17 oktober 2012

Dag Duurzaamheid en Geluk


Zondag, 11 november 2012
13:00 – 19:00 (inloop 12:30)
Locatie: Theater de Omval
 
We leven in een van de meest welvarende landen ter wereld. Maar er is een probleem: De ecologische voetafdruk van Nederland is ongeveer drieënhalf keer wat de aarde kan opbrengen. Tevens is het geluk in Nederland de laatste 40 jaar nauwelijks toegenomen, ondanks een nooit eerder vertoonde welvaartsgroei. Blijkbaar is er een grens van genoeg welvaart. Waarom blijven we ons dan richten op meer welvaart en kiezen we niet bewust voor meer geluk? Kun je bescheidener en duurzamer leven en toch gelukkig zijn? Tijdens deze dag wordt geprobeerd hierop antwoorden te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de overheid een sterke invloed op het geluk van mensen heeft. De overheid is dus wel degelijk een geluksmachine. Wat kan de gemeente Diemen doen om het geluk van mensen te bevorderen en tevens het draagvlak voor duurzaamheid te vergroten?

De deelnemers worden tijdens de dag gestimuleerd om na te denken over waar ze gelukkig van worden. Een mooi voorbeeld is Costa Rica: Daar leven mensen op een hoog geluksniveau en met een hoge levensverwachting en toch met een lage ecologische voetafdruk. Het lijkt dus mogelijk duurzaam en gelukkig te leven. Maar denken de deelnemers daar hetzelfde over?

Programma theaterzaal

13.00 Aankondiging dag door Els Nuisker, Linde ten Broek, Markus Schmid en Michiel Hobbelt
13.10 Presentatie: Duurzaam Geluk door Michiel + discussie
14.25 Pauze
14.45 Linde en haar film 'Wat maakt jou gelukkig?' + ruimte voor vragen
15.25 Woord aan de gemeente (wethouder Ruud Grondel) + discussie
15.55 Pauze
16.15 Film: the Economics of Happiness (Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick & John Page) + discussie
17.45 Dagafsluiting
18.00 Gezamenlijk eten in café Blauw
19.00 Einde 


Duurzame Markt
Een aantal Diemense initiatieven zullen met kraampjes aanwezig zijn. DDD, El’Sina, IVN & buurtmoestuin, Windvogel, Serve the City.

Sprekers & film

Over Michiel Hobbelt
Michiel Hobbelt (1979) behaalde een Master Sociale Psychologie aan de UvA en onderzocht de relatie tussen zelfcontrole en milieuvriendelijk gedrag. Om mensen te motiveren hun gedrag duurzamer te maken probeert hij mensen ervan bewust te maken dat een duurzame samenleving een gelukkige samenleving is. Michiel is lid van het DDD.

Over Linde ten Broek
Diemenaar Linde ten Broek maakt korte films en documentaires. Over leiderschap en duurzaamheid. Over mensen met een visie. Over onderwerpen die de wereld een beetje beter kunnen maken. In haar nieuwste project watzoujijhetliefstewillendoen.nu helpen Nederlandse kinderen leeftijdsgenoten uit Nepal met een zelf verzonnen verhaal en bonte schilderijen.

Over Ruud Grondel
Ruud Grondel is in Diemen wethouder Wmo, zorg, onderwijs, milieu en groenbeleid. In de vorige raadsperiode was zijn portefeuille zelfs nog groter. Daarnaast is hij op vele terreinen en in verschillende gremia actief, bijvoorbeeld in het GroenLinks partijbestuur van de provincie Noord-Holland. Ruud is recent benoemd als interim bestuurslid van de landelijke partij GroenLinks met verenigingszaken als portefeuille.
Film: Economics of Happiness
The Economics of Happiness is een film uit 2011 van Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick en John Page over het dubbele gezicht van de economische globalisering. Aan de film verleende een groot aantal mensen uit zes continenten hun medewerking, waaronder Vandana Shiva, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, Michael Shuman, Zac Goldsmith en Rob Hopkins. Duidelijk wordt dat klimaatverandering en Peak Oil ons weinig keus laten: we moeten lokaliseren om de economie weer 'thuis' te brengen. En het goede nieuws is dat we daarmee niet alleen de aarde kunnen genezen, maar ook ons eigen gevoel van welzijn kunnen herstellen. 'De Economie van het Geluk' poogt ons geloof in de mensheid te herstellen: het is mogelijk om samen aan een betere wereld te bouwen! http://www.theeconomicsofhappiness.org

1 opmerking:

 1. Hoe word je gelukkig?

  Connect: Verbind je met anderen.
  Be Active: Beweeg regelmatig.
  Take Notice: Wees nieuwsgierig en vergroot je bewustzijn.
  Keep Learning: Blijf jezelf verbeteren.
  Give: Deel je geluk met anderen en het vermenigvuldigt!

  BeantwoordenVerwijderen