09 december 2016

Meedenken over energie neutrale (koop-)woningen in Diemen

Duurzaam Dorp Diemen is uitgenodigd om mee te denken met de gemeente hoe we woningeigenaren kunnen stimuleren om hun woningen energieneutraal te maken.

De regio Amstelland en Meerlanden heeft hiervoor subsidie toegekend gekregen en Diemen is de trekker van dit project, dat allereerst in Diemen en de Haarlemmermeer zal starten. Doel is om woningeigenaren te ondersteunen en verleiden stappen te zetten naar een woning die nog zo min mogelijk energie verbruikt en haar eigen energie duurzaam opwekt. Zie hieronder de stappen op hoofdlijnen.

Nieuwbouw in Plantage de Sniep weer aan het gas

Plantage De Sniep is de nieuwbouw wijk achter het eindpunt van lijn 9. Daar is bij het begin van de bouw een WKO systeem neergezet. Dat systeem wisselt warmte en koude uit tussen de bodem en de woningen. Zo kunnen de woningen verwarmd worden zonder dat er gas verstookt hoeft te worden. Een duurzame oplossing voor verwarming. De eerste fasen van dit project, de woningen die nu gebouwd zijn, hebben dan ook geen gasaansluiting en lopen zo voor op de landelijke ontwikkeling om minder gas te verbruiken.

Onlangs is echter voor de binnenkort te bouwen woningen langs de Muiderstraatweg besloten om deze niet aan te sluiten op het WKO systeem, maar "ouderwets" op het gas. Dit terwijl Liander, de netbeheerder die deze aansluitingen moet maken, heeft aangekondigd hiermee te stoppen zodra dit wettelijk gezien mag. Amsterdam heeft zelfs al het plan om in 2050 geen enkele woning meer gas te laten verbruiken.

Duurzaam Dorp Diemen heeft de ontwikkelaar van de nieuwe woningen, BPD, gevraagd naar de beweegredenen achter deze beslissing. Volgens BDP is de WKO techniek inmiddels ingehaald en is verwarmen middels gas in HR ketels beter voor alle betrokkenen.

Daar heeft Duurzaam Dorp Diemen een andere mening over. Gas is een doodlopende weg. Er zijn inmiddels voldoende en betaalbare duurzame alternatieven.

Het is ook vreemd om als Duurzaam Dorp Diemen samen met de gemeente te werken aan energieneutrale woningen en tegelijkertijd nieuwbouw woningen weer aan te gaan sluiten op het gas. Iets met de paard achter de wagen spannen.

Een argument van BPD is ook de kosten. Ook dat is een vreemde. Het is nu wellicht goedkoper om de woningen traditioneel uit te voeren met een gasaansluiting, maar op termijn moeten deze woningen dan nog eens omgebouwd worden en komen de kopers alsnog voor hoge kosten te staan. Het is veel goedkoper om die noodzakelijke stap van het gas af nu al te nemen. Zeker in een wijk waarin die stap door de meeste woningen al genomen is. Voor die nieuwe woningen moet nu alsnog, op kosten van de gemeenschap, een gasnet worden aangelegd dat over enkele jaren waarschijnlijk overbodig is.

13 oktober 2016

Fietsparade 'Voor de Wind' 19 november

De provincie Noord-Holland is op zijn zachtst gezegd niet erg enthousiast over windenergie. Veel initiatieven, ook die in Diemen en Amsterdam, worden door de provincie geblokkeerd. Er worden erg strenge eisen gesteld aan projecten voordat er vergunningen verleend worden. Dermate streng dat er vrijwel geen projecten gerealiseerd worden en het nog de vraag is of de provincie wel gaat voldoen aan de opdracht van de overheid. De wethouder Duurzaamheid van Amsterdam, Choho, is het zo zat dat hij een rechtszaak tegen de provincie aan gaat spannen.
Het initiatief "Amsterdam, kies voor groene energie" organiseert een fietstocht van Haarlem (waar het provinciebestuur zit) naar Amsterdam op zaterdag 19 november. Je kunt er aan deelnemen, maar je kunt ook meehelpen met de organisatie op woensdag 19 oktober 2016 om 20.00 uur, Minhassastraat 1 te Amsterdam. Meld je dan wel vooraf aan bij een van de organisatoren:
Egbert Born, actiecoördinator, ebornworks@gmail.com
Jan Willem Brouwer, initiatiefnemer, janwillem04081969@gmail.com
Meer informatie over het evenement op de Facebook pagina.

13 maart 2016

Video over Repair Café Amsterdam Oost (Balistraat)

Zo gaat het er aan toe bij het Repair Café Amsterdam Oost (Balistraat). Kim, Theo en Marion uit Amsterdam Oost helpen ons Repair Café in Diemen ook elke tweede zaterdag van de maand en met cursussen. En onze Patrick helpt weer bij het Repair Café op de Balistraat!
Bij het Repair Café Diemen hebben we niet standaard mensen aanwezig met een naaimachine of voor houtbewerking of fietsreparaties. Meestal krijgen we ook espressoapparaten, printers e.d. ter reparatie aangeboden. Maar als je kleding, hout of een fiets wilt laten weten en je stuurt ons vooraf een bericht (via mail, twitter of Facebook) dan zorgen we dat er een reparateur aanwezig is die deze reparaties kan doen.

18 februari 2016

Drukke, gezellige Repair Café op de gemeentewerf

Afgelopen 13 februari zaten we met het Repair Café eenmalig in de kantine van de gemeentewerf. Dit idee ontstond tijdens de uitreiking van de prijs die we wonnen via de WeCycle actie. Het was zo druk dat de koffie al snel op was, maar gelukkig was er nog een koffiemachine boven. De taart die we georganiseerd hadden vanwege de prijs, hebben we over alle reparateurs en klanten verdeeld.

20 januari 2016

Repair Café Diemen wint prijs

Het Repair Café Diemen, een initiatief van het Duurzaam Dorp Diemen, heeft een prijs gewonnen doordat een groot percentage inwoners van de gemeente Diemen meedoet met recyclen!

WeCycle, de landelijke organisatie die zich inzet voor het recyclen van bruikbare materialen van particulieren, heeft in oktober alle gemeenten benaderd voor een actie. Er werden 25 prijzen van 1000 euro beschikbaar gesteld aan de gemeenten waarin het beste gerecycled wordt. De gemeenten mochten zelf een lokaal doel aanwijzen die de prijs zou krijgen. De gemeente Diemen koos voor het Repair Café in de gemeente. En de inwoners van Diemen deden de rest: veel recyclen en inchecken op het recycleplein van de gemeente. De punten die daarmee verzameld werden, waren voldoende om de gemeente Diemen op de twaalfde plek te laten eindigen, waardoor het Repair Café dinsdag 19 januari de prijs in ontvangst kon nemen uit handen van wethouder Ruud Grondel.