07 juni 2021

Rechter: vergunning biomassacentrale Diemen blijft overeind. MOB in hoger beroep

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mochten aan Vattenfall een omgevings- en een natuurvergunning verlenen voor de bouw van de biomassacentrale (BMC) van Vattenfall in Diemen. 

Dat blijkt uit een drietal uitspraken van de rechtbank Noord-Holland in Haarlem. Verschillende partijen, waaronder de Coöperatie Mobilisation for the Environment en Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland (eisers) stelden dat GS de vergunningen ten onrechte heeft verleend. 
Bron: Diemerkrant 7 juni 2021

In een reactie op twitter laat Johan Vollenbroek weten: 
Beroepen tegen milieuvergunningen houtstookcentrale Vattenfall in Diemen afgewezen. Uitspraken bevatten motiveringsgebreken zodat hoger beroep gaat worden ingesteld. Oproep aan Vattenfall: bouw een groene megaboiler in plaats van een bomen crematorium!

25 mei 2021

Gasvrij Diemen meetup & Diemen-wil-wind

KlimaatAlarm Diemen uitte eerder de intentie om de Gemeente Diemen kritisch te volgen bij het maken van wijkgerichte plannen voor de energietransitie. Inmiddels is er werk aan de winkel!


2 juni - Bewonersvergadering over gasvrij Diemen

Wij vinden het belangrijk dat de energietransitie geen zaak van individuele voorlopers blijft. Volgens ons moet er per wijk of buurt een collectieve aanpak komen, inclusief een robuust financieringsplan. We stellen de vraag hoe de Gemeente Diemen daarover denkt.

Op 2 juni organiseert de Gemeente Diemen een online bewonersvergadering over gasvrij Diemen. KlimaatAlarm Diemen zal vragen hoever de gemeente is met de voorbereiding van de energietransitie in de wijken.

Doe je mee? Meld je voor 31 mei aan via deze link.

Woensdag 2 juni 2021, 19.30u -21.00u, meer informatie: informatiebijeenkomst over gasvrij Diemen


Duurzame energie in Diemen

Om over te kunnen stappen naar duurzame energie moet er duurzame energie worden opgewekt via zon en wind. Ook op dit vlak speelt er van alles in Diemen.

De gemeenteraad van Diemen spreekt binnenkort haar voorkeur uit voor gebieden waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden met wind of zon. Dat staat allemaal in de Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

Diemen wil wind

In Diemen klinkt nu vooral het geluid van tegenstanders van de komst van windmolens in onze regio. Wij vinden het belangrijk om daar een ander geluid tegenover te zetten: positief en met een open houding. We zijn een actie gestart waarin we mensen vragen een email naar alle gemeenteraadsleden van Diemen te sturen.

Doe je mee? Via de website www.diemenwilwind.nl vind je informatie over deze actie, de email aan de gemeenteraadsleden en een overzicht van voordelen en nadelen van windenergie.

Op 10 juni is er een informatieve raadsvergadering over dit onderwerp. Dan wordt de Regionale Energie Strategie 1.0 voor onze regio besproken. Je kunt erbij zijn als inspreker of als toehoorder.

Informatieve raadsvergadering van de gemeenteraad Diemen:
Donderdag 10 juni 2021, 20-00u-22.40u


Waar vind je ons?

01 mei 2021

Manifest Longfonds: Geef kinderen gezonde lucht

De gevolgen van luchtvervuiling voor gezondheid zijn niet te overzien. Kinderlongen zijn extra kwetsbaar, omdat ze nog niet volgroeid zijn. De schade die kinderen oplopen, dragen ze de rest van hun leven mee. Daarom zeggen Duurzaam Dorp Diemen en tal van andere  ondertekenaars, samen met het Longfonds: nieuw kabinet, maak in al jullie plannen ruimte voor het onderwerp luchtvervuiling. Maak de lucht schoner! Voorkom gezondheidsschade! 

Ieder jaar weer overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht. Laten we onze kinderen daarvan behoeden.

Niet alleen Longfonds zegt dit, maar ook een groeiende coalitie van (kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners, milieugezondheidskundigen én wetenschappers.

https://www.longfonds.nl/manifest

11 maart 2021

Xtinction Rebellions verzet tegen Vattenfalls biomassacentrale

Klimaatvechters van Extinction Rebellion blokkeerden vrijdag 5 maart de toegangsbrug naar de elektriciteitscentrale in Diemen. Eigenaar Vattenfall wil nog steeds zijn plannen doorzetten om deze om te bouwen tot de grootste biomassacentrale van Nederland, ondanks het brede verzet daartegen.

Het is de eerste keer dat leden van de mondiale milieubeweging XR zich in Nederland verzetten tegen massale houtstook. Tientallen activisten ketenden zich vast op de loopbrug en verhinderen zo dat personeel toegang had tot het bedrijf.

De activisten eisen meer daadkracht van de overheid om klimaatverandering te voorkomen. Zij proberen duidelijk te maken dat het verstoken van hout geen goed alternatief is om de maatschappij ’duurzaam’ in te richten.

Esther Ouwehand, Partij van de Dieren over deze actie in Goedemorgen Nederland (vanaf ca 4:10 min.):
"Ze hebben helemaal gelijk met hun punt dat biomassa niet duurzaam is. De Europese Unie noemt het duurzaam, maar het kappen van bomen, het verstoken in ovens, daar komt a. CO2 bij vrij, b. daar komt stikstof bij vri. Het idee is: die bomen groeien wel weer terug. Officieel op papier is het een klimaatneutrale maatregel maar in de praktijk helemaal niet. We moeten dus zo snel mogelijk stoppen met die biomassa."

De PvdD diende laatst een motie in om subsidies voor biomassastook stop te zetten, dat is met Groen Links gelukt om die op te schorten.

"Klopt, maar het is van belang om meer fundamenteel te kijken naar het energieakkoord. Je verwacht: we kunnen overschakelen op groene energie. Maar in dat akkoord zit óók biomassa. Dan moet je dat niet doen. In de biomassastook wordt 10 miljard subsidie gestopt, echt weggegooid geld en je haalt niet de bijdrage voor het klimaat. 'Biomassa-CO2-neutraal' is een schijnwerkelijkheid waaraan je alleen maar belastinggeld verspilt en het klimaat niet helpt."

"Kernenergie heeft het grote probleem dat je met gevaarlijk nucleair afval komt te zitten. Eerlijk gezegd is die optie een bliksemafleider, een middel om de discussie uit de weg te gaan over het gesprek dat we echt moeten voeren: dat we radicaal andere keuzes moeten maken wil de aarde leefbaar blijven.
Als je bijvoorbeeld weet dat in Nederland één kunstmestfabriek staat die in zijn eentje 5% van ons hele aardgasbehoefte gebruikt. Slechts 1 fabriek! En kunstmest is ook niet goed voor duurzame landbouw. Daar moeten we keuzes in durven maken en zeggen: daar stoppen we mee. Dus durven kiezen voor echte energiebesparing en echte duurzame oplossingen."

Bronnen: De Telegraaf, NPO Start