26 februari 2020

Evert Kuiken stopt per direct

Verklaring

Ik stop per direct als trekker van Duurzaam Dorp Diemen. Ook zal ik andere activiteiten rondom duurzaamheid in het algemeen stopzetten. Het voelt voor mij als trekken aan een dood paard, dweilen met de stuwdam open. Dat heb ik meer dan 11 jaar met veel plezier en enthousiasme gedaan. De laatste tijd wordt ik echter keer op keer geconfronteerd met een overheid die mij als burger niet serieus neemt. Mijn motivatie om diezelfde overheid te helpen, is op.

Zandvoort

Directe aanleiding daarvoor is het besluit van de gemeenteraad Zandvoort om de motie te verwerpen waarin gevraagd wordt de ontheffing voor rijden op het strand te weigeren. Waarmee de gemeente een door haar zelf geopend rustgebied voor vogels en zeehonden (Noordvoort) open stelt voor autoverkeer. Dit nadat diezelfde gemeente al besloten had de natuur ter plekke op te offeren aan een jaarlijks evenement dat ook elders georganiseerd had kunnen worden (in Nederland was het circuit van Assen een reële optie).

Maar "Zandvoort" is natuurlijk niet de enige oorzaak.

De burger moet wat

Het is bizar om aan de ene kant als burger te horen dat de overheid wat van je verwacht, waar je zelf voor moet betalen en zelf verantwoordelijk voor gemaakt wordt. Terwijl diezelfde overheid aan de andere kant het bedrijfsleven blijft faciliteren in de door haar gewenste economische groei en daarmee de acties van de burger volstrekt zinloos maakt.

Wat er nog meer speelt

 • Schiphol wordt geen strobreed in de weg gelegd, mag zelfs zonder natuurvergunning gewoon doorgroeien en er wordt niet gehandhaafd. Daar komt nog bij dat vliegveld Lelystad er zeer waarschijnlijk gaat komen, wat nog meer uitstoot geeft en waarbij bewust en stelselmatig fouten in het voordeel van de luchthaven gemaakt worden.
 • Subsidies op fossiele brandstoffen gaan onverminderd door.
 • Subsidies op biomassa ("jong fossiel") gaan door.
 • Beperken van de stikstof uitstoot wordt niet opgepakt. Er worden meer wegen aangelegd en verbreed, ten koste van de natuur. De boeren worden maximaal gefaciliteerd en zelfs bedreigingen uit die hoek worden geaccepteerd en leiden tot aanpassing van overheidsplannen.
 • (Grote) bedrijven worden maximaal gefaciliteerd door bijvoorbeeld het niet hoeven betalen van dividendbelasting en duurzame energiebelasting.
En dan heb ik het alleen over zaken waar ik mij tot vandaag mee bezig hield. Met het risico te worden weggezet als een geel hesje (wat ik pertinent niet ben), zal ik hier geen verdere opsomming geven.

Waar ik mee stop

 • Trekken van Duurzaam Dorp Diemen
 • Deelnemen aan de federatie tegen biomassacentrales
 • Deelnemen aan de regionale energiestrategie sessies.
 • Investeren in een elektrische motor (ruim € 15.000). Ik blijf dus rijden op mijn benzinemotor (overigens alleen voor plezier ritten: rond de 8000 kilometer per jaar).
 • Investeren in een nieuw verwarmingssysteem met een warmtepomp en PVT panelen (ruim € 30.000). Mijn huis blijft dus verwarmd op gas. Mijn leverancier krijgt geen opdracht. Mijn werkgever krijgt geen ervaring met een dergelijk systeem. Mijn gemeente en buren krijgen niet het voorbeeld hoe verwarmen duurzaam en all-electric kan.
 • Me schuldig voelen om de thermostaat hoger te zetten dan 19,5 graad Celsius.
Waar ik niet mee stop:
 • Veganistisch eten.
 • Zuinig met energie omgaan.
 • Niet onnodig nieuwe spullen kopen en kapotte spullen eerst proberen te repareren.
 • Fietsen naar mijn werk en het OV nemen als fietsen te lang duurt (een auto heb ik niet).
 • Werken in het Diemerbos.
 • Werken aan zonnepanelen via mijn werkgever.

Radicaal

Een radicaal besluit. Zeker. Ik zie mij echter genoodzaakt om dit besluit te nemen. Al sinds 1990 zet ik mij actief in voor het klimaat, het milieu, de natuur. 30 jaar lang al hoop ik dat de overheid zal inzien dat het anders moet. 30 jaar lang al laat ik zien dat het anders kan. 30 jaar lang al probeer ik zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor duurzaamheid. 30 jaar lang al doet de overheid alsof alleen de burger aan zet is. 30 jaar lang al hou ik dit vol. Nu stop ik er mee. Ik ga mijn tijd nuttiger besteden.

Kom allemaal naar Zandvoort om de F1 karavaan die van Noordwijk naar Zandvoort wil rijden, te blokkeren.

15 februari 2020

Duurzaam Dorp Diemen vertegenwoordigt de federatie tegen biomassacentrales in Potkaars

Evert Kuiken van Duurzaam Dorp Diemen heeft de federatie tegen biomassacentrales vertegenwoordigd in een uitzending van De Potkaars.

Wil je weten waarom biomassa niet goed is, wat de federatie allemaal doet, landelijk, tegen biomassacentrales, waar je allemaal rekening mee moet houden bij biomassa en nog veel meer, luister/kijk dan deze podcast.

Fijnstof meten: het kan heel eenvoudig

Het gevaar

Een van de grote nadelen van biomassa is dat het veel fijnstof produceert. Fijnstof is een belangrijke doodsoorzaak, er overlijden meer mensen door het inademen van fijnstof dan door roken. Hoe kleiner het fijnstof, hoe groter het risico: de kleinste fijnstof deeltjes gaan zelfs door je huid heen en komen in je bloed en daarmee in je hersenen.

Wat is fijnstof

Fijnstof zijn alle deeltjes die in de lucht blijven hangen. Hoe groter de deeltjes, hoe eerder ze op de grond terecht komen en de kans op inademen en daarmee het risico op gezondsheidsklachten kleiner wordt. De grootte wordt gemeten in PM, Particle Matter en uitgedrukt in micrometer, µm, een duizendste millimeter. Er zijn normen voor PM10 (deeltjes kleiner dan 10 micrometer) en PM2.5 (kleiner dan 2,5 µm). Voor PM 10 is de norm jaarlijks gemiddeld niet meer dan 40 µgram per kubieke meter (m3) en niet meer dan 35 overschrijdingen van 50 µg/m3 per dag. Voor PM2.5 moet het jaarlijks gemiddelde onder 25 µg/m3 blijven. Het WHO hanteert overigens normen die veel strenger zijn. Nederland voldoet niet aan die WHO normen.

Ultrafijnstof

Daarnaast is er nog ultrafijnstof. Dat is stof kleiner dan 0,1 µm. Dat is nog veel gevaarlijker, blijkt uit onderzoek. Helaas bestaan er voor ultrafijnstof nog geen normen.

Meten

Fijnstof wordt gemeten door o.a. de GGD en het RIVM. Daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in grote delen van Nederland niet goed is. Bovendien wordt er niet op heel veel plekken gemeten.

Je kunt zelf ook fijnstof meten. Daarvoor bestaan min of meer kant en klare meetsystemen. Duurzaam Dorp Diemen heeft zo'n systeem in elkaar gezet en meet sinds eind 2019 de hoeveelheid fijnstof (PM10 en PM2.5) in Diemen. Ultrafijnstof is met simpele apparatuur niet goed te meten.

Metingen in Diemen

Uiteraard zijn we deze metingen gestart nadat duidelijk werd dat er biomassa verbrand zal gaan worden in Diemen. Maar ook omdat gebleken is dat de gemeente zelf de luchtkwaliteit niet continu meet. Ook verkeer zorgt namelijk voor veel fijnstof. Om nu te kunnen aantonen hoeveel slechter de luchtkwaliteit wordt in Diemen nadat de biomassaketel en -centrale in werking zijn gezet, zijn we nu alvast gaan meten.
En omdat bij die metingen de temperatuur en luchtvochtigheid een rol spelen, worden die ook gemeten.

Wat je bijvoorbeeld kunt zien is de enorme hoeveelheid fijnstof tijdens de jaarwisseling.
En dat koud weer meer fijnstof betekent. Mede doordat op die momenten mensen vaker hun open haard aan zetten, wat veel fijnstof uitstoot betekent.

Zelf meten

Wil je zelf ook zo'n meetsysteem maken, meld je dan aan bij Duurzaam Dorp Diemen. Wij organiseren dan een middag of avond waarop we gezamenlijk de componenten in elkaar gaan zetten, het systeem gaan activeren, waarna je het zelf thuis kunt ophangen.

Je kunt het ook helemaal zelf regelen.