28 januari 2019

Open brief van Duurzaam Dorp Diemen: verzoek tot uitstel opstarten procedure VVGB biomassacentrale

Geachte gemeenteraadsleden,

Duurzaam Dorp Diemen wil het volgende onder uw aandacht brengen.

Aanstaande donderdag beslist u over het opstarten van de procedure voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de bouw en ingebruikname van een biomassacentrale van 120 MW aan de Overdiemerweg 36, 1111PP te Diemen

In de informerende raadsvergadering van 17 januari jl. hebben meerdere insprekers onderbouwde bezwaren ingebracht tegen het meewerken van de gemeente Diemen aan de biomassacentrale op Diemens grondgebied. 
Uw Raad stelde ook vele kritische vragen over de duurzaamheid van biomassa stook; over de gevolgen voor de luchtkwaliteit; de gezondheid en de lokale leefomgeving. Op die vragen kwam maar zeer gedeeltelijk een antwoord. De wel gegeven antwoorden door het college van B&W waren met name procedureel van karakter - en gingen niet in op de inhoud. 
Een milieu effect rapportage (MER) - die voor veel antwoorden had kunnen zorgen - wordt niet uitgevoerd.

Het zal u bekend zijn dat er inmiddels ook grote onrust onder inwoners van Diemen ontstaan is m.b.t. de bouw van de biomassacentrale. Ons inziens terecht, want hoe er ook over de uiteindelijke klimaateffecten van biomassa stook gedacht wordt, feit blijft dat de lokale uitstoot van milieu verontreinigende stoffen toeneemt. Ook het longfonds heeft daarover haar zorgen geuit.
Een petitie: ‘Geenbiomassacentrale in Diemen: gevaar voor onze gezondheid’, waarin bezorgde burgers blijk geven zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit in onze woonomgeving, is binnen enkele dagen al door 2600+ mensen ondertekend. Want met de voorgestelde bouw van de biomassacentrale op Diemens grondgebied zullen gezondheidsrisico’s niet dalen maar juist toenemen.


De ondertekenaars van de petitie verzoeken de Gemeenteraad dan ook géén VVGB  af te geven. Daarnaast willen wij u nog graag melden dat op 500 meter van de centrale woonboten liggen, en op 450 meter een kinderboerderij (op IJburg) is waar veel kinderen spelen.

De volledige brief is hier te lezen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten