20 april 2023

Duurzaamheid in Diemen

Al enige tijd is Duurzaam Dorp Diemen niet echt meer actief.

Wel actief is Daarom Duurzaam Diemen. Dit is een platform gesteund door de gemeente dat bestaat uit inwoners en ondernemers van Diemen.

Sinds 2022 bestaat daarnaast de KlimaatRaad Diemen. Dit is een initiatief van Willy Brinksma en Eline Raaphorst van KlimaatAlarm en Evert Kuiken, de klimaatburgemeester van Diemen.

31 maart 2023

De Laatste Aanmoediging

Al dertig jaar lang wordt ons dezelfde leugen verteld: 'Een beter milieu begint bij jezelf.' Ondertussen stoten de dertig grootste bedrijven van Nederland achtendertig keer (!) zoveel CO2 uit als álle Nederlandse burgers bij elkaar. En boeken ze miljardenwinsten, terwijl wij de inflatie keihard in onze portemonnee voelen.

Hoog tijd om te stoppen naar onszelf te kijken en wat van die bedrijven te eisen. Binnenkort beginnen namelijk de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen. Hier besluiten de aandeelhouders of bedrijven nog hogere winsten gaan maken, of de noodzakelijke groene investeringen gaan doen. 
En daarom doet Milieu Defensie nu #DeLaatsteAanmoediging: verduurzaam je bedrijf. En zo niet, dan sleept Milieu Defensie je - net als Shell - voor de rechter.

Inspanningen onevenredig verdeeld
Terwijl jij de kachel omlaag draait, vaker de fiets pakt en het afval scheidt, komen zij zelfs in hun klimaatplannen nog niet aan de helft van de noodzakelijke CO2 reductie. En volgens de rechter moet dat anders. Een beter milieu begint bij Shell en de andere grote vervuilers. En die bedrijven maken in april en mei de plannen op voor het komend jaar tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Hier wordt besloten over onze toekomst. Want de aarde is al 1,2 graden warmer en bij meer dan 1,5 graad dreigt de planeet onleefbaar te worden. 

Nog maar even...
We hebben nog maar even. Dit is dan ook de laatste aanmoediging. 
Zorg ervoor dat de grote uitstoters deze waarschuwing te horen krijgen. 
Deel de video, Tweet mee met #delaatsteaanmoediging.

Help mee
Deel/share een van de volgende posts:
🐤 Like en deel op Twitter: bit.ly/BeterMilieu-Tw
👍 Like en deel op Facebook: bit.ly/BeterMilieu-FB
📷 Like en deel op Instagram: bit.ly/BeterMilieu-In
👥 Like en deel op LinkedIn: bit.ly/BeterMilieu-LI

26 december 2021

Over de luchtkwaliteit in Diemen

Sinds december 2020 zijn er in Diemen 13 meetstations operationeel. Een subsidie van Daarom Duurzaam Diemen maakte dit mogelijk. Na een jaar en wat contacten met de gemeente Diemen en Amsterdam en andere organisaties in Nederland is het mogelijk om enkele voorzichtige conclusies op te stellen.

Conclusies trekken is lastig

Voorzichtig, omdat het erg moeilijk blijkt te zijn om conclusies te trekken. Er zijn veel factoren die de metingen beïnvloeden: luchtvochtigheid, temperatuur, wind (richting en snelheid). En er zijn veel bronnen van fijnstof: soms zijn het lokale bronnen, soms juist regionaal of landelijk. Dat maakt het lastig om van een piek op een meetstation te bepalen wat daarvan de oorzaak is. Wat voorbeelden. 


Toen mijn tuin werd veranderd, waar mijn meetstation hangt, zag ik ineens enorm hoge pieken van fijnstof. De verklaring was simpel: er werden stenen doorgezaagd en dat gaf heel veel stof. Die metingen zouden eigenlijk buiten beschouwing gelaten moeten worden, maar dat gaat helaas niet.

Van een andere deelnemer begreep ik dat het meetstation hangt op de plek waar ook gerookt wordt. Dat verklaart waarom er op dat meetstation overdag af en toe een hoge piek te zien is en op andere meetstations op dat moment niet.

Bekend is dat de meters die wij gebruiken gevoelig zijn voor vocht. Vocht in de lucht, mist, waterdamp, zijn immers ook kleine deeltjes. En die blijken vooral de metingen van PM10 te verstoren, omdat die waterdeeltjes ongeveer zo groot zijn en onze simpele meters die niet kunnen onderscheiden van "echt" stof. Vandaar dat we er een luchtvochtigheidsmeter bij hebben. Maar corrigeren van de fijnstof metingen met die luchtvochtigheid is niet zo simpel. Op deze site van het RIVM wordt dat voor ons gedaan, maar daar hebben we geen invloed op.

Wil je goede conclusies kunnen trekken, dan moet je diverse meetstations naast elkaar bekijken, corrigeren voor luchtvochtigheid, de windrichting en -snelheid kennen en liefst ook nog de temperatuur er bij houden. En dan ook nog eens de lokale situatie kennen: welke lokale invloeden zijn er. Dat vraagt veel informatie, tijd en voldoende kennis. Voor mij is dat een brug te ver.

Verkeer, industrie, biomassa: wat voorzichtige conclusies

Verkeer was altijd de grootste bron van fijnstof. Door de scherpere milieunormen is de uitstoot van fijnstof door verkeer echter aan het afnemen. Landelijk is de industrie is nu ongeveer de grootste bron, op de voet gevolgd door de landbouw. Maar regionaal en lokaal zijn er enorme verschillen. In Diemen lijkt verkeer nog steeds een flinke bijdrage te leveren. De industrie, zelfs in het buitenland, draagt afhankelijk van de windrichting echter wel flink bij.

De komst van de biomassacentrale op Punt de Sniep heeft geen merkbare toename van fijnstof opgeleverd. Of dat komt door de alsnog geplaatste extra filters is niet bekend. Het zegt ook niets over de gevolgen van de eventuele komst van de biomassacentrale van Vattenfall: dat is een onvergelijkbare installatie die ook nog eens buiten Diemen komt te staan.


Feit is wel dat het stoken van hout in een open haard, vuurkorf of andere manier van verbranden van hout leidt tot een flinke, lokale toename van fijnstof. In de recente koude periode met weinig wind is dit effect heel duidelijk te zien op de metingen. Vooral op Plantage de Sniep was een flinke verhoging van fijnstof te zien. Vandaag (26 december 2021) is het echter ook koud, maar waait het wel. Nu is te zien dat er overdag weinig fijnstof in de lucht zat en dat het gehalte met het stijgen van de temperatuur juist toeneemt. Hierbij speelt de toenemende luchtvochtigheid een rol, maar ook het feit dat vandaag een zondag is en er relatief weinig verkeer op de weg is. En natuurlijk dat meer mensen nu thuis zijn en de open haarden in de avond weer aan zullen gaan. (De afbeelding is van een andere website die de metingen in Diemen op een andere manier toont dan op onze site te zien is.)

Over het algemeen kunnen we onderschrijven wat elders ook vaak de conclusie is: de luchtkwaliteit in Diemen is niet goed, maar wel binnen de (huidige) normen. Die normen zijn echter relatief hoog vergeleken met de normen die het WHO nu adviseert. Aandacht voor fijnstof en de luchtkwaliteit in het algemeen blijft heel relevant: er overlijden nog steeds (te) veel mensen door luchtvervuiling. De veroordeling van de Britse regering vanwege het overlijden van een kind na het inademen van veel luchtvervuiling zegt in dat verband genoeg: de lucht moet schoner! Deels hebben we dat zelf in de hand: minder rijden met een brandstofmotor, minder vliegen, minder hout stoken. Deels zal de industrie door moeten gaan met verbeteren van haar processen, zodat zij minder luchtvervuiling veroorzaakt.

Repair Café blijft voorlopig gesloten

Vanwege de corona beperkingen heeft de organisatie van het Repair Café Diemen besloten om voorlopig de deuren gesloten te houden. Het is niet mogelijk om in de ruimte waar het Repair Café altijd wordt gehouden 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast is het voor ons niet uitvoerbaar om de QR-codes te controleren. Als het Repair Café weer van start kan gaan zal de organisatie hierover informatie verstrekken.

Het Repair Café wordt normaal gesproken elke tweede zaterdag van de maand georganiseerd in het café van zorgcentrum De Diem.

De agenda is op de startpagina van onze website te bekijken.