17 november 2010

Verslag bijeenkomst Energie groep 17 november 2010

Aanwezig:Yvonne van Sark, Robert Nadorp, Harry Kemps, Lex de Savorin Lohman, Steve Elbers, Willy Woldring


Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van het bepalen van verdere acties inzake de komst van windmolens in Diemen. Verder korte besprekingen van diverse bijeenkomsten over duurzame energie en over een evt. op te richten gemeentelijk energiebedrijf.

Verslagen
  • Bedrijvendag in Diemen; het bedrijf Monarch vervult binnen de Diemense bedrijven een voortrekkersrol op het gebied van energiebesparing. Het onderwerp energiebesparing leeft bij de ondernemers. Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden op de website van de gemeente (Ondernemer-Milieu)
  • Energieavond m.m.v. weerman Reinier van den Berg trekt 200 deelnemers. (het gebruik maken van een televisiebekendheid  moeten we in ons achterhoofd houden als we grotere groepen mensen willen bereiken)
  • Thema-avond “Duurzaam Diemen” georganiseerd door GroenLinks in de Diemer Factory op 10-11-2010 over duurzaamheid en energiebeleid. Een verslag is te vinden op de website van diemen.groenlinks.nl
Windmolens & gemeentelijk energiebedrijf
De plaatsing van windmolens in Diemen blijft ons belangrijkste aandachtspunt op dit moment. Met 5 middelgrote windmolens kunnen we alle huishoudens in Diemen van duurzame elektriciteit voorzien. De structuurvisie van Diemen en het voornemen ”regio A&M energieneutraal in 2040“ geeft goede kansen voor de realisering van een dergelijk windmolenproject. De gemeente moet de structuurvisie, inclusief het nieuwe bestemmingsplan buitengebied nog bespreken (eind 2010/begin 2011).
De gemeente lijkt wat afwachtend op het gebied van duurzame energie. Opgemerkt wordt dat de gemeente waarschijnlijk weinig kennis in huis heeft op dit gebied en wel wat assistentie kan gebruiken.
Op dit moment  zoeken we een initiatiefnemer voor de realisering van de windmolens. We hebben al contacten met de 'Windvogel” die ook al een onderzoeksrapport heeft aangeboden aan de gemeente met mogelijke locaties voor windturbines in Diemen. Financiering zou geen probleem zijn voor deze vereniging.
We staan nu voor de vraag hoe we in actie moeten komen, wat we wanneer gaan doen en zoeken naar hulp  van energieclubs als de onze die reeds ervaring hebben. Het gaat er om kennis en overzicht te verwerven t.a.v. locatiekeuze, vergunningverlening, opzet en organisatievorm t.b.v. de exploitatie van een lokaal energiebedrijf, financiering, belastingen,  verkrijgen medewerking van grondeigenaren, provincie, Rijkswaterstaat, milieueffect rapportage, vogelbescherming, omgaan met weerstand tegen windmolens, feitenkennis om argumentatie van windsceptici te ontkrachten, voorlichting en publiciteit etc. ...
Gewapend met deze kennis kunnen we het beste de gemeente tegemoet treden.

In dit verband hebben we de volgende actiepunten:
  1. Yvonne:  neemt contact op met de “Organisatie voor duurzame energie (ODE)” voor burgerinitiatief groepen voor advies over juridische en planologische aspecten; deze kennis is niet voldoende aanwezig bij ambtelijke gemeentelijke ondersteuning. (zie ook website www.duurzameenergie.org onder nieuws-items “ODE stimuleert nieuwe windpark initiatieven met gratis advies”)
  2. Willy: nodigt Niels Flach van de Windvogel uit voor de volgende vergadering van de energiegroep; bij de planning voor deze vergadering zal de agenda van Niels leidend moeten zijn.
  3. Steve: neemt contact op met de burgerinitiatiefgroep “Onze Energie' in Amsterdam Noord. Deze vereniging heeft plannen voor de plaatsing van windturbines op het grondgebied van Amsterdam-Noord.
Harry: stuurt iedereen van de energiegroep nadere informatie over een nieuw type windturbine ('Maglev').

Winkelcentrum Diemen centrum & Delta Lloyd; andere bouwprojecten
Robert onderhoudt contact met 'het Adviescollectief' (zij geven energieadviezen aan bedrijven en particulieren; cont. Peter vd Woerd) en heeft de brief van Delta Lloyd (brf d.d. 14-02-2010) gestuurd om te bekijken wat er nog te doen is bij het winkelcentrum (m.n. warmte-koude opslag). Harry opperde om hier de bouw/locatietekeningen van het winkelcentrum aan toe te voegen.

Bij de “Brede Hoed” bestaan geen plannen voor warmte-koude opslag (navraag door Harry bij de wethouder). De vraag is wat er nog wel te doen is bvb de 3-dubbel-glasisolatie, verbeterde spouwmuurisolatie t.o.v. het bouwproject 'de Sniep' door gebruik van andere bouwmaterialen. Van belang is om om zo mogelijk nieuwe kennis toe te passen in bouwprojecten, opdat er meer dan alleen de EPC norm wordt gehaald, zeker als er bij reeds aangemelde projecten nog volgens de oude norm mag worden gewerkt.
Lex merkte hierbij op dat de gemeente de EPC-controle niet uitvoert bij het toetsen en handhaven van bouwvergunningen.

Een aantal individuele winkeliers van Diemen centrum ontwikkelen zelf energiebesparende maatregelen (energiezuinige verlichting, gesloten koelvitrines; wellicht houdt het laatste  verband met  de te verwachten regelgeving van de overheid op dit gebied).

Introducée Duurzaam-dorp-diemen
Thierry de Wijn wil graag kennismaken met de energiegroep en zal voor de volgende vergadering worden uitgenodigd.

Volgende vergadering: (bij voorkeur op een donderdag) met Niels Flach en Thierry de Wijn.
Voorlopig is er een vergadering op 8 december 2010 bij Steve n.a.v. het bezoek van Marco Boone van 'Onze Energie”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten