01 juli 2019

Kinderen lopen voor Schone Lucht


AMSTERDAM- Op 3 juli as. zal de Nationale Kindermars IMPLANTAIR: 1000 stekken voor schone lucht plaatsvinden. De Kindermars is voor iedereen  - kinderen, ouders, vrienden en vriendinnen - die wil lopen voor schone lucht en hiermee Nuon/Vattenfall wil oproepen om de bouw van de grootste biomassacentrale ofwel houtoven in Diemen Amsterdam te staken.


Kinderen hebben recht op schone lucht. Vieze fabrieken naast woonwijken zijn onwenselijk. We moeten bossen koesteren en niet verbranden in biomassacentrales waardoor we de volgende generatie met een nog groter probleem opzadelen. 

De kindermars komt voort uit een initiatief van een basisschoolleerling Cain (12) uit IJburg, om in gesprek te gaan met de directeur van Nuon/ Vattenfall. In dit gesprek vertelde hij de directeur over zijn zorgen over de gevolgen van de vieze uitstoot van een biomassacentrale voor de natuur en het klimaat. Voor de warmtevoorziening van Amsterdam, Almere en voor een klein deel ook Diemen, worden namelijk heel veel bomen gekapt en verbrand. 

Belangrijke vraag was hoe het kan dat Nuon/Vattenfall toch doorgaat met de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland terwijl het vanwege de stikstofuitstoot eigenlijk niet meer mag. Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei jl. mogen bedrijven, maar ook wegen en vliegvelden, die regeling niet meer gebruiken als basis voor een vergunning. Daarnaast heeft Cain in dit gesprek brieven overhandigd van basisscholen en bezorgde schooldirecteuren over het schadelijke effect van de fijnstof, stikstofuitstoot en andere zeer zorgwekkende stoffen op de gezondheid van de kinderen. 

Na afloop van dit gesprek stuurde Cain de directeur een bedankbrief voor het gesprek waarin hij ook zijn teleurstelling uitsprak dat NUON/Vattenfall toch doorgaat met de bouw van deze centrale en niet het geld van de overheid gebruikt voor echte duurzame oplossingen voor energie. Om deze reden heeft hij besloten om een Nationale Kindermars te organiseren, geheten: IMPLANTAIR - #1000stekkenvoorschonelucht. 

Vergunning voor de centrale
De vergunning voor de biomassacentrale is nog niet verleend. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt bij de provincie. Deze heeft de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemachtigd om dit fitelijk uit te voeren. De gemeenten Amsterdam en Diemen en de Provincie Noord-Holland hebben inmiddels met Nuon/Vattenfall een convenant afgesloten waarbij de negatieve gevolgen van de uitstoot iets worden gecompenseerd. 

De Nationale Kindermars vindt plaats een dag voordat er op 4 juli as. gestemd wordt in de gemeenteraad van Diemen over het wel of niet afgeven van een Verklaring Van Geen Bezwaar. Volgens de gemeente en NUON/Vattenfall zijn er geen (juridische) obstakels meer om deze vergunning niet af te geven. 
De kinderen zijn van mening dat de gemeente en de directeur van Nuon/Vattenfall in het bijzonder de plannen onmiddellijk stop moet zetten nu de Raad van State zich heeft uitgesproken. Andere biomassacentrales in het land zijn om deze reden wel ‘on hold’ gezet maar de grootste van Nederland met de meeste uitstoot niet. Hoe kan dat, vragen ze zich af?

Achtergrond
Nederland heeft een Europese verplichting om in 2023 voor 14% duurzame energie op te wekken. De provincie Noord-Holland wil in 2050 een klimaatneutrale provincie zijn. Landelijk is er gekozen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’ in 2020 en Amsterdam moet ‘van het gas af’ in 2040. 
Om deze reden heeft Nuon/Vattenfal aangekondigd de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/ IJburg, te bouwen en zijn de plannen in een vergevorderd stadium.

De geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales staat echter steeds meer ter discussie, op het gebied van uitstoot maar ook de verwoestende effecten hiervan voor de ecologie en biodiversiteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad heeft daarom aangekondigd onderzoek te doen naar biomassa. 
Enkele hoogleraren noemen de inzet op biomassa “een onbegrijpelijk dwaalspoor van het groenste kabinet”. De geplande biomassacentrale van Nuon/Vattenfal zal worden gestookt op geïmporteerde houtpellets, samengeperste korrels hout. Het verbranden van hout geeft echter veel meer uitstoot dan het verbranden van aardgas en steenkool samen. 
Bij de verbranding van biomassa komen verschillende zeer schadelijke stoffen vrij zoals stikstofoxiden, koolmonoxide en fijnstof
Het RIVM heeft vorig jaar aangegeven dat verbranding van biomassa zelfs meer uitstoot geeft dan fijnstof dan steenkool
Toch worden er nu vele biomassacentrales gebouwd in Nederland met subsidie van de overheid (SDE+).

Organisatie
De kindermars is onderdeel van de Art Action: IMPLANTAIR – 1000 stekken voor schone lucht, georganiseerd door Comité Schone Lucht, Amsterdam en Duurzaam Dorp Diemen.

Voor meer info: Comiteschonelucht@gmail.com

Op 3 juli om 14:00 uur start de Kindermars in het Theo van Goghpark

Iedereen die meeloopt wordt gevraagd om iets wits aan te trekken en een stek mee te nemen van een struik of boom. De route van de Kindermars loopt van het park naar de NUON centrale in Diemen en duurt 1 uur. Op de plek van aankomst zullen alle kinderen een lied zingen: 'We hebben bomen nodig om te ademen" en de verzamelde stekken aanbieden aan de directeur van Nuon/ Vattenfall.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten