20 januari 2019

Raad en college zijn niet voor de geplande biomassacentrale

Korte samenvatting van de raadsvergadering door Duurzaam Dorp Diemen.

Er zijn geen raadsleden vóór de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Sommige fracties willen onder de voorwaarde dat er een degelijk convenant komt, wel een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Genoemd voor in het convenant zijn:
  • heldere afspraken, die jaarlijks gemonitord worden
  • metingen door onafhankelijke instanties
  • garanties over de herkomst van de biomassa (de duurzaamheid daarvan) 
PvdA wil pas de verklaring afgeven als het convenant ook getekend wordt.

31 januari wordt er gestemd over een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen.

De raad is duidelijk op zoek naar manieren om het afgeven van de VVGB te kunnen weigeren en het college is heel stellig: die zijn er niet. Een VVGB kun je alleen weigeren als er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening en dus niet vanwege milieuaspecten als CO2 uitstoot, fijnstof, stikstof, dioxine, zware metalen etc.

Niemand wil de biomassacentrale (behalve Nuon natuurlijk: zij strijken jaarlijks vele miljoenen SDE subsidie op en sparen geld uit op de huidige elektriciteitscentrale), maar er lijkt geen ontkomen aan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten