22 oktober 2019

Crowdfunding tegen biomassacentrale Diemen

In de afgelopen dertig jaar heeft de mensheid meer broeikasgassen uitgestoten dan in de 250 jaar ervoor. We hebben nog één generatie om het tij te keren.
Samen met het zeer actieve Comité Schone Lucht in IJburg blijft Duurzaam Dorp Diemen zich verzetten tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen. Met Johan Vollenbroek van Mobilistation for the Environment MOB, bekend van de PAS-zaak, wordt een rechtszaak voorbereid. 

Energiemaatschappij Nuon/Vattenfall wil zijn gasgestookte centrale bij Diemen omvormen tot de grootste biomassacentrale van Nederland. In deze centrale wil het energiebedrijf hout verstoken voor de stadsverwarming in Amsterdam, Diemen en Almere. In Nederland is onvoldoende hout beschikbaar. Dit moet geïmporteerd worden uit de VS, Canada of de Baltische staten. Daar worden oerbossen gekapt en komen er -in het beste geval-  productiebossen voor terug. 

'Biomassa' klinkt groen maar is een CO2-bom
Biomassa wordt bestempeld als CO2-neutraal. Ook door de EU. Omdat bomen herplant kunnen worden die de bij het stoken vrijgekomen CO2 weer opnemen.
Vattenfall -en EU- vertellen niet dat dit proces 30 tot 100 jaar duurt. Die tijd hebben wij niet meer. Het IPCC pleit voor het bereiken van netto nul CO2 uitstoot in 2030, om de opwarming op 1,5 graden Celsius te houden: op zich al een enorme krachttoer.
Met het verstoken van biomassa pompt Vattenfall juist extra CO2 in de atmosfeer. Hetzelfde geldt overigens voor de op biomassastook overschakelende kolencentrales van RWE en Juniper. 


CO2-vervuiler vermomt zich als duurzaamheidskampioen
In tegenstelling tot wat Vattenfall in zijn lopende mediacampagne beweert en waarmee het zich als 'duurzaam' probeert te verkopen, is de geplande biomassacentrale een extreem vervuilende energie-opwekker. De centrale wordt 2 maal vervuilender dan de huidige gasgestookte warmteketel. Vattenfall weet dit, maar is slechts uit op het binnenhalen van door Nederlandse burgers bijeengebrachte SDE subsidiegelden om zijn kostbare warmteopwekking met hout mogelijk te maken. SDE subsidies worden daarmee niet, zoals beloofd, ingezet voor verduurzaming van enerieproductie, maar voor het verbranden van financiële middelen die ingezet moeten worden voor huizenisolatie en onderzoek naar serieuze alternatieve duurzame energiebronnen.


Crowdfunding
Omdat Nuon/Vattenfall argumenten tegen zijn vervuilende activiteiten niet wil meewegen in de bedrijfsvoering bereidt Comité Schone Lucht in samenwerking met Duurzaam Dorp Diemen een rechtszaak voor. Daarmee willen wij de bouw van de biomassacentrale voorkomen. Voor het bekostigen van de juridische procedure zamelen wij geld in via een crowdfundingsactie. De teller staat inmiddels op ruim 7000 euro. Alle donaties zijn zeer welkom.

Posteractie
Comité Schone Lucht stelt posters ter beschikking waarin klanten van Vattenfall/Nuon en andere inwoners van Diemen en Amsterdam hun mening tegen de bouw van de biomassacentrale kenbaar kunnen maken. 
Ook een poster voor het raam hangen? Meld u met een mailtje bij Duurzaam Dorp Diemen.

Bron: De Brug - nr 115 - 23 okt. 2019Lees ook: GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten