22 december 2010

Zonnepanelen zonder subsidie financieel aantrekkelijk

Vaak hoor je nog dat duurzame energie alleen mogelijk is met subsidie. Dat is echter niet het geval, en steeds vaker wordt dat ook duidelijk aangetoond. Ook nu weer met de nieuwe zonnepanelen-actie van de Stichting Urgenda (www.wijwillenzon.nl). Volgens Trouw-journalist Vincent Dekker, die zelf aan het rekenen is geslagen, is de actie financieel aantrekkelijk, zonder subsidie, ook als je rekening houdt met installatiekosten.  Dekker heeft zelf maar vast een set gereserveerd. De actie loopt nog tot eind januari. Zie http://www.trouw.nl/groen/opinie/article3334970.ece/Eindelijk__Commerciele_zonnestroom.html

15 december 2010

Onze Energie Diemen?

Marco Boone, een van de oprichters van Onze Energie was laatst te gast bij de werkgroep energie van het DDD. Onze Energie is een lokale energie coöperatie uit A'dam Noord die sinds kort aan de weg timmert. Het doel van Onze Energie is om duurzame energie voor A’dam Noord in eigen beheer te produceren. Bewoners kunnen lid worden van de coöperatie en worden zo aandeelhouders aan een windturbine die nog gebouwt gaat worden. Om alvast te kunnen beginnen, heeft Onze Energie een deal gemaakt met Greenchoice en kan dus nú al als groene energieleverancier klanten binnenhalen.Een mooi model, maar de praktijk is weerbarstig: Het is een stroperig proces en het schiet niet op – zowel de plannen van de molens als ook het werven van deelnemers. Marco vertelt dat hij achteraf bekeken beter later had kunnen beginnen met de werving van leden. De plannen zijn nog te weinig concreet, veel geïnteresseerden willen uiteindelijk toch niet investeren in een windmolen die nog jaren weg is.

Boeiend was het aanbod van Marco om het model van Onze Energie over te nemen. Van hem mogen we het businessmodel kopieren - inclusief businessplan, website en promomateriaal. Voila, Onze Energie Diemen!

Marco gaf ons een inkijk in de praktijk van zijn project in A'dam Noord, krabbelde diagrammen op stukjes papier en vertelde over projectontwikkelaars, inconsistent overheidsbeleid, vijanden en vrienden van zijn droom. Met z’n zessen vroegen we hem de oren van het lijf tijdens deze spoedcursus lokale energie.

Toen maakte iemand een grap over het Diemer Avatar bos. Bij Marco ging direct een lichtje branden: Diemer Bos? Biomassa? Ja, waarom eigenlijk niet? Naast de Diemer plannen voor windturbines zou het zeer de moeite waard kunnen zijn om eens te kijken naar de mogelijkheden voor een biomassa centrale. Volgens Marco zou zo’n plan sneller te realiseren zijn. OK, ook deze onthouden we. Robert, bel je staatsbosbeheer even over het hout?

In januari is er weer een bijeenkomst van de DDD energiegroep! Als je mee wilt denken over de toekomst van de Diemense energievoorziening, meld je dan bij Willy.

14 december 2010

'Ik hou van Holland, zonder vuurwerk'

'Ik hou van Holland, zonder vuurwerk'  
Bijdrage van Agnieszka van Ruijven-Rojek.

Nederland kent een boeiende oudejaarstraditie, waarbij we gewend zijn het jaar feestelijk af te sluiten met champagne, oliebollen, appelflappen en vuurwerk. Lekker knallen, mooie kleuren, pret voor het hele gezin, vrienden, familie en buren. Oud en Nieuw is een uitbundig en democratisch feest.
Heel mooi allemaal, maar meer positieve punten van deze Nederlandse traditie kan ik niet bedenken. Dat heeft overigens niets te maken met mijn buitenlandse afkomst. Al ruim 15 jaar lang ben ik onderdeel van de 16,5 miljoen mensen die in ons mooie land wonen en als er meer voordelen aan het jaarlijkse knalfeest waren geweest, dan had ik ze ongetwijfeld kunnen noemen. Wat ik wel paraat heb, is een groot aantal nadelen van het vuurwerk. Met de vraag hiernaar zou ik makkelijk een ronde van 'Ik hou van Holland' kunnen winnen. Hoeveel nadelen heeft ú paraat? Niet minder dan ik, vermoed ik. Kleine test?

Het afsteken van vuurwerk is schadelijk voor het milieu. 
 • Bij het afsteken van knalvuurwerk komt voornamelijk het broeikasgas kooldioxide vrij. Bij siervuurwerk komen daar ook zware metalen bij. Het bevat hoge concentraties koper, strontium, kalium, calcium, antimoon, ijzer, aluminium, titanium, lithium, natrium, magnesium, barium, zink, chloor, zwavel en fosfor, wat zorgt voor vervuiling van lucht, grond, en water. Voorbeelden:
  - niemand heeft vorig jaar de compacte grijze nevel gemist die er over heel Nederland hing;
  - ongeveer 18% van al het koper in het oppervlaktewater is afkomstig van vuurwerk;
  - het afsteken van vuurwerk zorgt voor veel afval. Direct na het afsteken blijft een deel van het omhulsel op de grond liggen, de rest komt even later naar beneden. Jaarlijks geeft vuurwerk ongeveer zes miljoen kilogram afval, hoofdzakelijk is dat karton en papier.
Het afsteken van vuurwerk is schadelijk voor dieren.
 • Vuurwerk heeft een sterk verontrustende werking op (huis)dieren. Sommige dieren, bijvoorbeeld honden en katten, kunnen zo bang zijn voor het totaal onverwachtse geknal, dat ze helemaal wild worden. Veel eigenaren zien daarom vreselijk op tegen de oudejaarsavond en durven hun viervoeter niet alleen te laten. Of worden de huisdieren met allerlei chemische troep behandeld om die avond kalm te blijven.
 • De sterk verontrustende werking van vuurwerk op dieren geldt ook voor de vogels. Ons land is dichtbevolkt en tijdens Oud en Nieuw wordt vrijwel overal geknald. Op dat moment kunnen de vogels bijna nergens een veilige plek meer vinden, zeker niet in de steden. Ook professioneel afgestoken vuurwerk heeft een negatief effect op vogels, dit binnen een straal van 3 kilometer vanaf de afsteekplaats.
Het afsteken van vuurwerk is schadelijk voor mensen.   
 • Vuurwerk kost handen, voeten, trommelvliezen, ogen en mensenlevens. Het gaat veelal om jonge en gezonde mensen: tieners, kinderen en passanten, die in één klap worden geraakt in hun levensgeluk, beroepskansen en partnerkeuze. Bij de helft van de letselgevallen is het vuurwerk niet door het slachtoffer zelf aangestoken. Rond de jaarwisseling twee jaar geleden moesten 268 mensen worden behandeld met oogletsel. 24 ogen werden blind, meer dan er in de hele Irak-oorlog bij Nederlandse soldaten verloren gingen.
 •  Vuurwerk maken blijft handwerk, voornamelijk in China maar ook in andere lagelonenlanden zoals Thailand. Tijdens de productie van vuurwerk komen op jaarbasis gemiddeld 250 mensen om het leven door explosies in vuurwerkfabrieken. Een groot deel daarvan zijn kinderen, omdat voor het maken van vuurwerk vaak gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid. Bij het net genoemd getal zijn ongelukken met blijvend lichaamsletsel als resultaat niet meegerekend. 
 • De verontreinigde lucht is hoogst onprettig voor astmapatiënten, en barium en strontium zijn giftige zware metalen. 
 • Grote groepen burgers In Nederland zijn bang voor vuurwerk en de daarmee samenhangende agressie en vandalisme. In steden durven vele ouderen niet meer naar buiten. Daarnaast moeten we een maand lang met grotere enveloppen naar een TNT-afdeling omdat de openingen van de brievenbussen vuurwerkproof gemaakt zijn. Wie de jaarwisseling niet thuis doorbrengt, wordt geadviseerd ook zijn brievenbus dicht te timmeren. Als je de kans op vernieling verder wilt verkleinen, moet je ook je klikobak opbergen, konijnen binnenhalen en een aantal andere voorzorgmaatregelen in en om het huis nemen. Ook je auto is tijdens de oudejaarsavond niet veilig.
De schade door het afsteken van vuurwerk kost Nederland jaarlijks ongeveer 1 miljard euro.
 • Op de eerste dag van januari 'mogen' gemeentelijke reinigingsdiensten uitrukken om het roodgekleurde tapijt weer op te vegen. De dagen daarna zijn de gemeenten bezig met wegwerken van beschadigingen, zoals kapotte bushaltes e.a. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door ons, de belastingbetalers. Tegenover elke euro omzet aan vuurwerk staat 16 euro aan kosten voor de maatschappij. In totaal kost het jaarlijkse feestje ongeveer 960 miljoen aan nieuwe brievenbussen, bodemvervuiling, ziektekosten etc.
Ik zou nog meer nadelen kunnen noemen, bijvoorbeeld de handel in het illegale vuurwerk en allerlei problemen en kosten die daarmee gepaard gaan. Of de effecten van de vuurwerkramp in Enschede 10 jaar geleden. Toch laat ik het hierbij, want mijn punt is nu, geloof ik, duidelijk.
De ernstige zaken die ik hierboven heb opgesomd, worden door de knalliefhebbers als 'ongewenste bijeffecten van de vuurwerktraditie' genegeerd. Dit onder het motto: 'Gebruik je verstand, vuurwerk hoort bij Nederland!' Gezond verstand zullen deze mensen niet bedoelen, lijkt mij. Want het genieten van iets wat, direct en indirect, zo veel ellende veroorzaakt, is ver van verstandig. Ik heb ook mijn vraagtekens bij het verstandsniveau van fervente vuurwerkvoorstanders, bijvoorbeeld dat van de persoon die op een internetforum schreef: 'Het milieu is toch al slecht, dus vuurwerk kan er nog wel bij'…
Vorig jaar is het door een onderzoek duidelijk geworden dat de helft van Nederlanders geen geknal met de jaarwisseling meer wil. Als ik dit bij alle eerder genoemde negatieve argumenten optel, dan begrijp ik echt niet hoe het kan dat de Nederlandse gemeenten geen stappen durven te nemen om het jaarlijkse vuurwerkfeest te beperken. Bijvoorbeeld door te beginnen met het organiseren van een professionele vuurwerkshow op een centrale plek of, nog beter, een feest met een (bekende) DJ en een enorme lasershow. Het feesten op een manier die minder schadelijk is voor mens, dier, milieu en portemonnee, hoeft toch niet minder leuk te zijn? De techniek is zo ontzettend vooruitgegaan, er zijn vast wel alternatieven te bedenken. Maar we blijven hangen in oude denkwijzen. Het argument dat het om een traditie gaat waarmee men liever niet wil breken, vergelijk ik met de stierengevechtentraditie in Spanje. We mogen ons niet eeuwenlang achter een traditie blijven verschuilen. We leven in de tijd van groeiende maatschappelijke bewustwording op allerlei fronten, waaronder klimaatverandering en duurzaamheid. Als individuen dragen wij gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Toch zijn de argumenten tegen vuurwerk nog steeds minder belangrijk dan de egoïstische behoefte aan schadelijke pret van (de minderheid van) de Nederlandse bevolking. Naar mijn beleving klopt er iets niet. Lieve mensen, waar zijn wij mee bezig? Is het individualisme in ons land zo ver doorgeschoten en houden wij zo veel van onszelf en van onze eigen pleziertjes dat het welzijn van een ander ons niet kan schelen? Welke rampen moeten er nog gebeuren om ons wakker te schudden, zodat we eindelijk in een collectieve beweging komen en orde maken met zaken die niet deugen?
Ik hou van mezelf, maar ik hou ook van deze wereld, de dieren en de natuur. En ik hou van Holland, maar dan zonder vuurwerk. 

Agnieszka van Ruijven-Rojek

Buurtgroen werkt

Het is nu ook wetenschappelijk aangetoond: kleinschalig groen heeft een positief effect op de “sociale cohesie” – lees: het buurtgevoel. Niet alleen ontmoeten buurtbewoners elkaar makkelijker in kleinschalig groen, ze zetten zich ook eerder in voor behoud of zelfbeheer. Als buitenactiviteit is zelfbeheer van kleinschalig groen zichtbaar, laagdrempelig en het leidt volgens de onderzoekers tot meer wederzijds begrip, waardering, uitwisseling en zelfs tot “aanpassing van normen en waarden”.
Kortom: kleinschalig groen, en dan vooral zelfbeheer, brengt buurten bij elkaar. Groen moet je doen!
Het rapport is hier te vinden.

In Diemen Centrum is een prachtig initiatief gestart voor een buurtmoestuin! Een aantal buurtbewoners hebben daar samen met de gemeente en het IVN een plan bedacht voor een braakliggend stuk grond. In het voorjaar van 2011 gaat het werk in de tuin beginnen. Lees alles over de prinses op de erwt op deze blog.

01 december 2010

Energiegroep gaat nú aan de slag!

Alle voortekenen voor duurzame energie made in Diemen staan gunstig:
 1. Er is een progressieve coalitie van PvdA, GroenLinks, D66 en SP. In het coalitie-akkoord staat dat een 'actief duurzaam energiebeleid een hoge prioriteit heeft'. Onderdeel van dit beleid is 'het realiseren van een aantal windmolens in het Diemer buitengebied'. Ook de mogelijkheid voor het opzetten van een lokaal energiebedrijf wordt bezien.
 2. Wethouder Grondel (milieu) en wethouder Van der Mark (duurzaam ondernemen) zijn uitgesproken 'groen' en hebben grote duurzame ambities.
 3. De gemeente Diemen heeft ingestemd met het bereikte klimaatakkoord tussen de VNG en het Rijk en is lid geworden van de Vereniging Klimaatverbond Nederland. Diemen heeft zelfs de 'AA status' verworven. Hierdoor is het opstellen en uitvoeren van klimaat‐ en energiebeleid nadrukkelijk op de gemeentelijke agenda gezet. 
 4. De gemeenteraad van Diemen heeft op 25 juni 2009 ingestemd met de ambitie ‘de regio A&M energieneutraal in 2040’. Dit betekent dat de gemeente samen met de inwoners en bedrijven waar mogelijk energie gaat besparen en duurzame energie gaat opwekken om zo stapsgewijs tot een energieneutraal Diemen te komen.
 5. In een eerste verkenning door De Windvogel zijn een 6-tal locaties in principe geschikt bevonden voor plaatsing van 2MW windturbines (ashoogte 85m).
 6. De gemeenteraad heeft op 23 november 2010 ingestemd met de structuurvisie waarin de plannen voor windturbines zijn opgenomen.
De plannen lijken helder, alle neuzen staan dezelfde kant op, en toch: we zien geen actie! Wanneer gaat er nou écht iets gebeuren? Iedereen lijkt op iedereen te wachten.
De gemeente gaat begin 2011 een ambtenaar (1/2 fte) in dienst nemen die het klimaat- en energiebeleid moet gaan coördineren. Daar zijn we uiteraard blij mee, maar het afgelopen halfjaar heeft dit alleen geleid tot vertraging, want: daar moesten we dan nog even op wachten. Ik hou mijn hart vast: voordat die nieuwe ambtenaar ingewerkt is en alles is afgestemd in het regionale samenwerkingsverband Amstel & Meerlanden (dat zijn 5 gemeenten!) zijn we zo weer een jaar verder.

De onrust onder de leden van het Duurzaam Dorp Diemen groeit. Daarom hebben we besloten om nu zélf stappen te ondernemen. Er zijn genoeg voorbeelden van succesvolle lokale energieinitiatieven van burgers.
Onze Energie (uit Amsterdam Noord) is zo'n voorbeeld. Met een van de oprichters, Marco Boone, hebben we nu een afspraak staan om ons te informeren (wordt zoals het eruitziet woensdag, 8/12). Niels Korthals Altes van het lokale energiebedrijf http://ener.coop/ haakt mogelijk ook aan.

En Lex gaat op 13 december waarschijnlijk naar e-lokaal, een werksessie over krachtenbundeling van lokale energie-initiatieven.

Verder hebben we een adviesvraag voor de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) ingediend, we hopen daar via 'Wind voor Iedereen' gebruik te kunnen maken van gratis adviesuren.

To be continued...

Wil je aanhaken en meewerken aan dit spannende proces? Meld je dan bij Willy.