28 februari 2019

Vergunningverlening biomassacentrale Nuon ter inzage. Zienswijzen en bezwaren kunnen ingediend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakte vandaag bekend dat een 'ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)' en een 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' ter inzage liggen.

Naar de pagina Zienswijzen indienen - handleiding


Naar de pagina Argumenten tegen de biomassacentrale - een modelbrief


25 februari 2019

Handtekeningen petitie aangeboden aan Provinciale Staten

Maandag 25 februari heeft de initiatiefneemster van de petitie tegen de geplande biomassacentrale in Diemen, Maaike Hillebrand, de handtekeningen overhandigd aan de commissie Natuur, Landbouw, Water & Milieu van Provinciale Staten. Provinciale Staten kunnen de concept vergunning mogelijk nog tegenhouden. Samen met haar sprak ook in de voorzitter van de Stadsraad Muiden, de heer Van der Steen en Roland Haffmans.

De vergadering is terug te zien vanaf minuut 19.

In de Gooi- en Eemlander en de IJmuider Courant stond een vrij negatief stuk over de kans dat de vergunning alsnog geweigerd wordt.

Vanaf woensdag en vrijdag is het gedurende 6 weken mogelijk om zienswijzen in te dienen over de concept besluiten om de vergunningen te verlenen. De concept vergunningen liggen dan ter inzage. Op onze website zullen we aangeven waar de stukken staan en hoe je zienswijzen kunt indienen. Ook geven we tekstvoorstellen die je kunt aanvullen en insturen.

20 februari 2019

Kritische website van Planbureau Leefomgeving over biomassa

Het PBL heeft een mooie websitepagina gemaakt over Biomassa.
Er staan zelfs kritische noten bij.

Men maakt zich ernstig zorgen omtrent de beschikbare hoeveelheid. Misschien is dit de eerste stap tot een aanzienlijke vermindering van het gebruik van biomassa en beslissingen voor echt duurzame alternatieven.

Nuon plaatst 5800 zonnepanelen (1,86 MWp) bij de centrale Diemen

Nuon heeft vergunning aangevraagd voor het plaatsen van in totaal 5800 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van 1,86 MW. Deze zonnepanelen komen op het terrein van de huidige gascentrales aan de Overdiemerweg. De panelen worden niet op gebouwen geplaatst maar op stellages enkele meters boven de grond. De panelen worden geplaatst op de blauwe plekken op deze foto van het terrein.

Overigens is onderzocht dat er op het IJsselmeer miljoenen zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden. Of dit gaat gebeuren en wanneer is nog niet duidelijk. Zonnepanelen op of bij water presteren over het algemeen beter door de koelende werking van het water. Aan de andere kant is een dergelijk systeem lastiger te bereiken en te onderhouden.
Het hele rapport is hier te vinden: Verkenning energietransitie IJsselmeergebied

Zienswijzen besluit Wnb indienen: 27 februari tot 10 april 2019

Duurzaam Dorp Diemen heeft van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) begrepen dat de vergunning in het kader van de Wnb in concept klaar is en vanaf 27 februari 2019 ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Of dit ook geldt voor de ontwerp vergunning in het kader van de Wabo is nog onbekend. Wel is de ontwerp vergunning al gepubliceerd.
  • De ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt uitgegeven dor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hier is het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Diemen onderdeel van.
  • Ontwerpbesluit Wnb/PAS (Wet Natuurbescherming/Programma Aanpak Stikstof) wordt uitgegeven door de RUD NHN. Zienswijzen kunnen ingediend worden tot 10 april 2019.

18 februari 2019

Een biomassacentrale om de hoek van IJburg en Diemen, moeten we dat willen?

Maandagavond 11 februari bezocht IJburger Jildert Huitema de informatieavond van Nuon over de geplande Biomassacentrale. Een strak geregelde informatiemarkt, constateerde hij, die door de communicatieafdeling tot in de puntjes was voorbereid om de burger gerust te stellen - waar dat misschien niet fair en terecht is. Hij schreef een verslag.

15 februari 2019

Zorgen van Diemen en omliggende gemeenten over biomassacentrale niet weggenomen

Maandag 11 februari - De informatieavond werd drukbezocht. Specialisten van Nuon en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD-NZKG) lichtten tijdens de door Nuon georganiseerde inloopavond aanwezigen voor en beantwoordden vragen. 

09 februari 2019

Radio-interview met initiatiefneemster petitie

In de bus voor het Nuon terrein
Op maandag 11 februari interviewde 'Nieuws en Co' Maaike Hillebrand, initiatiefneemster van de petitie tegen de biomassacentrale Diemen (inmiddels 4240 keer ondertekend). Ook Nuon-medewerker Bart Dehue, wethouder Jorrit Nuijens en Evert Kuiken kwamen aan het woord.
11 feb. Radio 1, 16:45-17:00 uur

Vattenfall in opspraak - NRC: ‘Schending EU-regels bij aanbesteding in Nederland’

Energiereus Vattenfall, sinds 2009 eigenaar van Nuon, schond bij bouw en renovatie van gascentrales in Nederland en Duitsland herhaaldelijk Europese aanbestedingsregels en de eigen gedragscode. Dit blijkt uit onderzoek van NRC, het Duitse weekblad Der Spiegel en Zweeds dagblad Dagens Nyheter naar gascentrales van het Zweedse staatsbedrijf in Amsterdam, Diemen, Velsen, Hamburg en Berlijn.

07 februari 2019

Buurgemeente van Diemen wil biomassacentrale stoppen

De gemeente Gooise Meren is, volgens een verklaring aan de raad, zowel door de gemeente Diemen als de provincie Noord-Holland niet actief geïnformeerd over de plannen voor de NUON biomassa warmtecentrale. “De zorg voor de gezondheid van onze inwoners weegt zwaar. Het is niet verstandig om goedkeuring te geven aan de bouw van een biomassacentrale, zolang er geen afdoende garanties zijn omtrent de schadelijke milieuaspecten,” schrijven B&W van Gooise Meren.
Bron: Diemerkrant.nl

02 februari 2019

Raad geeft concept verklaring van geen bedenkingen af

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 januari 2019 besloten om een concept verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan van Nuon om naast de huidige gascentrales een biomassacentrale van 120 MW te bouwen.

01 februari 2019

Nuon organiseert inloopavond over biomassacentrale

Nuon/Vattenfall organiseert op maandag 11 februari een inloopavond over de biomassacentrale in Diemen. De bijeenkomst wordt gehouden in Theater de Omval en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Aan de orde komen de thema's: luchtkwaliteit en geluid, herkomst van de biomassa, verduurzaming stadswarmte, de rol van biomassa, de planning en het proces.

Iedereen is welkom. Er zijn specialisten aanwezig die de aanwezigen een toelichting zullen geven en vragen zullen beantwoorden.

Bron: Diemer Nieuws | vr 1 feb 2019