10 september 2013

Provincie Noord-Holland: stop nu met het blokkeren van nieuw te realiseren windmolens op land!

Het is te stil geworden in de energiegroep van het Duurzaam Dorp Diemen. Begrijpelijk, want het verschrikkelijke verbod voor nieuwe windturbines op land van de Provincie Noord Holland smoort ons initiatief in de kiem.
Maar natuurlijk is er ook verzet. Er loopt momenteel een petitie tegen het verbod, opgezet door de GroenLinks fractie in de Provinciale Staten NH.

Stop nú met het blokkeren van nieuw te realiseren windmolens op land! 
Meer duurzame energie is heel hard nodig, ook in de vorm van windenergie op land. Er zijn voldoende geschikte locaties met draagvlak - zoals bij ons in Diemen - waar coöperaties en samenwerkingen van burgers, bedrijven en gemeenten al klaar staan om windmolens te realiseren. De omgeving profiteert daarvan. Toch blokkeert het Provinciebestuur al deze initiatieven tot nu toe. De recente extra opgave aan de provincie Noord-Holland en de extra locaties die nodig zijn om nu verkeerd staande molens te saneren, dwingen nu echt tot daadkracht. Met deze petitie vragen de initiatiefnemers om snel duidelijkheid en ruimte te geven voor 250 MW aan nieuw te realiseren windmolens (genoeg voor 170.000 huishoudens). Want het klimaat kan niet wachten en de initiatieven voor duurzame energie verdienen alle medewerking en daadkracht. 

Teken hier de petitie.