20 juli 2019

Internationaal protest tegen het Nederlandse bio-energiebeleid

Drie internationale experts op het gebied van bio-energie bezoeken Nederland om te protesteren tegen het Nederlandse bio-energiebeleid. Rita Frost (Dogwood Alliance), Peg Putt (Tasmania Greens) en Almuth Ernsting (Biofuelwatch) bezoeken Nederlandse NGO's, pers en politici. 

Op zaterdagavond 27 juli 2019 is er een filmvoorstelling van de film Burned, are trees the new coal? in Amsterdam.

De filmvertoning wordt gevolgd door een Q & A sessie en een discussie met de drie internationale experts. 

De Amercentrale in St Geertruidenberg zal jaarlijks 2,5 miljoen ton houtpellets en de RWE centrale in Eemshaven jaarlijks 1,6 miljoen houtpellets verbranden. Samen 4,1 miljoen ton.
Daarnaast zal straks de geplande biomassacentrale Van Nuon/Vattenfall in Diemen alleen al 0,2 miljoen ton houtpellets per jaar voor zijn rekening nemen. Deze centrale is slechts één van de 42 die in Nederland reeds in bedrijf zijn en de 20 die gepland staan.

De houtpellets worden geïmporteerd uit bossen in de Verenigde Staten en de Baltische staten. De experts vrezen verdere ernstige verwoesting van de bossen.
Frost, Putt en Ernsting bezoeken in juli verschillende Europese landen.Zaterdag 27 juli 2019 van 19:00 - 21:30 uur
Film: Burned – Are Trees the new Coal?
Locatie: NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93-95, 1093 XN Amsterdam.

"Burned - Zijn bomen de nieuwe steenkool?" is een bekroonde documentaire die de vernietiging van Amerikaanse bossen voor biomassa-energie onthult, waarvan een groot deel wordt verscheept naar Europese elektriciteitscentrales, waaronder die in Nederland. Het onderzoekt de lacunes in het beleid, de enorme subsidies en de greenwashing van de biomassa-energiesector - en vraagt ​​hoe energiebedrijven er in zijn geslaagd om royale subsidies voor hernieuwbare energie aan te trekken voor deze zeer CO2-rijke energievorm.

Q&A en discussie
De filmvertoning wordt gevolgd door een Q & A en een discussie met drie internationale experts in bio-energie:
Rita Frost, gevestigd in North Carolina, werkt samen met Dogwood Alliance en NGO's die de biodiversiteit van bossen in de regio willen beschermen tegen vernietiging, in toenemende mate voor export van pellets. Dogwood Alliance werkt nauw samen met gemeenschappen die zijn getroffen door houtpelletfabrieken en de vervuiling en vernietiging van bossen die ze veroorzaken.
Peg Putt, een boscampagnevoerder uit Tasmanië met een lange staat van dienst, is voorzitter van een internationale werkgroep voor biomassa van NGO's, georganiseerd door het Environmental Paper Network, een netwerk van meer dan 140 NGO's wereldwijd.
Almuth Ernsting, gevestigd in Schotland, werkt sinds 2006 samen met de in Engeland/Verenigde Staten  gevestigde campagneorganisatie Biofuelwatch aan onderzoek, bewustwordingscampagnes en belangenbehartiging met betrekking tot de impact van diverse vormen van grootschalige bio-energie.

14 juli 2019

Feestelijke verstoring van de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli deelden vreedzame demonstranten een oproep uit. Hieronder de volledige tekst.

FEESTELIJKE VERSTORING RAADSBESLUIT

De bewoners van Diemen, Amsterdam en de meerderheid van deze Raad wil geen Biomassacentrale. Toch voelt het college zich genoodzaakt om toch een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven. Wij, Code Rood Amsterdam, en de bezorgde burgers van Amsterdam en Diemen kunnen niet toestaan dat dit besluit op deze manier genomen moet worden.

Wij staan net als u voor een eerlijk en rechtvaardig proces als het gaat om de toekomst van onze kinderen, onze leefomgeving en de natuur. Het is echter niet eerlijk, rechtvaardig of zelfs democratisch, wanneer verkozen vertegenwoordigers onder dreiging van schadeclaims worden gedwongen om (met tegenzin) mee te werken aan de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland. Dat heeft met de rechtstaat weinig te maken.

Ontbossing is geen Klimaatoplossing
De mensen die nu op aarde leven, en de bestuurders die nu aan de knoppen zitten, hebben een kleine 12 jaar om catastrofale klimaatverandering nog tegen te gaan. Toch is Vattenfall bereid om tot 2045 gigantische hoeveelheden CO2 in de atmosfeer uit te stoten. De enige motivatie hiervoor is het maken van winst op kosten van de belastingbetaler, en ten koste van het klimaat. Het sluiten vaneen convenant met dit bedrijf druist in tegen het goed fatsoen en een open, democratisch bestuur.

Deze demonstratie is geen aanklacht aan uw adres, het is een steunbetuiging, en een uitnodiging om onderdeel te zijn van een institutionele omslag naar een eerlijke en meer rechtvaardige samenleving. Ook willen we een duidelijk signaal afgeven aan de landelijke politiek dat gemeentes met het huidige beleid in een onmogelijke positie worden gedwongen en niet meer in staat zijn de belangen van burgers te dienen, laat staan een rechtvaardige energietransitie te realiseren.

Met deze actie willen wij laten zien dat de tijd van vrijblijvende afspraken en gerommel in de marge is afgelopen. De tijd is aangebroken om echte eisen te stellen. 'Buisiness as usual', maar ook 'politics as usual' zijn niet genoeg om de verandering in gang te zetten die nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat willen we met deze actie bereiken?
1. Wij eisen van Nuon / Vattenfall dat zij (publiekelijk) toezeggen dat er geen schadeclaim wordt ingediend als de Gemeenteraad er voor kiest om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.
2. Tot die tijd is een eerlijk en democratisch proces niet mogelijk, en vragen wij deze gemeenteraad niet te participeren aan dit schadelijke proces. Wij willen u overtuigen vanavond niet te stemmen en huiswaarts te keren.
3. Deze beslissing moet weg bij het omgevingsloket Noordzeekanaalgebied Povincie NH en terug worden gegeven aan de lokale volksvertegenwoordigers. 
4. Stop met het maken van vrijblijvende afspraken met fossiele energiebedrijven en begin met wetten en regels te implementeren die CO2 en andere schadelijke stoffen echt terugdringen.

Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,
CODE ROOD AMSTERDAM

NRC: Kan Diemen onder biomassa uit?

Omwonenden en activisten verzetten zich tegen een biomassacentrale in Diemen – en vinden daarbij de VVD aan hun zijde.

Heel vaak komt het niet voor, dat de VVD en milieuactivisten elkaar vinden, vóór schone energie, het milieu en het terugdringen van fijnstof. En ook zelden zetten ze zich daarmee scherp af tegen GroenLinks.


Maar in Diemen, vlak naast Amsterdam, gebeurt „politiek gezien wel iets merkwaardigs”, erkent VVD-raadslid Bert Timmer. Zijn partij keert zich, gesteund door milieuactivisten, tegen de komst van een biomassacentrale in de gemeente. En de linkse coalitie wordt door diezelfde activisten juist fel aangevallen, omdat ze de komst van de centrale níet blokkeert.


Deze donderdag stemt de gemeenteraad over het afgeven van een zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) voor de vergunning. Volgens de linkse coalitie (GroenLinks, D66, PvdA) zijn er geen juridische mogelijkheden de verklaring te weigeren. Maar (een deel van) de oppositie betwist dat, en vindt dat de gemeente juist wel stelling moet nemen.


Bron: NRC 11 juli 
Op 4 juli spraken 13 mensen in bij de informerende raadsvergadering.
Dit waren de standpunten van de partijen:


Het college (de wethouder) ziet geen reden om de verklaring niet af te geven en adviseert de raad de VVGB wèl af te geven en zegt daar bij: "anders dient Nuon/Vattenfall een enorme schadeclaim in, maar dat moet u direct maar weer vergeten..." 


Reacties van de partijen daarop?
PvdA: oké, dus we geven de verklaring af.
Leefbaar Diemen: eh, nee, slecht idee die biomassacentrale waardoor alle inwoners van Diemen 4 sigaretten per week gaan roken. Niet afgeven.
VVD: slecht idee, die biomassacentrale en er lijken mogelijkheden om te weigeren.
Ouderenpartij: slecht idee, convenant helpt ook niet veel. We stemmen tegen de verklaring.
CDA: we kunnen niet weigeren.
Ons Diemen: slecht idee, we geven de verklaring niet af.
D'66: probeert te berekenen hoeveel risico de gemeente loopt en laat daar de beslissing van afhangen, maar lijkt voor te gaan stemmen.
GroenLinks: voor.

Dat betekent dat de coalitiepartijen (PvdA, D'66 en GroenLinks) het afgeven van de verklaring steunen. Daarmee lijkt er een meerderheid te zijn. 
Tot en met 11 juli werd flink lobbywerk verzet door vele mensen waaronder MOB*, en er is veel argumentatie richting de gemeenteraadsleden gegaan.
Samengevat: Duurzaam Dorp Diemen, IJburg-Amsterdam, en Comité Schone Lucht adviseren om de VVGB te weigeren. 


De kans op een succesvolle claim van Nuon/Vattenfall richting gemeente achten wij nihil, aangezien er ook sprake moet zijn van een definitief verleende natuurvergunning voordat de subsidie verleend kan worden. Indien de provincie toch graag wil dat er een biomassacentrale komt in Diemen, kan zij de gemeenteraad omzeilen door zelf een inpassingsplan te maken. 

De provincie koos ervoor om dit niet te doen. Dit zou mogelijk een grond kunnen zijn voor een claim van Nuon/Vattenfall richting de provincie, niet richting de gemeente Diemen.


Of Nuon/Vattenfall inderdaad een schadeclaim ingediend zou hebben als de verklaring was geweigerd?
Dat wil een woordvoerder niet zeggen. „Wij denken dat we juridisch een goede zaak hebben.” Maar, dit is een statement van een belanghebbende partij die 300 euro subsidie 
te winnen heeft voor een uiterst lucratieve business case. Vattenfall zal dit altijd roepen, zelfs als het een uiterst zwakke positie heeft. Het is gokken wie het eerst met de ogen knippert. Dat was dus Diemen. Helaas. 


Wordt vervolgd.

Dit is een bewerking van een artikel, eerder geplaatst op 11 juli.


*) MOB, Mobilisation for the environment, is de organisatie die op 29 mei jl. bij de Raad van State de rechtzaak won over de PAS regeling (Programma Aanpak Stikstof) ...De Raad van State verklaarde met twintig uitspraken het Nederlandse natuurvergunningenbeleid in strijd met het Europees recht. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen niet hadden mogen worden verleend op basis van het PAS. Het gaat vooral over veehouderijbedrijven, maar ook om kolencentrales en biomassaverbrandingsinstallaties.Diemer Nieuws 4 juli - Veel bedenkingen bij plan van Nuon voor biomassacentrale Diemen
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad neemt vanavond besluit over biomassacentrale
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor biomassacentrale

09 juli 2019

Strijden tegen biomassacentrale Diemen: ‘Ons geld wordt verbrand in de oven’

Comité Schone Lucht fel tegen komst biomassacentrale


Nederland moet duurzamer. Geen fossiele brandstoffen meer en van onze aardgasverslaving af. Energiemaatschappij Vattenfall, in Nederland bekend als Nuon, wil daarom zijn op gasgestookte centrale bij Diemen omvormen tot een biomassacentrale, de grootste van ons land. Die moet stadswarmte gaan leveren aan duizenden gezinnen in Amsterdam-Oost, Diemen en Almere. Dat stuit op groot verzet. Niemand lijkt de centrale te willen, de politiek lijkt buitenspel te staan, maar Nuon zet gewoon door.

Jildert Huitema is bewoner van IJburg, de dichtbevolkte wijk die op een steenworp afstand van de centrale ligt. Hij is fel tegenstander en vormt samen met Fenna Swart Comité Schone Lucht, één van de vele initiatieven die probeert de centrale tegen te houden. ZEMBLA vroeg hem naar de redenen van zijn protest.

“Ik vind het bizar dat wij als burgers via onze energierekening een bijdrage betalen voor ontwikkeling van deze aantoonbaar niet duurzame energie"


Huitema: “Aanvankelijk dacht ook ik dat het een goed idee is om van gas over te gaan naar biomassa. Maar toen ik kritische geluiden hoorde over onder meer gevolgen voor de luchtkwaliteit ben ik mij erin gaan verdiepen, ook omdat mijn jongste dochter astma heeft. Het bleek een veel groter probleem dan ik ooit had kunnen vermoeden, op landelijke schaal.”

"Bomen die CO2 opnemen verbranden om de planeet te redden, zelfs mijn dochtertje van zes vindt het een heel raar idee"


Behalve Nuon zelf, lijkt niemand de centrale te willen. Hoe kan het dat de centrale niet tegengehouden kan worden? Huitema: “Dat heeft mij ook verbaasd. Ik heb een opleiding in staats- en bestuursrecht en vind het bizar om te zien dat democratisch gekozen organen eigenlijk buitenspel staan. Het mandaat ligt bij de omgevingsdienst. Dat is ooit gedaan om dit soort complexe beslissingen niet politiek te maken, maar je ziet nu wat de gevolgen ervan zijn. De politiek staat te juichen dat de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam wordt gesloten, maar staat hier weer langs de zijlijn toe te kijken.”


Bron: Zembla, 8 juli  

04 juli 2019

‘Bomen mogen nooit het vuur op’, vinden de kinderen die protesteren tegen een houtcentrale in Diemen

kindermars naar biomassacentrale Diemen
Tegenstanders van een houtcentrale in Diemen voelen zich gesterkt door het stikstofarrest van de Raad van State. Vandaag lieten de kinderen van zich horen. Morgen vergadert de raad. 

TROUW - 3 juli - Zo’n honderd kinderen lopen over een groen paadje tussen de Amsterdamse wijk IJburg en de naastgelegen gemeente Diemen. “Wat willen wij?”, roept Cain (12) door een megafoon. “Schone lucht!”, schreeuwen de kinderen.

Ze demonstreren tegen de biomassacentrale die energiebedrijf Vattenfall wil bouwen in Diemen. Er zijn kinderen van alle leeftijden, van baby’s in kinderwagens tot tieners met zelfgeschilderde protestborden. Een enkeling legt de mars af per step of fiets.

Met een knuffeleenhoorntje in haar hand huppelt de vierjarige (‘vier en een half!’) Zeina mee naar Diemen. Ze hoorde op school over de mars en wilde meedoen, zegt moeder Natascha Gaasman (37). “Je ziet dat kinderen bewuster bezig zijn met het milieu dan wij vroeger”, zegt ze.

De onzekerheid over de komst van een grote biomassacentrale in Diemen stijgt. De vraag is of de vergunning voor de energiecentrale, die houtstukjes gaat verstoken, nog wel deugt. Daarover ontstond twijfel, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State, die onlangs de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) afkeurde. 
Daardoor mogen er geen vergunningen naar projecten die stikstof uitstoten bij beschermde Natura 2000 natuurgebieden. Voor de Nuoncentrale Diemen zijn dit het Naardermeer en het aan de centrale grenzende IJsselmeer.

Bron: Trouw

01 juli 2019

Kinderen lopen voor Schone Lucht


AMSTERDAM- Op 3 juli as. zal de Nationale Kindermars IMPLANTAIR: 1000 stekken voor schone lucht plaatsvinden. De Kindermars is voor iedereen  - kinderen, ouders, vrienden en vriendinnen - die wil lopen voor schone lucht en hiermee Nuon/Vattenfall wil oproepen om de bouw van de grootste biomassacentrale ofwel houtoven in Diemen Amsterdam te staken.


Kinderen hebben recht op schone lucht. Vieze fabrieken naast woonwijken zijn onwenselijk. We moeten bossen koesteren en niet verbranden in biomassacentrales waardoor we de volgende generatie met een nog groter probleem opzadelen. 

De kindermars komt voort uit een initiatief van een basisschoolleerling Cain (12) uit IJburg, om in gesprek te gaan met de directeur van Nuon/ Vattenfall. In dit gesprek vertelde hij de directeur over zijn zorgen over de gevolgen van de vieze uitstoot van een biomassacentrale voor de natuur en het klimaat. Voor de warmtevoorziening van Amsterdam, Almere en voor een klein deel ook Diemen, worden namelijk heel veel bomen gekapt en verbrand. 

Belangrijke vraag was hoe het kan dat Nuon/Vattenfall toch doorgaat met de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland terwijl het vanwege de stikstofuitstoot eigenlijk niet meer mag. Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei jl. mogen bedrijven, maar ook wegen en vliegvelden, die regeling niet meer gebruiken als basis voor een vergunning. Daarnaast heeft Cain in dit gesprek brieven overhandigd van basisscholen en bezorgde schooldirecteuren over het schadelijke effect van de fijnstof, stikstofuitstoot en andere zeer zorgwekkende stoffen op de gezondheid van de kinderen. 

Na afloop van dit gesprek stuurde Cain de directeur een bedankbrief voor het gesprek waarin hij ook zijn teleurstelling uitsprak dat NUON/Vattenfall toch doorgaat met de bouw van deze centrale en niet het geld van de overheid gebruikt voor echte duurzame oplossingen voor energie. Om deze reden heeft hij besloten om een Nationale Kindermars te organiseren, geheten: IMPLANTAIR - #1000stekkenvoorschonelucht. 

Vergunning voor de centrale
De vergunning voor de biomassacentrale is nog niet verleend. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt bij de provincie. Deze heeft de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemachtigd om dit fitelijk uit te voeren. De gemeenten Amsterdam en Diemen en de Provincie Noord-Holland hebben inmiddels met Nuon/Vattenfall een convenant afgesloten waarbij de negatieve gevolgen van de uitstoot iets worden gecompenseerd. 

De Nationale Kindermars vindt plaats een dag voordat er op 4 juli as. gestemd wordt in de gemeenteraad van Diemen over het wel of niet afgeven van een Verklaring Van Geen Bezwaar. Volgens de gemeente en NUON/Vattenfall zijn er geen (juridische) obstakels meer om deze vergunning niet af te geven. 
De kinderen zijn van mening dat de gemeente en de directeur van Nuon/Vattenfall in het bijzonder de plannen onmiddellijk stop moet zetten nu de Raad van State zich heeft uitgesproken. Andere biomassacentrales in het land zijn om deze reden wel ‘on hold’ gezet maar de grootste van Nederland met de meeste uitstoot niet. Hoe kan dat, vragen ze zich af?

Achtergrond
Nederland heeft een Europese verplichting om in 2023 voor 14% duurzame energie op te wekken. De provincie Noord-Holland wil in 2050 een klimaatneutrale provincie zijn. Landelijk is er gekozen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’ in 2020 en Amsterdam moet ‘van het gas af’ in 2040. 
Om deze reden heeft Nuon/Vattenfal aangekondigd de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/ IJburg, te bouwen en zijn de plannen in een vergevorderd stadium.

De geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales staat echter steeds meer ter discussie, op het gebied van uitstoot maar ook de verwoestende effecten hiervan voor de ecologie en biodiversiteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad heeft daarom aangekondigd onderzoek te doen naar biomassa. 
Enkele hoogleraren noemen de inzet op biomassa “een onbegrijpelijk dwaalspoor van het groenste kabinet”. De geplande biomassacentrale van Nuon/Vattenfal zal worden gestookt op geïmporteerde houtpellets, samengeperste korrels hout. Het verbranden van hout geeft echter veel meer uitstoot dan het verbranden van aardgas en steenkool samen. 
Bij de verbranding van biomassa komen verschillende zeer schadelijke stoffen vrij zoals stikstofoxiden, koolmonoxide en fijnstof
Het RIVM heeft vorig jaar aangegeven dat verbranding van biomassa zelfs meer uitstoot geeft dan fijnstof dan steenkool
Toch worden er nu vele biomassacentrales gebouwd in Nederland met subsidie van de overheid (SDE+).

Organisatie
De kindermars is onderdeel van de Art Action: IMPLANTAIR – 1000 stekken voor schone lucht, georganiseerd door Comité Schone Lucht, Amsterdam en Duurzaam Dorp Diemen.

Voor meer info: Comiteschonelucht@gmail.com

Op 3 juli om 14:00 uur start de Kindermars in het Theo van Goghpark

Iedereen die meeloopt wordt gevraagd om iets wits aan te trekken en een stek mee te nemen van een struik of boom. De route van de Kindermars loopt van het park naar de NUON centrale in Diemen en duurt 1 uur. Op de plek van aankomst zullen alle kinderen een lied zingen: 'We hebben bomen nodig om te ademen" en de verzamelde stekken aanbieden aan de directeur van Nuon/ Vattenfall.