18 december 2012

Vaarwel Diemer windplannen?


van telegraaf.nl, maandag 17 dec:
"Provinciale Staten van Noord-Holland zijn er maandagavond in meerderheid mee akkoord gegaan om geen nieuwe windmolens toe te staan in de provincie. Noord-Holland komt bestaande afspraken na. Het totale vermogen aan windenergie in Noord-Holland zal in 2020 580 Megawatt zijn.

Het college van Gedeputeerde Staten stelde zich al eerder op het standpunt geen uitbreiding te willen van het aantal windmolens op land. Het draagvlak daarvoor is onder druk komen te staan volgens de coalitie van VVD, PvdA, D66 en CDA.
GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP, de CU/SGP, Forza! Noord-Holland, PvdA-er Nico Papineau Salm en Hero Brinkman stemden tegen het voorstel over windenergie. GroenLinks toonde zich een fel tegenstander en had een motie van verontwaardiging en afkeuring ingediend. Volgens deze partij gaat het om ondeugdelijk beleid en krijgt de provincie claims aan de broek, omdat het beleid juridisch gezien onhoudbaar zou zijn. De motie kreeg geen meerderheid.
Uitzondering op het nieuwe beleid is het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Dit plan valt onder de Rijkscoördinatieregeling en zal nog wel helemaal worden uitgevoerd. De provincie kan op die manier de met het Rijk gemaakte afspraak nakomen over het opwekken van 430Mw aan duurzame energie.
Verouderde windturbines mogen nog wel worden vervangen in Noord-Holland, maar moeten dan van hetzelfde vermogen zijn."

17 oktober 2012

Dag Duurzaamheid en Geluk


Zondag, 11 november 2012
13:00 – 19:00 (inloop 12:30)
Locatie: Theater de Omval
 
We leven in een van de meest welvarende landen ter wereld. Maar er is een probleem: De ecologische voetafdruk van Nederland is ongeveer drieënhalf keer wat de aarde kan opbrengen. Tevens is het geluk in Nederland de laatste 40 jaar nauwelijks toegenomen, ondanks een nooit eerder vertoonde welvaartsgroei. Blijkbaar is er een grens van genoeg welvaart. Waarom blijven we ons dan richten op meer welvaart en kiezen we niet bewust voor meer geluk? Kun je bescheidener en duurzamer leven en toch gelukkig zijn? Tijdens deze dag wordt geprobeerd hierop antwoorden te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de overheid een sterke invloed op het geluk van mensen heeft. De overheid is dus wel degelijk een geluksmachine. Wat kan de gemeente Diemen doen om het geluk van mensen te bevorderen en tevens het draagvlak voor duurzaamheid te vergroten?

De deelnemers worden tijdens de dag gestimuleerd om na te denken over waar ze gelukkig van worden. Een mooi voorbeeld is Costa Rica: Daar leven mensen op een hoog geluksniveau en met een hoge levensverwachting en toch met een lage ecologische voetafdruk. Het lijkt dus mogelijk duurzaam en gelukkig te leven. Maar denken de deelnemers daar hetzelfde over?

05 oktober 2012

Basisschool de Nieuwe Kring wordt duurzamer

Basisschool De Nieuwe Kring betrok in 2009 een nieuw gebouw. Dat gebouw had een duurzaam gebouw moeten worden, maar door allerlei onvoorziene omstandigheden is het energieverbruik nu toch hoog. Hoog tijd om daar wat aan te doen en zo werden de eerste contacten gelegd tussen de school en Duurzaam Dorp Diemen. Aanvankelijk leek dat op niets uit te lopen: de school verbruikt zoveel elektriciteit dat ze een lager tarief betaalt (dat heeft te maken met "de vervuiler betaalt minder belasting"). Zonnepanelen installeren bespaart dan wel elektriciteit, maar veel minder geld dan bij particulieren. En zonnepanelen zijn nog best kostbaar. Maar wat is dan wel goed, was de vraag vanuit de school. En hoe kunnen we de leerlingen daarbij inschakelen?
Het plan is dat de leerlingen uit groepen 7 en 8 zelf met duurzaamheid aan de slag gaan. De school gaat het 7 stappen plan van eco-schools.nl volgen met als einddoel het behalen van de groene vlag. De aftrap hiervoor wordt gegeven op 10-10, dag van de duurzaamheid.

14 september 2012

Protest tegen verbod windturbines Noord-Holland

Tijdens de gemeentedag in Diemen was windenergie het centrale thema. Het was een feest om te zien dat alle belangrijke spelers uit Diemen aan een touw trekken om duurzame energie in Diemen van de grond te krijgen. De grondeigenaar Staatsbosbeheer, vrienden van het Diemer Bos, gemeente bestuur en ambtenaren, burgers van het DDD en coöperatie de Windvogel. Met z'n allen staan we klaar om duurzame energie in Diemen mogelijk te maken.
Iedereen lijkt vóór te zijn. Behalve de provincie Noord-Holland dan...
Op donderdag 13 september heeft onze wethouder Grondel daarom ingesproken tijdens een commissievergadering in het provinciehuis. En dat ging vergezeld met een pittige protestbrief van de DDD energiegroep.
Wij horen inmiddels dat ook vele andere protesten bij de provincie binnen zijn gekomen, overal in Noord-Holland zegt men: Provincie, blijf af van lokale windplannen!

Wij willen ons graag aan alle regels houden, en die zijn al streng genoeg. Waarom een verbod? Dat slaat toch nergens op!

11 september 2012

DDD tijdens gemeentedag 2012

Veel belangstelling voor ons bureginitiatief: We kregen wel 20 nieuwe inschrijvingen voor onze mailinglijst!

Windenergie was het thema van de gemeentedag 2012. Op onze tafel alvast een Diemens windpark!

We hadden een gedeelde stand met windcoöperatie Windvogel. Een geslaagde combi.


03 september 2012

DDD kraam tijdens Gemeentedag 08-09

Het Diemer Festijn barst los in de centrale bouwput van Diemen. En ook de jaarlijkse gemeentedag vindt weer plaats, dit jaar op zaterdag 8 september. Het kan niet anders of het DDD is van de partij! We staan dan met een kraampje vanaf 10:30 tot 16:00 op het plein voor het gemeentehuis, aan de kant van de Ouddiemerlaan.

Windenergie!
Er zijn vele thema's die onze duurzame hartjes sneller doen kloppen. Voedsel, mobiliteit, biodiversiteit, fijnstof, fietsbeleid. Maar dit jaar staat de gemeentedag wat ons betreft in het teken van windenergie.
Onze kraam delen we dan ook met windcoöperatie de Windvogel die we een warm hart toe dragen. Meer dan dat - we zijn met het bestuur van de Windvogel momenteel in gesprek over een samenwerking in de plannen voor een windpark in het Diemer buitengebied. We hopen dat we zo zeker kunnen stellen dat de toekomstige Diemer windturbine's ook (deels) van ons burgers zijn. De Windvogel heeft landelijk al rond de 2500 leden en is o.a. ook eigenaar van de windturbine bij Ouderkerk aan de Amstel - je kent ze wel, naast de A2. Wat daar kan kan bij ons in Diemen ook, de droom van onze eigen lokale duurzame energie komt steeds dichterbij.
Kom langs, laat je informeren over de plannen en schrijf je in als belangstellende.

We trekken aan één touw met de gemeente
Ook de gemeente besteed tijdens de gemeentedag aandacht aan windenergie - tenslotte komt het initiatief voor windturbines net zo goed uit de koker van het gemeentebestuur. In de raadszaal kun je informatieve films over windenergie bekijken en er is ook vanuit de gemeente een stand met kundige mensen en infomateriaal. Draagvlak onder de bevolking is het toverwoord. Ook de gemeente zoekt daarom op allerlei manieren het gesprek met voor- maar ook met tegenstanders van dit grootse project!

19 juli 2012

Nieuw fietspad gepland langs de A10

De A10 wordt de komende jaren verbreed op het stuk dat langs Diemen loopt. Voor de gemeente Diemen was dat aanleiding om Rijkswaterstaat te verzoeken onder aan het talud een fietspad aan te leggen. Doel van dit fietspad is om de verbinding tussen Diemen (Centrum en Noord) en Amsterdam Zuid en het Amstelstation te verbeteren. Nu zijn er enkele knelpunten: het stuk tussen de Loswal en het fietspad naar de Molenkade is niet echt een fietspad, de Molenkade is een druk stuk met vrachtverkeer van o.a. de houthandel en de oversteek over de Rozenburglaan is lastig: veel fietsers kiezen er voor om daar het talud op te sprinten en vervolgens de drukke Rozenburglaan vlak naast de brug over te steken.

17 juli 2012

De jeugd heeft de toekomst!

Duurzaam Dorp Diemen heeft dinsdag 17 juli een erg leuke actie georganiseerd bij basisschool De Nieuwe Kring. De schrijver Maurits van Huijstee van het boek Diego Zonnesteek (zie elders op onze site) kwam langs met zijn elektrische auto, een Tesla, om zijn boek te promoten.

12 juni 2012

Opnieuw subsidie voor zonnepanelen beschikbaar

In het lente-akkoord (ook bekend als Kunduz akkoord) is de intentie opgenomen om de BTW op zonnepanelen te verlagen. Dat bleek niet zo simpel te zijn, maar een andere vorm van stimulering bleek wel op korte termijn mogelijk: subsidie. Er is vanaf 2 juli dan ook weer subsidie beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen.

01 juni 2012

Boek over een duurzame wereld

Maurits van Huijstee benaderde me via LinkedIn om me te attenderen op een boek dat hij geschreven heeft. Meestal negeer ik dergelijke berichten, maar deze keer trok het mijn aandacht vanwege het persoonlijke karakter. En ik werd nog enthousiaster toen ik het onderwerp zag: Maurits is schrijver van een spannend boek over een duurzame wereld en duurzame energie.

17 april 2012

Actie luchtkwaliteit Diemen

Milieudefensie zoekt mensen die willen helpen bij het meten van de luchtkwaliteit in Diemen.
Het gaat erom dat er reageerbuisjes op allerlei plekken worden opgehangen en er een tijdlang accuraat wordt gerapporteerd naar de projectleiding.

Tijdens de DDD Open Space in februari waren er mensen opgestaan die zich grote zorgen maken over de luchtkwaliteit.
Dit is je kans om je zorgen in actie om te zetten.

04 april 2012

Een speciale oproep voor Diemenaren met zonnepanelen

European Solar Days 2012

Oproep Open Huizen

Ben jij in het bezit van een zonne-energie installatie, PV en/of zonneboiler, groot of klein?

Schrijf je in via www.solardays.nl.   

Zonne-energie zonder investering? Het kan!

Zonnestroom installaties worden door RTE voor eigen rekening op het dak van de klant geplaatst. RTE verzorgt daarbij niet alleen de investering maar neemt ook de exploitatie en het beheer voor zijn rekening.

De klant gaat met Rooftop Energy een energieleverantiecontract aan voor een vaste periode en tegen een prijs die is gebaseerd op de huidige marktprijs. De grootste drempel voor een grootscheepse overstap naar duurzame energie lijkt hiermee te zijn weggenomen.

Dit is een noviteit in Nederland. De markt in Nederland werd tot dusverre gedomineerd door installateurs en leveranciers van zonnepanelen die rechtstreeks verkochten aan de klant. Hoewel de prijs de afgelopen jaren sterk is gedaald blijft het grootste dilemma voor veel partijen nog steeds de lange terugverdientijd.

Bekijk een filmpje van New Energy TV
Kijk op de site van het bedrijf Rooftop Energy

03 april 2012

Natuuractiviteiten in Diemen

Proef de lente op 15 april
Een excursie van Platform Spoorzicht: Eten uit de natuur, pluk de lente in Natuurpark Spoorzicht. Op deze wandeling leer je met welke kruiden je soepen en salades kunt maken.
Start: Zondag 15 april om 11 uur, bij de bushalte aan de noordkant van het NS-station Diemen (centrum). Duurt tot ca. 13 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. Info: natuurindiemen@gmail.com.

Zaterdag 21 april kraam voor de tuinen-dag in Diemen-Noord
Wie wil zaterdagmorgen 21 april bij een kraam bij het winkelcentrum in Diemen-Noord meedoen met informatie over tuinieren en plantjes uitdelen? Ben je enthousiast over je groene tuin of balkon, geef je dan op voor een uurtje bij Carry Pot (ce.pot@planet.nl).

Vrienden van het Diemerbos
Een aantal  omwonenden van het Diemerbos is bezig met een initiatiefgroep Vrienden van het Diemerbos om de belangen van het bos en de bewoners te behartigen. De aanleiding is de bezuiniging op natuuronderhoud: Staatsbosbeheer wordt 70% gekort.
Een Vrienden-groep kan opkomen voor de belangen en ook stimuleren dat veel en diverse groepen omwonenden prettig gebruik kunnen blijven maken van het Diemerbos. Wil je je ook hiervoor inzetten? Je kunt je via Janny Gerrits (jannygerrits@gmail.com) van IVN Diemen aanmelden.

13 mei: Lezing + demonstratie door een imker

Zondagmiddag 13 mei 14-16 uur: In het jaar van de bij een lezing over de honingbijen door een imker. Daarna bekijken we de bijenkasten op Langerlust.
Plaats: boerderij Langerlust , Provincialeweg 24, 1108 AB Amsterdam Zuidoost. Aan de Weespertrekvaart, op fietsafstand van Diemen.

meer info vind je op de site van IVN Diemen.

11 maart 2012

Auto mobiliteit in Diemen

In de bijeenkomst op 19 februari is afgesproken dat we gaan kijken hoe we het auto gebruik in Diemen kunnen beperken. Er zijn voldoende redenen:
  1. kosten: een auto kost veel geld, in de gemeente Diemen extra omdat je vaak een parkeervergunning moet kopen
  2. vervuiling: auto's vervuilen de lucht (uitstoot van gassen, maar ook fijnstof) maar ook het water (olie/benzinelekkage)
  3. veiligheid: autoverkeer is vooral voor kinderen erg onveilig
Hier wat tips. We gaan er hierbij vanuit dat je niet op gebruik van een eigen auto bent aangewezen, vanwege bijvoorbeeld een handicap.
  1. Gebruik de fiets voor vervoer binnen Diemen
  2. Gebruik het OV (trein, bus, metro, tram, we hebben bijna alles in Diemen) voor vervoer in de regio.
Als je toch een auto nodig hebt dan zijn er alternatieven dan zelf een kopen:
  1. Gebruik een huurauto. In Diemen vind je op een aantal plekken een ConnectCar.
  2. Deel je auto met vrienden, bekenden, buren.
  3. Rijd met iemand mee. Een nieuwe dienst hiervoor is Toogethr en de ANWB heeft samenrijden.nl
Het huidige parkeerbeleidsplan van de gemeente vind je hier: http://www.diemen.nl/bestuur-politiek-organisatie/actueel/item/artikel/parkeerbeleidsplan-vastgesteld/4305/

20 februari 2012

Open Space bijeenkomst op 19 februari

Markus begint een profi te worden als het gaat om het bepalen van het aantal stoelen dat nodig is voor een bijeenkomst.Voor de bijeenkomst op 19 februari hadden we 22 nodig. Die hadden we in de prachtige zaal van El'Sina in een kring neergezet om te spreken over de verwachtingen en ideeën voor 2012.

Onder de bezoekers zaten bekenden en nieuwe geïnteresseerden, opvallend veel vertegenwoordigers van initiatieven uit Diemen en omgeving en organisaties waaronder VivosDiemen Nieuws Netwerk en GroenLinks Diemen. Dit is aan de ene kant mooi (breed netwerk) maar ook problematisch omdat deze groep mensen al druk genoeg is met de eigen (vrijwillige) activiteiten. Dit bleek ook deels in de uitkomsten van de middag: Ideeën zat, maar wie - o - wie...?

Na de inleiding van Markus over lokale veerkracht in het licht van klimaatverandering en de toenemende schaarste aan grondstoffen maakten we een start met de Open Space. Snel ontstonden 4 groepen die zich op de verschillende ter plekke bepaalde thema's stortten: Energie, groen & voedsel, mobiliteit en draagvlak/communicatie.

Energie
De energiegroep stipte natuurlijk lopende acties (windmolens, zonnepanelen) aan, maar het ging nou juist om nieuwe input.
Interessant was het idee om zelf eens via Google te inventariseren welke daken in Diemen eigenlijk geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen (Peter van de Eland heeft al 3000m2 dakoppervlak aangeboden). Met een lijstje van kansrijke locaties kunnen we, al dan niet samen met de gemeente, gerichter aan de slag.

Groen & voedsel
Het is een enorme kans dat de gemeente Diemen graag met burgerinitiatieven samenwerkt en (braakliggende) terreinen ter beschikking stelt.
Concreet worden momenteel bijv. burgers gezocht die het leuke landje aan de Arent Krijtsstraat (ter hoogte van Oranjeplantsoen) onder handen willen nemen. Er zou zomaar nog een buurtmoestuin kunnen ontstaan!
Er werd ook het idee geopperd om braakliggende terreinen aan vrijwilligers van de voedselbank te koppelen. De vraag hierbij is of daar dan niet te veel instanties bij betrokken raken. Het is zeker niet direct iets wat je zélf kunt doen.

Draagvlak/communicatie
Markus zat in deze groep en vond het mooi om te merken dat we via een bijna filosofische insteek (Kunnen we het niet hebben over de vraag 'wat is geluk?') toch snel tot ideeën voor concrete acties met een positieve insteek kwamen. Er is genoeg kennis en talent in het netwerk om zoiets als een "Happy Planet Day' te organiseren.En check de site van NL Doet: Linde zoekt nog vrijwilligers voor haar geluksonderzoek in Diemen op vrijdag 16 maart. 

Mobiliteit
De zorgen over de leefkwaliteit in Diemen zijn groot. Maar naast CO2 uitstoot (klimaatkiller) wordt met name fijnstof als een directe bedreiging voor de gezondheid ervaren.
Al pratende kwam de fiets toch maar weer als concrete en simpele oplossing voor vele problemen naar voren.Diemen zou qua grotte zeer geschikt zijn als fietsstad. Er zijn vele ideeën hoe we hier slagen zouden kunnen maken. Zelf kunnen we bijv. knelpunten inventariseren, een mooi fietsplan maken en daar de gemeente mee benaderen.
Maar ook auto delen is iets om vanuit het DDD op in te zetten. Onze bijdrage zou kunnen zijn: info/bemiddeling via de DDD site over auto delen!

In het verslag (dank je Yvonne!) lees je wat er nog meer aan bubbels omhoogkwam tijdens de sessie.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de medewerking - in het bijzonder Els en Fred van El'Sina , het was echt een genot om bij jullie te mogen vergaderen!
De komende tijd zal blijken hoe we het vervolg organiseren. Wil je zelf het initiatief nemen en een van de mogelijke acties op pakken? Of gewoon meehelpen als er wat te doen is? Stuur dan een mailtje!

29 januari 2012

DDD ledenbijeenkomst / Open Space

Duurzaam Dorp Diemen
Ledenbijeenkomst en Open Space
19 februari 2012, 14:00 - 17:00
El'sina, Burg. van Tienenweg 20

Wat doet het DDD?
Waar zetten we dit jaar op in?
Wat leeft er onder duurzame Diemenaren?
Zijn er nieuwe ideeën?

Open Space is een leuke vergadertechniek waarbij iedereen eigen ideeën kan
inbrengen. Er is geen agenda!
Fijn als je even laat weten of je komt (info@duurzaamdorpdiemen.nl).
Maar spontaan binnenvallen mag ook!