14 november 2015

DDD filmavond 'This Changes Everything'

DDD nodigt uit voor de vertoning van Naomi Klein's splinternieuwe klimaatfilm 'This Changes Everything'.


In Parijs komen de wereldleiders tijdens de COP21 (Conference of Parties) bijeen om een oplossing voor het klimaatprobleem te vinden. Tegelijk organiseert het Duurzaam Dorp Diemen deze avond. Er is een kort voorprogramma met klimaatsongs van de Sustainer Brothers, en na afloop van de klimaatfilm is er gelegenheid om na te praten. Lex de Savornin Lohman, jurist van de Milieufederatie N-Holland zal dan nog iets vertellen over de spraakmakende Urgenda-klimaatzaak.

Film: This Changes EverythingNaomi Klein

De heel recent verschenen documentaire This Changes Everything is gebaseerd op het nieuwste boek van de bekende journaliste en activiste Naomi Klein. De film portretteert 7 gemeenschappen in de frontlinies van de klimaatverandering: van Montana's Powder River Basin via de kust van Zuid India tot aan Peking. Meer info over de film.
 • Dinsdag, 1 december, 20:15
 • Burg. de Kievietstraat 5, Diemen
 • Graag aanmelden i.v.m. beperkte ruimte, via info@duurzaamdorpdiemen.nl

13 november 2015

Milieueffectrapport Bergwijkpark

Burgemeester en wethouders van Diemen maken bekend dat voor het project Bergwijkpark een project milieueffectrapport wordt voorbereid voor het realiseren van de woongebouwen Blok 3 en Toren 2 in Holland Park. Voor het realiseren van deze woongebouwen wordt een procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan Bergwijkpark Noord doorlopen.

Als start van de m.e.r.-procedure wordt gelegenheid geboden om vanaf vrijdag 6 november tot en met donderdag 26 zienswijzen in te dienen. Daarvoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Deze notitie geeft inzicht in wat het project inhoudt.

De Notitie ligt ook ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Diemen. Een schriftelijke reactie kunt u sturen aan de Gemeente Diemen, team Ruimtelijke Beleid t.a.v. de heer K. Troost, Postbus 191, 1110 AD Diemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Troost, team Ruimtelijk Beleid, via het algemene telefoonnummer 020-3144888.

07 november 2015

Provincie Noord Holland, geef windenergie de ruimte!

Duurzaam Dorp Diemen heeft samen met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Haarlem en Waterland, bijna 20 Noord-Hollandse energiecoöperaties, milieu-organisaties Greenpeace, Urgenda en WISE een oproep aan de Provincie Noord-Holland gedaan om de bovenwettelijke regels te schrappen uit het Provinciaal windbeleid. 
De provincie Noord Holland maakt de ontwikkeling van (coöperatieve) windenergie haast onmogelijk door een aantal bovenwettelijke regels:
 • De Provincie stelt nu verplicht dat windmolens in een lijnopstelling van tenminste zes molens moeten staan, een regel die een goede landschappelijke inpassing niet verder helpt omdat dit maatwerk is, zeker in stedelijk/havengebied, maar de ontwikkeling van windparken op veel locaties wel onmogelijk maakt.
 • De Provincie stelt nu dat de afstand tot bebouwing minimaal 600 meter moet bedragen. Dat is twee keer zoveel dan de nationale afstandseis en meer dan de afstandseis die geldt voor bijvoorbeeld de chemische industrie of een afvalverbrandingsinstallatie. Vooral in stedelijk gebied, langs (snel)wegen, industrieterreinen en havengebieden is deze regel niet te verklaren. Het achtergrondgeluid van een stedelijke omgeving, een weg of een industriegebied is vele malen groter dan dat van een windmolen.
 • De Provincie stelt nu dat voor elke nieuwe windmolen er twee oude gesaneerd moeten worden. Door deze regeling zal een groot gedeelte van de opbrengst die een energiecoöperatie gebruikt voor maatschappelijk dividend uit de regio vloeien. De regeling ondermijnt daarmee het bijzondere karakter van de energiecoöperaties.
 • De Provincie hanteert speciale zoekgebieden voor windmolens. Buiten deze zoekgebieden mogen geen windmolens worden geplaatst, ook niet bij kleinschalige coöperatieve windparken die de steun hebben van gemeente en omwonenden en die de natuur niet schaden. Wij vragen u om alle bovenwettelijke regels te schrappen en maatwerk mogelijk te maken, met name voor windenergiecoöperaties die brede steun genieten van omwonenden en gemeenten.
In een vandaag aangeboden brief aan de Provincie Noord Holland doen de partijen een oproep om de door het Rijk opgestelde eis van 685 MW windenergie in 2020 niet als bovengrens te zien. In een wereld waarin klimaatverandering door velen als de grootste bedreiging van de mensheid wordt gezien mist een maximum op windmolens elk gevoel van urgentie. Doordat de Provincie extra regels stelt voor nieuwe windparken kunnen er veel projecten in Noord Holland geen doorgang vinden, terwijl er in potentie tot 110 MW zou kunnen worden opgewekt.
De brief is ondertekend door de volgende partijen:
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Diemen
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Waterland
 • Amsterdam Energie
 • Amsterdam Wind
 • Centrumstroom
 • Coöperatie De Ramplaan
 • Coöperatie Windenergie Waterland
 • Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind Haarlemmermeer
 • Coöperatieve windmolenvereniging de Eendragt
 • De Windvogel, coöperatie voor duurzame energie
 • Duurzaam Dorp Diemen
 • Energiecoöperatie Zuiderlicht
 • Haarlem Noorderlicht
 • Industriekring Haarlem
 • NDSM Energie
 • Onze Energie
 • REScoopNL, coöperatieve vereniging van duurzame energiecoöperaties
 • Stichting Duurzaam Waterland
 • Stichting Parkmanagement Waardepolder
 • Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid
 • Stichting Greenpeace Nederland
 • Urgenda
 • WISE

21 oktober 2015

Steun het Repair Café door je elektronisch afval in te leveren

Laatst liep ik over de Ouddiemerlaan en zag daar een oude koelkast op de stoep staan. Zonde natuurlijk, want misschien was die nog wel goed of te repareren. En zo niet, dan had de eigenaar een prijs kunnen winnen als die was ingeleverd bij de gemeente op het recycleplein, Landlust 2. De kans op een mooie bijdrage voor het Repair Café Diemen was daardoor ook groter geworden. Hoe dat zit? Lees het na op de site van de gemeente Diemen of op de site van Wecycle.
Belangrijk: check in op het recycleplein terwijl je de elektrische apparaten of lampen inlevert, alleen dan maak je kans op de prijs. Inchecken kan op deze site, neem dus je smartphone mee!
Deze actie loopt tot 30 april 2016, dus ruim de rijd om je schuur, zolder, meterkast of kelderkast op te ruimen en oude en mogelijk kapotte apparaten naar het Repair Café te brengen. En als ze niet meer te repareren zijn, breng je ze naar het recycleplein en profiteren jij, het milieu en mogelijk ook het Repair Café daarvan. Doen!
Tip: door de enquête in te vullen verdubbel je je kansen en de punten waardoor de kans groter wordt dat het Repair Café ook in de prijzen valt.
Wat het Repair Café met de prijs (€ 1000,-) gaat doen? Goed gereedschap en voorraden kopen, goede verlichting en afsluitbare opbergdozen waarin we onze spullen veilig kunnen opbergen. Als we de prijs winnen is de kans dat we je een volgende keer kunnen helpen veel groter en profiteer jij dus mee!

01 september 2015

Vanaf 10 oktober is er weer Repair Café Diemen

10 oktober is de eerste keer Repair Café na de vakantie. Dan kun je weer terecht in De Diem aan de Arent Krijtsstraat 48 in Diemen voor reparaties van kleine huishoudelijke apparaten en kleding. 12 september sloegen we over vanwege de gemeentedag en het Diemer Festijn. Vanaf 10 oktober zijn we weer elke tweede zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur aanwezig in De Diem. Kom gezellig langs voor een kop koffie of thee terwijl we samen proberen om je kapotte spulletjes weer te repareren!

04 juni 2015

Lezing: Zó maak je een huis energieneutraal

Op 18 juni had Duurzaam Dorp Diemen Zwerius Kriegsman uitgenodigd om te vertellen hoe hij zijn huis energieneutraal gemaakt heeft. Het werd een boeiende presentatie met eerst een algemeen deel waarin enkele begrippen worden uitgelegd. Na de pauze vertelde Zwerius hoe hij zijn huis stapsgewijs heeft aangepakt. In 2014 heeft hij een volledig elektrische auto gekocht en zelfs na die aanschaf houdt hij elektriciteit over. Een gasaansluiting heeft hij niet meer.

