2 februari 2017

Eerste bewoner de Sniep die niet aan het gas wil, meldt zich

Eerder schreven we over de vreemde ontwikkeling op De Sniep, waar woningen opnieuw een gasaansluiting krijgen. Terwijl elders in de wijk een WKO systeem gebruikt wordt en landelijk besloten is woningen niet meer op het gas aan te sluiten. De projectontwikkelaar (BPD) liet ons desgevraagd weten dat bewoners om een gasaansluiting vragen. Dat leek ons een vreemde bewering, maar contact met kopers van die woningen hadden we niet. Totdat zich onlangs een koper meldde die het bericht op onze site had gelezen en zich ook al verbaasde over het feit dat hij straks weer een gasaansluiting heeft. Deze bewoner weet dat de ontwikkelingen de andere kant op gaan en is nu bezorgd dat zijn woning kort na oplevering alsnog omgebouwd moet worden naar gasloos en dat dit hoge kosten met zich mee zal brengen. Kosten die hij als koper moet betalen. We zijn in overleg over vervolgstappen.

14 januari 2017

Staatsbosbeheer helpen in het Diemerbos

Staatsbosbeheer onderhoudt het Diemerbos maar krijgt daar van de overheid steeds minder geld voor. Ze hebben, zoals velen zullen weten, getracht extra inkomsten te krijgen uit onder andere het faciliteren van festivals. Dat is onvoldoende om het beheer goed te kunnen doen.

Marijke van Langen van Staatsbosbeheer is daarom nu op zoek naar vrijwilligers die ongeveer eens in de maand kunnen helpen met het onderhoud. Lijkt het je leuk en heb je af en toe tijd, meld je aan via m.langen@staatsbosbeheer.nl.

9 december 2016

Meedenken over energie neutrale (koop-)woningen in Diemen

Duurzaam Dorp Diemen is uitgenodigd om mee te denken met de gemeente hoe we woningeigenaren kunnen stimuleren om hun woningen energieneutraal te maken.

De regio Amstelland en Meerlanden heeft hiervoor subsidie toegekend gekregen en Diemen is de trekker van dit project, dat allereerst in Diemen en de Haarlemmermeer zal starten. Doel is om woningeigenaren te ondersteunen en verleiden stappen te zetten naar een woning die nog zo min mogelijk energie verbruikt en haar eigen energie duurzaam opwekt. Zie hieronder de stappen op hoofdlijnen.

Nieuwbouw in Plantage de Sniep weer aan het gas

Plantage De Sniep is de nieuwbouw wijk achter het eindpunt van lijn 9. Daar is bij het begin van de bouw een WKO systeem neergezet. Dat systeem wisselt warmte en koude uit tussen de bodem en de woningen. Zo kunnen de woningen verwarmd worden zonder dat er gas verstookt hoeft te worden. Een duurzame oplossing voor verwarming. De eerste fasen van dit project, de woningen die nu gebouwd zijn, hebben dan ook geen gasaansluiting en lopen zo voor op de landelijke ontwikkeling om minder gas te verbruiken.

Onlangs is echter voor de binnenkort te bouwen woningen langs de Muiderstraatweg besloten om deze niet aan te sluiten op het WKO systeem, maar "ouderwets" op het gas. Dit terwijl Liander, de netbeheerder die deze aansluitingen moet maken, heeft aangekondigd hiermee te stoppen zodra dit wettelijk gezien mag. Amsterdam heeft zelfs al het plan om in 2050 geen enkele woning meer gas te laten verbruiken.

Duurzaam Dorp Diemen heeft de ontwikkelaar van de nieuwe woningen, BPD, gevraagd naar de beweegredenen achter deze beslissing. Volgens BDP is de WKO techniek inmiddels ingehaald en is verwarmen middels gas in HR ketels beter voor alle betrokkenen.

Daar heeft Duurzaam Dorp Diemen een andere mening over. Gas is een doodlopende weg. Er zijn inmiddels voldoende en betaalbare duurzame alternatieven.

Het is ook vreemd om als Duurzaam Dorp Diemen samen met de gemeente te werken aan energieneutrale woningen en tegelijkertijd nieuwbouw woningen weer aan te gaan sluiten op het gas. Iets met de paard achter de wagen spannen.

Een argument van BPD is ook de kosten. Ook dat is een vreemde. Het is nu wellicht goedkoper om de woningen traditioneel uit te voeren met een gasaansluiting, maar op termijn moeten deze woningen dan nog eens omgebouwd worden en komen de kopers alsnog voor hoge kosten te staan. Het is veel goedkoper om die noodzakelijke stap van het gas af nu al te nemen. Zeker in een wijk waarin die stap door de meeste woningen al genomen is. Voor die nieuwe woningen moet nu alsnog, op kosten van de gemeenschap, een gasnet worden aangelegd dat over enkele jaren waarschijnlijk overbodig is.