15 december 2018

Diemen en Provincie willen biomassaconvenant met Nuon, Amsterdam en Almere

Als er een biomassacentrale komt, dan willen B en W van Diemen, samen met de Provincie Noord-Holland een convenant sluiten met Nuon. Hierin worden vastgelegd o.a. de tijdelijkheid van de centrale, garanties voor duurzame herkomst van de biomassa en het gebruik van de warmte van de centrale.
Ook Amsterdam en Almere worden daarvoor uitgenodigd. Zij zijn immers de grootste klanten van Nuon. Ook de Provincie wil een convenant.

03 december 2018

BENG! Daar is de biomassacentrale

Dit stuk gaat niet over de ophef over de nieuwe (relatief lage) eisen in het kader van BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen), maar over de achtergronden van de biomassacentrale die Nuon (binnenkort Vattenfall) graag in Diemen wil bouwen.
Waarom wil Nuon die centrale bouwen, welke alternatieven zijn er en waarom wordt daar niet voor gekozen? Is biomassa wel zo duurzaam?
En natuurlijk: wat wil Duurzaam Dorp Diemen?