17 april 2012

Actie luchtkwaliteit Diemen

Milieudefensie zoekt mensen die willen helpen bij het meten van de luchtkwaliteit in Diemen.
Het gaat erom dat er reageerbuisjes op allerlei plekken worden opgehangen en er een tijdlang accuraat wordt gerapporteerd naar de projectleiding.

Tijdens de DDD Open Space in februari waren er mensen opgestaan die zich grote zorgen maken over de luchtkwaliteit.
Dit is je kans om je zorgen in actie om te zetten.

04 april 2012

Een speciale oproep voor Diemenaren met zonnepanelen

European Solar Days 2012

Oproep Open Huizen

Ben jij in het bezit van een zonne-energie installatie, PV en/of zonneboiler, groot of klein?

Schrijf je in via www.solardays.nl.   

Zonne-energie zonder investering? Het kan!

Zonnestroom installaties worden door RTE voor eigen rekening op het dak van de klant geplaatst. RTE verzorgt daarbij niet alleen de investering maar neemt ook de exploitatie en het beheer voor zijn rekening.

De klant gaat met Rooftop Energy een energieleverantiecontract aan voor een vaste periode en tegen een prijs die is gebaseerd op de huidige marktprijs. De grootste drempel voor een grootscheepse overstap naar duurzame energie lijkt hiermee te zijn weggenomen.

Dit is een noviteit in Nederland. De markt in Nederland werd tot dusverre gedomineerd door installateurs en leveranciers van zonnepanelen die rechtstreeks verkochten aan de klant. Hoewel de prijs de afgelopen jaren sterk is gedaald blijft het grootste dilemma voor veel partijen nog steeds de lange terugverdientijd.

Bekijk een filmpje van New Energy TV
Kijk op de site van het bedrijf Rooftop Energy

03 april 2012

Natuuractiviteiten in Diemen

Proef de lente op 15 april
Een excursie van Platform Spoorzicht: Eten uit de natuur, pluk de lente in Natuurpark Spoorzicht. Op deze wandeling leer je met welke kruiden je soepen en salades kunt maken.
Start: Zondag 15 april om 11 uur, bij de bushalte aan de noordkant van het NS-station Diemen (centrum). Duurt tot ca. 13 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. Info: natuurindiemen@gmail.com.

Zaterdag 21 april kraam voor de tuinen-dag in Diemen-Noord
Wie wil zaterdagmorgen 21 april bij een kraam bij het winkelcentrum in Diemen-Noord meedoen met informatie over tuinieren en plantjes uitdelen? Ben je enthousiast over je groene tuin of balkon, geef je dan op voor een uurtje bij Carry Pot (ce.pot@planet.nl).

Vrienden van het Diemerbos
Een aantal  omwonenden van het Diemerbos is bezig met een initiatiefgroep Vrienden van het Diemerbos om de belangen van het bos en de bewoners te behartigen. De aanleiding is de bezuiniging op natuuronderhoud: Staatsbosbeheer wordt 70% gekort.
Een Vrienden-groep kan opkomen voor de belangen en ook stimuleren dat veel en diverse groepen omwonenden prettig gebruik kunnen blijven maken van het Diemerbos. Wil je je ook hiervoor inzetten? Je kunt je via Janny Gerrits (jannygerrits@gmail.com) van IVN Diemen aanmelden.

13 mei: Lezing + demonstratie door een imker

Zondagmiddag 13 mei 14-16 uur: In het jaar van de bij een lezing over de honingbijen door een imker. Daarna bekijken we de bijenkasten op Langerlust.
Plaats: boerderij Langerlust , Provincialeweg 24, 1108 AB Amsterdam Zuidoost. Aan de Weespertrekvaart, op fietsafstand van Diemen.

meer info vind je op de site van IVN Diemen.