22 mei 2015

Energiegebruik gemeente Diemen

De Milieunotitie 2014-2017 is vastgesteld door B&W op 12 mei 2015. Daarin wordt uitgebreid omschreven wat de Diemense plannen zijn op het gebied van energie en duurzaamheid, maar ook luchtkwaliteit en verkeer komen aan bod.
 • De gemeente voert actief energiebeleid met als doel energieneutraliteit in het jaar 2040. Aandachtspunten hierbij zijn: energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen; energiezuinige straatverlichting; eigen elektrisch vervoer en oplaadpunten voor het publiek; streven naar samenwerking met het bedrijfsleven voor een duurzaam bedrijfsterrein; voortzetting van het subsidiebeleid voor bewoners; stimuleren van energiemaatregelen bij particuliere woningen; afspraken met verhuurders over duurzaam renoveren van de bestaande woningvoorraad; bevorderen van plaatsing van windmolens in het buitengebied, met aandacht voor een goede landschappelijke inpassing). 
Tevreden
 1. Het bestuur van de gemeente is tevreden met de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid. In het afgelopen jaar stond de uitvoering van het energiebeleid centraal, met activiteiten als...
 • koploperkring duurzaam MKB en MKB award
 • groepsaankopen zonnepanelen en spouwmuur- en vloerisolatie voor eigenaren/bewoners
 • windmolens in het buitengebied
 • energiezorg gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting
 • verduurzamen Bergwijkpark Noord)
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor anderen. Door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven en daarover te communiceren, kunnen anderen worden gestimuleerd om ook over te gaan tot energie besparen en het opwekken van duurzame energie. De gemeente heeft al belangrijke stappen gezet, maar er valt nog veel te verduurzamen, zowel door gedragsverandering als door het treffen van fysieke maatregelen. 

In het stuk staan ook interessante gegevens over het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie. 


09 mei 2015

Duurzaam Dorp Diemen krijgt het groene lintje!

Groen Links reikt elk jaar het groene lintje uit aan een initiatief uit Diemen dat zich inzet voor duurzaamheid. IVN Diemen, natuurvoedingswinkel Puur en de werkgroep Spoorzicht hebben het lintje in eerdere jaren gekregen.
Dit jaar viel de eer dus toe aan het Duurzaam Dorp Diemen, voor alle activiteiten die het burgerinitiatief de laatste jaren heeft ontplooid. Markus Schmid nam het lintje in ontvangst, als vertegenwoordiger van de vrijwilligers die actief zijn in het Repair Café, de buurtmoestuinen of ook in de energiewerkgroep die zich jarenlang heeft ingezet voor een windmolenplan (waar de provincie Noord Holland helaas een stokje voor heeft gestoken).

GroenLinks Diemen, bedankt!
Taart!

Voorzitter van GL Diemen Joke Schenk speldt het groene lintje op bij Markus Schmid

27 februari 2015

Presentatie RepairCafé boek 15 maart op Genoeg dag in Oss

Op zondag 15 maart a.s. vindt de presentatie plaats van 'Weggooien? Mooi niet!', het boek dat Martine Postma schreef over het succes van het Repair Café. De presentatie is tijdens de Landelijke Genoegdag in Oss, een dag vol activiteiten om inspiratie op te doen voor goed leven met minder spullen en meer voldoening.

Wil je de boekpresentatie en de Genoegdag bijwonen? Bestel dan hier toegangskaarten. Wees er snel bij, want het aantal kaarten is beperkt.

Reizen met de trein is die dag gratis als je het boekenweekgeschenk bij je hebt! En de locatie van de genoegdag ligt op loopafstand van het station Oss.

Veel plezier op de Genoegdag in Oss!

17 maart politiek debat in Castricum

Energiecoöperatie CALorie organiseert op 17 maart een politiek debat naar aanleiding van de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart. Diverse politici komen langs en worden aan de tand gevoeld over natuur, energie, duurzaamheid, economie, infrastructuur en democratie.
Toegang is gratis. Vanaf station Castricum is het gemeentehuis ongeveer 15 minuten lopen.
Meer informatie op deze site.