13 juli 2010

Verslag bijeenkomst Energie groep 13 juli 2010

Aanwezig: Markus Schmid, Yvonne van Sark, Robert Nadorp, Willy Woldring, Harry Kemps

We hebben gebrainstormd over activiteiten die we kunnen oppakken met deze groep in 2010/2011. Hieruit komen 3 onderwerpen naar voren:
  • Windmolens op Diemens grondgebied
  • Voorlichting naar burgers
  • Bedrijven in Diemen
Windmolens
Belangrijkste actiepunt is stimuleren dat er windmolens in Diemen geplaatst worden. Met 5 middelgrote windmolens kunnen we heel Diemen van duurzame energie voorzien. 
Windenergie op land blijft achter omdat op veel plekken mensen bezwaren hebben, bv natuur, geluid, zicht, etc. Diemen zou evengoed geschikt kunnen zijn.
De gemeente heeft in 2009 een nieuwe Structuurvisie uitgebracht, waarin windenergie in Diemen wordt genoemd. Opties: Ten Oosten van de A9, naast of op gebied bij de Nuon-centrale of langs de A1. 
De gemeente moet deze visie, inclusief de Startnotitie voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied nog bespreken (Eind 2010/begin 2011).
In het actuele coalitieakkoord (van PvdA, GL, SP en D66)  Diemen Durft! staat onder kopje Duurzaam Diemen een focus op duurzaam energiebeleid. Komende 4 jaar komt er 0,5 fte bij voor energiebeleid. Gemeente wil een aantal windmolens in Diemens buitengebied realiseren als onderdeel van dat beleid. Zelfs de mogelijkheid eigen energiebedrijf (in regionaal verband) wordt genoemd. 

Wethouder Grondel heeft de Windvogel (onze contactpersoon: Niels Flach) al in 2009 om advies gevraagd over mogelijk geschikte locaties. De Windvogel heeft in een uitvoerig rapport 6 mogelijke locaties aangewezen voor windmolens van 85 meter hoogte en een vermogen van 2 MegaWatt.  Zo’n molen kost circa € 2,25 miljoen. Coöperatie de Windvogel heeft geld voor het bouwen van molens, budget lijkt kortom niet het probleem.

Wat moet er gebeuren?
Actie: stand van zaken en strategie bespreken met Grondel
  • In de structuurvisie staat dat 'nader onderzoek zal moeten uitwijzen waar de turbines komen'. Wie gaat dat onderzoek doen en wanneer?
  • We moeten wachten op de ‘startnotitie bestemmingsplan buitengebied (eind 2010, begin 1011)’. Hoe concreet wordt het dan daarna? Kan daarna in principe gelijk een vergunning worden aangevraagd, bijv. door de Windvogel?
  • Gaat dit allemaal straks in overleg met de 5 gemeenten van Amstel & Meerlanden, in het kader van A&M energieneutraal 2040? En kunnen we daardoor vertraging krijgen? Of kunnen we de molens als een Diemer project beschouwen?
Actie: Wat kunnen wij als burgers doen?
·         De gemeente moet vergunning afgeven. Zij maakt dit openbaar en dan kan er bezwaar aangetekend worden. Onze rol: stimuleren, aanjagen, maar niet teveel ruchtbaarheid geven. 
·         Als vergunning is verleend kunnen we een Diemense coöperatie starten, danwel zorgen dat veel Diemenaren aanhaken bij de Windvogel (rendement 6%). Goed voor draagvlak en bewustwording.  Ook de gemeente zelf kan participeren.

Bewoners
Diemen heeft veel gelijksoortige huizenbouw, waaronder veel relatief goedkope jaren ’50-bouw.  Niet duurzaam, maar mogelijk worden deze op termijn sowieso gesloopt.  Het zou interessant om sommige huizen onderling eens te vergelijken qua energiegebruik. Dat kan zowel in Noord, Zuid als Centrum. In dat licht willen we in 2010/2011 experimenteren met HouseGreening Parties: nodig buren uit en vergelijk je energieprestaties onderling.

Bedrijven
Robert onderhoudt contact met DeltaLloyd over warmte/koude-opslag in het nieuwe winkelcentrum. DeltaLloyd is niet happig, met name omdat het tot vertragingen kan leiden. Robert heeft al met de heer Marinus (voorzitter winkeliersvereniging) gesproken met het argument dat zij tot onnodig hoge kosten komen als DeltaLloyd niets doet. Harry Kemps heeft geregeld dat Robert daar in september mag komen praten.
Robert kijkt verder hoe DeltaLloyd en de winkeliers ‘ontzorgd’ kunnen worden. Hij is hierover o.a. in gesprek met een gespecialiseerd bedrijf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten