17 oktober 2012

Dag Duurzaamheid en Geluk


Zondag, 11 november 2012
13:00 – 19:00 (inloop 12:30)
Locatie: Theater de Omval
 
We leven in een van de meest welvarende landen ter wereld. Maar er is een probleem: De ecologische voetafdruk van Nederland is ongeveer drieënhalf keer wat de aarde kan opbrengen. Tevens is het geluk in Nederland de laatste 40 jaar nauwelijks toegenomen, ondanks een nooit eerder vertoonde welvaartsgroei. Blijkbaar is er een grens van genoeg welvaart. Waarom blijven we ons dan richten op meer welvaart en kiezen we niet bewust voor meer geluk? Kun je bescheidener en duurzamer leven en toch gelukkig zijn? Tijdens deze dag wordt geprobeerd hierop antwoorden te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de overheid een sterke invloed op het geluk van mensen heeft. De overheid is dus wel degelijk een geluksmachine. Wat kan de gemeente Diemen doen om het geluk van mensen te bevorderen en tevens het draagvlak voor duurzaamheid te vergroten?

De deelnemers worden tijdens de dag gestimuleerd om na te denken over waar ze gelukkig van worden. Een mooi voorbeeld is Costa Rica: Daar leven mensen op een hoog geluksniveau en met een hoge levensverwachting en toch met een lage ecologische voetafdruk. Het lijkt dus mogelijk duurzaam en gelukkig te leven. Maar denken de deelnemers daar hetzelfde over?

05 oktober 2012

Basisschool de Nieuwe Kring wordt duurzamer

Basisschool De Nieuwe Kring betrok in 2009 een nieuw gebouw. Dat gebouw had een duurzaam gebouw moeten worden, maar door allerlei onvoorziene omstandigheden is het energieverbruik nu toch hoog. Hoog tijd om daar wat aan te doen en zo werden de eerste contacten gelegd tussen de school en Duurzaam Dorp Diemen. Aanvankelijk leek dat op niets uit te lopen: de school verbruikt zoveel elektriciteit dat ze een lager tarief betaalt (dat heeft te maken met "de vervuiler betaalt minder belasting"). Zonnepanelen installeren bespaart dan wel elektriciteit, maar veel minder geld dan bij particulieren. En zonnepanelen zijn nog best kostbaar. Maar wat is dan wel goed, was de vraag vanuit de school. En hoe kunnen we de leerlingen daarbij inschakelen?
Het plan is dat de leerlingen uit groepen 7 en 8 zelf met duurzaamheid aan de slag gaan. De school gaat het 7 stappen plan van eco-schools.nl volgen met als einddoel het behalen van de groene vlag. De aftrap hiervoor wordt gegeven op 10-10, dag van de duurzaamheid.