22 mei 2015

Energiegebruik gemeente Diemen

De Milieunotitie 2014-2017 is vastgesteld door B&W op 12 mei 2015. Daarin wordt uitgebreid omschreven wat de Diemense plannen zijn op het gebied van energie en duurzaamheid, maar ook luchtkwaliteit en verkeer komen aan bod.
  • De gemeente voert actief energiebeleid met als doel energieneutraliteit in het jaar 2040. Aandachtspunten hierbij zijn: energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen; energiezuinige straatverlichting; eigen elektrisch vervoer en oplaadpunten voor het publiek; streven naar samenwerking met het bedrijfsleven voor een duurzaam bedrijfsterrein; voortzetting van het subsidiebeleid voor bewoners; stimuleren van energiemaatregelen bij particuliere woningen; afspraken met verhuurders over duurzaam renoveren van de bestaande woningvoorraad; bevorderen van plaatsing van windmolens in het buitengebied, met aandacht voor een goede landschappelijke inpassing). 
Tevreden
  1. Het bestuur van de gemeente is tevreden met de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid. In het afgelopen jaar stond de uitvoering van het energiebeleid centraal, met activiteiten als...
  • koploperkring duurzaam MKB en MKB award
  • groepsaankopen zonnepanelen en spouwmuur- en vloerisolatie voor eigenaren/bewoners
  • windmolens in het buitengebied
  • energiezorg gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting
  • verduurzamen Bergwijkpark Noord)
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor anderen. Door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven en daarover te communiceren, kunnen anderen worden gestimuleerd om ook over te gaan tot energie besparen en het opwekken van duurzame energie. De gemeente heeft al belangrijke stappen gezet, maar er valt nog veel te verduurzamen, zowel door gedragsverandering als door het treffen van fysieke maatregelen. 

In het stuk staan ook interessante gegevens over het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie. 


09 mei 2015

Duurzaam Dorp Diemen krijgt het groene lintje!

Groen Links reikt elk jaar het groene lintje uit aan een initiatief uit Diemen dat zich inzet voor duurzaamheid. IVN Diemen, natuurvoedingswinkel Puur en de werkgroep Spoorzicht hebben het lintje in eerdere jaren gekregen.
Dit jaar viel de eer dus toe aan het Duurzaam Dorp Diemen, voor alle activiteiten die het burgerinitiatief de laatste jaren heeft ontplooid. Markus Schmid nam het lintje in ontvangst, als vertegenwoordiger van de vrijwilligers die actief zijn in het Repair Café, de buurtmoestuinen of ook in de energiewerkgroep die zich jarenlang heeft ingezet voor een windmolenplan (waar de provincie Noord Holland helaas een stokje voor heeft gestoken).

GroenLinks Diemen, bedankt!
Taart!

Voorzitter van GL Diemen Joke Schenk speldt het groene lintje op bij Markus Schmid