09 december 2016

Meedenken over energie neutrale (koop-)woningen in Diemen

Duurzaam Dorp Diemen is uitgenodigd om mee te denken met de gemeente hoe we woningeigenaren kunnen stimuleren om hun woningen energieneutraal te maken.

De regio Amstelland en Meerlanden heeft hiervoor subsidie toegekend gekregen en Diemen is de trekker van dit project, dat allereerst in Diemen en de Haarlemmermeer zal starten. Doel is om woningeigenaren te ondersteunen en verleiden stappen te zetten naar een woning die nog zo min mogelijk energie verbruikt en haar eigen energie duurzaam opwekt. Zie hieronder de stappen op hoofdlijnen.

Nieuwbouw in Plantage de Sniep weer aan het gas

Plantage De Sniep is de nieuwbouw wijk achter het eindpunt van lijn 9. Daar is bij het begin van de bouw een WKO systeem neergezet. Dat systeem wisselt warmte en koude uit tussen de bodem en de woningen. Zo kunnen de woningen verwarmd worden zonder dat er gas verstookt hoeft te worden. Een duurzame oplossing voor verwarming. De eerste fasen van dit project, de woningen die nu gebouwd zijn, hebben dan ook geen gasaansluiting en lopen zo voor op de landelijke ontwikkeling om minder gas te verbruiken.

Onlangs is echter voor de binnenkort te bouwen woningen langs de Muiderstraatweg besloten om deze niet aan te sluiten op het WKO systeem, maar "ouderwets" op het gas. Dit terwijl Liander, de netbeheerder die deze aansluitingen moet maken, heeft aangekondigd hiermee te stoppen zodra dit wettelijk gezien mag. Amsterdam heeft zelfs al het plan om in 2050 geen enkele woning meer gas te laten verbruiken.

Duurzaam Dorp Diemen heeft de ontwikkelaar van de nieuwe woningen, BPD, gevraagd naar de beweegredenen achter deze beslissing. Volgens BDP is de WKO techniek inmiddels ingehaald en is verwarmen middels gas in HR ketels beter voor alle betrokkenen.

Daar heeft Duurzaam Dorp Diemen een andere mening over. Gas is een doodlopende weg. Er zijn inmiddels voldoende en betaalbare duurzame alternatieven.

Het is ook vreemd om als Duurzaam Dorp Diemen samen met de gemeente te werken aan energieneutrale woningen en tegelijkertijd nieuwbouw woningen weer aan te gaan sluiten op het gas. Iets met de paard achter de wagen spannen.

Een argument van BPD is ook de kosten. Ook dat is een vreemde. Het is nu wellicht goedkoper om de woningen traditioneel uit te voeren met een gasaansluiting, maar op termijn moeten deze woningen dan nog eens omgebouwd worden en komen de kopers alsnog voor hoge kosten te staan. Het is veel goedkoper om die noodzakelijke stap van het gas af nu al te nemen. Zeker in een wijk waarin die stap door de meeste woningen al genomen is. Voor die nieuwe woningen moet nu alsnog, op kosten van de gemeenschap, een gasnet worden aangelegd dat over enkele jaren waarschijnlijk overbodig is.