22 januari 2019

Reacties op artikel in Parool over de biomassacentrale in Diemen

In het Parool van 16 januari verscheen een artikel over de biomassacentrale die Nuon in Diemen wil bouwen. Daarin is sprake van onjuiste cijfers en ontbreekt nogal wat informatie.

Onjuist bijvoorbeeld is de hoeveelheid biomassa die jaarlijks verstookt gaat worden. Het betreft niet 160 miljoen kilo, maar 212 miljoen kilo, zo blijkt uit een bijlage bij de aanvraag van Nuon.
Volgens een berekening door Dogwood Alliance, VS,  komt 212 miljoen kilo pellets neer op ongeveer 18.000 voetbalvelden met bos die jaarlijks gerooid gaan worden. Ter vergelijking: Nederland heeft 7.000 voetbalvelden.
Verder schrijft het artikel dat er dan “namelijk” minder gas verstookt zal worden. Dat is echter niet zo. Nuon heeft ons zelf meegedeeld dat het stoken van gas “zo snel mogelijk” zal worden afgebouwd, maar nog niet direct na in gebruik name van de biomassacentrale. Nuon wil de nieuwe centrale vooral gebruiken voor de verduurzaming van haar warmtenet, zodat bedrijven die warmte kunnen gaan gebruiken en voldoen aan de aanstaande BENG eisen.

Verklaring van geen bedenkingen weigeren

Ook stelt het stuk “Juridisch is Diemen niet in de positie om Nuon terug te fluiten”. Daarover verschillen de meningen echter. Als Diemen de verklaring van geen bedenkingen weigert, dan kan de provincie de vergunning niet toewijzen en wordt Nuon dus teruggefloten. 
Er lijken wel degelijk argumenten waarop de gemeenteraad de verklaring kan weigeren of tegenhouden. Er staan in de vergunning onjuiste cijfers en er is inmiddels een gewijzigde aanvraag opgesteld door Nuon.
Professor Junginger zegt in het Parool-artikel “Voor opwekking van elektriciteit komen al duurzamere en goedkopere alternatieven, zodat houtstook over een jaar of vijf wel afgelopen moet zijn.” Nuon vraagt echter een vergunning voor onbepaalde tijd, met een minimum van 12 jaar. 
En: "Het mag geen excuus zijn om niet te beginnen met het beter isoleren van oude huizen. Maar biomassa in combinatie met stadsverwarming is een manier om snel hele wijken te verduurzamen."
Ook die vlieger gaat niet op: de warmte wordt voornamelijk voor bedrijven gebruikt, in nieuw te bouwen kantoren. Er worden, voor zover ons bekend, geen bestaande woningen op de warmtenet aangesloten.
In het artikel van het Parool staat dat vervoer van de houtpellets per schip zal plaatsvinden. Dat is allerminst duidelijk. Wel is duidelijk dat de biomassa die per schip uit Noord-Amerika komt, via vrachtwagens vanuit de havens van Rotterdam en Amsterdam naar de centrale in Diemen vervoerd zal worden. Tot wel 50 vrachtwagens per dag.

Hoeveelheid CO2 in de lucht

Net als Natuurmonumenten wijst ook de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) naar de onderbelichte consequenties voor de Veluwe. Maarten Visschers van die organisatie zegt over het artikel: "Er wordt niet aangegeven dat er juist een afname van koolstof uitstoot nodig is om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te laten dalen. Dan werkt het massaal verbranden van hout in biomassacentrales contraproductief. Houtige biomassa dien je zo hoogwaardig mogelijk, als bodemverbeteraar (voor de opbouw van koolstof in de bodem) te gebruiken, zie de ladder van Lansink*.
"Prof Junginger stelt dat er al 'koolstofcredits' in het verleden zijn opgebouwd en dat je daarom de houtakkers mag kappen. Je hebt echter juist nu bossen nodig om koolstof vast te leggen om de CO2 concentratie te laten dalen. Kappen mag, maar herplanten is essentieel, en bijplanten nog beter. Verbranden is de slechtst denkbare optie, het laagst op de ladder van Lansink. Dan komt er het meeste CO2 vrij, naast onder meer (ultra)fijnstof, stikstof, dioxine en zware metalen. Het kaphout mag je alleen gebruiken in bijvoorbeeld de bouw- en meubelindustrie om koolstof duurzaam vast te leggen. En het restproduct zoals takhout, zaagsel en schors kun je het beste composteren.

Koolstofkrediet is onzin

Onze redacteur Evert Kuiken voegt daar aan toe: "Koolstofkrediet is rekenkundige onzin. We zitten nu op 410 ppm CO2 en dat moet zo snel mogelijk omlaag, niet omhoog. Als de bossen die we nu rooien, jaren geleden niet waren aangeplant, dan was het huidige gehalte CO2 in de lucht nog hoger geweest. We gebruiken dat zogenaamde koolstofkrediet dus al. We moeten daarom geen bossen kappen en opbranden en zo méér CO2 in de lucht brengen. We moeten juist bossen aanplanten en stoppen met verbranden van allerlei fossiele bronnen.
Overigens heeft kappen van bossen ook verlies van biodiversiteit tot gevolg. Het kost extra CO2 voor het kappen, vervoeren, verwerken, drogen, etc. Dus ook het argument dat de CO2 vanzelf weer in de lucht komt is onjuist. Er komt door kappen veel meer CO2 in de lucht dan als we het hout gewoon in het bos zouden laten liggen.

Nog een slecht argument is dat het goede hout niet als biomassa gebruikt zou worden. Dat is onjuist en aangetoond in een documentaire van Zembla: ook hele bomen worden verhakseld. 
Er is veel minder vraag naar hout vanwege de dalende vraag naar papier. De houtindustrie profiteert nu van de groeiende vraag naar biomassa en zal dus al het hout dat ze over hebben proberen te verkopen als biomassa: dan wordt er tenminste nog wat aan verdiend. Iets wat Junginger zelf ook erkent: “door de ingezakte papiermarkt kunnen Amerikaanse productiebossen de vraag vooralsnog makkelijk aan.”

Duurzaamheid bosbeheer

Ook over de duurzaamheid van het bosbeheer is veel discussie. Het is een eis die gesteld wordt voor SDE subsidie. Maar vrijwel iedereen is het er over eens dat de certificering die ten grondslag ligt aan die eis nog verre van betrouwbaar is.

Een zeer discutabel stuk tekst in het artikel is deze: “Juist de productie van biomassa kan CO2 uit de lucht halen, door ondergrondse opslag bij energiecentrales of door met hout te bouwen.” Ondergrondse opslag van CO2 is een techniek die nog niet toegepast wordt en waarover al jaren een flinke discussie woedt. 
En met hout bouwen is op zich een uitstekende suggestie, maar het gebeurt op dit moment slechts sporadisch. Het wordt ook niet gestimuleerd. Bovendien, hout bruikbaar voor de bouw is nou juist niet de biomassa die in deze centrale verbrandt gaat worden.”

Bronnen: Parool 16 jan. 2019; *Wikipedia, ladder van Lansing


Teken de petitie: Geen biomassacentrale in Diemen: gevaar voor onze gezondheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten