22 augustus 2014

Elke tweede zaterdag is het Repair Café open

Elke tweede zaterdag van de maand kun je van 14:00 tot 17:00 uur terecht bij vrijwilligers voor het repareren van kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed, kleding en huishoudelijke apparaten. Ook kleding wordt gerepareerd (geen ritsen inzetten/vervangen).
Repareren is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Het is de bedoeling dat je er zelf bij blijft zodat je er ook wat van kunt leren voor een eventuele volgende keer.

Adres: De Diem (Arent Krijtsstraat 48)
>> meer info

Tips voor een duurzame gemeente

"We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan." 
Dit motto van Marjan Minnesma, te lezen op de inspirerende website van Urgenda, willen wij als Duurzaam Dorp Diemen graag overnemen. 

In het overleg met de wethouders (Ruud Grondel en Maïta van der Mark), begin juli, kwam de vraag naar voren of wij input willen leveren voor een beleidsplan Duurzaamheid van de gemeente, voor de komende vier jaar. We willen proberen om bij zoveel mogelijk Diemenaren te inventariseren of zij tips en wensen hebben. Te beginnen bij jullie!

Hier vind je een schema. Een matrix, met enerzijds aandachtsgebieden en anderzijds doelgroepen. 
Jouw suggesties en ideeën kun je alvast in het schema zetten.
Tijdens de gemeentedag (zat. 6 september) stonden we ook met een kraam voor het gemeentehuis om deze matrix aan belangstellenden voor te leggen. 

Voor de duidelijkheid hebben we elk vakje een eigen "naam" gegeven. Hieronder alvast een paar van onze suggesties. Willen jullie / wil jij, lieve lezer, het schema aanvullen met wat jij al doet (dus een paar tips) of wat jij graag gerealiseerd zou willen zien in Diemen, de komende periode? 

TIPS
1a -         zonnepanelen
6a/6b -   zelf compost maken, bijv. in een VAM-vat
5g -        kledingruilbeurs
7e -        kort douchen

WENSEN
2h -        plastic laten ophalen door rtv-diemen of de kerken, net als nu het oud papier
4f -         oplaadpunten voor elektrische  scootmobielen 


We zien uit naar jullie ideeën en suggesties! Hartelijk dank voor je aandacht en moeite. Laten we aan elkaar laten zien dat het kan en hoe het kan. Tegen verspilling, voor een evenwichtige, prettige samenleving!

08 augustus 2014

Vrijwilligers gezocht voor zonprojecten

De gemeente Diemen wil in de komende jaren veel tijd en geld steken in het benutten van zonne-energie. Samen met een groep enthousiaste Diemenaren wil ze onderzoeken hoe collectieve PV-systemen op daken in Diemen gerealiseerd kunnen worden. Recente wetgeving lijkt dit namelijk mogelijk te maken.
De gemeente zoekt vrijwilligers die in eerste instantie gaan fungeren als klankbordgroep. De gemeente voert het secretariaat en huurt deskundigheid in. Bij voorkeur beschikken de vrijwilligers niet over een eigen (voor zonnepanelen geschikt) dak. We zoeken met name ook huurders van appartementen van woningcorporatie Rochdale.

In een later stadium zoeken we vrijwilligers die in de opbouwfase een bestuursfunctie willen vervullen in een eventueel op te richten coöperatie.

Aanmelden kan via e-mail bij Willem Groeneveld, beleidsmedewerker energie van de gemeente: w.groeneveld@diemen.nlVoor nadere informatie is hij telefonisch bereikbaar op (020) 3144 780 op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur.