Duurzaam Dorp

Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht!

Duurzaam Dorp Diemen (voorheen Diemer Klimaatnetwerk, opgericht in 2008) is een groeiende groep Diemenaren die werken aan onderwerpen als energiebesparing, duurzame energie, energietransitie, CO2 reductie, circulaire economie, lokaal voedsel, duurzaam vervoer. Met grote en kleine lokale initiatieven willen we ertoe bijdragen dat onze gemeenschap duurzamer en onafhankelijker van fossiele grondstoffen wordt.

DDD stand in het Diemer winkelcentrum, actie 2011

De aarde warmt op en de immense uitstoot van broeikasgassen draagt daar in grote mate aan bij. Belangrijke grondstoffen als olie, gas en metalen raken uitgeput.
Nietsdoen is geen optie meer als we onze mooie planeet voor toekomstige generaties leefbaar willen houden.

In december 2008 zijn we van start gegaan. Het netwerk bestaat uit ruim 100 leden waaronder een aantal mensen die ook beroepsmatig met duurzaamheid bezig zijn.
  • We werken aan bewustwording, organiseren acties en ondersteunen de gemeentelijke plannen voor een energieneutraal Diemen in 2040.
  • Vanuit ons netwerk zijn onder andere het Repair Café en buurtmoestuinen ontstaan.
  • We organiseren filmavonden, discussieavonden en buurtbijeenkomsten.
  • We zijn onafhankelijk, werken alleen met vrijwilligers en zijn niet verbonden aan een politieke of andere organisatie. Wel steunen we Daarom Duurzaam Diemen.
Een netwerk voor de toekomst

 DDD is een los netwerk waarbij iedere Diemenaar zich gratis kan aansluiten. Iedereen kan met zijn/haar eigen kwaliteiten een rol spelen in de transitie naar een Duurzaam Dorp Diemen. Ook scholen, verenigingen, ondernemers, kerken, kunstenaars en natuurlijk het Diemense gemeentebestuur willen we graag met elkaar verbinden.

Tipping point...
Wil je meedoen?

Het DDD is geen vereniging en kent ook geen betaald lidmaatschap. Meedoen is simpel: stuur ons een e-mail, dan zetten we je op onze mailinglijst en blijf je voortaan op de hoogte van onze activiteiten. Als je vervolgens actief wilt worden in een van de werkgroepen of naar een bijeenkomst wilt komen, dan kan dat altijd. Je kunt je ook abonneren op dit blog of op ons twitterkanaal (twitter.com/duurzaamdorpdmn). We nemen je graag op in onze email lijst. Dan wordt je op de hoogte gehouden over duurzaam Diemen.

Hoe werkt Duurzaam Dorp Diemen en waar is de actie?
En zijn er groepen waar je je bij kunt aansluiten?

Duurzaam Dorp Diemen is een los netwerk waar iedereen die met duurzaamheid (in de meest brede zin) begaan is aan mee kan doen. Er is geen bestuur. Het netwerk leeft van de input van individuele leden.


Natuurlijk zijn er een aantal schakels en aanspreekpersonen waar men terecht kan:

  • Fred organiseert de bijeenkomsten van de energiegroep - een interessante groep van zo'n zeven personen met een fantastische schat aan kennis rond windenergie en lokale duurzame energie.
  • Evert Kuiken is actief geweest bij de Nieuwe Kring en hun initiatief om ecoschool, hij heeft het initiatief genomen om een Repair Café te starten in Diemen. Sinds 2017 organiseren Willemien, Mieke (Diemen centrum) en Youssef en Kim (Diemen Zuid) de bijeenkomsten. Evert is onze energie-expert en gebruikt deze kennis om omwonenden advies te geven over energiebesparing, adviseert de gemeente bij hun plannen rondom duurzaamheid en wil zijn eigen woning nul-op-de-meter maken. Daarnaast plaatst hij berichten op deze DDD site en op de DDD-Twitter.
  • Fred Vos helpt mee met het grafische werk, deze website en teksten. Verder is Fred betrokken bij Daarom Duurzaam Diemen, een nieuw platform van gemeente, inwoners en bedrijven in Diemen.
Daarnaast zijn er Diemense verenigingen en stichtingen waarin je actief kunt worden. Dat gaat van natuureducatie tot sociaal vrijwilligerswerk, allerlei thema's komen langs. Op deze site vind je links naar deze Diemense clubs.

Binnen het DDD werkt iedereen onbetaald/vrijwillig en in zijn/haar vrije tijd aan de thema's die hij/zij belangrijk vindt. Als je een idee hebt, dan is dat meer dan welkom en vinden we vast medestanders. Maar je moet dan ook bereid zijn om er zelf tijd in te steken. 

Dus... heb je zin in actie,
neem dan contact op met een van de personen van de lijst,

Stand van het DDD tijdens de gemeentedag 2012