13 juni 2019

Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale Diemen toch doordrukken

Ondanks alle serieuze juridische bezwaren, politiek verzet en volledig ontbreken van maatschappelijk draagvlak, wil Vattenfall / Nuon koste wat kost zijn winstgevende businesscase doordrukken. Op 29 mei deed de Raad van State een 'historische' uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het huidige stikstofbeleid is volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met Europese regels, zeggen samenwerkende duurzaamheidorganisaties.

Velerlei vergunningstrajecten worden opgeschort met betrekking tot de veeteelt, wegenbouw, industrie, maar ook de Biomassacentrale in Zaanstad. Vattenfall meent echter dat de bouw van de biomassacentrale van Diemen/Amsterdam gewoon kan doorgaan. Door een fout uit het verleden heeft Vattenfall in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor o.a. stikstof toegewezen gekregen, waar nu grif misbruik van wordt gemaakt.
De afgelopen maanden is door verenigde duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam en Diemen actie gevoerd tegen de door Vattenfall geplande grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/Amsterdam.


Onderzoeksresulaten
Vattenfall negeert hiermee de democratisch gekozen gemeenteraden van Amsterdam en Diemen die zich in grote meerderheid/unaniem tegen deze centrale keren. Duurzaamheidswethouder Jorrit Nuijens van Diemen stuurde namens het college een brief aan Minister Wiebes om de miljardensubsidie op biomassa te stoppen. Zijn Amsterdamse collega Marieke van Doorninck beloofde hetzelfde te doen. Tevens ziet een meerderheid van Provinciale Staten de biomassacentrale niet zitten, het standpunt van de nieuwe coalitie moet nog worden afgewacht. Onder druk van de publieke opinie en items van NOS, Nieuwsuur, Een Vandaag en Trouw heeft Den Haag het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar de impact van biomassa op klimaat en luchtkwaliteit. Ook de uitkomst van deze onderzoeken wacht Vattenfall niet af.

Verbijstering
Vattenfall maakt bovendien een cruciale inschattingsfout door niet te luisteren naar zijn klanten, de burgers van Amsterdam en Diemen. Burgers, die door een onderhandse uitruildeal tussen gemeente Amsterdam en Vattenfall verplicht zijn hun warmte bij Vattenfall af te nemen. Deze afnemers hebben via diverse gremia te kennen gegeven dat zij hun huizen niet willen verwarmen met hout dat wordt verbrand in een biomassacentrale die vele malen meer CO2 uitstoot dan gas en bovendien bijdraagt aan de fijnstofdeken. Maar vooral het feit dat in een dichtbevolkt gebied zeer zorgwekkende stoffen zoals kwik, cadmium en dioxines en furanen worden uitgestoot, kan rekenen op ongeloof en verbijstering.

Petities en juridische strijd
Vanuit de verenigde duurzaamheidsorganisaties wordt de druk op Vattenfall nu opgevoerd. Vorige maand op 17 mei is, tijdens de Art Action Zeven zonden van biomassa, die door kunstenaars werd uitgevoerd voor het hoofdkantoor van Vattenfall, de landelijke petitie gestart tegen de miljarden overheidssubsidie op biomassa. De petitie tegen de biomassacentrale in Amsterdam/Diemen, die in februari van dit jaar werd gestart, is 7000 keer getekend. Tevens worden er nieuwe publieksacties voorbereid en is er ook een crowdfunding begonnen voor de juridische strijd.

Petitie: Geen biomassacentrale Diemen / Amsterdam 
Petitie: Stop de subsidie op biomassa centrales

Bronnen: DuurzaamNieuws.nlhttps://www.duurzaamnieuws.nl/vattenfall-nuon-wil-biomassacentrale-diemen-toch-doordrukken/, Comité Schone Lucht Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten