19 juli 2012

Nieuw fietspad gepland langs de A10

De A10 wordt de komende jaren verbreed op het stuk dat langs Diemen loopt. Voor de gemeente Diemen was dat aanleiding om Rijkswaterstaat te verzoeken onder aan het talud een fietspad aan te leggen. Doel van dit fietspad is om de verbinding tussen Diemen (Centrum en Noord) en Amsterdam Zuid en het Amstelstation te verbeteren. Nu zijn er enkele knelpunten: het stuk tussen de Loswal en het fietspad naar de Molenkade is niet echt een fietspad, de Molenkade is een druk stuk met vrachtverkeer van o.a. de houthandel en de oversteek over de Rozenburglaan is lastig: veel fietsers kiezen er voor om daar het talud op te sprinten en vervolgens de drukke Rozenburglaan vlak naast de brug over te steken.

17 juli 2012

De jeugd heeft de toekomst!

Duurzaam Dorp Diemen heeft dinsdag 17 juli een erg leuke actie georganiseerd bij basisschool De Nieuwe Kring. De schrijver Maurits van Huijstee van het boek Diego Zonnesteek (zie elders op onze site) kwam langs met zijn elektrische auto, een Tesla, om zijn boek te promoten.