30 oktober 2019

Beroep tegen omgevingsvergunning biomassa centrale Diemen Nuon/Vattenfall

Op 28 oktober tekenden twee omgevingsrecht bureau's namens Mobilisation for the Environment en 160 personen uit Diemen en omgeving beroep aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen. Dit zijn de punten waarop beroep is aangetekend:
 1. Onjuiste bekendmaking en tervisielegging
 2. VVGB in strijd met de wet verleend
 3. M.e.r-plicht
  1. M.e.r-plicht in verband met categorie C 22.1
  2. M.e.r.-plicht in verband met categorie C 18.4
  3. M.e.r-beoordelingsplicht
  4. Mer-beoordeling inadequaat
 4. Revisievergunningsprocedure
 5. Onjuiste coördinatie Wnb en Wabo vergunning
 6. Vergund vermogen onduidelijk
 7. Vergunning bevat geen verbod op aanvoer per schip
 8. Stofontploffingsgevaar
 9. Acceptatievoorwaarden pellets
 10. Herkomst biomassa
 11. BBT niet controleerbaar
 12. Ruimere geluidsnormen t.o.v. vigerende vergunning
 13. Vergunde CO-emissie uit de schoorsteen in strijd met RIE
 14. Meting ammoniak-emissie
 15. Fluoride
 16. Vergunningvoorschrift 3.3
 17. Vergunningvoorschrift 3.4
 18. Onvoldoende emissiebeperkingen in bestaande installaties
 19. Vergunningvoorschrift 3.7
 20. Afstookbranders
 21. Ontbreken geurnormen
 22. Milieubeheersysteem/milieuzorgsysteem
 23. VVGB voldoet niet aan ‘goede ruimtelijke ordening’
 24. Toename CO2 in strijd met het klimaatakkoord van Parijs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten