28 februari 2019

Vergunningverlening biomassacentrale Nuon ter inzage. Zienswijzen en bezwaren kunnen ingediend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakte vandaag bekend dat een 'ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)' en een 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' ter inzage liggen.

Naar de pagina Zienswijzen indienen - handleiding


Naar de pagina Argumenten tegen de biomassacentrale - een modelbrief


Hoe zat het ook alweer?
De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gaat over de bouw van een biomassaketel op het terrein van de NUON elektriciteitscentrale in Diemen. Deze ketel wordt gestookt met houtpellets en heeft een maximaal vermogen van 120 MW die 8.000 uur per jaar in bedrijf zal zijn. Aanvrager van de vergunning is Nuon Power Generation B.V. 
De ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring en de bijbehorende documenten liggen vanaf 28 februari op de website van de Omgevingsdienst gedurende zes weken (digitaal) ter inzage. (Klik op de link onder de 3 grijze vlakken).

Aanvraag wijzigen bestemmingsplan 

Een 'verklaring van geen bedenkingen' voor wijziging van het bestemmingsplan moet de bouw van de met biomassa gestookte warmteketel mogelijk maken. 
Terwijl de gemeenteraad van Diemen unaniem tegen de bouw van de biomassacentrale is, gaf de Raad toch de verklaring af, maar dit gebeurde onder druk van een dreigende miljoenenclaim van NUON. Deze claim zal naar verwachting van de Raad en zijn juridisch adviseur zeker afgewenteld worden op de gemeente. Dit gegeven zet vraagtekens bij de zuiverheid en het democratische gehalte van de gevolgde procedure. 

Praktisch: indienen van zienswijzen, reacties en bezwaren
Een volledige uitleg vind je op Zienswijzen indienen over de biomassacentrale.
Iedereen kan reacties of bezwaarschriften -ook wel 'zienswijzen' genoemd- over de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen inbrengen gedurende de inzagetermijn die loopt tot 12 april 2019. 

Let op. Er zijn twee vergunningen waarover je zienswijzen kunt indienen. Zie daarvoor Zienswijzen indienen - handleiding.


Modelbrief

Duurzaam Dorp Diemen maakte een modelbrief waarmee belanghebbenden eenvoudig zienswijzen kenbaar kunnen maken en desgewenst extra argumenten kunnen aanvullen. 
Uitleg over gebruik in het webformulier vind je hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten