12 februari 2021

Nieuwe kleren van de keizer, effecten bij vervanging van gasstook door houtstook

Wat zijn nou die bezwaren tegen het verstoken van houtige biomassa en waarom is er zoveel verzet tegen?
Buiten de CO2 uitstoot, het dubbele van die van gas en zelfs meer 
dan de verbranding van steenkool, zijn er de giftige ZZS-stoffen, gevaarlijk voor mens en milieu.

Zes argumenten tegen Vattenfalls  biomassacentrale in Diemen en een handzaam overzicht.


The emperors clothes - Vilhelm Pedersen


Het is als in het sprookje De nieuwe kleren van de keizer. Alle kleermakers, lakeien en hofhouding c.q. de biomassa-lobbyisten roepen om het hardst: 'Oh en ach, wat een schitterende kleren draagt de keizer!' 

De nuchtere toeschouwers (de groep tegenstanders, gesteund door een overweldigend aantal wetenschappers): 'De keizer loopt in z'n ondergoed.'

Overstapcampagne

1.   Klimaatverandering wordt versterkt en levert een negatief effect aan de  opwarming van de aarde.
De EU hanteert een rekentruc waardoor het verbranden van biomassa 'energieneutraal' lijkt te zijn. Nogal doorzichtig: een boom stook je in luttele minuten op, terwijl een nieuwe boom er tenminste een halve eeuw over doet om de uitgestoten CO2 weer uit de atmosfeer te vangen. Hoezo, CO2-neutraal? We moeten er juist alles aan doen om CO2 uitstoot tot het absolute minimum te beperken.

2.   Er wordt een groot scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig, dioxines en furanen, waaronder ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)-stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie.

3.   Depositie van stikstof, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen op natuurgebieden zoals het Naardermeer en andere natuurgebieden is niet onderkend.

4.   De emissies van bovengenoemde vrachten zijn voor een aantal componenten hoger dan de Europese/Nederlandse eisen aan afvalverbrandingsinstallaties.
Meer dan 20 jaar oude 
installaties voor afvalverbranding zoals HVC Alkmaar en ARN Nijmegen laten veel lagere emissies zien dan hier in voorschrift 2.1 wordt vergund.

5.   De vergunde emissies in voorschrift 2.1 kunnen veel scherper, soms wel met een factor 10 lager zoals voor fijnstof.

6.   Voor de burger van Diemen zou qua luchtverontreiniging een afvalverbrandingsinstallatie de voorkeur verdienen boven een biomassacentrale van Vattenfall.
Kwik, cadmium en dioxines en furanen behoren tot de zogenaamde 
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). "De Nederlandse overheid* pakt ZZS-stoffen met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen" (bron RIVM).

Voor deze ZZS-stoffen geldt de minimalisatieverplichting met uiteindelijk als doel een nulemissie. Met name dioxines en furanen zijn berucht om hun giftigheid in zeer lage concentraties.  
Geen van bovengenoemde stoffen is in het Milieu Effect Rapportage (MER) beoordelingsbesluit aan de orde geweest.


*) De Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied doen er alles aan om de voorzorgsprincipes te omzeilen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten