18 februari 2010

Klimaatnetwerk onderzoekt verkiezingsprogramma's

De uitspraken van de lijsttrekkers over duurzaamheid in het Diemer Nieuws van 18/02/2010 zijn boeiende kost! Het Diemer Klimaatnetwerk heeft ook de partijprogramma’s naast elkaar gelegd en de partijen waar nodig om toelichting gevraagd. Je ziet ook daar verschillen in prioriteit. Groen Links begint zijn programma met een uitgebreide paragraaf over duurzaamheid en stelt zich als enige zonder voorbehoud op achter het doel van een energieneutrale gemeente in 2040. Ook de PvdA heeft een aantal concrete punten, zoals het financieel blijven stimuleren van duurzame energie, net als de SP. D’66 wil zich nadrukkelijk een groene partij noemen, maar zich nog niet vastleggen op concrete plannen. De VVD wil zoveel mogelijk kiezen voor klimaatvriendelijke oplossingen, maar dat moet wel budgettair neutraal. Het CDA wil duurzame voorstellen van het college “zo mogelijk” steunen, en Leefbaar Diemen legt de nadruk op het handhaven van het groen in en om Diemen.
Over het handhaven van groen zijn alle partijen het wel eens, net als over het doorgaan met gifvrije onkruidbestrijding. Ook schone lucht wordt door de meeste partijen genoemd, niet verwonderlijk nu iedereen wakker is geworden door de plannen voor wegverbreding van de A1 en A10. Als concrete maatregel wordt snelheidsbegrenzing op de snelwegen (80 km), en binnen de bebouwde kom, door een aantal partijen genoemd, evenals het verbeteren van fietsvoorzieningen en het openbaar vervoer. Het OV kan ook duurzamer worden door het stellen van milieu-eisen in de aanbesteding.
Als je de programma’s en de uitspraken van de lijsttrekkers naast elkaar legt, dan zie je een aantal zaken waar de nieuwe gemeenteraad direct mee aan de slag zou kunnen. Er zijn drie partijen (PvdA, Groen Links en SP) die expliciet aangeven voor de bouw van windmolens in het buitengebied te zijn. De VVD heeft in eerdere gespreken met het klimaatnetwerk ook laten blijken voorstander te zijn van deze plannen. En eigenlijk kunnen D’66, maar ook het CDA gezien hun uitgangspunten ook niet tegen de windmolens zijn.
Ook is er brede steun voor duurzame maatregelen in het gemeente-apparaat zelf, zoals CO2-neutrale straatverlichting, groene stroom, energiezuinige gebouwen en een elektrisch wagenpark. PvdA, SP en GL spreken zich ook uit voor het stimuleren van energiebesparing in de bestaande bouw, door het sluiten van een convenant met corporaties. Deze partijen hebben ook uitgesproken dat ze contact willen blijven onderhouden met actieve bewoners. Het Klimaatnetwerk heeft nu een regelmatig overleg met de wethouder milieu en we gaan ervan uit dat dit zal blijven.
Het wordt spannend of duurzame uitgaven de bezuinigingen, die straks op de gemeente zullen afkomen, zullen overleven. Het Diemer Klimaatnetwerk gaat er vanuit dat er in ieder geval niet bezuinigd zal worden op de duurzame voorbeeldfunctie van de gemeente zelf. Want hier is goedkoop echt duurkoop, omdat minder investeren in energiebesparing op den duur meer kost. Ook zullen de inwoners van Diemen het niet op prijs stellen als er gekort zou worden op de subsidie voor zonne-energie. Het Klimaatnetwerk vindt het pure winst dat de lijsttrekkers zich nu over duurzaamheid en een schone leefomgeving hebben uitgesproken, en het zal na de verkiezingen de partijen herinneren aan de beloften die gedaan zijn.

Lex de Savornin Lohman
Markus Schmid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten