16 juli 2011

Zon op Diemen - update

Je wil zonnepanelen, maar je hebt geen (geschikt) dak of geen zin in al het geregel. De oplossing:  We leggen het dak van een school vol met zonnepanelen!
Ouders en bewoners uit de omgeving investeren en maken gebruik van een gunstige collectieve regeling. (lees meer...).
Met dit idee werden we uitgenodigd voor een gesprek bij de beheersstichting van de Meridiaan - hier is o.a. de basisschool de Nieuwe Kring en Naschoolse opvang Popeye gehuisvest.
DDD was met Evert, Willy en Markus vertegenwoordigd. We hadden ook Eric de Lange gevraagd om te komen, hij is initiatiefnemer van een soortgelijk en reeds draaiend project uit A'dam Noord. Na Eric's prachtige betoog en uitleg ontstond een positieve sfeer, de beheersstichting was geïnteresseerd. Maar toen we verder in de details doken kwamen ook problemen aan het licht.
De school is een grootverbruiker van energie en valt daarom in een zeer goedkoop stroomtarief. En dat pakt helaas slecht uit voor ons zonneproject. Want het project moet zich uiteindelijk financieren uit de kosten die de school bespaart. Als deze kosten relatief gering zijn, is het financieel gezien niet meer zo interessant om zonnepanelen te nemen. Eric de Lange, die werkelijk alle ins & outs van het model bestudeerd heeft, suggereerde vrij snel dat het DDD beter op zoek kan gaan naar een ander dak. Hier wreekt zich het perverse belastingstelsel dat veelverbruik van (grijze) energie stimuleert en zo duurzame energie heel concreet tegenhoudt.

Waar staan we nu?
Ook met Max de Goede, de energiecoördinator van de gemeente hebben we inmiddels uitvoerig gesproken over Zon op Diemen, en ook vanuit het gemeentebestuur is er veel steun voor het project.
Max gaat een inventarisatie maken van geschikte daken om te kijken welke opties we hebben. Misschien vinden we zelfs meerdere kansrijke locaties - dan gaan we helemaal los...
Met het bestuur van de Meridiaan blijven we in gesprek - het is nog niet uitgesloten dat we toch samen verder gaan. En inmiddels is er een leuk contact ontstaan met Patrick Dekkers, bestuurslid van de Meridiaan. Van zijn kant kwam nu het voorstel om eens te onderzoeken of we niet misschien het dak van Popeye in de Prinses Marijkestraat kunnen gebruiken.