Luchtkwaliteit


In Diemen is een aantal inwoners gestart met het meten van fijnstof (PM2.5 en PM10) met behulp van eenvoudige meetapparatuur (de sensor.community stations). Voornaamste doel is in beeld brengen hoe de fijnstofconcentraties per wijk verschillen en onderzoeken of er meetbare invloed is van het operationeel brengen van een biomassaketel in Diemen centrum, Punt de Sniep en de biomassacentrale van Vattenfall.

We zoeken nog inwoners in het gebied Overdiemerpolder die een meetstation willen ophangen.

Disclaimer: onderstaande metingen zijn niet gevalideerd en niet betrouwbaar. Beter betrouwbare metingen zijn te zien op deze site. Fijnstofmetingen zeggen niets over verkeer. Verkeer stoot door de strengere regels nauwelijks nog fijnstof uit. Grootste probleem met verkeer is NO2: stikstof. Stikstof meet de gemeente Diemen om de paar jaar en is hier te zien.

Biesbosch
Akkerland
Holland Park
Kruidenhof
Centrum
Plantage de Sniep

 Plantage de Sniep Hamp
Stammerdijk
Buitenlust
Scheepskwartier
Buytenstee
Muidertrekvaart

 

Klik hier of op de kaart voor live beeld


Soort fijnstof Concentratie Soort norm
PM10 40 µg/m³ Jaargemiddelde grenswaarde EU
PM10 20 µg/m³ Jaargemiddelde advies WHO
PM10 50 µg/m³ Daggemiddelde, mag 35 keer per jaar worden overschreden
PM2,5 25 µg/m³ Jaargemiddelde grenswaarde EU
PM2,5 10 µg/m³ Jaargemiddelde advies WHO


Meer informatie over fijnstof: 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten