4 januari 2018

Daarom Duurzaam Diemen gaat van start en jij kunt meedoen

Vanaf mei 2017 is er een groep Diemenaren (inwoners en ondernemers) op initiatief van de gemeente bezig om activiteiten rondom duurzaamheid voor te bereiden. Ook mensen van Duurzaam Dorp Diemen hebben hieraan meegewerkt. Nu is er de mogelijkheid voor meer mensen om mee te doen aan dit initiatief.
Op 6 en 7 februari 2018 is er van 15:30 tot 22:00 uur een werkatelier waarin ideeën op de volgende zes onderwerpen verder worden uitgewerkt tot concrete plannen.

  • Vergroten van ons sociaal milieubewustzijn
  • Remmen van de opwarming van de aarde
  • Omslag naar een circulaire economie
  • Versterking van de biodiversiteit
  • Veerkrachtige gezondheid
  • Bewust produceren en consumeren

Aanmelden kan hier.

2 februari 2017

Eerste bewoner de Sniep die niet aan het gas wil, meldt zich

Eerder schreven we over de vreemde ontwikkeling op De Sniep, waar woningen opnieuw een gasaansluiting krijgen. Terwijl elders in de wijk een WKO systeem gebruikt wordt en landelijk besloten is woningen niet meer op het gas aan te sluiten. De projectontwikkelaar (BPD) liet ons desgevraagd weten dat bewoners om een gasaansluiting vragen. Dat leek ons een vreemde bewering, maar contact met kopers van die woningen hadden we niet. Totdat zich onlangs een koper meldde die het bericht op onze site had gelezen en zich ook al verbaasde over het feit dat hij straks weer een gasaansluiting heeft. Deze bewoner weet dat de ontwikkelingen de andere kant op gaan en is nu bezorgd dat zijn woning kort na oplevering alsnog omgebouwd moet worden naar gasloos en dat dit hoge kosten met zich mee zal brengen. Kosten die hij als koper moet betalen. We zijn in overleg over vervolgstappen.

14 januari 2017

Staatsbosbeheer helpen in het Diemerbos

Staatsbosbeheer onderhoudt het Diemerbos maar krijgt daar van de overheid steeds minder geld voor. Ze hebben, zoals velen zullen weten, getracht extra inkomsten te krijgen uit onder andere het faciliteren van festivals. Dat is onvoldoende om het beheer goed te kunnen doen.

Marijke van Langen van Staatsbosbeheer is daarom nu op zoek naar vrijwilligers die ongeveer eens in de maand kunnen helpen met het onderhoud. Lijkt het je leuk en heb je af en toe tijd, meld je aan via m.langen@staatsbosbeheer.nl.

9 december 2016

Meedenken over energie neutrale (koop-)woningen in Diemen

Duurzaam Dorp Diemen is uitgenodigd om mee te denken met de gemeente hoe we woningeigenaren kunnen stimuleren om hun woningen energieneutraal te maken.

De regio Amstelland en Meerlanden heeft hiervoor subsidie toegekend gekregen en Diemen is de trekker van dit project, dat allereerst in Diemen en de Haarlemmermeer zal starten. Doel is om woningeigenaren te ondersteunen en verleiden stappen te zetten naar een woning die nog zo min mogelijk energie verbruikt en haar eigen energie duurzaam opwekt. Zie hieronder de stappen op hoofdlijnen.