29 januari 2021

Aangifte bij het OM en verzoek tot vervolging van Vattenfall

  • Gesjoemel met de aanvraag voor vergunning biomassacentrale Diemen.
  • Bij de beoordeling of er een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor de biomassacentrale, verzuimde Vattenfall aan te gegeven dat er giftige stoffen uitgestoten zullen worden.
  • Provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen faalden in de procedure.

Het bureau Mobilisation for the Environment (MOB) heeft aangifte gedaan tegen Vattenfall in verband met de vergunningsprocedure voor de 120 MW biomassacentrale in Diemen.
MOB is het frauderen van bedrijven met aanvragen voor natuur- en omgevingsvergunningen meer dan beu. In dit geval weer een vergunning die haaks staat op het schone plaatje dat in de MER-beoordeling is geschetst. Ditmaal niet alleen gesjoemel met stikstofcijfers maar ook met giftige stoffen zoals kwik, dioxinen en furanen.


Vattenfall heeft bij de beoordeling of er een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor de biomassacentrale, aangegeven dat er geen giftige stoffen uitgestoten zullen worden (kwik, dioxinen en furanen). In de uiteindelijke vergunningsaanvraag zijn deze stoffen wel genoemd en is er voor die uitstoot vergunning aangevraagd en naar verluid ook verleend.
Het Zweedse Vattenfall wil binnen één generatie fossielvrij zijn, zo beweert het bedrijf in haar reclamecampagne waarmee het Nederland overspoelt. Desondanks wil het bedrijf ook per 1 juli 2024 in Diemen een grote houtgestookte, CO2 en giftige stoffen uitstotende biomassacentrale van 120 MW in werking hebben.

Vattenfalls reclamecampagne is niet overbodig. Het bedrijf bouwde in de afgelopen jaren een bedenkelijke reputatie op, onder andere door gesjoemel met rekeningen, onwettige colportagepraktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Hier zou dan grootschalige bosvernietiging nog bovenop komen.

Vattenfall heeft met de vergunningaanvraag en de MER.-beoordelingsnotitie gesjoemeld, mogelijk fraude en/of valsheid in geschrifte gepleegd. Er zijn genoeg aanknopingspunten om een onderzoek te starten. De Zweedse energiereus is immers een professioneel bedrijf en heeft ervaring met houtstook waarvan in redelijkheid verwacht kan worden dat het op de hoogte is van cruciale onjuistheden en  onvolledigheden in de MER-beoordelingsnotitie. Dit geldt ook voor het bureau Royal HaskoningDHV dat de notitie eerder in opdracht van Nuon heeft opgesteld. 
Royal HaskoningDHV is een internationaal, niet-beursgenoteerd ingenieursbureau met hoofdkantoor in Amersfoort. Het heeft kantoren in 30 landen en wereldwijd 5.800 professionals in dienst.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen hebben gefaald in de procedure door geen volledig MER te verlangen, en alle benodigde vergunningen te verlenen. Is dit incompetentie of bewust wegkijken? Dat is de vraag. Beide opties zijn even schrijnend als onthutsend.  
Aanstaande maandag 1 februari dient er in Haarlem een rechtszaak over de milieuvergunning, aangespannen door MOB. 
Zie hierover Mobilisation

Meer informatie over de actie om aandacht te vragen voor actie tegen de bouw van de biomassacentrale.Stap over op een biomassavrije energieleverancier (onderzoeksrapport)

Easy Energy verkoopt Nederlandse zonne- en windenergie. Easy Energy  heeft dynamische prijzen. Dat wil zeggen dat jouw stroom voordeliger is als de zon schijnt of als het waait en dynamische prijzen dragen bij aan het voordeliger maken van zonne- en windenergie voor de verkoop door energieleveranciers, waardoor het aandeel zonne- en windenergie ook groter kan worden.


Energie van Ons is opgericht door 100 energiecoöperaties. De winst gaat naar die coöperaties, die dat weer kunnen inzetten bij het verduurzamen van hun regio (dat is de taak van energiecoöperaties). De winst gaat dus niet naar aandeelhouders en investeringsmaatschappijen. Heel Nederland kan energie bij Energie VanOns afnemen, ook als je in een andere regio woont, en dan steun je dus de regionale coöperaties die het geld in lokale projecten stoppen zoals buurthuizen, speeltuinen, zonneparken etc. 


Bij Pure Energie kies je zelf waar in Nederland jouw stroom vandaan komt. De winst wordt gebruikt om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen. Het gas dat Pure Energie verkoopt is gecompenseerd tegen de hoogst mogelijke standaard: Golf Standard van het WNF.

 

Vrijopnaam maakt alleen maar zonne-energie. Ook als de zon niet schijnt, weet je zeker dat jouw geld gaat naar duurzaam opgewekte zonne-energie. Je kunt zonnepanelen in een zonnepark kopen. Handig als je geen dak beschikbaar hebt. De opbrengst van de komende 9 jaar is dan voor jou.

Bron: The-FAB.org


Geen opmerkingen:

Een reactie posten