01 december 2010

Energiegroep gaat nú aan de slag!

Alle voortekenen voor duurzame energie made in Diemen staan gunstig:
  1. Er is een progressieve coalitie van PvdA, GroenLinks, D66 en SP. In het coalitie-akkoord staat dat een 'actief duurzaam energiebeleid een hoge prioriteit heeft'. Onderdeel van dit beleid is 'het realiseren van een aantal windmolens in het Diemer buitengebied'. Ook de mogelijkheid voor het opzetten van een lokaal energiebedrijf wordt bezien.
  2. Wethouder Grondel (milieu) en wethouder Van der Mark (duurzaam ondernemen) zijn uitgesproken 'groen' en hebben grote duurzame ambities.
  3. De gemeente Diemen heeft ingestemd met het bereikte klimaatakkoord tussen de VNG en het Rijk en is lid geworden van de Vereniging Klimaatverbond Nederland. Diemen heeft zelfs de 'AA status' verworven. Hierdoor is het opstellen en uitvoeren van klimaat‐ en energiebeleid nadrukkelijk op de gemeentelijke agenda gezet. 
  4. De gemeenteraad van Diemen heeft op 25 juni 2009 ingestemd met de ambitie ‘de regio A&M energieneutraal in 2040’. Dit betekent dat de gemeente samen met de inwoners en bedrijven waar mogelijk energie gaat besparen en duurzame energie gaat opwekken om zo stapsgewijs tot een energieneutraal Diemen te komen.
  5. In een eerste verkenning door De Windvogel zijn een 6-tal locaties in principe geschikt bevonden voor plaatsing van 2MW windturbines (ashoogte 85m).
  6. De gemeenteraad heeft op 23 november 2010 ingestemd met de structuurvisie waarin de plannen voor windturbines zijn opgenomen.
De plannen lijken helder, alle neuzen staan dezelfde kant op, en toch: we zien geen actie! Wanneer gaat er nou écht iets gebeuren? Iedereen lijkt op iedereen te wachten.
De gemeente gaat begin 2011 een ambtenaar (1/2 fte) in dienst nemen die het klimaat- en energiebeleid moet gaan coördineren. Daar zijn we uiteraard blij mee, maar het afgelopen halfjaar heeft dit alleen geleid tot vertraging, want: daar moesten we dan nog even op wachten. Ik hou mijn hart vast: voordat die nieuwe ambtenaar ingewerkt is en alles is afgestemd in het regionale samenwerkingsverband Amstel & Meerlanden (dat zijn 5 gemeenten!) zijn we zo weer een jaar verder.

De onrust onder de leden van het Duurzaam Dorp Diemen groeit. Daarom hebben we besloten om nu zélf stappen te ondernemen. Er zijn genoeg voorbeelden van succesvolle lokale energieinitiatieven van burgers.
Onze Energie (uit Amsterdam Noord) is zo'n voorbeeld. Met een van de oprichters, Marco Boone, hebben we nu een afspraak staan om ons te informeren (wordt zoals het eruitziet woensdag, 8/12). Niels Korthals Altes van het lokale energiebedrijf http://ener.coop/ haakt mogelijk ook aan.

En Lex gaat op 13 december waarschijnlijk naar e-lokaal, een werksessie over krachtenbundeling van lokale energie-initiatieven.

Verder hebben we een adviesvraag voor de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) ingediend, we hopen daar via 'Wind voor Iedereen' gebruik te kunnen maken van gratis adviesuren.

To be continued...

Wil je aanhaken en meewerken aan dit spannende proces? Meld je dan bij Willy.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten