07 juni 2021

Rechter: vergunning biomassacentrale Diemen blijft overeind. MOB in hoger beroep

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mochten aan Vattenfall een omgevings- en een natuurvergunning verlenen voor de bouw van de biomassacentrale (BMC) van Vattenfall in Diemen. 

Dat blijkt uit een drietal uitspraken van de rechtbank Noord-Holland in Haarlem. Verschillende partijen, waaronder de Coöperatie Mobilisation for the Environment en Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland (eisers) stelden dat GS de vergunningen ten onrechte heeft verleend. 
Bron: Diemerkrant 7 juni 2021

In een reactie op twitter laat Johan Vollenbroek weten: 
Beroepen tegen milieuvergunningen houtstookcentrale Vattenfall in Diemen afgewezen. Uitspraken bevatten motiveringsgebreken zodat hoger beroep gaat worden ingesteld. Oproep aan Vattenfall: bouw een groene megaboiler in plaats van een bomen crematorium!

25 mei 2021

Gasvrij Diemen meetup & Diemen-wil-wind

KlimaatAlarm Diemen uitte eerder de intentie om de Gemeente Diemen kritisch te volgen bij het maken van wijkgerichte plannen voor de energietransitie. Inmiddels is er werk aan de winkel!


2 juni - Bewonersvergadering over gasvrij Diemen

Wij vinden het belangrijk dat de energietransitie geen zaak van individuele voorlopers blijft. Volgens ons moet er per wijk of buurt een collectieve aanpak komen, inclusief een robuust financieringsplan. We stellen de vraag hoe de Gemeente Diemen daarover denkt.

Op 2 juni organiseert de Gemeente Diemen een online bewonersvergadering over gasvrij Diemen. KlimaatAlarm Diemen zal vragen hoever de gemeente is met de voorbereiding van de energietransitie in de wijken.

Doe je mee? Meld je voor 31 mei aan via deze link.

Woensdag 2 juni 2021, 19.30u -21.00u, meer informatie: informatiebijeenkomst over gasvrij Diemen


Duurzame energie in Diemen

Om over te kunnen stappen naar duurzame energie moet er duurzame energie worden opgewekt via zon en wind. Ook op dit vlak speelt er van alles in Diemen.

De gemeenteraad van Diemen spreekt binnenkort haar voorkeur uit voor gebieden waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden met wind of zon. Dat staat allemaal in de Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

Diemen wil wind

In Diemen klinkt nu vooral het geluid van tegenstanders van de komst van windmolens in onze regio. Wij vinden het belangrijk om daar een ander geluid tegenover te zetten: positief en met een open houding. We zijn een actie gestart waarin we mensen vragen een email naar alle gemeenteraadsleden van Diemen te sturen.

Doe je mee? Via de website www.diemenwilwind.nl vind je informatie over deze actie, de email aan de gemeenteraadsleden en een overzicht van voordelen en nadelen van windenergie.

Op 10 juni is er een informatieve raadsvergadering over dit onderwerp. Dan wordt de Regionale Energie Strategie 1.0 voor onze regio besproken. Je kunt erbij zijn als inspreker of als toehoorder.

Informatieve raadsvergadering van de gemeenteraad Diemen:
Donderdag 10 juni 2021, 20-00u-22.40u


Waar vind je ons?

01 mei 2021

Manifest Longfonds: Geef kinderen gezonde lucht

De gevolgen van luchtvervuiling voor gezondheid zijn niet te overzien. Kinderlongen zijn extra kwetsbaar, omdat ze nog niet volgroeid zijn. De schade die kinderen oplopen, dragen ze de rest van hun leven mee. Daarom zeggen Duurzaam Dorp Diemen en tal van andere  ondertekenaars, samen met het Longfonds: nieuw kabinet, maak in al jullie plannen ruimte voor het onderwerp luchtvervuiling. Maak de lucht schoner! Voorkom gezondheidsschade! 

Ieder jaar weer overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht. Laten we onze kinderen daarvan behoeden.

Niet alleen Longfonds zegt dit, maar ook een groeiende coalitie van (kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners, milieugezondheidskundigen én wetenschappers.

https://www.longfonds.nl/manifest

11 maart 2021

Xtinction Rebellions verzet tegen Vattenfalls biomassacentrale

Klimaatvechters van Extinction Rebellion blokkeerden vrijdag 5 maart de toegangsbrug naar de elektriciteitscentrale in Diemen. Eigenaar Vattenfall wil nog steeds zijn plannen doorzetten om deze om te bouwen tot de grootste biomassacentrale van Nederland, ondanks het brede verzet daartegen.

Het is de eerste keer dat leden van de mondiale milieubeweging XR zich in Nederland verzetten tegen massale houtstook. Tientallen activisten ketenden zich vast op de loopbrug en verhinderen zo dat personeel toegang had tot het bedrijf.

De activisten eisen meer daadkracht van de overheid om klimaatverandering te voorkomen. Zij proberen duidelijk te maken dat het verstoken van hout geen goed alternatief is om de maatschappij ’duurzaam’ in te richten.

Esther Ouwehand, Partij van de Dieren over deze actie in Goedemorgen Nederland (vanaf ca 4:10 min.):
"Ze hebben helemaal gelijk met hun punt dat biomassa niet duurzaam is. De Europese Unie noemt het duurzaam, maar het kappen van bomen, het verstoken in ovens, daar komt a. CO2 bij vrij, b. daar komt stikstof bij vri. Het idee is: die bomen groeien wel weer terug. Officieel op papier is het een klimaatneutrale maatregel maar in de praktijk helemaal niet. We moeten dus zo snel mogelijk stoppen met die biomassa."

De PvdD diende laatst een motie in om subsidies voor biomassastook stop te zetten, dat is met Groen Links gelukt om die op te schorten.

"Klopt, maar het is van belang om meer fundamenteel te kijken naar het energieakkoord. Je verwacht: we kunnen overschakelen op groene energie. Maar in dat akkoord zit óók biomassa. Dan moet je dat niet doen. In de biomassastook wordt 10 miljard subsidie gestopt, echt weggegooid geld en je haalt niet de bijdrage voor het klimaat. 'Biomassa-CO2-neutraal' is een schijnwerkelijkheid waaraan je alleen maar belastinggeld verspilt en het klimaat niet helpt."

"Kernenergie heeft het grote probleem dat je met gevaarlijk nucleair afval komt te zitten. Eerlijk gezegd is die optie een bliksemafleider, een middel om de discussie uit de weg te gaan over het gesprek dat we echt moeten voeren: dat we radicaal andere keuzes moeten maken wil de aarde leefbaar blijven.
Als je bijvoorbeeld weet dat in Nederland één kunstmestfabriek staat die in zijn eentje 5% van ons hele aardgasbehoefte gebruikt. Slechts 1 fabriek! En kunstmest is ook niet goed voor duurzame landbouw. Daar moeten we keuzes in durven maken en zeggen: daar stoppen we mee. Dus durven kiezen voor echte energiebesparing en echte duurzame oplossingen."

Bronnen: De Telegraaf, NPO Start 

10 maart 2021

Jesse Klaver onder vuur over biomassa | Nieuwsuur

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver ligt binnen zijn eigen partij onder vuur over biomassa-centrales. "Als het gaat om warmte-opwekking kunnen we niet direct op alle plekken meteen stoppen. De komende regering moet kijken of we versneld alle biomassa-centrales kunnen sluiten", zegt Klaver in Nieuwsuur.

Nieuwsuur meldt dat er veel kritiek is op het verbranden van biomassa: "dat is helemaal niet zo 'groen' ". Ook blijkt dat er vaak geen nieuwe bomen worden teruggeplant, zoals afgesproken. Het duurt wel vijftig tot honderd jaar voordat een volgroeide boom alle CO2-uitstoot compenseert na het verbranden van biomassa.

Fenna Swart, oud politica voor de partij in Amsterdam en oprichter van Comité Schone Lucht, sprak Klaver er op aan. Swart werd als partijlid eerder de mond gesnoerd en ze begrijpt niet dat GroenLinks zich niet harder maakt voor sluiting van de centrales. Nagenoeg de helft van alle GroenLinks-kiezers (42 procent) wil de biomassacentrales onmiddellijk sluiten, blijkt uit Ipsos-onderzoek in opdracht van Nieuwsuur.

Fenna Swart: "Ik spreek u aan op uw standpunt. Luistert u naar de kritiek?"

Bron: NOS Nieuwsuur

09 maart 2021

Zondag 14 maart: Klimaatalarm Diemen

Drie dagen voor de verkiezingen laten actievoerders in heel Nederland het KlimaatAlarm horen, in 44 plaatsen en online. Ook in Diemen.

De aftrap is stipt om 14.00 uur op het voorplein van het gemeentehuis Diemen. 

De actie gebeurt veilig, met in acht nemen van alle coronamaatregelen.
Om precies 15.00 zullen de  aanwezigen samen het Klimaatalarm slaan.

Informatie over het programma
13.45u   Inloop
 
14.00u   Start Programma

● Interviews met bewoners uit Diemen die actief zijn in Daarom Duurzaam Diemen en in Milieudefensie Diemen. Hun eigen verhaal over klimaat.
● panel met fractievoorzitters van Partij van de Arbeid, D’66, Groen Links, Ouderenpartij Diemen, Onafhankelijke Partij Diemen en Ons Diemen  
● Matthijs Sikkes-van den Berg, wethouder Duurzaamheid

14.59u Een minuut stilte

15.00u Lawaai Minuut in heel Nederland

Tussendoor:   jazz duo Sophie&Markus

Veiligheid voorop
Samen kun je je stem laten horen, op 1,5 m afstand of vanuit huis.
De organisatoren vragen iedereen die fysiek wil deelnemen om een mondkapje te dragen en bij klachten thuis te blijven.

Klimaatalarm in Diemen + Klimaatalarm online
Maak samen het KlimaatAlarm groot. App of bel je vrienden en familie en vraag of ze meedoen. 
Aanmelden voor het KlimaatAlarm op het Voorplein Gemeentehuis kan via https://klimaatmars2021.nl/lokaal/klimaatalarm-in-diemen/.
Liever online meedoen? Dan kun je je ook via deze website aanmelden.

Klimaatalarm Live wordt op zondag 14 maart van 14:00 tot 15:30 gestreamd op YouTubeFacebook en op deze website kom je in de stream voor doven en slechthorenden.

Informatie
Blijf op de hoogte en volg ons op
Facebook: https://m.facebook.com/klimaatalarmDiemen/
Instagram: https://www.instagram.com/p/CL3yEAHA8aK/?igshid=5g90o93d2x9r

Meedoen? Neem een trommel, toeter, fluitje, kookwekker of iets anders mee waarmee je veel geluid kan maken.

12 februari 2021

Vattenfall: Stop Er Mee

In het Diemer Nieuws stond op 11 februari een opvallende dringende oproep, gericht aan de Zweedse energieleverancier Vattenfall. De advertentie is geplaatst door Diemenaar Frans Eerkens. Hij vestigt met zijn hartenkreet de aandacht op de mogelijkheid om het ongenoegen over de voorgenomen bouw van de omstreden, 120 Mw grote houtgestookte biomassa warmtecentrale waar niemand op zit te wachten om te zetten in daden

"Het stoort me op vele manieren dat we op een naderende, wereldomvattende calamiteit zo slecht reageren. In de jaren '70 is het ozongat adequaat aangepakt. Toen hadden de toename van CO2 en daarvan de gevolgen voor ons klimaat, even cordaat bestreden kunnen worden. Diverse regeringsfunctionarissen stonden daar evenzo welwillend of op zijn minst neutraal tegenover.

Het stoort me dat zo'n eenvoudig mechanisme als opwaming door verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer, zo hardnekkig, opzettelijk en tegen beter weten in is tegengesproken, gebagatelliseerd en verbloemd", aldus Eerkens.

Reageren: stopmetvattenfall@xs4all.nl

Overstapcampagne


Nieuwe kleren van de keizer, effecten bij vervanging van gasstook door houtstook

Wat zijn nou die bezwaren tegen het verstoken van houtige biomassa en waarom is er zoveel verzet tegen?
Buiten de CO2 uitstoot, het dubbele van die van gas en zelfs meer 
dan de verbranding van steenkool, zijn er de giftige ZZS-stoffen, gevaarlijk voor mens en milieu.

Zes argumenten tegen Vattenfalls  biomassacentrale in Diemen en een handzaam overzicht.


The emperors clothes - Vilhelm Pedersen


Het is als in het sprookje De nieuwe kleren van de keizer. Alle kleermakers, lakeien en hofhouding c.q. de biomassa-lobbyisten roepen om het hardst: 'Oh en ach, wat een schitterende kleren draagt de keizer!' 

De nuchtere toeschouwers (de groep tegenstanders, gesteund door een overweldigend aantal wetenschappers): 'De keizer loopt in z'n ondergoed.'

Overstapcampagne

1.   Klimaatverandering wordt versterkt en levert een negatief effect aan de  opwarming van de aarde.
De EU hanteert een rekentruc waardoor het verbranden van biomassa 'energieneutraal' lijkt te zijn. Nogal doorzichtig: een boom stook je in luttele minuten op, terwijl een nieuwe boom er tenminste een halve eeuw over doet om de uitgestoten CO2 weer uit de atmosfeer te vangen. Hoezo, CO2-neutraal? We moeten er juist alles aan doen om CO2 uitstoot tot het absolute minimum te beperken.

2.   Er wordt een groot scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig, dioxines en furanen, waaronder ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)-stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie.

3.   Depositie van stikstof, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen op natuurgebieden zoals het Naardermeer en andere natuurgebieden is niet onderkend.

4.   De emissies van bovengenoemde vrachten zijn voor een aantal componenten hoger dan de Europese/Nederlandse eisen aan afvalverbrandingsinstallaties.
Meer dan 20 jaar oude 
installaties voor afvalverbranding zoals HVC Alkmaar en ARN Nijmegen laten veel lagere emissies zien dan hier in voorschrift 2.1 wordt vergund.

5.   De vergunde emissies in voorschrift 2.1 kunnen veel scherper, soms wel met een factor 10 lager zoals voor fijnstof.

6.   Voor de burger van Diemen zou qua luchtverontreiniging een afvalverbrandingsinstallatie de voorkeur verdienen boven een biomassacentrale van Vattenfall.
Kwik, cadmium en dioxines en furanen behoren tot de zogenaamde 
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). "De Nederlandse overheid* pakt ZZS-stoffen met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen" (bron RIVM).

Voor deze ZZS-stoffen geldt de minimalisatieverplichting met uiteindelijk als doel een nulemissie. Met name dioxines en furanen zijn berucht om hun giftigheid in zeer lage concentraties.  
Geen van bovengenoemde stoffen is in het Milieu Effect Rapportage (MER) beoordelingsbesluit aan de orde geweest.


*) De Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied doen er alles aan om de voorzorgsprincipes te omzeilen.

11 februari 2021

Uitval Warmtenet - toekomstperspectief voor Diemen en Amsterdam

Bij uitval van de biomassacentrale zoals die in Zwolle zit je in de kou. Dat kan in Diemen ook realiteit worden. Zeker wanneer wordt vastgehouden aan een hoge temperatuur warmtenet dat Vattenfall dolgraag in Amsterdam en Diemen wil aanleggen en door de gedwongen winkelnering bij het 'in-een-generatie-duurzaam' Zweedse bedrijf.

Zwolse huishoudens zitten opnieuw te klappertanden door een storing: ‘Een gebed zonder eind’. Inwoners van Diemen lopen straks hetzelfde risico.


Twee keer in drie dagen tijd haperde de warmtevoorziening vanaf de biomassacentrale in Stadshagen naar honderden Zwolse huishoudens. Bewoners mopperen al klappertandend en houden hun hart vast voor de komende dagen. Centrale-eigenaar Eteck wijt de problemen deels aan het extreme winterweer. Voor de Zwolse oppositiepartij CDA is de maat vol: ,,Een nieuw hoofdstuk in dit hoofdpijndossier.’’
Jordy Boschman in De Stentor 10 februari 2021

"Het scheelt dat veel huizen goed geïsoleerd zijn, maar sinds de oplevering in 2011 is het al wel een keer of tien mis geweest. Eén keer zelfs een hele dag"
- Erwin Bruinenberg, bewoner Van Oortstraat

Ze zijn aangesloten op de biomassacentrale aan de Sportlaan, de bewoners van het nieuwbouwdeel Breecamp in de wijk Stadshagen. De houtsnippers die de centrale verbrandt leveren warmte aan die wijk. Ook aan de woning van Erwin Bruinenberg aan de Van Oortstraat. ,,Sinds zondag is het hier in de buurt weer 'feest'. Die dag had ik geen problemen, maar vanochtend was het een drama. Geen warm water en geen verwarming. Het scheelt dat veel huizen goed geïsoleerd zijn, maar sinds de oplevering in 2011 is het al wel een keer of tien mis geweest. Eén keer zelfs een hele dag.’’

"Het is toch niet meer van deze tijd om van alles in de fik te steken? Maar we zitten eraan vast en dat voelt niet prettig"
- Gerben Koops, Buurman van de biomassacentrale

De biomassacentrale is al jaren omstreden. Vers in het geheugen liggen de aanhoudende klachten over geuroverlast. Vorig jaar kwam daar het advies van de Sociaal-Economische Raad bij dat landelijk het verbranden van biomassa als hout moet worden afgebouwd. Al jaren woedt er een discussie over de duurzaamheid van biomassa. Afnemer Bruinenberg in Zwolle heeft er ook zo zijn bedenkingen bij. ,,Ik kom als zeevaarder veel in Scandinavië, het wordt daar heel rap minder met de bossen vanwege de kap voor biomassacentrales.’’

Overstappen kan niet

Maar vooralsnog zit de Zwollenaar er nog wel even aan vast, want daar wringt zich de schoen in dit deel van Stadshagen: er is geen alternatief. Bruinenberg: ,,We kunnen niet overstappen, maar ondertussen zijn de vaste leveringskosten enorm gestegen. Ik betaal 115 euro per maand, de helft daarvan zijn vaste lasten. Er is ons in 2011 voorgeschoteld dat het goedkoper zou zijn dan een gasaansluiting, maar ik vraag het mij af.’’

06 februari 2021

Waarschuwing voor BMC Punt Sniep

5 feb 2021 - Tijdens het vullen van een silo met houtkorrels bij de Vesteflats aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen heeft zich vrijdagmorgen een (stof)explosie voorgedaan. Er zijn geen gewonden gevallen maar de schade aan het pand en de installatie is aanzienlijk. Ook een auto die in de buurt stond raakte beschadigd.


Foto: GO-RTV.nl

De houtpelletinstallatie is sinds november 2020 in gebruik en kwam meerdere keren in het nieuws vanwege mogelijke luchtvervuiling. De RUD heeft daarop metingen gedaan in de omgeving.
In ieder geval hoeven de bewoners niet in de kou te zitten, als backup is er ook nog gewoon een gasinstallatie aanwezig. 

Bron: GO-RTV.nl

Lees ook: 

04 februari 2021

Petitie tegen biomassa als hernieuwbare brandstof

Internationaal burgerforum SumOfUs richt zich op eerlijker en duurzamer beleid en internationale bedrijvigheid. 

Stop de verbranding van bomen en gewassen door de EU #StopFakeRenewables

Momenteel heeft SumOfUs een petitie tegen biomassa als hernieuwbare brandstof. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de EU Richtlijn Hernieuwbare energie. 
Tot 9 februari kan door het publiek input worden gegeven voor de evaluatie. 

Er zijn ruim honderdduizenden leden van SumOfUs. In het verleden hebben ze met succes een petitie georganiseerd om bijmenging van palmolie aan benzine in de EU aan banden te leggen.

Naar de petitie: https://actions.sumofus.org/a/eu-bioenergy-consultation


Meer dan de helft van wat de EU hernieuwbare energie noemt, is afkomstig van het verbranden van hout en gewassen en het vernietigt bossen hier en over de hele wereld.


Dit is een zwendel die mogelijk wordt gemaakt door de EU-richtlijn hernieuwbare energie uit 2009, die gelukkig wordt herzien. Vanwege die wet zijn bossen gekapt en kostbare habitats vernietigd om houtpellets te produceren die worden verbrand in vuile kolen- en biomassacentrales die nu omgedoopt worden tot 'schone energiecentrales'.Bio-energiebedrijven en houthakkers lobbyen om gewoon door te gaan, maar de Europese Commissie accepteert nu ook feedback van het publiek.


Laten we ons aansluiten bij experts en activisten, en de Europese Commissie luid en duidelijk zeggen: stop deze neppe oplichterij voor hernieuwbare energie!


Het verbranden van hout in plaats van steenkool zal de op hol geslagen klimaatverandering niet stoppen - het maakt het alleen maar erger. Deskundigen waarschuwen al jaren dat het kappen van bossen voor energie de uitstoot van broeikasgassen doorgaans tientallen jaren of zelfs eeuwen zal verhogen in vergelijking met fossiele brandstoffen.


Volgens de EU-richtlijn hernieuwbare energie is het verbranden van bossen en gewassen "hernieuwbare - koolstofvrije" energie, dus genieten producenten enorme subsidies . Zo heeft de Nederlandse overheid energiebedrijven meer dan €3,5 miljard aan subsidies toegezegd voor het verbranden van biomassa, waarmee het land een van de grootste importeurs van houtpellets in Europa is.


Maar op dit moment hebben we de mogelijkheid om dit te veranderen.
Tot 9 februari wil de Europese Commissie uw mening weten over de wet die dit schandaal mogelijk maakt.

Deskundigen uit het maatschappelijk middenveld hebben het gedetailleerde antwoord hier aan de Europese Commissie gekoppeld . Het enige dat u hoeft te doen, is deze petitie ondertekenen, en we sturen deze namens u naar de Europese Commissie.


Voeg je naam toe en zorg ervoor dat de EU een einde maakt aan nep-hernieuwbare energie!

01 februari 2021

Rechtszaken tegen Vattenfall


Vandaag twee zittingen over het nieuw te bouwen 'bomencrematorium' in Diemen. 

"De chaos is compleet."

  • Er zijn sowieso veel wijzigingen geweest na de ontwerpbeschikking. Zelfs een half jaar na de definitieve vergunning kwamen er nog relevante stukken voor de aanvraag binnen. 
  • Van oktober 2020 (ver na toekennen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -Wabo- die ter discussie staat) dateert een grote aanpassing van de Wabo-vergunning, die een forse emissiebeperking inhoudt. Dit op verzoek van Vattenfall. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. Vollenbroek eist daarom dat die buiten behandeling blijft.
  • Advocaat Besselink vraagt namens Vattenfall in een nagekomen brief namens de Provincie Noord-Holland om de natuurvergunning te vernietigen omdat die niet meer nodig zou zijn
Uitspraak over tenminste 6 weken.

Bij de Rechtbank Haarlem vond vandaag de rechtszitting tegen de door Vattenfall geplande houstookcentrale plaats. Comite Schone Lucht, vele Amsterdamse burgers en Mobilisation for the Environment - namens inwoners van Diemen - en Natuurmonumenten tekenden beroep aan tegen de omgevings- en natuurvergunning. Bij de omgevingsvergunning zijn belangrijke bezwaren: het ontbreken van een milieu-effectrapport en de extra uitstoot bij houtstook van fijn stof, verzurende stoffen (zoals zwaveldioxide, zoutzuur, fluorwaterstofzuur), zware metalen, dioxines en furanen. De huidige gascentrale Diemen stoot deze stoffen niet uit. De luchtkwaliteit gaat er dus sterk op achteruit.

Bij de natuurvergunning is de extra neerslag van schadelijke stoffen op het Naardermeer een onoverkomelijk bezwaar. Vandaar dat Natuurmonumenten ook tegen deze vergunning beroep heeft aangetekend. Het gaat om stikstof, verzurende stoffen, kwik, zware metalen, dioxinen en furanen. Uit nagekomen stukken blijkt dat de toch al te hoge kwikconcentraties van het zeer giftige kwik in Markermeer, IJsselmeer en Naardermeer significant verder toenemen. Bovendien is er volgens de bezwaarmakers door Vattenfall gefraudeerd bij de berekeningen van stikstofuitstoot. Het niveau van de huidige stikstofuitstoot is fictief verhoogd, zodat het lijkt dat er in de nieuwe situatie bij houtstook een vermindering van de uitstoot en neerslag plaatsvindt. In werkelijkheid neemt de stikstofemissie en depositie toe.

In getallen: Vattenfall gaat uit van een bestaande stikstofuitstoot van 1.357.000 kg NOx, terwijl er in de afgelopen jaren nooit meer dan 325.000 kg NOx door het bedrijf is uitgestoten.

Terugkijken: uitzending De Hofbar 2 februari 2021 
Rutger Castricum interviewt o.a. Vollenbroek en Samsom

StopVattenfall.nl 
Onderneem actie tegen Vattenfall 

Lees ook: Aangifte bij het OM en verzoek tot vervolging van Vattenfall 

-----------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting van de effecten bij vervanging van gasstook door houtstook

1.   Klimaatverandering wordt versterkt c.q. een negatief effect opwarming van de aarde.
2.   Er wordt een groot scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen, waaronder ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)-stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie.

29 januari 2021

Campagnebus 'StopVattenfall' zaterdag 30 januari in Diemen
Comité Schone Lucht startte donderdag 28 januari de landelijke campagne 'StopVattenfall' met een vijfdaagse 'Tour de Biomassa' door Amsterdam en omliggende gemeenten.

Zaterdag deed de Tour Diemen aan van 14:00 t/m 14:30 uur op het Diemerplein. Het Comité liet via de campagnebus films zien over de schadelijke effecten van verbranding van houtige biomassa op het klimaat en de natuur en de oproep om Vattenfall's een halt toe te roepen. 

Rechtbank
De Tour eindigt maandagochtend bij de Rechtbank in Haarlem. Daar vindt op 1 februari de rechtszitting plaats tegen de omgevings- en natuurvergunning van de biomassacentrale. Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment en Natuurmonumenten hebben beroep tegen beide vergunningen aangetekend.
Lees ook: Aangifte bij het OM en verzoek tot vervolging Vattenfall.

Verzet
Er is onder inwoners van Diemen, het kinderrijke IJburg en plaatsen in de regio bij buurgemeenten veel verzet tegen het plan van Vattenfall om in Diemen een biomassacentrale te bouwen. 

Aangifte bij het OM en verzoek tot vervolging van Vattenfall

  • Gesjoemel met de aanvraag voor vergunning biomassacentrale Diemen.
  • Bij de beoordeling of er een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor de biomassacentrale, verzuimde Vattenfall aan te gegeven dat er giftige stoffen uitgestoten zullen worden.
  • Provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen faalden in de procedure.

Het bureau Mobilisation for the Environment (MOB) heeft aangifte gedaan tegen Vattenfall in verband met de vergunningsprocedure voor de 120 MW biomassacentrale in Diemen.
MOB is het frauderen van bedrijven met aanvragen voor natuur- en omgevingsvergunningen meer dan beu. In dit geval weer een vergunning die haaks staat op het schone plaatje dat in de MER-beoordeling is geschetst. Ditmaal niet alleen gesjoemel met stikstofcijfers maar ook met giftige stoffen zoals kwik, dioxinen en furanen.


Vattenfall heeft bij de beoordeling of er een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor de biomassacentrale, aangegeven dat er geen giftige stoffen uitgestoten zullen worden (kwik, dioxinen en furanen). In de uiteindelijke vergunningsaanvraag zijn deze stoffen wel genoemd en is er voor die uitstoot vergunning aangevraagd en naar verluid ook verleend.
Het Zweedse Vattenfall wil binnen één generatie fossielvrij zijn, zo beweert het bedrijf in haar reclamecampagne waarmee het Nederland overspoelt. Desondanks wil het bedrijf ook per 1 juli 2024 in Diemen een grote houtgestookte, CO2 en giftige stoffen uitstotende biomassacentrale van 120 MW in werking hebben.

Vattenfalls reclamecampagne is niet overbodig. Het bedrijf bouwde in de afgelopen jaren een bedenkelijke reputatie op, onder andere door gesjoemel met rekeningen, onwettige colportagepraktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Hier zou dan grootschalige bosvernietiging nog bovenop komen.

Vattenfall heeft met de vergunningaanvraag en de MER.-beoordelingsnotitie gesjoemeld, mogelijk fraude en/of valsheid in geschrifte gepleegd. Er zijn genoeg aanknopingspunten om een onderzoek te starten. De Zweedse energiereus is immers een professioneel bedrijf en heeft ervaring met houtstook waarvan in redelijkheid verwacht kan worden dat het op de hoogte is van cruciale onjuistheden en  onvolledigheden in de MER-beoordelingsnotitie. Dit geldt ook voor het bureau Royal HaskoningDHV dat de notitie eerder in opdracht van Nuon heeft opgesteld. 
Royal HaskoningDHV is een internationaal, niet-beursgenoteerd ingenieursbureau met hoofdkantoor in Amersfoort. Het heeft kantoren in 30 landen en wereldwijd 5.800 professionals in dienst.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen hebben gefaald in de procedure door geen volledig MER te verlangen, en alle benodigde vergunningen te verlenen. Is dit incompetentie of bewust wegkijken? Dat is de vraag. Beide opties zijn even schrijnend als onthutsend.  
Aanstaande maandag 1 februari dient er in Haarlem een rechtszaak over de milieuvergunning, aangespannen door MOB. 
Zie hierover Mobilisation

Meer informatie over de actie om aandacht te vragen voor actie tegen de bouw van de biomassacentrale.Stap over op een biomassavrije energieleverancier (onderzoeksrapport)

Easy Energy verkoopt Nederlandse zonne- en windenergie. Easy Energy  heeft dynamische prijzen. Dat wil zeggen dat jouw stroom voordeliger is als de zon schijnt of als het waait en dynamische prijzen dragen bij aan het voordeliger maken van zonne- en windenergie voor de verkoop door energieleveranciers, waardoor het aandeel zonne- en windenergie ook groter kan worden.


Energie van Ons is opgericht door 100 energiecoöperaties. De winst gaat naar die coöperaties, die dat weer kunnen inzetten bij het verduurzamen van hun regio (dat is de taak van energiecoöperaties). De winst gaat dus niet naar aandeelhouders en investeringsmaatschappijen. Heel Nederland kan energie bij Energie VanOns afnemen, ook als je in een andere regio woont, en dan steun je dus de regionale coöperaties die het geld in lokale projecten stoppen zoals buurthuizen, speeltuinen, zonneparken etc. 


Bij Pure Energie kies je zelf waar in Nederland jouw stroom vandaan komt. De winst wordt gebruikt om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen. Het gas dat Pure Energie verkoopt is gecompenseerd tegen de hoogst mogelijke standaard: Golf Standard van het WNF.

 

Vrijopnaam maakt alleen maar zonne-energie. Ook als de zon niet schijnt, weet je zeker dat jouw geld gaat naar duurzaam opgewekte zonne-energie. Je kunt zonnepanelen in een zonnepark kopen. Handig als je geen dak beschikbaar hebt. De opbrengst van de komende 9 jaar is dan voor jou.

Bron: The-FAB.org


25 januari 2021

Biomassacentrale Diemen: Vattenfall boos op activisten

Energiebedrijf Vattenfall is boos op actievoerders die zich verzetten tegen de bouw van de grootste biomassacentrale in Nederland, gepland in Diemen. Volgens Anna Borg, Vattenfall's CEO, zou MOB's Johan Vollenbroek oorlogstaal en dreigementen hebben geuit.

Het conflict over de Vattenfall houtstookcentrale, die warmte moet leveren aan Amsterdam en de regio, komt hiermee tot een nieuw hoogtepunt. In een brief aan Borg eisen actiegroepen Comité Schone Lucht, Leefmilieu en Mobilisation for the Environment dat de Zweedse energiegigant afziet van de bouw van de centrale bij Diemen. Om dat te bereiken moet Vattenfall de provincie Noord-Holland vragen om een reeds toegekende vergunning in te trekken.
"Doet Vattenfall dat niet, dan zien de actiegroepen dat als een 'oorlogsverklaring' en dreigen zij onze klanten op te roepen ons bedrijf te boycotten", aldus Martijn Hagens van Vattenfall Nederland. "Wij vinden deze dreigementen onredelijk en ongepast."

Desastreus klimaatbeleid
Vattenfall zegt - opnieuw - dat het niet iets wil bouwen waar niemand op zit te wachten en verwijst tegenstanders naar de politiek. Voor de actievoerders is de Diemense biomassacentrale inmiddels uitgegroeid tot een symbool voor het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid. Volgens kritische wetenschappers is de massale houtstook rampzalig voor de biodiversiteit, de luchtkwaliteit en het klimaat. Houtstook stoot grofweg 2 keer meer CO2 uit dan de verbranding van gas.

Sjoemelcijfers
Fenna Swart van Comité Schone Lucht pareert de kritiek van directeur Hagens. "Als Vattenfall werkelijk zijn oor wil laten hangen naar wat de bevolking wil, dan draait ze het biomassacircus terug en kunnen wij de rechtszaak en onze campagne stopzetten." Volgens Vollenbroek zijn de reeds verstrekte vergunningen gebaseerd op 'sjoemelcijfers' en vind Vattenfall's stelling om de politiek aan te spreken een gotspe. "Vattenfall heeft toch ook een eigen verantwoordelijkheid, maar verschuilt zich nu, onvolwassen en puberaal, achter de Nederlandse politiek.

Bron: De Telegraaf, 25 januari.

Geplande acties: https://stopvattenfall.nl/campagne/ en https://stopvattenfall.nl/wat-kan-ik-doen

Op donderdag 28 januari gaat de campagne StopVattenfall om 11:00 uur van start. De campagne van Comite Schone Lucht is gericht tegen de bouw van de biomassacentrale van Vattenfall in Diemen. Vijf dagen zal de digitale billboardbus ‘StopVattenfall’ door Amsterdam en buur-gemeenten een ‘Tour de Biomassa’ maken. Comite Schone Lucht zal in gesprek gaan met burgers en bestuurders over het stoppen van het initiatief van Vattenfall.
De aftrap vindt donderdag 28 januari plaats bij de Stopera (gemeentehuis Amsterdam). Deskundigen zullen daar nogmaals de bezwaren tegen biomassaverbranding toelichten.
>>>Volledig persbericht<<<

Meer over de kwalijke kanten van biomassa

12 januari 2021

Weerstand tegen wind organiseren met valse argumenten

Er is commotie ontstaan op IJburg over windmolens, naar aanleiding van het opstellen van de regionale energiestrategie (RES). Amsterdam is net als alle andere gemeenten in Nederland bezig met het bepalen van zoekgebieden: gebieden waarin alle belanghebbenden denken dat er ruimte kan zijn voor opwekking van duurzame energie uit wind en/of zon.

Dit proces is landelijk afgesproken na overleg met heel veel partijen en vastgelegd in het klimaatakkoord. Een belangrijk punt daarin is dat de inwoners inspraak krijgen bij het bepalen van de ruimte die men wil geven voor duurzame energiebronnen in de regio. Die inspraak loopt nu, in het RES-proces. Daarin worden zoekgebieden besproken met veel partijen, waaronder uiteraard ook de inwoners, maar ook natuurorganisaties, vissers, vogelaars: iedereen die in de regio actief is. En na het opstellen van de concept strategie met zoekgebieden, zal de gemeenteraad hier ook nog eens haar zegje over mogen doen.

In Amsterdam op IJburg schoot een groep inwoners helaas direct in een “loopgravenoorlog”. Inwoners die zich zorgen maken over hun uitzicht en het geluid van windmolens. Ze erkennen gelukkig wel dat windmolens nodig zijn, maar willen die niet in hun regio hebben. Hun zorgen zijn begrijpelijk en spelen op veel plekken zodra windmolens ter sprake worden gebracht. Er werd een actiegroep opgericht die direct begon met verspreiden van desinformatie over de RES en over windenergie en die betrokkenen betichtte van winstbejag. Terwijl ze openlijk toegeven dat het ze enkel gaat om hun uitzicht en de angst dat windmolens veel geluid produceren. Ze zijn zelfs trots dat ze NIMBY genoemd worden: Not In My BackYard. Een van de aanwezigen bij een protestactie riep letterlijk “zet ze maar buiten de gemeentegrenzen dan heeft niemand er last van”.


Deze groep vergeet gemakshalve dat er landelijke en regionale regels zijn voor de plaatsing van windmolens. Overeengekomen tussen partijen die ze willen plaatsen en exploiteren en organisaties die de inwoners vertegenwoordigen. Opgesteld op basis van de vele ervaringen en wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn. Er zijn normen voor geluid, voor slagschaduw, er moet voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen onderzocht worden wat het effect zal zijn op de natuur in de omgeving (vogels, vleermuizen, vissen, etc.). Een windmolen zet je niet zomaar ergens neer, dat vraagt jaren voorbereiding en allerlei onderzoeken. Waarbij tegenwoordig de regio zelf ook betrokken wordt en direct (financieel) voordeel kan krijgen van die molen(s).

De groep uit zijn zorgen naar mijn mening dan ook op de verkeerde plek: de inspraakavonden over de RES zijn daarvoor de juiste plek. Maar vooral uit de groep zijn zorgen op een kwalijke manier, namelijk door het verspreiden van desinformatie. Onjuiste cijfers, gemanipuleerde beelden en geluidsfragmenten, ongepubliceerd onderzoek en zelfs beweringen die aantoonbaar onjuist zijn. Nog kwalijker is dat als de groep daarop gewezen wordt, ze die personen de mond snoeren. Door voorstanders van wind bewust niet uit te nodigen voor zijn “openbare” overleggen, dezen te blokkeren op social media en door berichten te verwijderen als de discussie daaronder ze niet welgevallig is. En ondertussen werken de media mee aan het “circus” dat ze optuigen door berichten van de groep zonder verificatie over te nemen en de groep keer op keer een podium te geven waarop ze zijn desinformatie kan verspreiden.

Als we nog enige kans willen maken om de 1,5 graad opwarming van de aarde te voorkomen, dan moeten we nu stappen gaan zetten. Dan helpt het niet om te zeggen “zet windmolens maar ergens anders neer”, want dat roept nu iedereen. “Doe maar zon op daken van de ander”, “zet die windmolens maar bij de buren of op zee”. Ook daar gelden echter bezwaren. Het klimaatprobleem lossen we ook niet op door het te verschuiven naar een ander. Het klimaatprobleem is van ons allemaal en moeten we samen oplossen.

Het laaghangende fruit is geplukt, we zullen nu de lastigere plekken moeten gaan benutten. Dan helpt het niet om te roepen “ik ben te kort, ik kan niet helpen”. Dan helpt het om in actie te komen, een ladder te pakken en samen te komen tot een werkbare oplossing. Niet tegenwerken en blokkeren maar meewerken, samen, in de regionale energiestrategie.

Dit artikel verscheen in iets gewijzigde vorm als opiniestuk in het Parool van 20 februari 2021