29 mei 2019

PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt

Fantastisch nieuws! Dit heeft ook gevolgen voor de natuurvergunning van NUON. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 mei 2019).


Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. De besluiten over veehouderijen die in deze uitspraak centraal staan, halen om die reden de eindstreep niet. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Toestemming vooraf…
Het PAS bevat de basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. 
Aan de andere kant bevat het PAS tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Het PAS loopt daarbij dus vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten.

16 mei 2019

Actie tegen de biomassacentrale voor het hoofdkantoor van Nuon/Vattenfall in Amsterdam, 17 mei 9 uur

De Partij voor de Dieren in Amsterdam organiseerde vrijdag 17 mei om 9 uur een zogenaamde "Art Action" bij het hoofdkantoor van Nuon/Vattenfall Nederland, Hoekenrodeplein bij het station Amsterdam Bijlmer Arena. Zie verder Kunste­naars confron­teren Nuon/Vattenfal met Art Action tegen Biomas­sa­cen­trale.

10 mei 2019

Kappen met het convenant

De afgelopen maanden voerde Duurzaam Dorp Diemen in samenwerking met andere lokale duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam actie tegen de komst van de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen. Zij deden dit met zoveel succes dat het onderwerp ook landelijk weer op de kaart staat.

Gezien de massale tegenstand zijn Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) een onderzoek naar biomassa gestart. De organisaties* vragen daarom de betrokken partijen om de onderhandelingen over het convenant per direct te staken. Tevens verzoeken zij om de besluitvorming over de biomassacentrale in Diemen aan te houden, zodat de colleges van Diemen en Amsterdam en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kennis kunnen nemen van de rapporten van de SER en het PBL en deze kunnen voorleggen aan hun volksvertegenwoordigers, voor zij een ingrijpend besluit moeten nemen dat zoveel weerstand oproept.

Unaniem verzet
De Gemeenteraad van Diemen, de Stadsraad van Muiden en de Stadsdeelcommissie Amsterdam Oost verzetten zich unaniem tegen de komst van de biomassacentrale evenals een meerderheid van Provinciale Staten. Ook tijdens een drukbezochte bijeenkomst op IJburg georganiseerd door critici, bleek dat er grote bezorgdheid leeft onder bewoners van deze gebieden. De weerstand is groeiend, het aantal handtekeningen op de petitie tegen de centrale neemt met de week toe.

Draagvlak voor biomassa: onbekend
Intussen willen bestuurders van Diemen, Amsterdam en Noord-Holland met Nuon/Vattenfall een convenant sluiten over de centrale (Parool 12 april). Dit wekt de indruk dat al zou vaststaan dat de centrale er zal komen, wat voorbarig is. Men onderhandelt zonder kennis van zaken nu de rapporten van de SER en het PBL nog niet klaar zijn. Het geeft daarnaast een verkeerd signaal aan de bezorgde burgers door op de zaken vooruit te lopen.
Over draagvlak voor het gebruik van biomassa voor het opwekken van energie - zowel warmte als elektriciteit - zou de politiek zich in dit dossier veel drukker moeten maken, aldus de organisaties.


*) De lokale duurzaamheidsorganisaties: Duurzaam Dorp Diemen, Natuurlijk IJburg, Fossielvrij Amsterdam, Comité Schone Lucht Amsterdam-Oost en Ongeruste burgers via de Petitie: Geen Biomassacentrale in Diemen.

07 mei 2019

Aanpak klimaatbeleid kan bij het brandhout

Inzetten op meer biomassa en minder gascentrales: een onbegrijpelijk dwaalspoor van ‘groen’ kabinet.

Het kabinet, de grote energieverbruikers en het VNO-NCW nemen hun eigen klimaatdoelstelling nog steeds niet serieus. 
Over een termijn van ruim tien jaar zal de CO2-uitstoot globaal moeten halveren om de Parijse doelstelling te halen. Uitstel van die uitstootvermindering vergroot het ­risico dat het klimaat met zichzelf op de loop gaat, waarbij optredende veranderingen, zoals het afsmelten van poolkappen en permafrost, de opwarming ongecontroleerd versnellen. 
Daarom is er geen ruimte meer voor verder uitstel van het probleem dat al minstens dertig jaar op de politieke agenda staat.
Lees het hele artikel >>

Bron: Volkskrant 6 mei 2019 door Louise Vet en Klaas van Egmond  

Teken de petitie tegen de biomassacentrale(s)

De teller staat inmiddels ruim boven de 6500 handtekeningen. 
Doe mee en teken ook. 

Het blijkt dat mensen uit het hele land Maaikes petitie
 ondertekenen. Net als deze onderwijzeres tonen zij zich bezorgd over de effecten van de uitstoot van vieze houtrook op onze gezondheid. De 60 meter hoge schoorsteen verspreidt straks de giftige stoffen en fijn stof over een groot gebied, vele malen groter dan Diemen.

Diemen wordt gevraagd om een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven - tekenen bij het kruisje graag - maar de effecten van de houtverbranding stoppen niet bij de gemeentegrens! 

Omliggende plaatsen werden niet geïnformeerd maar zitten samen met Diemen in hetzelfde schuitje. Heel Nederland heeft er straks last van. Luchtvervuiling door paasvuren? Hoezo? 

De biomassa-houtstookcentrales van Nederland (>40 in bedrijf en >20 gepland) branden straks dag en nacht. En hoe de wind ook waait, iedereen krijgt met de uitstoot van hun Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te maken.


Volg Maaikes petitie op Facebook. 
Like deze pagina en nodig vrienden en bekenden uit hetzelfde te doen. En vraag ze óók de petitie te tekenen...

De petitie vind je op: https://geenbiomassacentralediemen.petities.nl/