05 oktober 2012

Basisschool de Nieuwe Kring wordt duurzamer

Basisschool De Nieuwe Kring betrok in 2009 een nieuw gebouw. Dat gebouw had een duurzaam gebouw moeten worden, maar door allerlei onvoorziene omstandigheden is het energieverbruik nu toch hoog. Hoog tijd om daar wat aan te doen en zo werden de eerste contacten gelegd tussen de school en Duurzaam Dorp Diemen. Aanvankelijk leek dat op niets uit te lopen: de school verbruikt zoveel elektriciteit dat ze een lager tarief betaalt (dat heeft te maken met "de vervuiler betaalt minder belasting"). Zonnepanelen installeren bespaart dan wel elektriciteit, maar veel minder geld dan bij particulieren. En zonnepanelen zijn nog best kostbaar. Maar wat is dan wel goed, was de vraag vanuit de school. En hoe kunnen we de leerlingen daarbij inschakelen?
Het plan is dat de leerlingen uit groepen 7 en 8 zelf met duurzaamheid aan de slag gaan. De school gaat het 7 stappen plan van eco-schools.nl volgen met als einddoel het behalen van de groene vlag. De aftrap hiervoor wordt gegeven op 10-10, dag van de duurzaamheid.
Op die dag zal wethouder Grondel aanwezig zijn bij het ondertekenen van de intentieverklaring. De gemeente Diemen heeft immers als doel om in 2040 alle energie in de gemeente lokaal, duurzaam op te wekken. Dat begint natuurlijk met flink besparen, waarna de rest duurzaam opgewekt zal gaan worden. De school neemt hierin nu, geholpen door Duurzaam Dorp Diemen, het voortouw. Evert Kuiken van Duurzaam Dorp Diemen vertelt op 10-10 aan de hand van wat simpele gebruiksvoorwerpen hoe hij zelf bezig is met duurzaamheid en laat zien welke mogelijkheden er op school zoal zijn.
In de komende periode en de jaren daarna zal er telkens een groep leerlingen een workshop volgen met als thema duurzaamheid. De leerlingen gaan dan zelf actief aan de slag met dit thema. Uiteindelijk moet dit resulteren in de Groene Vlag van eco-schools!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten