03 december 2019

Biomassa leidt tot meer, niet minder CO2 uitstoot

Ingezonden stuk in NRC van Martijn Katan, biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam - dit is een ingekorte versie.

Vandaag, dinsdag 2 december, behandelt de Eerste Kamer de Kolenwet. Daar staat in dat elektriciteitscentrales binnen vijf tot tien jaar geen kolen meer mogen stoken, vanwege de CO2Energiebedrijf RWE gaat voor zijn centrales daarom over op biomassa. 

RWE en andere energieproducenten gebruiken daarvoor geperste houtstaafjes, zogeheten pellets. 
Tegenstanders zeggen dat die worden gemaakt van hele bomen. Omdat hout bij verbranding meer CO2 uitstoot dan kolen wordt het probleem dus erger. 
Nee, zeggen de voorstanders, pellets worden gemaakt van afval dat anders toch wordt verbrand, dus die CO2 telt niet. Waar worden pellets van gemaakt?

Voorstanders zeggen dat niemand pellets maakt uit hele bomen, want bomen brengen meer op als je er planken van zaagt. Maar door de miljardensubsidies voor biomassa is dat achterhaald. De marktprijs van vers gerooide bomen was destijds elf dollar per ton, maar pelletfabrikanten boden $26 tot $53 per ton (RISI Rapport). De prijs werd opgedreven door de subsidies. Als energiebedrijven geen subsidie krijgen kunnen ze zelfs de kostprijs van pellets niet betalen, dus stopt de productie en blijven de bomen in het bos.

18 november 2019

Overstapcampagne naar .biomassavrije .energieleverancier

Soms is de oplossing heel simpel. Als niemand biomassastroom en -warmte afneemt, dan hoeft houtige biomassa niet gebruikt te worden. Daarom heeft de Federation against biomassaplants (FAB) een onderzoek uitgevoerd en de overstapcampagne biomassavrije energieleverancier opgestart.‘Door jouw geld naar een echt groene leverancier zonder biomassa te laten gaan, maak je het aandeel groene stroom groter. Want deze leveranciers stoppen het geld weer in het uitbreiden van hun groene stroom.
In zijn Onderzoekrapport Biomassavrije energieleveranciers lees je hoe de FAB het onderzoek heeft uitgevoerd en welke energiemaatschappijen echt groene stroom verkopen, zonder biomassa. 

17 november 2019

5G-stralingsgevaar, welke risico's lopen wij?

AANKONDIGING - Donderdag 21 November, lezing met Dr. Martin Pall.
Locatie: Amstelkerk, Amstelveld, Amsterdam
Tijd: 19.30-22.30 (inloop 19.00) 
Voertaal: Engels
Tickets en informatie

Straling van iPhone, keukenhulp, lantarenpaal, autonavigatie en andere apparatuur, 2,3,4 & 5G telefonie. Over de werking van straling op onze cellen.

Heb je vragen over de hoeveelheid electrosmog in jouw omgeving, het beleid van de gemeenten, de risico's van 5G of zoek je nog steeds naar een goede reden om het überhaupt uit te rollen (wij raden het ten zeerste af), dan is het wellicht fijn en interessant je door deze bijzondere man verder te laten informeren. Ook zul je hier anderen kunnen ontmoeten met een kritische kijk op de zaak.


Deze avond is met name interessant voor artsen, gezondheidsexperts, natuur- en milieuspecialisten, gemeente, raadsleden, beleidsmakers en ook voor mensen die werken met kinderen bijvoorbeeld op scholen of sportverenigingen.

Dr Martin L. Pall, is emeritus hoogleraar biochemie en basic medical science aan de Washington State University. Hij heeft jarenlange ervaring op dit vakgebied, en kan deze complexe processen helder uitleggen. 
Tijdens en na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Met deze kennis gaat u veel meer begrijpen van de risico's die u en ieder ander loopt bij de toenemende blootstelling aan kunstmatige straling. 

Bron: Verminder-electrosmog.nl; Stralingsbewust.info

30 oktober 2019

Beroep tegen omgevingsvergunning biomassa centrale Diemen Nuon/Vattenfall

Op 28 oktober tekenden twee omgevingsrecht bureau's namens Mobilisation for the Environment en 160 personen uit Diemen en omgeving beroep aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen. Dit zijn de punten waarop beroep is aangetekend:
 1. Onjuiste bekendmaking en tervisielegging
 2. VVGB in strijd met de wet verleend
 3. M.e.r-plicht
  1. M.e.r-plicht in verband met categorie C 22.1
  2. M.e.r.-plicht in verband met categorie C 18.4
  3. M.e.r-beoordelingsplicht
  4. Mer-beoordeling inadequaat
 4. Revisievergunningsprocedure
 5. Onjuiste coördinatie Wnb en Wabo vergunning
 6. Vergund vermogen onduidelijk
 7. Vergunning bevat geen verbod op aanvoer per schip
 8. Stofontploffingsgevaar
 9. Acceptatievoorwaarden pellets
 10. Herkomst biomassa
 11. BBT niet controleerbaar
 12. Ruimere geluidsnormen t.o.v. vigerende vergunning
 13. Vergunde CO-emissie uit de schoorsteen in strijd met RIE
 14. Meting ammoniak-emissie
 15. Fluoride
 16. Vergunningvoorschrift 3.3
 17. Vergunningvoorschrift 3.4
 18. Onvoldoende emissiebeperkingen in bestaande installaties
 19. Vergunningvoorschrift 3.7
 20. Afstookbranders
 21. Ontbreken geurnormen
 22. Milieubeheersysteem/milieuzorgsysteem
 23. VVGB voldoet niet aan ‘goede ruimtelijke ordening’
 24. Toename CO2 in strijd met het klimaatakkoord van Parijs

VIVOS voert actie voor bomen in Nicaragua

VIVOS is in 2019 het project ‘Boeren en boerinnen in actie voor het klimaat’ gestart in het Nicaraguaanse Nandaime. Er worden 2000 bomen (waaronder bamboe en fruitbomen) geplant, er worden zaadbanken aangelegd en de bodemgesteldheid wordt verbeterd om regenwater vast te houden en compost te maken. Jouw hulp is daarvoor hard nodig.

De klimaatverandering heeft ook in Nicaragua hard toegeslagen. De gemiddelde temperatuur is in de afgelopen 10 jaar 3 graden gestegen en de regenval is gehalveerd. En als het regent, dan komt die, net als tegenwoordig in Nederland, met harde hoosbuien, waarbij veel grond wegspoelt en erosie optreedt. Waterputten zijn uitgedroogd. De overwegend arme boerenfamilies op het platteland worden daardoor ernstig in hun bestaan bedreigd.

Het project wordt uitgevoerd met 60 families. Het doel is om deze families meer weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De bomen die worden geplant zijn beter bestand tegen droogte en klimaatverandering en moeten ook de monocultuur van mais en bonen doorbreken. Door de verkoop van vruchten en andere producten gaan de boerenfamilies hun inkomen verbeteren. De kosten van dit project bedragen 20.000 Euro. Als er goede resultaten worden geboekt, kan er een vervolg komen in de jaren na 2019.

Doe je mee? U kunt een Boomcertificaat kopen voor minimaal 5 Euro (méér mag ook). De gemeente verdubbelt uw donatie. Uw Euro is dus 2 Euro waard. Zo draagt u bij aan een beter klimaat in Nandaime en wereldwijd! U kunt uw donatie overmaken op onze rekening NL37 INGB 0003 1306 11. Als u uw adres erbij vermeldt, dan ontvangt u het boomcertificaat in de brievenbus.

22 oktober 2019

Crowdfunding tegen biomassacentrale Diemen

In de afgelopen dertig jaar heeft de mensheid meer broeikasgassen uitgestoten dan in de 250 jaar ervoor. We hebben nog één generatie om het tij te keren.
Samen met het zeer actieve Comité Schone Lucht in IJburg blijft Duurzaam Dorp Diemen zich verzetten tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen. Met Johan Vollenbroek van Mobilistation for the Environment MOB, bekend van de PAS-zaak, wordt een rechtszaak voorbereid. 

Energiemaatschappij Nuon/Vattenfall wil zijn gasgestookte centrale bij Diemen omvormen tot de grootste biomassacentrale van Nederland. In deze centrale wil het energiebedrijf hout verstoken voor de stadsverwarming in Amsterdam, Diemen en Almere. In Nederland is onvoldoende hout beschikbaar. Dit moet geïmporteerd worden uit de VS, Canada of de Baltische staten. Daar worden oerbossen gekapt en komen er -in het beste geval-  productiebossen voor terug. 

'Biomassa' klinkt groen maar is een CO2-bom
Biomassa wordt bestempeld als CO2-neutraal. Ook door de EU. Omdat bomen herplant kunnen worden die de bij het stoken vrijgekomen CO2 weer opnemen.
Vattenfall -en EU- vertellen niet dat dit proces 30 tot 100 jaar duurt. Die tijd hebben wij niet meer. Het IPCC pleit voor het bereiken van netto nul CO2 uitstoot in 2030, om de opwarming op 1,5 graden Celsius te houden: op zich al een enorme krachttoer.
Met het verstoken van biomassa pompt Vattenfall juist extra CO2 in de atmosfeer. Hetzelfde geldt overigens voor de op biomassastook overschakelende kolencentrales van RWE en Juniper. 


CO2-vervuiler vermomt zich als duurzaamheidskampioen
In tegenstelling tot wat Vattenfall in zijn lopende mediacampagne beweert en waarmee het zich als 'duurzaam' probeert te verkopen, is de geplande biomassacentrale een extreem vervuilende energie-opwekker. De centrale wordt 2 maal vervuilender dan de huidige gasgestookte warmteketel. Vattenfall weet dit, maar is slechts uit op het binnenhalen van door Nederlandse burgers bijeengebrachte SDE subsidiegelden om zijn kostbare warmteopwekking met hout mogelijk te maken. SDE subsidies worden daarmee niet, zoals beloofd, ingezet voor verduurzaming van enerieproductie, maar voor het verbranden van financiële middelen die ingezet moeten worden voor huizenisolatie en onderzoek naar serieuze alternatieve duurzame energiebronnen.


Crowdfunding
Omdat Nuon/Vattenfall argumenten tegen zijn vervuilende activiteiten niet wil meewegen in de bedrijfsvoering bereidt Comité Schone Lucht in samenwerking met Duurzaam Dorp Diemen een rechtszaak voor. Daarmee willen wij de bouw van de biomassacentrale voorkomen. Voor het bekostigen van de juridische procedure zamelen wij geld in via een crowdfundingsactie. De teller staat inmiddels op ruim 7000 euro. Alle donaties zijn zeer welkom.

Posteractie
Comité Schone Lucht stelt posters ter beschikking waarin klanten van Vattenfall/Nuon en andere inwoners van Diemen en Amsterdam hun mening tegen de bouw van de biomassacentrale kenbaar kunnen maken. 
Ook een poster voor het raam hangen? Meld u met een mailtje bij Duurzaam Dorp Diemen.

Bron: De Brug - nr 115 - 23 okt. 2019Lees ook: GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid

17 oktober 2019

17 oktober benefietconcert tegen Biomassa in Diemen


Oproep aan alle boomknuffelaars en liefhebbers van schone longen:
17 Oktober organiseert Fossielvrij Amsterdam een benefietconcert tegen biomassawarmte en de wereldwijde ontbossing.
Duurzaam Dorp Diemen is van de partij! Dus kom langs  en geniet van live-muziek, eten, drinken en gezelligheid in de Dokhuis Gallerie Amsterdam Oost vanaf 21:00.

Alle opbrengsten van de avond worden gedoneerd aan Comite Schone Lucht, een groep bezorgde burgers die zijn begonnen met een rechtszaak tegen de bouw van de biomassaccentrale in Diemen.

Kan je er toch niet bij zijn? Doneren kan ook online!

10 oktober 2019

FLEXNIGHT biomassacentrale Diemen

donderdag 10 oktober 2019   |   19:30 - 22:00 uur   |  


In Diemen, om de hoek van IJburg is de grootste biomassa warmtecentrale (120Mw) van Nederland gepland.
In Amsterdam en Diemen is veel onrust ontstaan over deze centrale die veel vervuilender zal zijn dan de huidige gasgestookte installatie.
Vanuit IJburg wordt het verzet tegen de biomassacentrale van Nuon/Vattenfall geleid door Comité Schone Lucht.

Programma
- korte update over biomassa
- update over de acties en de lobby van Comité Schone Lucht
- gesprek met het publiek over de volgende acties en crowdfunding

Momenteel lijkt het erop dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is.
In mei van dit jaar deed de Raad van State uitspraak in de PAS (stikstof) zaak. Deze zaak is ook van belang voor de zaak tegen de biomassacentrale Diemen.
Drie milieuorganisaties (Stichting Werkgroep Behoud de Peel, Vereniging Leefmilieu en MOB) vochten met succes het Nederlandse stikstofbeleid aan bij het Europese Hof.
De Raad van State was het met hen eens: het Programma Aanpak Stikstof is onwettig en vervolgens belande Nederland in de ‘stikstofcrisis’.
We praten met een vertegenwoordiger van MOB over de gebreken van de PAS en de rechtszaken die de drie organisaties gevoerd hebben.

Locatie: Flexbieb IJburg
Talbotstraat 46
(aan het Ed Pelsterpark)
1087 EM Amsterdam
Met openbaar vervoer vanaf Amsterdam Centraal bereikbaar met lijn 26.

25 september 2019

De grote uitstootkloof

Onderzoek van De Groene - Tata Steel en de cijfers

Volgens een alternatieve berekening stoot Tata Steel in IJmuiden minstens twintig procent meer CO2 uit dan het bedrijf officieel rapporteert. Als dit zo is, dan brengt dit het Klimaatakkoord in gevaar, zo schrijft De Groene Amsterdammer.


Er gaapt een gat van 2,5 miljoen ton CO2 – de uitstoot van een kleine kolencentrale

De politieke gevolgen zijn groot als zou blijken dat de werkelijke jaarlijkse uitstoot van Tata Steel dichter bij de vijftien dan bij de twaalf miljoen ton ligt. De extra CO2-reductie die het kabinet sinds het Urgenda-vonnis in 2015 voor elkaar heeft gekregen (vier miljoen ton), zou door de ‘tegenvaller’ van Tata al twee keer zijn ingehaald.


Deze reportage bevestigt opnieuw dat de omgevingsdiensten in Noord-Holland hun werk niet serieus nemen. Dit artikel in De Groene Amsterdammer verschijnt na het bericht dat Schiphol meer vluchten uitvoert dan waar het vergunning (400.000) voor heeft. En het bericht dat de provincie zich pas na aandringen realiseert dat er vergunningen nodig zijn voor de voorbereidingen voor de Formule 1 in Zandvoort.

12 september 2019

Nuon/Vattenfalls voorbereidingen voor bouw biomassacentrale Diemen gaan door

Nuon/Vattenfall begint wet- en regelgeving kennelijk serieus te nemen. Het bedrijf plaatste onlangs een personeelsadvertentie in NRC voor een Specialist Vergunningen en Milieu: "Heb jij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de warmtevoorziening in een duurzame, aardgasvrije toekomst?"Tot op heden weigert Nuon/Vattenfall
 bekend te maken bij welke producenten het bedrijf zijn houtige biomassa -pellets- gaat inkopen. Deze pellets zijn bestemd voor verbranding in de Biomassacentrale Diemen met een enorme CO2 uitstoot* tot gevolg. Leveranciers die in aanmerking komen voor levering zijn bedrijven in Canada, Verenigde Staten (oa. DAXX) en de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen (Granuul Invest). 


Duurzaam Dorp Diemen ontving meer achtergrondinformatie over de productie van houtpellets in onder meer Estland, Litouwen en Letland. Deze Baltische Staten leveren kennelijk ook al aan Nederland.
Uit een PR-filmpje van Granuul Invest blijkt dat dit bedrijf complete bomen verhakselt en omvormt tot pellets. In zijn verkooppraatjes houdt Nuon/Vattenfall nog steeds vol dat het alleen gecertificeerd hout zal gebruiken, afkomstig van boomtoppen, krom hout en afgewaaide takken die op de bosbodem liggen.

Als dat waar zou zijn dan hebben de pelletproducenten geen businesscase. Want hoeveel inspanningen kost het een bedrijf om tussen alle stammen de afgewaaide takken te verzamelen en van de gerooide bomen de toppen te moeten beoordelen? Hoeveel bomen moet je omzagen om voldoende takken te hebben om er vervolgens pellets voor de verbrandingsovens van te maken? 

Het werkelijke verhaal blijkt heel anders. Dat tonen onderstaande reportages aan:  

- Kwart van Estlands bossen bedreigd door houtkap voor biomassa
- Onbedoelde neveneffecten van de hernieuwbare energie aannames.
- Een onthullende film over houtpelletproductie bij producent en toeleverancier Granuul Invest.
De export van houtpellets door Graanul Invest naar Nederland en Verenigd Koninkrijk 

*) 
Biomassa heeft een lagere energiedichtheid en een lagere verbrandingsefficiëntie dan steenkool, olie of gas. Dat heeft tot gevolg dat, om dezelfde hoeveelheid energie (warmte of elektriciteit) te produceren, de feitelijke, daadwerkelijke CO2 uitstoot van biomassa 1,2 keer groter is dan wanneer steenkool wordt gebruikt, 1,5 keer groter is dan wanneer olie wordt gebruikt en 2 keer groter dan wanneer gas wordt gebruikt. (Höcker advocaten in een brief aan gemeente Diemen)
De bij verbranding in de atmosfeer gebrachte CO2 heeft 30 tot 50 jaar nodig om weer door nieuwe bomen te worden opgenomen. Dat is 20 tot 40 jaar voorbij de kritische datum die wordt aangehouden om de temperatuurstijging onder de 1,5 tot maximaal 2 graden te houden. Tijd die wij dus niet meer hebben.

09 augustus 2019

Stoken we ons geld op of investeren we het in de toekomst?

Nuon / Vattenfall geeft diverse redenen waarom de bouw van een biomassacentrale in Diemen nodig is.

 1. Men wil het warmtenet verduurzamen en warmte uit biomassa is officieel duurzaam.
 2. Men wil van het gas af.
 3. Alternatieven zijn er nog niet.

Op deze argumenten is flink wat af te dingen. Om met de laatste te beginnen: allerlei alternatieven worden in sneltreinvaart gerealiseerd. Zonder deelname van Nuon (en Diemen) helaas. Zie dit bericht over aquathermie in de nieuwbouwwijk Blaricummermeent. "In Nederland zou 40 procent van de bebouwde omgeving zijn warmte kunnen verkrijgen via deze techniek, stellen onderzoeksbureaus CE Delft en Deltares." En nog dichterbij wordt ook het hele Strandeiland van IJburg van warmte voorzien uit aquathermie. Toegegeven, dat zijn nieuwbouwwijken. Maar Diemen bouwt toch ook flink bij?

Nuon zegt dan "ja, maar dat is lage temperatuur warmte en ons net is hoge temperatuur. Daar kun je geen lage temperatuur warmtebronnen op aansluiten: dat kost veel geld". Ook hier weer is geld het argument om milieuvervuiling maar voor lief te nemen. (Vliegveld Lelystad moet er komen, want het levert geld op, snelwegen moeten breder want files kosten geld, etc. etc.). Hoe lang pikken we dat nog? Als het aan Duurzaam Dorp Diemen ligt, pikken we het niet meer.

Hoge temperatuur warmtenetten zijn niet meer van deze tijd. Hoge temperatuur warmtebronnen zijn er steeds minder: we gaan immers de verbranding (van fossiele brandstoffen en afval) afbouwen, omdat er zoveel CO2 bij vrij komt. Hoge temperatuur warmtenetten hebben daarnaast ook een hoger verlies. En woningen hebben geen hoge temperatuur warmte nodig: nu al niet, in de toekomst, als ze nog beter geïsoleerd zijn (en de buitentemperatuur hoger is...) al helemaal niet meer. Nuon kan dus beter investeren in lage temperatuur warmtenetten.

Er schijnt in Diemen een datacenter te komen. Naast de Nuon centrale notabene. In de Watergraafsmeer gaan ze van het bestaande datacenter in het Science Park de restwarmte gebruiken voor de verwarming van huizen. In Amsterdam en Haarlemmermeer mogen datacenters alleen nog gebouwd worden als ze die restwarmte gratis beschikbaar stellen. Hoe zou dat in Diemen gaan? Aan de Wenckebachweg (industrieterrein bij het Amstelstation, Amstel III, of hoe het ook mag heten) staan al twee datacenters. Die warmte zou ook naar Diemen of, beter, Duivendrecht getransporteerd kunnen worden.

Een goede documentaire over de groei van datacenters en het hergebruik van de geproduceerde warmte in warmtenetten in, notabene, Zweden (thuisland van Vattenfall) is al ruim een jaar geleden gemaakt door de ZDF.

Waarom doen Nuon / Vattenfall niet hetzelfde als ze in Zweden doen: goed nadenken over duurzame oplossingen en deze realiseren?

Geld...

300 miljoen om precies te zijn.

20 juli 2019

Internationaal protest tegen het Nederlandse bio-energiebeleid

Drie internationale experts op het gebied van bio-energie bezoeken Nederland om te protesteren tegen het Nederlandse bio-energiebeleid. Rita Frost (Dogwood Alliance), Peg Putt (Tasmania Greens) en Almuth Ernsting (Biofuelwatch) bezoeken Nederlandse NGO's, pers en politici. 

Op zaterdagavond 27 juli 2019 is er een filmvoorstelling van de film Burned, are trees the new coal? in Amsterdam.

De filmvertoning wordt gevolgd door een Q & A sessie en een discussie met de drie internationale experts. 

De Amercentrale in St Geertruidenberg zal jaarlijks 2,5 miljoen ton houtpellets en de RWE centrale in Eemshaven jaarlijks 1,6 miljoen houtpellets verbranden. Samen 4,1 miljoen ton.
Daarnaast zal straks de geplande biomassacentrale Van Nuon/Vattenfall in Diemen alleen al 0,2 miljoen ton houtpellets per jaar voor zijn rekening nemen. Deze centrale is slechts één van de 42 die in Nederland reeds in bedrijf zijn en de 20 die gepland staan.

De houtpellets worden geïmporteerd uit bossen in de Verenigde Staten en de Baltische staten. De experts vrezen verdere ernstige verwoesting van de bossen.
Frost, Putt en Ernsting bezoeken in juli verschillende Europese landen.Zaterdag 27 juli 2019 van 19:00 - 21:30 uur
Film: Burned – Are Trees the new Coal?
Locatie: NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93-95, 1093 XN Amsterdam.

"Burned - Zijn bomen de nieuwe steenkool?" is een bekroonde documentaire die de vernietiging van Amerikaanse bossen voor biomassa-energie onthult, waarvan een groot deel wordt verscheept naar Europese elektriciteitscentrales, waaronder die in Nederland. Het onderzoekt de lacunes in het beleid, de enorme subsidies en de greenwashing van de biomassa-energiesector - en vraagt ​​hoe energiebedrijven er in zijn geslaagd om royale subsidies voor hernieuwbare energie aan te trekken voor deze zeer CO2-rijke energievorm.

Q&A en discussie
De filmvertoning wordt gevolgd door een Q & A en een discussie met drie internationale experts in bio-energie:
Rita Frost, gevestigd in North Carolina, werkt samen met Dogwood Alliance en NGO's die de biodiversiteit van bossen in de regio willen beschermen tegen vernietiging, in toenemende mate voor export van pellets. Dogwood Alliance werkt nauw samen met gemeenschappen die zijn getroffen door houtpelletfabrieken en de vervuiling en vernietiging van bossen die ze veroorzaken.
Peg Putt, een boscampagnevoerder uit Tasmanië met een lange staat van dienst, is voorzitter van een internationale werkgroep voor biomassa van NGO's, georganiseerd door het Environmental Paper Network, een netwerk van meer dan 140 NGO's wereldwijd.
Almuth Ernsting, gevestigd in Schotland, werkt sinds 2006 samen met de in Engeland/Verenigde Staten  gevestigde campagneorganisatie Biofuelwatch aan onderzoek, bewustwordingscampagnes en belangenbehartiging met betrekking tot de impact van diverse vormen van grootschalige bio-energie.

14 juli 2019

Feestelijke verstoring van de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli deelden vreedzame demonstranten een oproep uit. Hieronder de volledige tekst.

FEESTELIJKE VERSTORING RAADSBESLUIT

De bewoners van Diemen, Amsterdam en de meerderheid van deze Raad wil geen Biomassacentrale. Toch voelt het college zich genoodzaakt om toch een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven. Wij, Code Rood Amsterdam, en de bezorgde burgers van Amsterdam en Diemen kunnen niet toestaan dat dit besluit op deze manier genomen moet worden.

Wij staan net als u voor een eerlijk en rechtvaardig proces als het gaat om de toekomst van onze kinderen, onze leefomgeving en de natuur. Het is echter niet eerlijk, rechtvaardig of zelfs democratisch, wanneer verkozen vertegenwoordigers onder dreiging van schadeclaims worden gedwongen om (met tegenzin) mee te werken aan de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland. Dat heeft met de rechtstaat weinig te maken.

Ontbossing is geen Klimaatoplossing
De mensen die nu op aarde leven, en de bestuurders die nu aan de knoppen zitten, hebben een kleine 12 jaar om catastrofale klimaatverandering nog tegen te gaan. Toch is Vattenfall bereid om tot 2045 gigantische hoeveelheden CO2 in de atmosfeer uit te stoten. De enige motivatie hiervoor is het maken van winst op kosten van de belastingbetaler, en ten koste van het klimaat. Het sluiten vaneen convenant met dit bedrijf druist in tegen het goed fatsoen en een open, democratisch bestuur.

Deze demonstratie is geen aanklacht aan uw adres, het is een steunbetuiging, en een uitnodiging om onderdeel te zijn van een institutionele omslag naar een eerlijke en meer rechtvaardige samenleving. Ook willen we een duidelijk signaal afgeven aan de landelijke politiek dat gemeentes met het huidige beleid in een onmogelijke positie worden gedwongen en niet meer in staat zijn de belangen van burgers te dienen, laat staan een rechtvaardige energietransitie te realiseren.

Met deze actie willen wij laten zien dat de tijd van vrijblijvende afspraken en gerommel in de marge is afgelopen. De tijd is aangebroken om echte eisen te stellen. 'Buisiness as usual', maar ook 'politics as usual' zijn niet genoeg om de verandering in gang te zetten die nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat willen we met deze actie bereiken?
1. Wij eisen van Nuon / Vattenfall dat zij (publiekelijk) toezeggen dat er geen schadeclaim wordt ingediend als de Gemeenteraad er voor kiest om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.
2. Tot die tijd is een eerlijk en democratisch proces niet mogelijk, en vragen wij deze gemeenteraad niet te participeren aan dit schadelijke proces. Wij willen u overtuigen vanavond niet te stemmen en huiswaarts te keren.
3. Deze beslissing moet weg bij het omgevingsloket Noordzeekanaalgebied Povincie NH en terug worden gegeven aan de lokale volksvertegenwoordigers. 
4. Stop met het maken van vrijblijvende afspraken met fossiele energiebedrijven en begin met wetten en regels te implementeren die CO2 en andere schadelijke stoffen echt terugdringen.

Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,
CODE ROOD AMSTERDAM

NRC: Kan Diemen onder biomassa uit?

Omwonenden en activisten verzetten zich tegen een biomassacentrale in Diemen – en vinden daarbij de VVD aan hun zijde.

Heel vaak komt het niet voor, dat de VVD en milieuactivisten elkaar vinden, vóór schone energie, het milieu en het terugdringen van fijnstof. En ook zelden zetten ze zich daarmee scherp af tegen GroenLinks.


Maar in Diemen, vlak naast Amsterdam, gebeurt „politiek gezien wel iets merkwaardigs”, erkent VVD-raadslid Bert Timmer. Zijn partij keert zich, gesteund door milieuactivisten, tegen de komst van een biomassacentrale in de gemeente. En de linkse coalitie wordt door diezelfde activisten juist fel aangevallen, omdat ze de komst van de centrale níet blokkeert.


Deze donderdag stemt de gemeenteraad over het afgeven van een zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) voor de vergunning. Volgens de linkse coalitie (GroenLinks, D66, PvdA) zijn er geen juridische mogelijkheden de verklaring te weigeren. Maar (een deel van) de oppositie betwist dat, en vindt dat de gemeente juist wel stelling moet nemen.


Bron: NRC 11 juli 
Op 4 juli spraken 13 mensen in bij de informerende raadsvergadering.
Dit waren de standpunten van de partijen:


Het college (de wethouder) ziet geen reden om de verklaring niet af te geven en adviseert de raad de VVGB wèl af te geven en zegt daar bij: "anders dient Nuon/Vattenfall een enorme schadeclaim in, maar dat moet u direct maar weer vergeten..." 


Reacties van de partijen daarop?
PvdA: oké, dus we geven de verklaring af.
Leefbaar Diemen: eh, nee, slecht idee die biomassacentrale waardoor alle inwoners van Diemen 4 sigaretten per week gaan roken. Niet afgeven.
VVD: slecht idee, die biomassacentrale en er lijken mogelijkheden om te weigeren.
Ouderenpartij: slecht idee, convenant helpt ook niet veel. We stemmen tegen de verklaring.
CDA: we kunnen niet weigeren.
Ons Diemen: slecht idee, we geven de verklaring niet af.
D'66: probeert te berekenen hoeveel risico de gemeente loopt en laat daar de beslissing van afhangen, maar lijkt voor te gaan stemmen.
GroenLinks: voor.

Dat betekent dat de coalitiepartijen (PvdA, D'66 en GroenLinks) het afgeven van de verklaring steunen. Daarmee lijkt er een meerderheid te zijn. 
Tot en met 11 juli werd flink lobbywerk verzet door vele mensen waaronder MOB*, en er is veel argumentatie richting de gemeenteraadsleden gegaan.
Samengevat: Duurzaam Dorp Diemen, IJburg-Amsterdam, en Comité Schone Lucht adviseren om de VVGB te weigeren. 


De kans op een succesvolle claim van Nuon/Vattenfall richting gemeente achten wij nihil, aangezien er ook sprake moet zijn van een definitief verleende natuurvergunning voordat de subsidie verleend kan worden. Indien de provincie toch graag wil dat er een biomassacentrale komt in Diemen, kan zij de gemeenteraad omzeilen door zelf een inpassingsplan te maken. 

De provincie koos ervoor om dit niet te doen. Dit zou mogelijk een grond kunnen zijn voor een claim van Nuon/Vattenfall richting de provincie, niet richting de gemeente Diemen.


Of Nuon/Vattenfall inderdaad een schadeclaim ingediend zou hebben als de verklaring was geweigerd?
Dat wil een woordvoerder niet zeggen. „Wij denken dat we juridisch een goede zaak hebben.” Maar, dit is een statement van een belanghebbende partij die 300 euro subsidie 
te winnen heeft voor een uiterst lucratieve business case. Vattenfall zal dit altijd roepen, zelfs als het een uiterst zwakke positie heeft. Het is gokken wie het eerst met de ogen knippert. Dat was dus Diemen. Helaas. 


Wordt vervolgd.

Dit is een bewerking van een artikel, eerder geplaatst op 11 juli.


*) MOB, Mobilisation for the environment, is de organisatie die op 29 mei jl. bij de Raad van State de rechtzaak won over de PAS regeling (Programma Aanpak Stikstof) ...De Raad van State verklaarde met twintig uitspraken het Nederlandse natuurvergunningenbeleid in strijd met het Europees recht. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen niet hadden mogen worden verleend op basis van het PAS. Het gaat vooral over veehouderijbedrijven, maar ook om kolencentrales en biomassaverbrandingsinstallaties.Diemer Nieuws 4 juli - Veel bedenkingen bij plan van Nuon voor biomassacentrale Diemen
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad neemt vanavond besluit over biomassacentrale
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor biomassacentrale

09 juli 2019

Strijden tegen biomassacentrale Diemen: ‘Ons geld wordt verbrand in de oven’

Comité Schone Lucht fel tegen komst biomassacentrale


Nederland moet duurzamer. Geen fossiele brandstoffen meer en van onze aardgasverslaving af. Energiemaatschappij Vattenfall, in Nederland bekend als Nuon, wil daarom zijn op gasgestookte centrale bij Diemen omvormen tot een biomassacentrale, de grootste van ons land. Die moet stadswarmte gaan leveren aan duizenden gezinnen in Amsterdam-Oost, Diemen en Almere. Dat stuit op groot verzet. Niemand lijkt de centrale te willen, de politiek lijkt buitenspel te staan, maar Nuon zet gewoon door.

Jildert Huitema is bewoner van IJburg, de dichtbevolkte wijk die op een steenworp afstand van de centrale ligt. Hij is fel tegenstander en vormt samen met Fenna Swart Comité Schone Lucht, één van de vele initiatieven die probeert de centrale tegen te houden. ZEMBLA vroeg hem naar de redenen van zijn protest.

“Ik vind het bizar dat wij als burgers via onze energierekening een bijdrage betalen voor ontwikkeling van deze aantoonbaar niet duurzame energie"


Huitema: “Aanvankelijk dacht ook ik dat het een goed idee is om van gas over te gaan naar biomassa. Maar toen ik kritische geluiden hoorde over onder meer gevolgen voor de luchtkwaliteit ben ik mij erin gaan verdiepen, ook omdat mijn jongste dochter astma heeft. Het bleek een veel groter probleem dan ik ooit had kunnen vermoeden, op landelijke schaal.”

"Bomen die CO2 opnemen verbranden om de planeet te redden, zelfs mijn dochtertje van zes vindt het een heel raar idee"


Behalve Nuon zelf, lijkt niemand de centrale te willen. Hoe kan het dat de centrale niet tegengehouden kan worden? Huitema: “Dat heeft mij ook verbaasd. Ik heb een opleiding in staats- en bestuursrecht en vind het bizar om te zien dat democratisch gekozen organen eigenlijk buitenspel staan. Het mandaat ligt bij de omgevingsdienst. Dat is ooit gedaan om dit soort complexe beslissingen niet politiek te maken, maar je ziet nu wat de gevolgen ervan zijn. De politiek staat te juichen dat de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam wordt gesloten, maar staat hier weer langs de zijlijn toe te kijken.”


Bron: Zembla, 8 juli  

04 juli 2019

‘Bomen mogen nooit het vuur op’, vinden de kinderen die protesteren tegen een houtcentrale in Diemen

kindermars naar biomassacentrale Diemen
Tegenstanders van een houtcentrale in Diemen voelen zich gesterkt door het stikstofarrest van de Raad van State. Vandaag lieten de kinderen van zich horen. Morgen vergadert de raad. 

TROUW - 3 juli - Zo’n honderd kinderen lopen over een groen paadje tussen de Amsterdamse wijk IJburg en de naastgelegen gemeente Diemen. “Wat willen wij?”, roept Cain (12) door een megafoon. “Schone lucht!”, schreeuwen de kinderen.

Ze demonstreren tegen de biomassacentrale die energiebedrijf Vattenfall wil bouwen in Diemen. Er zijn kinderen van alle leeftijden, van baby’s in kinderwagens tot tieners met zelfgeschilderde protestborden. Een enkeling legt de mars af per step of fiets.

Met een knuffeleenhoorntje in haar hand huppelt de vierjarige (‘vier en een half!’) Zeina mee naar Diemen. Ze hoorde op school over de mars en wilde meedoen, zegt moeder Natascha Gaasman (37). “Je ziet dat kinderen bewuster bezig zijn met het milieu dan wij vroeger”, zegt ze.

De onzekerheid over de komst van een grote biomassacentrale in Diemen stijgt. De vraag is of de vergunning voor de energiecentrale, die houtstukjes gaat verstoken, nog wel deugt. Daarover ontstond twijfel, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State, die onlangs de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) afkeurde. 
Daardoor mogen er geen vergunningen naar projecten die stikstof uitstoten bij beschermde Natura 2000 natuurgebieden. Voor de Nuoncentrale Diemen zijn dit het Naardermeer en het aan de centrale grenzende IJsselmeer.

Bron: Trouw

01 juli 2019

Kinderen lopen voor Schone Lucht


AMSTERDAM- Op 3 juli as. zal de Nationale Kindermars IMPLANTAIR: 1000 stekken voor schone lucht plaatsvinden. De Kindermars is voor iedereen  - kinderen, ouders, vrienden en vriendinnen - die wil lopen voor schone lucht en hiermee Nuon/Vattenfall wil oproepen om de bouw van de grootste biomassacentrale ofwel houtoven in Diemen Amsterdam te staken.


Kinderen hebben recht op schone lucht. Vieze fabrieken naast woonwijken zijn onwenselijk. We moeten bossen koesteren en niet verbranden in biomassacentrales waardoor we de volgende generatie met een nog groter probleem opzadelen. 

De kindermars komt voort uit een initiatief van een basisschoolleerling Cain (12) uit IJburg, om in gesprek te gaan met de directeur van Nuon/ Vattenfall. In dit gesprek vertelde hij de directeur over zijn zorgen over de gevolgen van de vieze uitstoot van een biomassacentrale voor de natuur en het klimaat. Voor de warmtevoorziening van Amsterdam, Almere en voor een klein deel ook Diemen, worden namelijk heel veel bomen gekapt en verbrand. 

Belangrijke vraag was hoe het kan dat Nuon/Vattenfall toch doorgaat met de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland terwijl het vanwege de stikstofuitstoot eigenlijk niet meer mag. Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei jl. mogen bedrijven, maar ook wegen en vliegvelden, die regeling niet meer gebruiken als basis voor een vergunning. Daarnaast heeft Cain in dit gesprek brieven overhandigd van basisscholen en bezorgde schooldirecteuren over het schadelijke effect van de fijnstof, stikstofuitstoot en andere zeer zorgwekkende stoffen op de gezondheid van de kinderen. 

Na afloop van dit gesprek stuurde Cain de directeur een bedankbrief voor het gesprek waarin hij ook zijn teleurstelling uitsprak dat NUON/Vattenfall toch doorgaat met de bouw van deze centrale en niet het geld van de overheid gebruikt voor echte duurzame oplossingen voor energie. Om deze reden heeft hij besloten om een Nationale Kindermars te organiseren, geheten: IMPLANTAIR - #1000stekkenvoorschonelucht. 

Vergunning voor de centrale
De vergunning voor de biomassacentrale is nog niet verleend. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt bij de provincie. Deze heeft de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemachtigd om dit fitelijk uit te voeren. De gemeenten Amsterdam en Diemen en de Provincie Noord-Holland hebben inmiddels met Nuon/Vattenfall een convenant afgesloten waarbij de negatieve gevolgen van de uitstoot iets worden gecompenseerd. 

De Nationale Kindermars vindt plaats een dag voordat er op 4 juli as. gestemd wordt in de gemeenteraad van Diemen over het wel of niet afgeven van een Verklaring Van Geen Bezwaar. Volgens de gemeente en NUON/Vattenfall zijn er geen (juridische) obstakels meer om deze vergunning niet af te geven. 
De kinderen zijn van mening dat de gemeente en de directeur van Nuon/Vattenfall in het bijzonder de plannen onmiddellijk stop moet zetten nu de Raad van State zich heeft uitgesproken. Andere biomassacentrales in het land zijn om deze reden wel ‘on hold’ gezet maar de grootste van Nederland met de meeste uitstoot niet. Hoe kan dat, vragen ze zich af?

Achtergrond
Nederland heeft een Europese verplichting om in 2023 voor 14% duurzame energie op te wekken. De provincie Noord-Holland wil in 2050 een klimaatneutrale provincie zijn. Landelijk is er gekozen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’ in 2020 en Amsterdam moet ‘van het gas af’ in 2040. 
Om deze reden heeft Nuon/Vattenfal aangekondigd de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/ IJburg, te bouwen en zijn de plannen in een vergevorderd stadium.

De geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales staat echter steeds meer ter discussie, op het gebied van uitstoot maar ook de verwoestende effecten hiervan voor de ecologie en biodiversiteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad heeft daarom aangekondigd onderzoek te doen naar biomassa. 
Enkele hoogleraren noemen de inzet op biomassa “een onbegrijpelijk dwaalspoor van het groenste kabinet”. De geplande biomassacentrale van Nuon/Vattenfal zal worden gestookt op geïmporteerde houtpellets, samengeperste korrels hout. Het verbranden van hout geeft echter veel meer uitstoot dan het verbranden van aardgas en steenkool samen. 
Bij de verbranding van biomassa komen verschillende zeer schadelijke stoffen vrij zoals stikstofoxiden, koolmonoxide en fijnstof
Het RIVM heeft vorig jaar aangegeven dat verbranding van biomassa zelfs meer uitstoot geeft dan fijnstof dan steenkool
Toch worden er nu vele biomassacentrales gebouwd in Nederland met subsidie van de overheid (SDE+).

Organisatie
De kindermars is onderdeel van de Art Action: IMPLANTAIR – 1000 stekken voor schone lucht, georganiseerd door Comité Schone Lucht, Amsterdam en Duurzaam Dorp Diemen.

Voor meer info: Comiteschonelucht@gmail.com

Op 3 juli om 14:00 uur start de Kindermars in het Theo van Goghpark

Iedereen die meeloopt wordt gevraagd om iets wits aan te trekken en een stek mee te nemen van een struik of boom. De route van de Kindermars loopt van het park naar de NUON centrale in Diemen en duurt 1 uur. Op de plek van aankomst zullen alle kinderen een lied zingen: 'We hebben bomen nodig om te ademen" en de verzamelde stekken aanbieden aan de directeur van Nuon/ Vattenfall.

23 juni 2019

Basisscholier voelt directeur Nuon aan de tand over biomassacentrale

Cain Swart Scorselo (basisschoolleerling uit groep 8 op IJburg) ging vrijdagmiddag om 16.00 uur in gesprek met Alexander van Ofwegen (directeur Nuon/Vattenfall) over de komst van de grootste Biomassacentrale in Nederland. Dit gesprek vond plaats op het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam. 
Cain overhandigde hem ook brieven  van schooldirecteuren die bezorgd zijn over het schadelijke effect van de fijnstof en stikstofuitstoot op de gezondheid. Cain nodigde Van Ofwegen ook uit om 1000 zogeheten 'stekken' in ontvangst te nemen tijdens de komende Kindermars op 3 juli voor de toegangspoort van Nuon in Amsterdam Diemen, de plek waar de centrale gebouwd gaat worden.

Gevolgen van de PAS uitspraak voor NUON
De vergunning voor de biomassacentrale is nog niet verleend. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt bij de provincie. Deze heeft dit gemandateerd aan de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De gemeente is momenteel in gesprek met Nuon/Vattenfall om een convenant te sluiten. 

Kindermars
De Kindermars is onderdeel van de 'Art Action: IMPLANTAIR – 1000 stekken voor schone lucht' en wordt georganiseerd door Comité Schone Lucht, Amsterdam, Natuurlijk IJburg, Duurzaam Dorp Diemen en Fossielvrij Amsterdam.

Bron: Diemer Nieuws vrijdag 21 juni

18 juni 2019

Kamervragen over gevolgen vernietiging PAS voor biomassacentrales

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales. (Ingezonden 17 juni 2019)

1. Kent u de berichten ‘Einde soepele stikstofnorm waarschijnlijk ook gevolgen voor de energiesector’ [1] en ‘Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale Diemen toch doordrukken’? [2]
2. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de lopende vergunningstrajecten van alle biomassacentrales in Nederland?
3. Wat zijn de gevolgen van de PAS-uitspraak voor het vergunningstraject van de biomassacentrale in Diemen?
4. Klopt het dat door een fout uit het verleden Vattenfall/Nuon in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor onder andere stikstof toegewezen heeft gekregen? Maakt de PAS-uitspraak hier een einde aan? 
5. Is het juist dat er voor de bouw van de biomassacentrale in Diemen geen extra depositieruimte is aangevraagd op Natura 2000-gebieden, zoals Vattenfall/Nuon beweert?
6. Moet er naar aanleiding van de PAS-uitspraak nieuw onderzoek komen naar de stikstofdepositie van de geplande biomassacentrale in Diemen? 
7. Moet er, alvorens een besluit genomen kan worden over de toekomst van de biomassacentrale in Diemen, een nieuwe vergunning worden aangevraagd op basis van de Wet natuurbescherming, waarin de recente PAS-uitspraak van de Raad van State is meegenomen? 
8. Klopt het dat bedrijven hun stikstofuitstoot kunnen compenseren door emissierechten te kopen van een ander bedrijf dat stikstof uitstoot en ermee ophoudt? Zo ja, ziet u naar aanleiding van de PAS-uitspraak reden deze gang van zaken te herzien? 
9. Is het juist dat er opnieuw gekeken moet worden naar de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voordat biomassacentrales in het algemeen vergund kunnen worden? 
10. Deelt u de mening dat de overheid biomassaverbranders jarenlang heeft beloond met vergunningen voor stikstofdepositie die ze niet hadden mogen krijgen en dat de natuur daar de prijs voor heeft betaald? 

[1] Energeia.nl: Einde soepele stikstofnorm: waarschijnlijk ook gevolgen voor energiesector
[2] Duurzaamnieuws.nl: Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale toch doordrukken

13 juni 2019

Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale Diemen toch doordrukken

Ondanks alle serieuze juridische bezwaren, politiek verzet en volledig ontbreken van maatschappelijk draagvlak, wil Vattenfall / Nuon koste wat kost zijn winstgevende businesscase doordrukken. Op 29 mei deed de Raad van State een 'historische' uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het huidige stikstofbeleid is volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met Europese regels, zeggen samenwerkende duurzaamheidorganisaties.

Velerlei vergunningstrajecten worden opgeschort met betrekking tot de veeteelt, wegenbouw, industrie, maar ook de Biomassacentrale in Zaanstad. Vattenfall meent echter dat de bouw van de biomassacentrale van Diemen/Amsterdam gewoon kan doorgaan. Door een fout uit het verleden heeft Vattenfall in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor o.a. stikstof toegewezen gekregen, waar nu grif misbruik van wordt gemaakt.
De afgelopen maanden is door verenigde duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam en Diemen actie gevoerd tegen de door Vattenfall geplande grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/Amsterdam.


Onderzoeksresulaten
Vattenfall negeert hiermee de democratisch gekozen gemeenteraden van Amsterdam en Diemen die zich in grote meerderheid/unaniem tegen deze centrale keren. Duurzaamheidswethouder Jorrit Nuijens van Diemen stuurde namens het college een brief aan Minister Wiebes om de miljardensubsidie op biomassa te stoppen. Zijn Amsterdamse collega Marieke van Doorninck beloofde hetzelfde te doen. Tevens ziet een meerderheid van Provinciale Staten de biomassacentrale niet zitten, het standpunt van de nieuwe coalitie moet nog worden afgewacht. Onder druk van de publieke opinie en items van NOS, Nieuwsuur, Een Vandaag en Trouw heeft Den Haag het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar de impact van biomassa op klimaat en luchtkwaliteit. Ook de uitkomst van deze onderzoeken wacht Vattenfall niet af.

Verbijstering
Vattenfall maakt bovendien een cruciale inschattingsfout door niet te luisteren naar zijn klanten, de burgers van Amsterdam en Diemen. Burgers, die door een onderhandse uitruildeal tussen gemeente Amsterdam en Vattenfall verplicht zijn hun warmte bij Vattenfall af te nemen. Deze afnemers hebben via diverse gremia te kennen gegeven dat zij hun huizen niet willen verwarmen met hout dat wordt verbrand in een biomassacentrale die vele malen meer CO2 uitstoot dan gas en bovendien bijdraagt aan de fijnstofdeken. Maar vooral het feit dat in een dichtbevolkt gebied zeer zorgwekkende stoffen zoals kwik, cadmium en dioxines en furanen worden uitgestoot, kan rekenen op ongeloof en verbijstering.

Petities en juridische strijd
Vanuit de verenigde duurzaamheidsorganisaties wordt de druk op Vattenfall nu opgevoerd. Vorige maand op 17 mei is, tijdens de Art Action Zeven zonden van biomassa, die door kunstenaars werd uitgevoerd voor het hoofdkantoor van Vattenfall, de landelijke petitie gestart tegen de miljarden overheidssubsidie op biomassa. De petitie tegen de biomassacentrale in Amsterdam/Diemen, die in februari van dit jaar werd gestart, is 7000 keer getekend. Tevens worden er nieuwe publieksacties voorbereid en is er ook een crowdfunding begonnen voor de juridische strijd.

Petitie: Geen biomassacentrale Diemen / Amsterdam 
Petitie: Stop de subsidie op biomassa centrales

Bronnen: DuurzaamNieuws.nlhttps://www.duurzaamnieuws.nl/vattenfall-nuon-wil-biomassacentrale-diemen-toch-doordrukken/, Comité Schone Lucht Amsterdam