30 oktober 2019

Beroep tegen omgevingsvergunning biomassa centrale Diemen Nuon/Vattenfall

Op 28 oktober tekenden twee omgevingsrecht bureau's namens Mobilisation for the Environment en 160 personen uit Diemen en omgeving beroep aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen. Dit zijn de punten waarop beroep is aangetekend:
 1. Onjuiste bekendmaking en tervisielegging
 2. VVGB in strijd met de wet verleend
 3. M.e.r-plicht
  1. M.e.r-plicht in verband met categorie C 22.1
  2. M.e.r.-plicht in verband met categorie C 18.4
  3. M.e.r-beoordelingsplicht
  4. Mer-beoordeling inadequaat
 4. Revisievergunningsprocedure
 5. Onjuiste coördinatie Wnb en Wabo vergunning
 6. Vergund vermogen onduidelijk
 7. Vergunning bevat geen verbod op aanvoer per schip
 8. Stofontploffingsgevaar
 9. Acceptatievoorwaarden pellets
 10. Herkomst biomassa
 11. BBT niet controleerbaar
 12. Ruimere geluidsnormen t.o.v. vigerende vergunning
 13. Vergunde CO-emissie uit de schoorsteen in strijd met RIE
 14. Meting ammoniak-emissie
 15. Fluoride
 16. Vergunningvoorschrift 3.3
 17. Vergunningvoorschrift 3.4
 18. Onvoldoende emissiebeperkingen in bestaande installaties
 19. Vergunningvoorschrift 3.7
 20. Afstookbranders
 21. Ontbreken geurnormen
 22. Milieubeheersysteem/milieuzorgsysteem
 23. VVGB voldoet niet aan ‘goede ruimtelijke ordening’
 24. Toename CO2 in strijd met het klimaatakkoord van Parijs

VIVOS voert actie voor bomen in Nicaragua

VIVOS is in 2019 het project ‘Boeren en boerinnen in actie voor het klimaat’ gestart in het Nicaraguaanse Nandaime. Er worden 2000 bomen (waaronder bamboe en fruitbomen) geplant, er worden zaadbanken aangelegd en de bodemgesteldheid wordt verbeterd om regenwater vast te houden en compost te maken. Jouw hulp is daarvoor hard nodig.

De klimaatverandering heeft ook in Nicaragua hard toegeslagen. De gemiddelde temperatuur is in de afgelopen 10 jaar 3 graden gestegen en de regenval is gehalveerd. En als het regent, dan komt die, net als tegenwoordig in Nederland, met harde hoosbuien, waarbij veel grond wegspoelt en erosie optreedt. Waterputten zijn uitgedroogd. De overwegend arme boerenfamilies op het platteland worden daardoor ernstig in hun bestaan bedreigd.

Het project wordt uitgevoerd met 60 families. Het doel is om deze families meer weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De bomen die worden geplant zijn beter bestand tegen droogte en klimaatverandering en moeten ook de monocultuur van mais en bonen doorbreken. Door de verkoop van vruchten en andere producten gaan de boerenfamilies hun inkomen verbeteren. De kosten van dit project bedragen 20.000 Euro. Als er goede resultaten worden geboekt, kan er een vervolg komen in de jaren na 2019.

Doe je mee? U kunt een Boomcertificaat kopen voor minimaal 5 Euro (méér mag ook). De gemeente verdubbelt uw donatie. Uw Euro is dus 2 Euro waard. Zo draagt u bij aan een beter klimaat in Nandaime en wereldwijd! U kunt uw donatie overmaken op onze rekening NL37 INGB 0003 1306 11. Als u uw adres erbij vermeldt, dan ontvangt u het boomcertificaat in de brievenbus.

22 oktober 2019

Crowdfunding tegen biomassacentrale Diemen

In de afgelopen dertig jaar heeft de mensheid meer broeikasgassen uitgestoten dan in de 250 jaar ervoor. We hebben nog één generatie om het tij te keren.
Samen met het zeer actieve Comité Schone Lucht in IJburg blijft Duurzaam Dorp Diemen zich verzetten tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen. Met Johan Vollenbroek van Mobilistation for the Environment MOB, bekend van de PAS-zaak, wordt een rechtszaak voorbereid. 

Energiemaatschappij Nuon/Vattenfall wil zijn gasgestookte centrale bij Diemen omvormen tot de grootste biomassacentrale van Nederland. In deze centrale wil het energiebedrijf hout verstoken voor de stadsverwarming in Amsterdam, Diemen en Almere. In Nederland is onvoldoende hout beschikbaar. Dit moet geïmporteerd worden uit de VS, Canada of de Baltische staten. Daar worden oerbossen gekapt en komen er -in het beste geval-  productiebossen voor terug. 

'Biomassa' klinkt groen maar is een CO2-bom
Biomassa wordt bestempeld als CO2-neutraal. Ook door de EU. Omdat bomen herplant kunnen worden die de bij het stoken vrijgekomen CO2 weer opnemen.
Vattenfall -en EU- vertellen niet dat dit proces 30 tot 100 jaar duurt. Die tijd hebben wij niet meer. Het IPCC pleit voor het bereiken van netto nul CO2 uitstoot in 2030, om de opwarming op 1,5 graden Celsius te houden: op zich al een enorme krachttoer.
Met het verstoken van biomassa pompt Vattenfall juist extra CO2 in de atmosfeer. Hetzelfde geldt overigens voor de op biomassastook overschakelende kolencentrales van RWE en Juniper. 


CO2-vervuiler vermomt zich als duurzaamheidskampioen
In tegenstelling tot wat Vattenfall in zijn lopende mediacampagne beweert en waarmee het zich als 'duurzaam' probeert te verkopen, is de geplande biomassacentrale een extreem vervuilende energie-opwekker. De centrale wordt 2 maal vervuilender dan de huidige gasgestookte warmteketel. Vattenfall weet dit, maar is slechts uit op het binnenhalen van door Nederlandse burgers bijeengebrachte SDE subsidiegelden om zijn kostbare warmteopwekking met hout mogelijk te maken. SDE subsidies worden daarmee niet, zoals beloofd, ingezet voor verduurzaming van enerieproductie, maar voor het verbranden van financiële middelen die ingezet moeten worden voor huizenisolatie en onderzoek naar serieuze alternatieve duurzame energiebronnen.


Crowdfunding
Omdat Nuon/Vattenfall argumenten tegen zijn vervuilende activiteiten niet wil meewegen in de bedrijfsvoering bereidt Comité Schone Lucht in samenwerking met Duurzaam Dorp Diemen een rechtszaak voor. Daarmee willen wij de bouw van de biomassacentrale voorkomen. Voor het bekostigen van de juridische procedure zamelen wij geld in via een crowdfundingsactie. De teller staat inmiddels op ruim 7000 euro. Alle donaties zijn zeer welkom.

Posteractie
Comité Schone Lucht stelt posters ter beschikking waarin klanten van Vattenfall/Nuon en andere inwoners van Diemen en Amsterdam hun mening tegen de bouw van de biomassacentrale kenbaar kunnen maken. 
Ook een poster voor het raam hangen? Meld u met een mailtje bij Duurzaam Dorp Diemen.

Bron: De Brug - nr 115 - 23 okt. 2019Lees ook: GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid

17 oktober 2019

17 oktober benefietconcert tegen Biomassa in Diemen


Oproep aan alle boomknuffelaars en liefhebbers van schone longen:
17 Oktober organiseert Fossielvrij Amsterdam een benefietconcert tegen biomassawarmte en de wereldwijde ontbossing.
Duurzaam Dorp Diemen is van de partij! Dus kom langs  en geniet van live-muziek, eten, drinken en gezelligheid in de Dokhuis Gallerie Amsterdam Oost vanaf 21:00.

Alle opbrengsten van de avond worden gedoneerd aan Comite Schone Lucht, een groep bezorgde burgers die zijn begonnen met een rechtszaak tegen de bouw van de biomassaccentrale in Diemen.

Kan je er toch niet bij zijn? Doneren kan ook online!

10 oktober 2019

FLEXNIGHT biomassacentrale Diemen

donderdag 10 oktober 2019   |   19:30 - 22:00 uur   |  


In Diemen, om de hoek van IJburg is de grootste biomassa warmtecentrale (120Mw) van Nederland gepland.
In Amsterdam en Diemen is veel onrust ontstaan over deze centrale die veel vervuilender zal zijn dan de huidige gasgestookte installatie.
Vanuit IJburg wordt het verzet tegen de biomassacentrale van Nuon/Vattenfall geleid door Comité Schone Lucht.

Programma
- korte update over biomassa
- update over de acties en de lobby van Comité Schone Lucht
- gesprek met het publiek over de volgende acties en crowdfunding

Momenteel lijkt het erop dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is.
In mei van dit jaar deed de Raad van State uitspraak in de PAS (stikstof) zaak. Deze zaak is ook van belang voor de zaak tegen de biomassacentrale Diemen.
Drie milieuorganisaties (Stichting Werkgroep Behoud de Peel, Vereniging Leefmilieu en MOB) vochten met succes het Nederlandse stikstofbeleid aan bij het Europese Hof.
De Raad van State was het met hen eens: het Programma Aanpak Stikstof is onwettig en vervolgens belande Nederland in de ‘stikstofcrisis’.
We praten met een vertegenwoordiger van MOB over de gebreken van de PAS en de rechtszaken die de drie organisaties gevoerd hebben.

Locatie: Flexbieb IJburg
Talbotstraat 46
(aan het Ed Pelsterpark)
1087 EM Amsterdam
Met openbaar vervoer vanaf Amsterdam Centraal bereikbaar met lijn 26.