter inzage

Wat vindt u van de Omgevingsvisie van Provincie Noord-Holland?
Laat het Natuur en Milieu Federatie N-H (NMF) weten.

Van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ligt de Ontwerp-Omgevingsvisie 
online ter inzage. Deze visie stippelt de koers van de omgeving tot 2050 uit en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur en verkeer.


Metropoolregio Amsterdam
Adviezen van groene organisaties
In samenwerking met andere natuur en milieu-organisaties droeg de NMF ideeën aan bij de Provincie die de regio gezonder, duurzamer en groener kunnen maken.
Een compleet en compact overzicht (23 pagina's) van de NMF visie voor Noord-Holland vindt u hier. Het gehele rapport vindt u hier.

Een aantal zaken uit onze visie was in de conceptversie van de Omgevingsvisie goed opgenomen. Zoals het tegengaan van bodemdaling in veengebieden en aandacht voor natuurinclusief ontwikkelen van landbouw en stedelijk gebied.
Er zijn nog meer aspecten waarvoor de NMF in zijn zienswijze aandacht vraagt: meer concrete ambities voor natuur en biodiversiteit, meer focus op landschapsbescherming en een sterkere sturing op energietransitie en landschap.

Ook voor de regio Amsterdam & omstreken komen belangrijke zaken aan de orde in de Omgevingsvisie.
Lees deze daarom goed door en laat de NMF weten wat u ervan vindt. Dit neemt de NMF dan mee bij het maken van zijn zienswijze, samen met de andere natuur- en milieuorganisaties.
Stuur vooral ook zelf uw zienswijze naar de Provincie. Hoe u dit doet, leest u hier.

Bron: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, www.mnh.nl Contact: mnh@mnh.nl
Natuur en Milieufederatie Noord-Holland werkt graag samen met anderen aan een gezond en duurzaam Noord-Holland.